Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiotowe testy diagnostyczne uwzględniające kompetencje kluczowe, a obowiązujące standardy egzaminacyjne dr Henryk Szaleniec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiotowe testy diagnostyczne uwzględniające kompetencje kluczowe, a obowiązujące standardy egzaminacyjne dr Henryk Szaleniec."— Zapis prezentacji:

1 Przedmiotowe testy diagnostyczne uwzględniające kompetencje kluczowe, a obowiązujące standardy egzaminacyjne dr Henryk Szaleniec

2 Główne wątki Jakie testy zostaną zastosowane?Kiedy będą przeprowadzone?Jakie umiejętności będą sprawdzane?Jak będzie zorganizowane testowanie? Jak wykorzystamy w szkole wnioski z analizy wyników testowania?

3 Zakres treściowy testów Planowane w Projekcie testy będą zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych wynikającymi z wymagań zapisanych w podstawie programowej

4 Kiedy będą przeprowadzane testy diagnostyczne? Testy diagnostyczne (wrzesień 2010) Testy na zakończenie I klasy (2011) Testy na zakończenie II klasy (2012) Testy na zakończenie III klasy (2013) Podczas trwania Projektu będą przeprowadzone 4 sesje testowe:

5 Z czego składa się jedna sesja testowa? Sesja składa się z 3 części i testy przeprowadzane są on-line Część I Matematyka – 45-60 minut Część II Umiejętności przyrodnicze – 45-60 minut Część III Język angielski 30- 45 minut

6 Jak będą przeprowadzane testy? Testy przeprowadzane będą na platformie e-learningowej. Zostaną wykorzystanie ciekawe rozwiązania multimedialne wspomagające: naukę, rozwój intelektualny diagnozę, w powiązaniu ze stosowaną w całym Projekcie mieszaną metodą nauczania (nauczanie tradycyjne i e-learning). Metody i techniki zastosowane w testach, odpowiadają najnowszym trendom w diagnostyce edukacyjnej.

7 Zadnia zastosowane w teście W testach zastosowane będą on-line zadania: wielokrotnego wyboru, wymagające czytania tekstów źródłowych i wskazówek, uzupełniania luk, krótkiej odpowiedzi, układanki/ szeregowanie/ porównywania, typu prawda – fałsz, animacje/ obrazków/ map/ wykresów, odsłuchy nagrań, łączenie w pary, tworzenie diagramów, wykresów, krzyżówki.

8 Wstępna charakterystyka testu diagnostycznego (wrzesień 2010) stanowią układ odniesienia do analizy edukacyjnej wartości dodanej w zakresie kompetencji kluczowych na zakończenie każdego roku szkolnego, ułatwią rozpoznanie uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową z bardzo niskim poziomem kompetencji kluczowych (w tym umiejętności uczenia się), ułatwią rozpoznanie uczniów utalentowanych w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, stanowią informację przydatną do planowania pracy dydaktycznej. Wyniki testu diagnostycznego służą 4 celom:

9 TEST MATEMATYCZNY

10 Test matematyczny (matematyka, informatyka, przedsiębiorczość/WOS) Rozumienie różnych tekstów o charakterze matematycznym. Tworzenie różnych tekstów o charakterze matematycznym. Porozumiewanie się w języku ojczystym Rozumienie podstawowych określeń z języka angielskiego przy korzystaniu z komputera, kalkulatora i innych urządzeń technicznych oraz przy korzystaniu z różnych programów komputerowych. Porozumiewanie się w języku obcym Przetwarzanie informacji o charakterze matematycznym. Stosowanie reguł matematycznych w codziennych sytuacjach życiowych. Kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne

11 Test matematyczny (matematyka, informatyka, przedsiębiorczość/WOS) Posługiwanie się TI do rozwiązywania problemów matematycznych. Posługiwanie się TI do rozwiązywania problemów z zakresu przedsiębiorczości. Kompetencje informatyczne Posługiwanie się terminami matematycznymi w komunikacji międzyludzkiej. Kompetencje społeczne i obywatelskie Twórcze rozwiązywanie problemów matematycznych. Inicjatywność i przedsiębiorczo ść

12 TEST PRZYRODNICZY

13 Test przyrodniczy (fizyka, chemia, biologia, geografia) Rozumienie różnych tekstów o charakterze przyrodniczym. Tworzenie różnych tekstów o charakterze przyrodniczym. Posługiwanie się różnymi terminami z zakresu przyrody. Porozumiewanie się w języku ojczystym Przetwarzanie informacji o charakterze przyrodniczym. Znajomość reguł i zasad występujących w przyrodzie (fizyka, chemia, biologia), wykorzystanie ich do rozwiązywania problemów Kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne Posługiwanie się TI do rozwiązywania problemów przyrodniczych. Posługiwanie się TI wyszukiwania informacji z zakresu przyrody. Kompetencje informatyczne

14 Test przyrodniczy (fizyka, chemia, biologia, geografia) Wykorzystywanie wiedzy przyrodniczej w codziennych sytuacjach życiowych. Twórcze rozwiązywanie problemów przyrodniczych. Stosowanie różnych technik twórczego rozwiązywania problemów. Inicjatywność i przedsiębiorczość

15 TEST JĘZYKA ANGIELSKIEGO

16 Umiejętność rozwiązywania problemów w języku angielskim. Test z języka angielskiego Umiejętność komunikowania się w języku angielskim (stosowanie odpowiednich reguł i zasad gramatycznych, leksykalnych oraz dopasowanie słownictwa do tematyki przekazywanych treści). Porozumiewanie się w języku obcym Posługiwanie się TI do wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Korzystanie z Internetu. Kompetencje informatyczne Posługiwanie się językiem angielskim w różnych sytuacjach, zależnych od kontekstu i sytuacji. Kompetencje społeczne i obywatelskie Inicjatywność i przedsiębiorczość

17 Organizacja przeprowadzenia testu Wszystkie cztery sesje testowe będą przeprowadzone on-line w pracowniach komputerowych

18 Organizacja przeprowadzenia testu Pracownia powinna zapewniać samodzielność rozwiązywania zadań i dostęp do Internetu

19 Dostęp do testu w określonym czasie dla grupy (klasy) uczniów akceptuje nauczyciel

20 Jak w szkole wykorzystamy wnioski z analizy wyników testowania? Analiza postępów uczniów w zakresie kompetencji kluczowych. Analiza edukacyjnej wartości dodanej szkół i klas w zakresie kompetencji kluczowych. Wnioski do pracy dydaktycznej w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych. Uczniowskie ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem dodatkowych zadań – tzw. materiały naprawcze.

21 Wirtualne Koła Naukowe – program pracy z uzdolnionymi dr Henryk Szaleniec

22 Główne wątki Czym będzie Wirtualna Szkoła uczniów utalentowanych? Jakich uczniów nazwiemy utalentowanymi? W jaki sposób będzie prowadzona rekrutacja do kół? Jak będą zorganizowane Wirtualne Koła Naukowe? Cztery grupy aktywności w ramach Wirtualnych Kół Naukowych? 5 filarów Wirtualnej Szkoły dla uczniów utalentowanych.

23 Czym będzie wirtualna szkoła uczniów utalentowanych? Wirtualna Szkoła uczniów utalentowanych oznacza środowisko uczenia się w wirtualnej przestrzeni przy pomocy odpowiednich narzędzi i aplikacji pod opieką nauczycieli akademickich. Wirtualną Szkołę tworzą koła przedmiotowe. Każde koło będzie miało swojego akademickiego opiekuna.

24 Czym będzie wirtualna szkoła uczniów utalentowanych? Głównym celem wirtualnego koła w jest zapewnienie utalentowanym uczniom, rozproszonym w 200 szkołach, możliwości dostępu do zaawansowanych metod samodzielnego uczenia się w kontakcie z nauczycielem akademickim oraz innymi uczniami poprzez Sieć.

25 Jakich uczniów nazywamy utalentowanymi? Ellen Winner 1 uważa, że uczniów utalentowanych wyróżniają trzy grupy cech: 1.W dziedzinie, w której posiadają talent, rozwijają się znacznie wcześniej niż ich rówieśnicy, a nauka nie tylko nie stanowi dla nich trudności, ale ponadto sprawia im przyjemność zapewniając jednocześnie wysoki poziom motywacji i szybki postęp. 1 Winner Ellen, Gifted Children: Myths and Realities, Basic Books, New York, 1996.

26 Jakich uczniów nazywamy utalentowanymi? 2.Utalentowani uczniowie nie tylko uczą się w swojej dziedzinie szybciej, niż nawet bardzo zdolni, ale także uczą się w całkiem inny sposób pod względem jakościowym dokonując własnych odkryć koniecznych do rozwiązania problemu, nad którym się koncentrują. Od najmłodszych lat potrafią się uczyć samodzielnie przy minimalnej pomocy dorosłych.

27 Jakich uczniów nazywamy utalentowanymi? 3.Prawie że obsesyjnie interesują się dziedziną, w której posiadają talent i dążą do mistrzowskiego jej opanowania. Często potrafią tak intensywnie koncentrować się na swojej dziedzinie, że mogą całkowicie wyłączyć się z tego, co się wokół nich dzieje.

28 Rozwijają się znacznie wcześniej niż ich rówieśnicy i uczą się z łatwością w danej dziedzinie Uczą się w całkiem inny sposób pod względem jakościowym. Cechuje ich duża samodzielność. Intensywnie interesują się dziedziną, w której posiadają talent.

29 W jaki sposób będzie prowadzona rekrutacja do kół? Rezultat osiągnięty w konkursie matematyczno -przyrodniczym w szkole podstawowej. Wynik sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. Wynik testu diagnostycznego w części matematycznej i przyrodniczej. Wynik obserwacji nauczycielskich w pierwszych czterech miesiącach nauki w gimnazjum. W projekcie zaplanowano udział około 400 uczniów w Wirtualnych Kołach Naukowych. W trakcie rekrutacji będą brane pod uwagę 4 czynniki.

30 Jak będą zorganizowane wirtualne koła naukowe? Wirtualne koła naukowe będą zorganizowane według dziedzin: biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka, matematyka tworząc wirtualną szkołę uczniów utalentowanych.

31 Grupy aktywności w ramach wirtualnych kół naukowych Praca w Sieci z opiekunem akademickim przed obozem naukowym. I interdyscyplinarny obóz naukowy dla 100 wyróżniających się uczestników kół naukowych – uczniowskie badania. Praca w Sieci pomiędzy pierwszym i drugim obozem naukowym. II interdyscyplinarny obóz naukowy sumujący rezultaty uczniowskich badań.

32 Harmonogram działań Zadanie Termin Odpowiedzialni za organizację Rekrutacja uczniówDo 31.11.2010Szkoła i WSiP Utworzenie wirtualnych kół15.12.2010Nauczyciele akademiccy Praca wirtualnych kół z wykorzystaniem platformy 01.02.2011 – 24.06.2011 Nauczyciele akademiccy I obóz naukowy - badawczy lipiec lub wrzesień 2011 WSiP i nauczyciele akademiccy Praca wirtualnych kół z wykorzystaniem platformy Rok szkolny 2011/2012 Nauczyciele akademiccy II obóz naukowy- sumujący rezultaty wrzesień 2012 WSiP i nauczyciele akademiccy

33 Dostęp do szkolnej pracowni przedmiotowej Obozy naukowe Praca w Sieci z rówieśnikami Indywidualna praca własna domu Praca z pod kierunkiem nauczyciela akademickiego 5 filarów wirtualnej szkoły dla uczniów utalentowanych

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przedmiotowe testy diagnostyczne uwzględniające kompetencje kluczowe, a obowiązujące standardy egzaminacyjne dr Henryk Szaleniec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google