Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA W NATO - 15 lat dr hab. Zdzisław POLCIKIEWICZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA W NATO - 15 lat dr hab. Zdzisław POLCIKIEWICZ"— Zapis prezentacji:

1 POLSKA W NATO - 15 lat dr hab. Zdzisław POLCIKIEWICZ
prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

2 Wolności się nie posiada, Wolność się stale zdobywa (...)
Cytat: „Przyszłość Polski od Was zależy (...) Wolności się nie posiada, Wolność się stale zdobywa (...) Wolność łatwiej odzyskać, niż ją potem utrzymać (...)” Jan Paweł II

3 Rzeczypospolitej do cywilizacji zachodniej
1000 lat przynależności Rzeczypospolitej do cywilizacji zachodniej Bitwa pod Legnicą – 1241 r. Bitwa pod Wiedniem – 1683 r. Bitwa warszawska r.

4 4 czerwca 1989 r. - pierwsze częściowo wolne wybory (opozycja demokratyczna przejęła władzę)
24 sierpnia 1989 r. - Tadeusz Mazowiecki powołany przez Sejm na urząd premiera (przemiany ustrojowe, reformy gospodarcze) 22 grudnia 1990 r. – Lecz Wałęsa zostaje Prezydentem RP (wydarzenia te uruchomiły lawinę przemian) Kierunki polityki - stosunki z sąsiadami, wstąpienie do NATO (wyjście ze strefy buforowej – 3 przeszkody) GENEZA

5 GENEZA 22 maja 1992 r. - wizyta prezydenta Lecha Wałęsy w Moskwie
9 kwietnia 1991 r. – początek wycofywania wojsk rosyjskich (zakończono we wrześniu 1993 r.) Polska może wreszcie samodzielnie decydować o polityce bezpieczeństwa kierując się interesem narodowym 22 maja 1992 r. - wizyta prezydenta Lecha Wałęsy w Moskwie (zgoda Borysa Jelcyna na wycofanie wojsk z Polski)

6 GENEZA 24-26 sierpnia 1993 r. – wizyta prezydenta Rosji B. Jelcyna w Polsce „Rosja nie ma nic przeciwko wejściu Polski do każdego sojuszu, z NATO włącznie. Mamy dwa suwerenne państwa i narody i musimy wzajemnie szanować swoje stanowiska”. Zmiana stanowiska polityków zachodnich, szczególnie USA

7 GENEZA PARTNERSTWO DLA POKOJU
10 stycznia 1994 r. – szczyt NATO w Brukseli 12 stycznia 1994 r. – B. Clinton w Pradze 2 lutego 1990 r. – Polska przystępuje do PdP 1. Rekonstrukcji armii masowej z poboru o zadaniach z UW zmiana przysięgi i przyjęcie tradycji reorganizacja struktury (220 tys.) zmiana dyslokacji jednostek wojskowych wycofanie sprzętu bojowego i zmniejszenie infrastruktury osiąganie interoperacyjności (zmiana procedur, znajomość angielskiego, wspólne jednostki np. MNC i ćwiczenia,) 2. Skrócenie służb zasadniczej 3. Wprowadzenie cywilnej kontroli nad armią 4. Współpraca z sąsiadami (wspólne bataliony), udział w misji Rezultat – armia mniejsza ale o większych zdolnościach

8 GENEZA 8-9 lipca 1997 r. - szczyt szefów państw NATO w Madrycie
Deklaracja o euroatlantyckim bezpieczeństwie i współpracy Sekretarz Generalny NATO Javier Solana zaprosił Polskę do rozpoczęcia negocjacji o członkostwie w NATO

9 Prezydent USA Bill Clinton
GENEZA „Polska wraca do swoich korzeni (…). Nic o was bez was. Nigdy więcej o waszym losie nie będą decydować inni. Nigdy nikt nie zaprzeczy waszemu niezbywalnemu prawu do wolności. Będziemy pracować razem, aby zapewnić bezpieczną przyszłość niepodzielnej Europie dla waszej i naszej wolności” 10 lipca 1997 r. Prezydent USA Bill Clinton z wizytą w Polsce Wita Polskę w NATO

10 BADANIA POLSKIEJ OPINII PUBLICZNEJ
(sondaż OBOP – marzec 1999 r.)

11 GENEZA 12. 1998 r. – akt ratyfikacji przez państwa NATO (USA – 80/19)
r. - Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisuje akt ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego. „To niezwykły moment w naszej historii: pragnienia ziściły się, wspólne wysiłki przyniosły sukces – wchodzimy do NATO”. GENEZA r. – akt ratyfikacji przez państwa NATO (USA – 80/19) r. - po ratyfikacji przez państwa Sojuszu J. Solana zaprosił Polskę do członkowstwa w NATO r.

12 GENEZA 12.03.1999 r. - minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek
podpisał protokół o przystąpieniu do Sojuszu. r. - oficjalna ceremonia przyjęcia nowych członków „Zimna wojna dla Polski kończy się dziś. Polska wraca na zawsze tak, gdzie jest jej miejsce - do wolnego świata” 50 lat NATO - Dokonał się akt dziejowej sprawiedliwości

13 NASZE KORZYŚCI 1. Zmiana środowiska bezpieczeństwa
(najsilniejszy sojusz na świecie) 2. Umocnienie pozycji Polski w świecie (zwiększenie narodowego potencjału, wiarygodny partner) 3. Stymulacja przemian w polskiej armii niewielka armia profesjonalna zmiana procedury i programów szkolenia (warunek interoperacyjności) ustawiczne doskonalenie żołnierzy (ok. 3 tys. ukończyło zagraniczne uczelnie) - służba w strukturach dowodzenia Sojuszu (około 300 stanowisk, dotychczas 1,5 tys.) udział w misjach = doświadczenie bojowe ćwiczenia sojusznicze (ponad 100) stabilny system finansowania rozwoju armii (programy modernizacyjne armii) Rezultat: mamy nowoczesne, profesjonalne SZ o większych zdolnościach

14 NASZE KOSZTY Operacja w Iraku i w Afganistanie (Polska jako 4 państwo)
zginęło 62 żołnierzy odniosło obrażenia ok. 750 żołnierzy koszt ponad 6 mld złotych Czy stać nas na tak duże zaangażowanie?

15 Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego
NASZE KOSZTY – obawy o skuteczność pomocy "Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeśli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51. Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego" (podkreślenia autora). Pacta Sunt Servanda (łac) umów należy dotrzymywać Hugo Grocjusz

16 PLANY EWENTUALNOŚCIOWE (CONTINGENCY PLANNING)
NASZE KOSZTY OBECNOŚC INSTALACJI NATO NA TERENIE POLSKI Wniosek – potrzeba większego zainteresowania NATO bezpieczeństwem Polski

17 Jaka jest przyszłość NATO?
1. Sytuacje konfliktowe w relacjach pomiędzy członkami NATO. 2. Kryzys ekonomiczny – zmniejszenie wydatków obronnych, obniżenie budżetu NATO. 3. Reforma NATO – szczyt państw członkowskich w Lizbonie w dniach listopada 2010 r. 4. Nowa Koncepcja Strategiczna NATO – podstawa to obrona zbiorowa, gwarancja odstraszania to siły nuklearne). 5. Sojusz nie tylko organizacja o charakterze tylko militarnym, ale także forum zajmujące się bezpieczeństwem całościowym. 6. Potrzeba solidarności i dalszego rozszerzania NATO (stabilizacja)

18 Od czego zależy bezpieczeństwo Polski?
PODSUMOWANIE – Sojusz gwarantem bezpieczeństwa Źródło: Ocena stanu bezpieczeństwa państwa. Raport z badania sondażowego CBOS na zlecenie BBN , styczeń 2012. Od czego zależy bezpieczeństwo Polski?

19 PODSUMOWANIE Czy Polska jest krajem w którym żyje się bezpiecznie?
Źródło: Ocena stanu bezpieczeństwa państwa. Raport z badania sondażowego przeprowadzonego przez CBOS na zlecenie BBN , styczeń 2012. PODSUMOWANIE Czy Polska jest krajem w którym żyje się bezpiecznie?

20 CZŁONKOWSTWO POLSKI W ORGANIZACJACH I INSTYTUCJACH MIĘDZYNARODOWYCH
Źródło: Biała Księga Partnerstwo strategiczne z USA i dobra współpraca z Rosją Stabilizacja środowiska bezpieczeństwa – udział w operacjach – nasze możliwości.

21 zapewniającymi skuteczne odstraszanie potencjalnego napastnika”
„Powszechnym, przyjętym kryterium bezpieczeństwa jest własny potencjał obronny potoczony z układami sojuszniczymi, zapewniającymi skuteczne odstraszanie potencjalnego napastnika” J. Nowak-Jeziorański

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!!


Pobierz ppt "POLSKA W NATO - 15 lat dr hab. Zdzisław POLCIKIEWICZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google