Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA W NATO - 15 lat dr hab. Zdzisław POLCIKIEWICZ prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA W NATO - 15 lat dr hab. Zdzisław POLCIKIEWICZ prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów."— Zapis prezentacji:

1 POLSKA W NATO - 15 lat dr hab. Zdzisław POLCIKIEWICZ prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

2 Cytat:Przyszłość Polski od Was zależy (...) Wolności się nie posiada, Wolność się stale zdobywa (...) Wolność łatwiej odzyskać, niż ją potem utrzymać (...) Jan Paweł II

3 1000 lat przynależności Rzeczypospolitej do cywilizacji zachodniej Bitwa pod Legnicą – 1241 r. Bitwa pod Wiedniem – 1683 r.Bitwa warszawska - 1920 r.

4 4 czerwca 1989 r. - pierwsze częściowo wolne wybory (opozycja demokratyczna przejęła władzę) 24 sierpnia 1989 r. - Tadeusz Mazowiecki powołany przez Sejm na urząd premiera (przemiany ustrojowe, reformy gospodarcze) 22 grudnia 1990 r. – Lecz Wałęsa zostaje Prezydentem RP (wydarzenia te uruchomiły lawinę przemian) Kierunki polityki - stosunki z sąsiadami, wstąpienie do NATO (wyjście ze strefy buforowej – 3 przeszkody) GENEZA

5 9 kwietnia 1991 r. – początek wycofywania wojsk rosyjskich (zakończono we wrześniu 1993 r.) Polska może wreszcie samodzielnie decydować o polityce bezpieczeństwa kierując się interesem narodowym 22 maja 1992 r. - wizyta prezydenta Lecha Wałęsy w Moskwie (zgoda Borysa Jelcyna na wycofanie wojsk z Polski)

6 GENEZA 24-26 sierpnia 1993 r. – wizyta prezydenta Rosji B. Jelcyna w Polsce Rosja nie ma nic przeciwko wejściu Polski do każdego sojuszu, z NATO włącznie. Mamy dwa suwerenne państwa i narody i musimy wzajemnie szanować swoje stanowiska. Zmiana stanowiska polityków zachodnich, szczególnie USA

7 GENEZA PARTNERSTWO DLA POKOJU 10 stycznia 1994 r. – szczyt NATO w Brukseli 12 stycznia 1994 r. – B. Clinton w Pradze 2 lutego 1990 r. – Polska przystępuje do PdP 1. Rekonstrukcji armii masowej z poboru o zadaniach z UW - zmiana przysięgi i przyjęcie tradycji - reorganizacja struktury (220 tys.) - zmiana dyslokacji jednostek wojskowych - wycofanie sprzętu bojowego i zmniejszenie infrastruktury - osiąganie interoperacyjności (zmiana procedur, znajomość angielskiego, wspólne jednostki np. MNC i ćwiczenia,) 2. Skrócenie służb zasadniczej 3. Wprowadzenie cywilnej kontroli nad armią 4. Współpraca z sąsiadami (wspólne bataliony), udział w misji Rezultat – armia mniejsza ale o większych zdolnościach

8 GENEZA 8-9 lipca 1997 r. - szczyt szefów państw NATO w Madrycie Deklaracja o euroatlantyckim bezpieczeństwie i współpracy Sekretarz Generalny NATO Javier Solana zaprosił Polskę do rozpoczęcia negocjacji o członkostwie w NATO

9 GENEZA Polska wraca do swoich korzeni (…). Nic o was bez was. Nigdy więcej o waszym losie nie będą decydować inni. Nigdy nikt nie zaprzeczy waszemu niezbywalnemu prawu do wolności. Będziemy pracować razem, aby zapewnić bezpieczną przyszłość niepodzielnej Europie dla waszej i naszej wolności 10 lipca 1997 r. Prezydent USA Bill Clinton z wizytą w Polsce Wita Polskę w NATO

10 BADANIA POLSKIEJ OPINII PUBLICZNEJ (sondaż OBOP – marzec 1999 r.)

11 26.02.1999 r. - Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisuje akt ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego. To niezwykły moment w naszej historii: pragnienia ziściły się, wspólne wysiłki przyniosły sukces – wchodzimy do NATO. GENEZA 12. 1998 r. – akt ratyfikacji przez państwa NATO (USA – 80/19) 29.01.1999 r. - po ratyfikacji przez państwa Sojuszu J. Solana zaprosił Polskę do członkowstwa w NATO 17.02.1999 r.

12 GENEZA 12.03.1999 r. - minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek podpisał protokół o przystąpieniu do Sojuszu. 16.03.1999 r. - oficjalna ceremonia przyjęcia nowych członków Zimna wojna dla Polski kończy się dziś. Polska wraca na zawsze tak, gdzie jest jej miejsce - do wolnego świata 50 lat NATO - Dokonał się akt dziejowej sprawiedliwości

13 NASZE KORZYŚCI 1. Zmiana środowiska bezpieczeństwa (najsilniejszy sojusz na świecie) 2. Umocnienie pozycji Polski w świecie (zwiększenie narodowego potencjału, wiarygodny partner) 3. Stymulacja przemian w polskiej armii - niewielka armia profesjonalna - zmiana procedury i programów szkolenia (warunek interoperacyjności) - ustawiczne doskonalenie żołnierzy (ok. 3 tys. ukończyło zagraniczne uczelnie) - służba w strukturach dowodzenia Sojuszu (około 300 stanowisk, dotychczas 1,5 tys.) - udział w misjach = doświadczenie bojowe - ćwiczenia sojusznicze (ponad 100) - stabilny system finansowania rozwoju armii (programy modernizacyjne armii) Rezultat: mamy nowoczesne, profesjonalne SZ o większych zdolnościach

14 NASZE KOSZTY Operacja w Iraku i w Afganistanie (Polska jako 4 państwo) - zginęło 62 żołnierzy - odniosło obrażenia ok. 750 żołnierzy - koszt ponad 6 mld złotych Czy stać nas na tak duże zaangażowanie?

15 Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego NASZE KOSZTY – obawy o skuteczność pomocy "Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeśli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51. Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego" (podkreślenia autora). Pacta Sunt Servanda (łac) umów należy dotrzymywać Hugo Grocjusz

16 PLANY EWENTUALNOŚCIOWE (CONTINGENCY PLANNING) NASZE KOSZTY OBECNOŚC INSTALACJI NATO NA TERENIE POLSKI Wniosek – potrzeba większego zainteresowania NATO bezpieczeństwem Polski

17 Jaka jest przysz ł o ś ć NATO? 1. Sytuacje konfliktowe w relacjach pomiędzy członkami NATO. 2. Kryzys ekonomiczny – zmniejszenie wydatków obronnych, obniżenie budżetu NATO. 3. Reforma NATO – szczyt państw członkowskich w Lizbonie w dniach 19-20 listopada 2010 r. 4. Nowa Koncepcja Strategiczna NATO – podstawa to obrona zbiorowa, gwarancja odstraszania to siły nuklearne). 5. Sojusz nie tylko organizacja o charakterze tylko militarnym, ale także forum zajmujące się bezpieczeństwem całościowym. 6. Potrzeba solidarności i dalszego rozszerzania NATO (stabilizacja)

18 PODSUMOWANIE – Sojusz gwarantem bezpieczeństwa Źródło: Ocena stanu bezpieczeństwa państwa. Raport z badania sondażowego CBOS na zlecenie BBN, styczeń 2012. Od czego zależy bezpieczeństwo Polski?

19 Źródło: Ocena stanu bezpieczeństwa państwa. Raport z badania sondażowego przeprowadzonego przez CBOS na zlecenie BBN, styczeń 2012. PODSUMOWANIE Czy Polska jest krajem w którym żyje się bezpiecznie?

20 CZŁONKOWSTWO POLSKI W ORGANIZACJACH I INSTYTUCJACH MIĘDZYNARODOWYCH Źródło: Biała Księga Partnerstwo strategiczne z USA i dobra współpraca z Rosją Stabilizacja środowiska bezpieczeństwa – udział w operacjach – nasze możliwości.

21 Powszechnym, przyjętym kryterium bezpieczeństwa jest własny potencjał obronny potoczony z układami sojuszniczymi, zapewniającymi skuteczne odstraszanie potencjalnego napastnika J. Nowak-Jeziorański

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!!


Pobierz ppt "POLSKA W NATO - 15 lat dr hab. Zdzisław POLCIKIEWICZ prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google