Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi
Rumia i jej samorząd terytorialny na przestrzeni ostatnich 20 lat. Samorząd gminny

2 Rumia leży w dorzeczu Zagórskiej Strugi, jest otoczona lasami i Górą Markowcową. Jako mała wioska w 1954 roku otrzymuje prawa miejskie. Obecnie dzieli się na 3 dzielnice i liczy 46 tysięcy mieszkańców. Należy do Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Jest jednym z lepiej rozwijających się miast w województwie pomorskim. Inwestuje w ośrodki kulturalne, społeczne, dba o utrzymanie porządku.

3 Rumia na przestrzeni lat.

4 Polska po roku 1945 wyzwoliła się z pod okupacji niemieckiej,
lecz nie oznaczało to wolności. Staliśmy się zależni od ZSRR. W organach władzy po roku 1950 obowiązywał ścisły centralizm. Prezydium Rady pełniło funkcję zarządu. Pierwszym rumskim włodarzem był Pan Roman Paszke. W roku 1973 przeprowadzono reformę administracyjna, na mocy której miejsce włodarza zajął naczelnik. Natomiast przewodniczącym Rady Narodowej musiał być I sekretarz PZPR. Rumskim naczelnikiem został Pan Jerzy Kijak. Po roku 1989 przeprowadzono reformę, na podstawie której utworzono Radę Miejską. Zastępowała ona wcześniejszą Radę Narodową.

5 Na miejsce naczelnika powołano burmistrza, którym w Rumi był Pan Tadeusz Wolski. W tym samym czasie doszło do transformacji ustrojowej, dzięki której przestaliśmy być zależni od państw satelickich. Kolejnym burmistrzem został Pan Jan Klawiter, którego kadencja trwała dwa lata. Od 2002 roku burmistrzem miasta Rumi została Pani Elżbieta Rogala Kończak, dzięki głosom mieszkańców naszego miasta.

6 I Kadencja Rady Miejskiej w Rumi w latach 1990 - 1994
Ryszard Białek Członek Zarządu Miasta od dnia r., Czesław Heimowski Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej i Rozwoju Przestrzennego od dnia r., Jarosław Miotke Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Ludwik Bach Przewodniczący Rady Miejskiej, oraz Członek Zarządu Miasta od dnia r., Jan Miniszewski, Stanisław Basiel, Witold Kaczanowski Członek Zarządu Miasta, Tadeusz Sylwanowicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiesław Bogucki Przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania oraz Członek Zarządu Miasta, Andrzej Napierała Przewodniczący Komisji do Spraw Polityki Gospodarczej oraz Członek Zarządu Miasta od dnia r., Danuta Wojciechowska – Niżnikiewicz Wiceprzewodnicząca Rady  Miejskiej od dnia r., Roman Mach Członek Zarządu Rady Miejskiej od dnia r., Tadeusz Piątkowski, Józef Kryszewski, Sylwester Rzepecki, Adam Furman, Ryszard Szur, Halina Bikielec, Wojciech Żaglewski, Edmund Sierocki, Jan Nowicki Przewodniczący Komisji Statutowo - Ustrojowej i Zadań Własnych, Stanisław Miłosek, Kazimierz Klawiter Przewodniczący Komisji Do Spraw Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, Tadeusz Wolski Przewodniczący Komisji do Spraw Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego od dnia r., Elżbieta Rogala – Kończak Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej do r. oraz Przewodnicząca Komisji Interwencji Obywatelskich, Jan Bukowski, Marjan Mejer, Jan Ożarowski Elżbieta Rogala – Kończak Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej do r. oraz Przewodnicząca Komisji Interwencji Obywatelskich Danuta Wojciechowska – Niżnikiewicz Wiceprzewodnicząca Rady  Miejskiej od dnia r Ludwik Bach Przewodniczący Rady Miejskiej, oraz Członek Zarządu Miasta od dnia r. Jarosław Miotke Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

7 II Kadencja Rady Miejskiej w Rumi w latach 1994 - 1998
Jan Klawiter Burmistrz Miasta, Roman Knop Zastępca Burmistrza, Witold Reclaf Zastępca Burmistrza, Jan Zdzisław Nowicki Przewodniczący Rady Miasta, Jan Domański Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi od dnia r. do końca kadencji, Eugeniusz Zwara Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi od  r. do dnia r. Członek Zarządu Miasta, Mieczysław Lewiński Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi od dnia r. do końca kadencji, Tadeusz Pepliński Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi od r. do dnia r. oraz Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, Witold Kaczanowski Członek Zarządu Miasta, Tadeusz Ptach Członek Zarządu Miasta, Andrzej Potulski, Elżbieta Rogala – Kończak, Józef Lanc Przewodniczący Komisji Statutowo - Ustrojowej i Zadań Własnych, Jacek Korcz, Janusz Mikulski, Józef Chmielewski, Barbara Wilemborek, Wiesław Bogucki, Danuta Wojtaszak, Jan Goździewicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Tadeusz Kawa Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej, Zbigniew Samotyj – Leńczewski Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego, Aleksander Kubina Przewodniczący Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej od r. do dnia r., Tadeusz Piątkowski, Tadeusz Grucza Przewodniczący Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej od dnia r. do końca kadencji, Jacek Chłopecki Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Alfons Labuda Tadeusz Pepliński Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi od r. do dnia r. oraz Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Eugeniusz Zwara Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi od  r. do dnia r. Członek Zarządu Miasta Mieczysław Lewiński Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi od dnia r. do końca kadencji Jan Domański Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi od dnia r. do końca kadencji Jan Zdzisław Nowicki Przewodniczący Rady Miasta Roman Knop Zastępca Burmistrza Jan Klawiter Burmistrz Miasta Witold Reclaf Zastępca Burmistrza

8 III Kadencja Rady Miejskiej w Rumi w latach 1998 - 2002
Jan Klawiter Burmistrz Miasta, Roman Knop Zastępca Burmistrza, Witold Reclaf Zastępca Burmistrza, Joanna Żurek Przewodnicząca Rady Miejskiej, Ryszard Białek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Krzysztof Bargielski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Zbigniew Samotyj – Leńczewski Członek Zarządu Miasta, Witold Kaczanowski Członek Zarządu Miasta, Andrzej Januszewski Członek Zarządu Miasta, Czesława Baranowicz, Łucja Słowikowska Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej, Bożena Urbaniak Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego, Danuta Majchrowicz Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, Regina Mazurowska, Barbara Niemc Przewodnicząca Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej, Aleksander Kubina, Józef Chmielewski, Stanisław Ptach, Janina Adamczyk, Bogdan Łukuć, Józef Lanc Przewodniczący Komisji Statutowo - Ustrojowej i Zadań Własnych, Eugeniusz Zwara Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Józef Kryszewski Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Roman Budziński Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Piotr Pettke, Tadeusz Piątkowski, Tadeusz Kawa Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej, Wiesław Bogucki, Stanisław Freitag, Zenon Heimowski, Marek Lubowiecki, Janusz Zabłocki Joanna Żurek Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzysztof Bargielski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Białek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Roman Knop Zastępca Burmistrza Witold Reclaf Zastępca Burmistrza Jan Klawiter Burmistrz Miasta

9 IV Kadencja Rady Miejskiej w Rumi w latach 2002 - 2006
Elżbieta Rogala – Kończak Burmistrz Miasta, Tadeusz Wiśniewski Zastępca Burmistrza, Iwona Romanowska Zastępca Burmistrza, Józef Chmielewski Przewodniczący Rady Miejskiej, Rafał Maliszewski Wieceprzewodniczący Rady Miejskiej, Henryk Grinholc Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego, Regina Mazurowska Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, Danuta Jutrzenka, Hanna Kurowska Przewodnicząca Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej, Aleksander Kubina Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej, Andrzej Sikorski, Jan Klawiter, Andrzej Januszewski, Roman Knop, Jarosław Muszyński, Zbigniew Rachwald Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Joanna Żurek, Sebastian Malicki, Tadeusz Piątkowski Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, Józef Lanc Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa, Florian Mosa, Jarosław Ptach, Krzysztof Bargielski, Andrzej Potulski Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej Tadeusz Wiśniewski Zastępca Burmistrza Iwona Romanowska Zastępca Burmistrza Elżbieta Rogala – Kończak Burmistrz Miasta Henryk Grinholc Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Maliszewski Wieceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chmielewski Przewodniczący Rady Miejskiej

10 V Kadencja Rady Miejskiej w Rumi od roku 2006
Elżbieta Rogala - Kończak Burmistrz Rumi, Ryszard Grychtoł Wiceburmistrz, Jan Domański Wiceburmistrz, Reclaf Witold Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi, Wolański Janusz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi, Muszyński Jarosław Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi, Bochniak Maria, Chmielewski Józef, Duraj Kazimierz, Formella Bogdan, Grinholc Henryk, Januszewski Andrzej, Kubina Aleksander, Mosa Florian, Piątkowski Tadeusz, Potulski Andrzej, Ptach Stanisław, Rachwald Zbigniew, Borek Edyta, Serema Wiesława, Szreder Jarosław, Zaradny Piotr, Zwara Eugeniusz, Żurek Joanna Elżbieta Rogala - Kończak Burmistrz Rumi Muszyński Jarosław Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi Reclaf Witold Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi Wolański Janusz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi Jan Domański Wiceburmistrz Ryszard Grychtoł Wiceburmistrz

11 Ludwik Bach Dyrektor Miejskiego Domu kultury w Rumi, wiceprezes oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Założyciel rumskiego komitetu Obywatelskiego Solidarność. W latach Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi, natomiast w latach radny powiatowy. Niejednokrotnie wyróżniany za działalność na rzecz naszego miasta. Aktualnie pełni zaszczytną funkcję radnego powiatowego.

12 Film

13 Gmina Rumia Na przestrzeni ostatnich 20 lat Rumia rozwinęła się w znaczący sposób. Mogło to się stać miedzy innymi dzięki dofinansowaniu ze strony Unii Europejskiej. Wzbogaciła się o liczne dzielnice mieszkaniowe, centra handlowe, banki, ośrodki sportu i rekreacji a także nowe szkoły i przedszkola. Mieszkańcy Naszego miasta mają coraz większy wpływ na zmiany dokonujące się w Rumi. Dzięki temu gmina rozwija się i staje się bardziej przyjazna dla jego mieszkańców.

14 Rumia współcześnie

15 Skład zespołu projektowego:
Justyna Labuda 2 kwiecień 1994/ H Marta Szulc 14 grudzień 1994/ H Laura Formella 7 września 1994/ H Paulina Kugaczewska 10 czerwiec 1994/ H Opiekun : Małgorzata Łoboz / Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google