Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁCZESNE MEDIA W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁCZESNE MEDIA W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁCZESNE MEDIA W POLSCE

2 TEMATYKA PRZEDMIOTU Rynek prasowy w Polsce (pojęcia, systematyka i rodzaje prasy). Rynek radiowy i telewizyjny w Polsce (media publiczne, media komercyjne, nadawca społeczny). Rankingi czytelnictwa, słuchalności, oglądalności. Komercjalizacja i tabloidyzacja współczesnych mediów Polsce. Koncerny medialne jako przykład koncentracji kapitału. KRRiTv – funkcje, zadania, kompetencje. Badania mediów tradycyjnych i elektronicznych.

3 ZASADY PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI NA DODATKOWE PUNKTY (15p.)
Lista koncernów medialnych: Axel Springer Bauer Agora Edipresse Eurozet Grupa Radiowa „Time” ITI Polsat Fundacja Lux Veritas Tematyka prezentacji: Data założenia Okoliczności powstania Kapitał Prezentacja poszczególnych programów, stacji, tytułów, itp. Określenie targetu danego koncernu (czyli próba odpowiedzi na pytanie do kogo jest głównie skierowany, albo do kogo są skierowane poszczególne tytuły, stacje, programy) Najważniejsze postaci dziennikarskie pracujące dla danego medium Właściciele/akcjonariusze Procentowy udział w rynku Wyniki oglądalności/słuchalności/czytelnictwa

4 I) RYNEK PRASOWY

5 CECHY POLSKIEGO SYSTEMU MEDIALNEGO PO 1989 ROKU, cdn.
prawie całkowita prywatyzacja sektora prasowego (1.przekazanie pisma na poczet skarbu państwa; 2. wystawienie pisma na przetarg; 3. uwłaszczenie zespołu redakcyjnego); otwarcie rynku medialnego na kapitał zagraniczny; demonopolizacja działalności kolportażowej; utworzenie KRRiTv jako organu konstytucyjnego; stworzenie sektora mediów publicznych i komercyjnych (w mediach elektronicznych); likwidacja monopolistycznej uprzywilejowanej pozycji „RSW- prasa, książka, ruch”;

6 CECHY POLSKIEGO SYSTEMU MEDIALNEGO PO 1989 ROKU, cd.
likwidacja instytucjonalnej, prewencyjnej cenzury państwowo- partyjnej; możliwość funkcjonowania w eterze nadawców komercyjnych; obowiązujący system rejestracyjny prasy; rynek prasowy wydawcy zastąpiony rynkiem prasowym czytelnika i reklamodawcy; działalność w sferze mediów jest działalnością gospodarczą (każdy program czy tytuł jest towarem, który produkuje się głównie z chęci zysku).

7 ? Odwołując się do własnej wiedzy i pamięci, jakie wydarzenia z ostatnich dwudziestu lat można uznać za przełomowe na rynku mediów w Polsce?

8 KALENDARIUM 20-lecia wolnych mediów
1989 – „Gazeta Wyborcza” – pierwszy wolny dziennik ogólnopolski; 1990 – likwidacja GUKPiW= oficjalne zniesienie cenzury; 1992 – ustawa o KRRiTv; 1993 – Polsat – pierwsza komercyjna ogólnopolska stacja telewizyjna; 1994 – Radio ZET, RFM FM – pierwsze komercyjne ogólnopolskie stacje radiowe; 1994 – Radio Maryja uzyskało koncesję ogólnopolską; 1995 – Wirtualna Polska – pierwszy portal internetowy; 1997 – TVN – konkurencyjna dla Polsatu stacja komercyjna; 2001 – „Newsweek” – nowy wzór tygodnika opiniotwórczego; 2001 – „Metro” – pierwszy bezpłatny dziennik ogólnopolski; 2001 – TVN 24 – pierwszy całodobowy kanał informacyjny; 2003 – „Fakt” – pierwszy tabloid wzorowany na niemieckim „Bild”; 2010 – prace nad nową ustawą medialną.

9 Skąd pochodzi słowo „gazeta”?

10 „GAZETA” - ETYMOLOGIA Pochodzenie słowa gazeta nie jest do końca jasne. Wywodzi się przypuszczalnie z włoskiego gaza, dla określenia drobnej monety, za którą nabywano dzienniki w średniowiecznej Wenecji. Gaza oznacza też srokę, którą w charakterze logo często umieszczano w dziennikach włoskich. Być może źródłosłów gazety to hebrajskie izgard, tłumaczone jako herold, goniec, zwiastun.

11 ? Czym jest „prasa”?

12 NORMATYWNA DEFINICJA PRASY (Dz. U. nr 5 z dn. 7 lutego 1984 r. , poz
prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem lub nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; wyraz „prasa” pochodzi od prasy do winogron, której Jan Gutenberg używał w drukowaniu swoich pierwszych dzieł

13 Czym jest „dziennik”? Jakie funkcje spełnia?

14 DZIENNIKI - DEFINICJA „dziennik” zgodnie z ustawą o prawie prasowym „ogólno informacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu” (art. 7, pkt. 2.2).

15 DZIENNIKI - funkcje pełnią szczególną rolę społeczną polegającą na zaspokajaniu głodu informacyjnego; dzienniki stanowią pewien rodzaj dopełnienia, poszerzenia wiadomości uzyskiwanych prze radio i telewizję; lektura prasy jest często obowiązkiem zawodowym wielu ludzi, którzy interesują się informacjami giełdowymi, gospodarczymi, kulturalnymi czy sportowymi; w prasie codziennej szukamy tzw. informacji użytkowej, czyli programów kin, teatrów, recenzji wystaw, informacji o dyżurach aptek. itp.

16 Jakie dzienniki ogólnopolskie występują na rynku prasowym?

17 DZIENNIKI - kryterium zasięgu terytorialnego
DZIENNIKI OGÓLNOPOLSKIE - (dane: Związek Kontroli Dystrybucji Prasy)

18 DZIENNIKI - kryterium zasięgu terytorialnego
DZIENNIKI REGIONALNE - przykłady (dane: Związek Kontroli Dystrybucji Prasy)

19 DZIENNIKI - kryterium zasięgu terytorialnego
DZIENNIKI LOKALNE – przykłady: „Nowiny” „Gazeta Krakowska” „Kurier Lubelski” „Życie Warszawy”

20 CZASOPISMA - DEFINICJA
Pod pojęciem „czasopismo” należy rozumieć „druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku” (Art. 7. ustawy o prawie prasowym). Obecnie na prasowym rynku Polski jest około 5,5 tys. czasopism.

21 CZASOPISMA - cechy grupa czasopism jest bardzo liczna w porównaniu z dziennikami i zdecydowanie dominuje na polskim rynku prasowym (szacuje się, że w roku 2000 istniało 55 dzienników i czasopism); jest to grupa dynamicznie rozwijająca się; charakteryzuje ją także labilność (zmienność)-na polskim rynku prasowym częste są przykłady wprowadzania nowego pisma, które upada po kilku numerach; barierą w rozwoju jest konieczność znalezienia niezagospodarowanej dotąd "niszy" rynkowej, a także chwytliwy pomysł na formułę nowego pisma; wielofunkcyjność - oprócz pełnienia funkcji opiniotwórczej, edukacyjnej i rozrywkowej, ubocznie także informuje. Po roku 90. mamy też do czynienia z funkcją eskapistyczną, która polega na specyficznym przedstawianiu rzeczywistości, kreowania świata, którego zwykły czytelnik nigdy nie pozna („Viva”,”Cosmopolitan”).

22 CZASOPISMA – częstotliwość ukazywania się
Wyróżnia się 7 subkategorii czasopism: tygodniki dwutygodniki miesięczniki dwumiesięczniki kwartalniki półroczniki roczniki od 1990 ukazują się tzw. „dekadówki”

23 CZASOPISMA – zasięg terytorialny
ogólnokrajowe (ok. 40% ogólnej liczby czasopism;2200 tytułów)- prezentują wszystkie aktualne sprawy interesujące odbiorców w całym kraju bez względu na miejsce zamieszkania; są to m. in: „Forum”, „Polityka”, „Newsweek”; regionalne (nie więcej niż 10% ogólnej liczby, ok tytułów)- poruszają na swoich łamach przede wszystkim, a nawet wyłącznie tematy interesujące mieszkańców danego obszaru (powiat, województwo, fragment legitymujący się względami historycznymi); charakterystyczny jest dla nich nie tylko dobór tematów i mieszkańców, ale i niewielki nakład (szczupłość lokalnego rynku reklam i ogłoszeń); zalicza się tu m.in: „Tygodnik Płocki”, łomżyńskie „Kontakty”, „Nowiny Jeleniogórskie”; lokalne (ok. 50% określane czasem mianem prasy sublokalnej- ok. 2 tys. tytułów) – główni wydawcy to Media Regionalne oraz Polska Press

24 Jaką tematykę poruszają czasopisma?

25 CZASOPISMA – tematyka opiniotwórcze (społeczno-ekonomiczno-kulturalno-gospodarcze) popularnonaukowe lifestylowe shoppingowe sportowe motoryzacyjne hobbystyczne poradnikowe kulinarne ogłoszeniowe kobiece młodzieżowe telewizyjne męskie erotyczne

26 Czym jest tzw. „prasa opinii”? Do jakiego czytelnika jest skierowana?
Jaką tematykę porusza?

27 PRASA OPINII grupa nieliczna - ok. 100 tytułów, przeważnie tygodników i miesięczników, tworząca elitarną grupę periodyków najbardziej opiniotwórczych, po które sięgają czytelnicy z wyższym wykształceniem, należący do elit politycznych i społecznych, najaktywniejsi i najambitniejsi pod względem potrzeb kulturalnych; ich zawartość to w przeważającej części duże materiały tekstowe, a nie ilustracje, które jeśli w ogóle występują, to niesamodzielnie, uzupełniając jedynie tekst; podejmują wszystkie aktualne problemy społeczne, polityczne, gospodarcze, ideologiczne w wymiarze krajowym i międzynarodowym; duży udział w przedstawianych materiałach mają bardzo często nie tylko dziennikarze, ale także specjaliści i eksperci wypowiadający się na dany temat; prasa opinii ogranicza miejsce na reklamę i płatne ogłoszenia.

28 Jakie tygodniki opiniotwórcze występują na polskim rynku prasowym?

29 PRASA OPINII - TYGODNIKI
„Angora” „Polityka” „Forum” „Wprost” „Newsweek” „Przekrój” „Przegląd” „Gazeta Polska” „Najwyższy Czas”

30 CZASOPISMA LIFESTYLOWE i SHOPPINGOWE

31 CZASOPISMA SPORTOWE

32 CZASOPISMA PORADNIKOWE I KULINARNE

33 CZASOPISMA MOTORYZACYJNE

34 CZASOPISMA KOBIECE

35 CZASOPISMA MŁODZIEŻOWE

36 CZASOPISMA TELEWIZYJNE

37 ? Czym jest „tabloid”? Jakie inne określenia używane są na ten typ prasy? Do jakiego czytelnika skierowane są tabloidy? Jaką tematykę poruszają?

38 TABLOID - cechy tabloid (z ang. tabloid), brukowiec, bulwarówka
specjalny format edycyjny (ok. 37-40 cm x ok. 27-30 cm) dzięki czemu trzymając ją rozłożoną łatwiej można je czytać zarówno w np. zatłoczonym tramwaju, jak i w poczekalni u lekarza i w innych miejscach gdzie znajduje się wokół dużo ludzi; początki tego rodzaju wydawnictw sięgają XIX-wiecznych tzw. „penny-press” w nurcie „yellow journalism”; tabloidy skierowane są do szerokich rzesz mało wykształconej ludności, dlatego też zawarte w nich informacje często przesycone są tanią sensacją - tytuły tekstów są populistyczne i dosadne; zawierają dużo zdjęć, a mało tekstu; ilustracje oraz zdjęcia często zawierają szokujące sceny, nierzadko przesycone są erotyką; zazwyczaj dużo uwagi poświęcone jest tematyce sportowej; tabloidy odwołują się do emocji, prowokują, nierzadko przekraczają normy dziennikarskie; w Polsce dużą popularność zdobyły „Fakt” oraz „Super Express”.

39 KAPITAŁ ZAGRANICZNY - początki
zagraniczny kapitał pojawił się w polskiej prasie na początku lat dziewięćdziesiątych, wraz z początkiem transformacji ustrojowej; dzięki zmianom politycznym możliwe stały się zmiany prawne, które w konsekwencji doprowadziły do likwidacji ówczesnego właściciela większości polskich pism – RSW „Prasa – Książka – Ruch”; Polska była i jest postrzegana jako bardzo atrakcyjny rynek dla zagranicznych inwestorów ; giganci medialni korzystali z niepowtarzalnej okazji, iż można była nabyć za niską cenę szereg pism z wieloletnią tradycją, zapleczem redakcyjnym i stałymi czytelnikami; napływowi zagranicznego kapitału towarzyszyła gloryfikacja otwartości rynku informacyjnego, chęć pozbycia się balastu mediów państwowych, a jednocześnie brak instytucji i osób umiejących sterować ruchem kapitałowym; w mediach drukowanych nie ma żadnych ograniczeń co do obecności kapitału zagranicznego (w przeciwieństwie do mediów elektronicznych).

40 ? Jakie są pozytywne oraz negatywne aspekty koncentracji kapitału w rękach zagranicznych właścicieli?

41 KAPITAŁ ZAGRANICZNY – pozytywne aspekty
wzbogacenie oferty wydawniczej i specjalizacja pism; zmiana jakości pism (lepszy papier, lepsze zdjęcia, nowa szata graficzna, layout, format, dodatki); pojawienie się mechanizmu konkurencji; transfer technologii; kultura zarządzania; rozbudowa infrastruktury redakcyjnej; wzrost kwalifikacji zatrudnionych; pojawienie się zupełnie nowych zawodów; (wizażysta, stylista).

42 KAPITAŁ ZAGRANICZNY – negatywne aspekty
komercjalizacja; obniżenie jakości pism (plotkarstwo, żerowanie na sensacji, hołdowanie niskim gustom); wzrost „oglądactwa” pism, zamiast ich czytelnictwa; zjawisko postępującej koncentracji i pojawiająca się groźba monopolu (w szczególności na rynkach regionalnych); przenoszenie obcych wzorców kulturowych; zjawisko „latynoamerykanizacji mediów”, czyli serwowania pustych i jałowych treści przerysowanych z tego samego szablonu; trudno jest ustalić rzeczywistego właściciela; ceny dumpingowe ; ingerencja w politykę redakcyjną; utrata niezależności; groźba transferu zysków za granicę.

43 KAPITAŁ ZAGRANICZNY – koncentracja kapitału
Axel Springer (m.in.„Newsweek”, „Fakt”, „Auto świat”, „Forbes”, „Komputer Świat”) Bauer (m.in.RMF-FM, interia.pl, KDC) Agora (m.in.„Gazeta Wyborcza”, „Metro”) ITI (m.in.TVN, onet.pl) Edipresse (m.in.„Przyjaciółka”, „Party”, „Pani Domu”, „Mamo to Ja”) Media Regionalne (Orkla Press) (m.in.„Nowiny”, „Gazeta Pomorska”, „Echo Dnia”)

44 II) RYNEK RADIOWY I TELEWIZYJNY

45 Jakie media elektroniczne wyróżniamy ze względu na formę własności?

46 PODZIAŁ MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH ZE WZGLĘDU NA FORMĘ WŁASNOŚCI ORAZ OFERTĘ PROGRAMOWĄ
MEDIA PUBLICZNE Telewizja Polska Polskie Radio MEDIA KOMERCYJNE np. TVN, Polsat np. RMF FM, Eska MEDIA SPOŁECZNE np. Radio Maryja np. Radio Fara

47 MEDIA PUBLICZNE - definicja
stanowią własność Skarbu Państwa, nie będącą - w odróżnieniu od mediów komercyjnych - własnością prywatnego kapitału; publiczny środek masowego przekazu ustawowo zobowiązany jest do szerzenia tzw. społecznej misji programowej, bowiem generowanie zysków nie jest dla niego podstawowym zadaniem.

48 Zadanie konkursowe nr 1 Jaką misję mają do spełnienia media publiczne w Polsce zgodnie z założeniami KRRiTv?

49 MEDIA PUBLICZNE - misja
tworzenie i rozpowszechnianie programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby całego społeczeństwa oraz społeczności lokalnych; popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej; upowszechnianie wiedzy o języku polskim; uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym;

50 MEDIA PUBLICZNE – misja cd.
rzetelne ukazywanie całej różnorodności wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą; sprzyjanie swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej; umożliwianie obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej; respektowanie chrześcijańskich wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki; służenie umacnianiu rodziny; służenie kształtowaniu postaw prozdrowotnych; służenie zwalczaniu patologii społecznych.

51 Zadanie konkursowe nr 2 Wymień tytuły jak największej liczby programów telewizyjnych i radiowych, które odzwierciedlają misję mediów publicznych i podaj uzasadnienie.

52 Jakie media tworzą publiczny sektor w Polsce?

53 Telewizję publiczną, w myśl art. 26 ust
Telewizję publiczną, w myśl art. 26 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji tworzy „Telewizja Polska - Spółka Akcyjna” zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów: I,II iTV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych (17) + kanały tematyczne: TVP Info, TVP Kultura, TVP Sport, TVP Historia. Oddziały terenowe Telewizji Polskiej S.A. mają swoje siedziby w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

54 Budynek TVP, ul. Jana Pawła Woronicza 17, Warszawa

55 Prezesi TVP S.A.w latach 1993 - 2010
Wiesław Walendziak ( ) Ryszard Miazek ( ) Robert Kwiatkowski ( ) Jan Dworak ( ) Bronisław Wildstein ( ) Andrzej Urbański ( ) Piotr Farfał (p.o.) ( ) Bogusław Szwedo (p.o.) (2009) Tomasz Szatkowski (p.o.) (2009) Romuald Orzeł (2009 i nadal)

56 Radiofonię publiczną, w myśl art. 26 ust
Radiofonię publiczną, w myśl art. 26 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji tworzy spółka „Polskie Radio - Spółka Akcyjna”, program I, II, „Trójka”, IV (Radio Euro), Radio Parlament, Polskie Radio dla Zagranicy oraz stacje regionalne (17); Jako siedziby spółek radiofonii regionalnej wskazano: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Koszalin, Lublin, Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawę, Wrocław i Zieloną Górę.

57 RADIO PUBLICZNE - charakterystyka
I Program PR- program radiowy docierający do każdego miejsca w kraju; nadaje program o charakterze uniwersalnym, adresowany do szerokiego grona słuchaczy, wyróżniający się dużą ilością informacji. II Program PR- to „radio kulturalne”; jest fenomenem na skalę europejską, realizując program związany z wysoką kulturą muzyczną i literacką; bardzo dużo miejsca w Dwójce zajmują muzyka klasyczna i jazz, w tym unikatowe nagrania nieosiągalne na płytach. III Program PR tzw. „Trójka” - słynie z dynamicznych informacji, publicystyki, reportaży i dobrej muzyki. IV Program PR- ogólnopolski to Radio Euro - jest to jedyny w Polsce program poznawczo - edukacyjny. Polskie Radio Dla Zagranicy - program skierowany dla Polonii ; pierwsze stałe audycje dla Polonii ukazały się na antenie Polskiego Radia w 1936 roku.

58 Budynek Polskiego Radia S.A

59 Jakie są kryteria nadawania statusu nadawcy społecznego przez KRRiTv?

60 NADAWCA SPOŁECZNY KRRiTv może przyznać miano nadawcy społecznego instytucji emitującej na terytorium Polski program radiowy lub telewizyjny, spełniającej następujące warunki: upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną, a także działalność charytatywną; respektuje chrześcijański system wartości; zmierza do ugruntowania tożsamości narodowej; nie emituje reklam, telesprzedaży, sponsorowanych audycji lub innych sponsorowanych przekazów; nie pobiera opłat z tytułu rozpowszechniania, rozprowadzania lub odbierania swojego programu. Ze statusu nadawcy społecznego korzysta w Polsce między innymi Radio Fara i Radio Maryja.

61 TELEWIZJA KOMERCYJNA - początki
Polsat – pierwsza ogólnopolska telewizja komercyjna. Rozpoczęła nadawanie 5 grudnia 1993 r. o godzinie ; właścicielem stacji jest Zygmunt Solorz-Żak. TVN - komercyjna stacja telewizyjna, wchodząca w skład Grupy TVN należącej do grupy medialnej ITI. Rozpoczęła nadawanie w marcu 1997r.

62 Budynek Polsatu

63 Budynek TVN

64 „Błękitny 24”

65 OGLĄDALNOŚĆ – średnia miesięczna, styczeń 2010, 06:00-02:00
Źródło:

66 OGLĄDALNOŚĆ – średnia miesięczna, styczeń 2010, 18:00-23:00 (tzw
OGLĄDALNOŚĆ – średnia miesięczna, styczeń 2010, 18:00-23:00 (tzw. „prime time”) Źródło:

67 OGLĄDALNOŚĆ - średnia roczna 2009
Źródło:

68 OGLĄDALNOŚĆ, a miejsce zamieszkania
Źródło:

69 OGLĄDALNOŚĆ, a wiek Źródło:

70 OGLĄDALNOŚĆ, a dochód Źródło:

71 OGLĄDALNOŚĆ, a płeć Źródło:

72 RADIOFONIA KOMERCYJNA - rozwój
w 1994 KRRiTv przyznała koncesje na nadawanie programu ogólnopolskiego stacjom RMF-FM i Radiu Zet oraz 130 koncesji rozgłośniom lokalnym; aktywność nowych stacji spowodowała ograniczenie liczby słuchaczy dominującego pod tym względem do 1989 Programu I PR, tym niemniej niektóre pozycje programowe zachowały swoje audytoria (np. Lato z radiem, Sygnały dnia, W Jezioranach i Matysiakowie, wizytówką radia pozostaje jak dawniej Teatr Polskiego Radia); komercjalizacja radiofonii (stacje prywatne utrzymują się głównie z reklam) wpłynęła na specyfikę programu opartego przede wszystkim na muzyce (a szczególnie formatach zagranicznych) i krótkich informacjach, chętnie kierującego uwagę ku wydarzeniom sensacyjnym i (poza wyjątkami) rezygnującego z programów ambitniejszych; w 2009 w Polsce program emitowało ok. 200 stacji radiowych; największy udział w rynku miały stacje: RMF-FM, Radio Zet, Eska, Program III PR i Program I PR.

73 Budynek Radia ZET

74 Budynek RMF FM

75 SŁUCHALNOŚĆ – IV kwartał 2009
Źródło: SMG/KRC

76 Jakie znasz serwisy informacyjne w polskiej telewizji?
Zadanie konkursowe nr 3 Jakie znasz serwisy informacyjne w polskiej telewizji?

77 SERWIS INFORMACYJNY – walka o widza
najchętniej oglądanym wieczornym programem informacyjnym są „Wiadomości” na TVP 1 - ogląda je średnio 4 mln widzów; główny rywal to „Fakty” stacji TVN gromadzące przed telewizorami średnio 3,5 mln widzów; kolejne miejsca zajmują: „Wydarzenia” Polsatu oraz popołudniowe wydanie „Panoramy” (około 1mln widzów); spośród popołudniowych serwisów informacyjnych pierwsze miejsce zajmuje „Teleexpress”, aktualnie ogląda go średnio 3 mln widzów; pozostałe: „INFO Serwis”, „Minęła dwudziesta”, „Dżungla polityczna”, „INFO Biznes”.

78 Jakie znasz programy publicystyczne w polskiej telewizji?
Zadanie konkursowe nr 4 Jakie znasz programy publicystyczne w polskiej telewizji?

79 PUBLICYSTYKA W POLSKIEJ TELEWIZJI – kształtowanie opinii publicznej
„Kawa na ławę” (TVN24) Bogdana Rymanowskiego - w programie znani dziennikarze komentują najnowsze wydarzenia w kraju, na scenie politycznej, wydarzenia społeczne, mówią o polskich szansach i zagrożeniach; charakterystyczną cechą programu jest jego luźna atmosfera, daleka od znanej z większości audycji publicystycznych ugrzecznionej formy. „Kropka nad i” (TVN24) Moniki Olejnik do której zapraszani są najważniejsze postaci sceny politycznej (choć nie tylko), dyskutujący z nią na najważniejsze ze społecznego punktu widzenia tematy; wcześniej prowadziła ona podobny w formie program „Prosto w oczy”, który z kolei zastąpił wcześniejszego „Gościa Jedynki”. „Teraz My!” (TVN) Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego, którzy rozmawiają w studiu z gośćmi politykami, artystami lub ekspertami w danej dziedzinie; jeden z nich atakuje, a drugi broni; każdy gość musi przejść przez specjalną bramkę, która „prześwietla” całą sylwetkę; w ten sposób prowadzący dowiadują się, co gość ma do ukrycia; w programie występują również komentarze filmowe i najnowsze wiadomości. „Tomasz Lis na żywo” (TVP2) zaproszeni do studia goście odpowiadają na pytania prowadzącego Tomasza Lisa, i widowni zgromadzonej w studio, która bierze udział w dyskusji.

80 PUBLICYSTYKA W POLSKIEJ TELEWIZJI – kształtowanie opinii publicznej
„Warto rozmawiać” (TVP2) Jana Pospieszalskiego - goście reprezentują różne opcje i poglądy, nieraz skrajne; dyskusja w programie to przeciwstawne racje, starcie argumentów i poszukiwania możliwych rozwiązań. „Celownik” (TVP1) - reporterzy swoich bohaterów spotykają wszędzie, także w miejscach, gdzie kamera filmowa nigdy wcześniej nie dotarła; są świadkami codziennej krzywdy i szczęścia; przedstawiają poruszające historie i prawdziwe problemy zwykłych ludzi. „Sprawa dla reportera” (TVP1) Elżbiety Jaworowicz - niezwykle popularny program interwencyjny zajmujący się trudnymi, konfliktowymi sprawami społecznymi; tematy pochodzą z listów, telefonów, i i zgłoszeń ludzi, którzy szukają pomocy. „Plus i minus” (TVPInfo) - magazyn ekonomiczny; aktualne wydarzenia w gospodarce, na giełdach i rynkach walutowych. „Szkło kontaktowe” (TVN24)- podsumowujące w dowcipny sposób wydarzenia dnia; prowadzący i goście, znani polscy satyrycy, w luźnej konwencji komentują bieżące wydarzenia polityczne; w programie uczestniczą też widzowie, dzwoniąc albo wysyłając SMS-y lub e. „Interwencja” oraz „Interwencja Extra” (Polsat)- magazyn reporterski zajmujący się trudnymi sprawami i problemami wymagającymi interwencji.

81 INFOTAINMENT = INFOROZRYWKA
Informacje w serwisach telewizyjnych lub programy, bazujące na rozrywce. Powód: zwiększenie popularności wśród widzów i konsumentów. Infotainment to zjawisko wywodzące się z telewizji, obecne również w Internecie. INFOTAINMENT INFORMATION + ENTERTAINMENT

82 REALITY SHOWS – produkt telewizji komercyjnej
reality shows to typ programów telewizyjnych, w których z reguły występują osoby wcześniej niezwiązane zawodowo z telewizją; osoby te w założeniu mają zachowywać się „naturalnie” przed kamerą w sztucznie zaaranżowanej, niekiedy ekstremalnej, sytuacji; wiele z programów ma postać konkursu. istotą programu jest postawienie widza w roli „podglądacza”; z punktu widzenia oglądalności im bardziej będzie w programie naruszona intymność uczestnika i im drastyczniejsze sceny widz obejrzy, tym lepiej; pierwszym polskim reality show był „Agent” nadany w telewizji TVN.

83 Zadanie konkursowe nr 5 Jakie znasz tytuły programów typu reality shows emitowanych w telewizji?

84 REALITY SHOWS po polsku
„Big Brother” (TVN) „Ekspedycja” (TVN) „Bar – 6 edycji” (Polsat, TV 4) „Dwa światy” (Polsat) „Łysi i blondynki” (TV 4) „Amazonki” (TV 4) „Gladiatorzy „(TV 4) „Wyprawa Robinson” (TVN) „Jestem jaki jestem” (TVN) „Miasto Marzeń” (TVP 1) „Kawaler do wzięcia” (TVN) „Wszystko o Miriam” (TVN) „Ryzykanci” (TVP2) „Za wszelką cenę” (Polsat) „Chcę być piękna” (Polsat) „Fabryka Gwiazd” (Polsat) „Co masz do stracenia?” (TV Puls)

85 Skąd bierze się popularność programów typu reality shows?

86 Napisz krótką rozprawkę na temat: „Mój ulubiony program telewizyjny”
Zadanie na AFD Napisz krótką rozprawkę na temat: „Mój ulubiony program telewizyjny” Napisz krótki (kilka zdań) wstęp, rozwinięcie (5 tez) i zakończenie (klika zdań podsumowania).

87 III) BADANIE MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH w Polsce

88 Czy ktoś z Państwa brał udział w badaniu mediów?

89 W jakim celu bada się rynek mediów i odbiorców przekazów medialnych?

90 POWODY BADANIA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH
potrzeba skonstruowania odpowiedniej grupy docelowej, będącej odbiorcami przekazów reklamowych (tzw. targetu); historia badania mediów elektronicznych, rozpoczęła się z inicjatywy reklamodawców właśnie, a nie samych właścicieli stacji; wyobraź sobie, iż jesteś właścicielem lokalnej stacji radiowej; jak możesz udokumentować wielkość grup Twoich słuchaczy? media drukowane mogą wykazać się wysokością nakładów oraz wynikami sprzedaży, a Ty jako nadawca elektroniczny, nie masz żadnych „twardych” informacji na ten temat. konstrukcja „ramówek”

91 Czym jest „telemetria”?

92 TELEMETRIA JAKO BADANIE OGLĄDALNOŚCI
Telemetria to elektroniczny system pozwalający pozyskiwać i przetwarzać dane (z minutową dokładnością) z panelu gospodarstw domowych wyposażonych w telewizory. Pomiar sygnału telewizyjnego urządzenia elektronicznego podłączonego do telewizora pozwalają określić, czy telewizor jest włączony oraz jaki kanał oglądają domownicy. Niezwykle pomocnym narzędziem jest pilot telemetryczny, którego używają respondenci w momencie oglądania. „lokalizuje” on daną osobę, ma również możliwość wydawania opinii o programie, czy rejestrowaniu gości. Każdy domownik posiada swój własny guzik, za pomocą którego można odnotować co, kiedy i jak długo ogląda np. dziecko lat 12, mężczyzna lat 45 czy emerytka lat 70.

93 C0 możemy zmierzyć za pomocą telemetrii?

94 CO MOŻEMY BADAĆ ZA POMOCĄ TELEMETRII?
informacje o gospodarstwach domowych posiadających odbiorniki telewizyjne: opis zjawiska przepełnienia reklamami czasu emisyjnego stacji telewizyjnych, najchętniej oglądane programy według typologii programowej, największych reklamodawców telewizyjnych, udziały w oglądalności stacji TV w czasie całej doby oraz w porze najwyższej oglądalności tzw. prime time, średni czas spędzony przed telewizorami, konsumpcja TV i zasięg w zróżnicowanych grupach docelowych, procentowy udział czasu programów w ramach typologii programowej w stacjach, udziały w rynku stacji telewizyjnych według wieku widzów, miejsca zamieszkania, dostępu do kabla i satelity, dochodów netto i wykształcenia.

95 SYSTEM „SIEDMIU KROKÓW” STOSOWANY W BADANIACH TELEMETRYCZNYCH PRZEZ AGB NIELSEN
Pierwszy krok: Analiza struktury społeczeństwa; Drugi krok: Wybór grupy rodzin, która pozwoli odtworzyć strukturę demograficzną Polski w mniejszej skali (budowa panelu telemetrycznego); Trzeci krok: Instalacja mierników telemetrycznych, dzięki którym gromadzone są informacje; Czwarty krok: Codzienna transmisja danych od rodzin do komputerowej „biblioteki” AGB Nielsen Media Research; Piąty Krok: Obróbka danych i stworzenie z tysięcy elementów jednej spójnej bazy danych; Szósty Krok: Opisanie sekunda po sekundzie, jakie programy były nadawane przez poszczególne stacje; Siódmy krok: Przekazanie klientom AGB Nielsen Media Research plików, które po umieszczeniu w oprogramowaniu dają pełny obraz widowni telewizyjnej .

96 SYSTEM SIEDMIU KROKÓW POMIARU TELEMETRYCZNEGO - SCHEMAT

97 TELEMETRIA - wyniki Źródło: AGB Nielsen

98 BADANIA SŁUCHALNOŚCI „dzienniczek” - metoda ta wymaga od respondentów dokładnego oznaczania momentów słuchania radia i słuchanej stacji w dostarczanym przez ankieterów przed badaniem specjalnym dzienniczku; pomiar może obejmować od jednego dnia do czterech tygodni, przy czym najczęściej stosowane są dzienniczki jedno lub dwutygodniowe; każdy dzień podzielony jest na pasma - najczęściej 15-minutowe; DAY AFTER RECALL bada zasięg dzienny, informuje o tym, jaki odsetek respondentów słuchał danej radiostacji „wczoraj”, czyli w dniu poprzedzającym badanie-wywiad; zasięg dzienny danej stacji w danym odcinku czasu jest równy liczbie osób, które przynajmniej raz słuchały stacji w tym odcinku czasu;

99 BADANIA SŁUCHALNOŚCI, CD.
zasięg tygodniowy - informacja o tym, jaki odsetek respondentów słuchał danej stacji co najmniej raz w ciągu ostatnich 7 dni; zasięg w kwadransach (pasma czasowe słuchania radia) - informacja o tym, jaki odsetek respondentów słuchał danej stacji w poszczególnych przedziałach czasowych zdefiniowanych w kwadransach, które można zgrupować w dowolne przedziałów czasowe, nawet kilkugodzinne; Audytorium Średniego Kwadransa (AQH) - odsetek słuchaczy, którzy słuchali programu stacji przez co najmniej 5 minut w ciągu średniego kwadransa doby;

100 Badania słuchalności, cd.
średni czas słuchania - przypadający na jednego słuchacza stacji, liczony dla doby, w minutach; udziały w rynku (ze względu na czas słuchania) - średni udział w czasie słuchania każdej stacji radiowej w kwadransie lub innym zdefiniowanym przedziale czasowym; analiza struktury obrazuje skład społeczno-demograficzny słuchaczy danej stacji; analizy współsłuchalności - jaki odsetek słuchaczy jednej stacji, słucha również innych; Affinity Index - stopień pokrycia się cech respondentów z grupy docelowej z badaną populacją.

101 BADANIA INTERNETU - powody
według badań przeprowadzonych przez comScore World Metrix, w grudniu 2009 roku liczba internautów przekroczyła na świecie próg jednego miliarda; jak wynika z podobnych badań firmy Megapanel, w Polsce pod koniec 2009 roku zanotowano 13,1 miliona internautów powyżej 7 roku życia; Użytkownicy Internetu ze względu na swoją charakterystykę społeczno - demograficzną, stanowią atrakcyjną grupę docelową dla wielu kategorii produktów i usług.

102 BADANIA INTERNETU CZY BADANIA W INTERNECIE?
 badania Internetu: badanie medium i jego zawartości (off-line); badania w Internecie: badania realizowane on-line.

103

104 TYPY BADAŃ PRZEPROWADZANYCH W INTERNECIE
badanie typu traffic pozwalającą na identyfikowanie użytkowników monitorowanych stron bez naruszania ich prywatności; informacje o dokonywanych odsłonach , stanowiących podstawę definiowania liczby i długości wizyt, przesyłane są automatycznie do centrum obliczeniowego, gdzie następuje bieżąca aktualizacja wyników.

105 TYPY BADAŃ PRZEPROWADZANYCH W INTERNECIE
ankiety pop-up – gromadzą dane socjo-demograficzne Internautów oraz dane o sposobie korzystania z Internetu; wyświetlane są losowo reprezentatywnej próbie polskich użytkowników sieci; badania z użyciem programu netPanel – narzędzie instalowane na komputerze wyłącznie za zgodą internauty decydującego się na udział w badaniu; nie angażując internauty, program monitoruje sposób korzystania z Internetu przez użytkownika.

106 TYPY BADAŃ PRZEPROWADZANYCH W INTERNECIE
badania typu HeatMap jest badaniem składającym się z dwóch modułów: LinkMapa, która informuje o kliknięciach Internautów w linki i elementy klikane, znajdujące się na poszczególnych stronach internetowych. Wyniki badania są udostępniane w postaci mapy kliknięć widocznej bezpośrednio na witrynie. ClickMapa, która odwzorowuje wszystkie kliknięcia, wykonane na stronie i prezentuje je w formie mapy temperatury najczęściej odwiedzanych punktów.

107 CLICK MAPA - PRZYKŁAD

108 NAJCZĘSTSZE TYPY BADAŃ PRZEPROWADZANYCH W INTERNECIE
Badania typu FGI w którym jednocześnie bierze udział kilka osób. O wyznaczonej porze zasiadają przed własnymi komputerami, aby przez kilkadziesiąt minut dzielić się swoimi opiniami na wybrany temat. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwa moderator, który dba o prawidłowy przebieg dyskusji, kontrolując, by toczyła się wokół wyznaczonych tematów. W każdej chwili z moderatorem może skontaktować się osoba, zlecająca badania, aby przekazać swoje uwagi lub zadać dodatkowe pytania, zainspirowane toczącą się dyskusją.

109 FGI - przykład

110 TYPY BADAŃ PRZEPROWADZANYCH W INTERNECIE
prerekrutacja – respondentów rekrutuje się telefonicznie, przez Internet lub zwykłą pocztę i zaprasza do uczestnictwa w badaniu. Jeśli respondent się zgadza otrzymuje adres Internetu, który musi odwiedzić, aby wziąć udział w projekcie. stationary display – boks umieszczany jest na stronie internetowej firmy i zachęca do udziału w sondażu, respondenci po kliknięciu na przycisk są kierowani do kwestionariusza. grupy fokusowe czyli „zogniskowany wywiad grupowy” z dużą rolą aktywnego prowadzącego (moderatora), który zadaje pytania - prowadzi wywiad równocześnie z kilkoma osobami. Mocno akcentowana jest aktywność uczestników, interakcje i wymiana poglądów. Rozmowy odbywają się na internetowych forach dyskusyjnych, często z udziałem kamer.

111 KRYTERIA ZALICZENIA W skład oceny końcowej wchodzą następujące kryteria: Obecność – 15p. Aktywność + praca na zajęciach – 20p. Prezentacja koncernu medialnego – 15p. (dla chętnych) Kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach – 50p. Ocena końcowa wynika z następujących przedziałów punktowych: 91 p p. – bdb (5,0) 81 p. – 90 p. - +db (4,5) 71 p p. – db (4,0) 61 p. – 70 p. - +dst (3,5) 51 p. – 60 p. – dst (3,0) 0 p. – 50 p. – ndst (2,0)


Pobierz ppt "WSPÓŁCZESNE MEDIA W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google