Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Jan Brożek Roman Jaeschke Wiktoria Leśniak Jan Brożek Roman Jaeschke Wiktoria Leśniak 18 listopada 2004 Polski Instytut Evidence Based Medicine Polski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Jan Brożek Roman Jaeschke Wiktoria Leśniak Jan Brożek Roman Jaeschke Wiktoria Leśniak 18 listopada 2004 Polski Instytut Evidence Based Medicine Polski."— Zapis prezentacji:

1 1 Jan Brożek Roman Jaeschke Wiktoria Leśniak Jan Brożek Roman Jaeschke Wiktoria Leśniak 18 listopada 2004 Polski Instytut Evidence Based Medicine Polski Instytut Evidence Based Medicine

2 2 w ciągu najbliższej godziny... podsumowanie i uporządkowanie wytyczne postępowania co po co jak powstają (system GRADE) wykorzystanie wytycznych procesu ich tworzenia

3 3 Podsumowanie P race oryginalne P rzeglądy systematyczne

4 4

5 5 Podsumowanie P race oryginalne P rzeglądy systematyczne P odsumowania/streszczenia P odręczniki i wytyczne

6 6 Wytyczne praktyki klinicznej opracowane w sposób systematyczny stwierdzenia mające wspomagać lekarzy w podejmowaniu decyzji co do właściwego postępowania z pacjentami w określonych sytuacjach próba skoncentrowania ogromnej wiedzy medycznej w poręcznej, łatwej do stosowania formie mają na celu poprawę jakości opieki nad pacjentami i zwiększenie efektywności wykorzystywania ograniczonych zasobów

7 7 Czyj interes? rządy i organizacje nastawione na zysk aby zmniejszyć koszty towarzystwa naukowe zwiększenie autorytetu zwiększenie wpływów zwiększenie dochodów

8 8 Jak się upewnić, że przestrzeganie tych zaleceń przyniesie więcej korzyści niż szkód?

9 9 GRADE problem dane ogólna jakość danych korzyści vs szkodliwość korzyści vs koszt zalecenie wybór członków zespołu ujawnienie konfliktu interesów uzgodnienie zasad pracy

10 10 członkowie grupy formułującej zalecenie lekarz ekonomista/farmakoekonomista płatnik prawnik etyk pacjent epidemilog pielęgniarka socjolog

11 11 GRADE problem dane ogólna jakość danych korzyści vs szkodliwość korzyści vs koszt zalecenie PICO potencjalne grupy chorych wybór członków zespołu ujawnienie konfliktu interesów uzgodnienie zasad pracy opcje postępowania ważne punkty końcowe (konsekwencje)

12 12 GRADE PICO(T) potencjalne grupy chorych wybór członków zespołu ujawnienie konfliktu interesów uzgodnienie zasad pracy opcje postępowania ważne punkty końcowe (konsekwencje) metodologia problem dane ogólna jakość danych korzyści vs szkodliwość korzyści vs koszt zalecenie

13 13 GRADE przegląd systematyczny przegląd literatury 2 bazy danych piśmiennictwo eksperci przemysł abstrakty zawężenie język czas opublikowane 2 osoby istniejącynowy wiarygodność problem dane ogólna jakość danych korzyści vs szkodliwość korzyści vs koszt zalecenie

14 14 GRADE przegląd systematyczny zestawienie danych jakość danych podsumowanie wyników wszystkie ważne punkty końcowe wszystkie grupy ryzyka problem dane ogólna jakość danych korzyści vs szkodliwość korzyści vs koszt zalecenie

15 15 Zestawienie danych ocena jakościpodsumowanie wyników liczba badań rodzajjakośćzgodność wyników odnie sienie inne liczba osóbefekt jakośćwaga mecha niczne zwykłewzględnybezwzg lędny >1 ubytek po 2 latach oscylacyjne (4) RCTpoważne ogranicze nie bez poważnych niezgodno ści taknie449418RRR 32% (7–51) NNT 18 (10–90) zapalenie dziąseł po 3 miesiącach wskaźnik osadzania kamienia po 2 latach

16 16 GRADE przegląd systematyczny zestawienie danych jakość danych podsumowanie wyników ocena łącznej jakości danych dla każdego ważnego punktu końcowego problem dane ogólna jakość danych korzyści vs szkodliwość korzyści vs koszt zalecenie przypisanie względnej wagi każdemu ważnemu punktowi końcowemu i decyzja, które z nich są krytyczne

17 17 Kryteria oceny jakości danych jakość danych rodzaj badania obniżają jakość:zwiększają jakość: wysoka badania z randomizacją poważne ograniczenie jakości badań niezgodność wyników niepewność co do możliwości odniesienia nieprecyzyjne oszacowanie efektów lub zbyt mała liczba danych publication bias silny związek pomiędzy interwencją a punktem końcowym zależność efektu od dawki wszystkie niewzięte pod uwagę czynniki zakłócające najprawdopodobniej zmniejszyły zaobserwowany efekt średnia niska badania obserwacyjne bardzo niska jakiekolwiek inne dane

18 18 Zestawienie danych ocena jakościpodsumowanie wyników liczba badań rodzaj jakośćzgodność wyników odnie sienie inne liczba osóbefekt jakośćwaga mecha niczne zwykłewzględnybezwzg lędny >1 ubytek po 2 latach oscylacyjne (4) RCTpoważne ogranicze nie bez poważnych niezgodno ści taknie449418RRR 32% (7–51) NNT 18 (10–90) średniakryty czna zapalenie dziąseł po 3 miesiącach małakryty czna wskaźnik osadzania kamienia po 2 latach wysokanie

19 19 GRADE najniższa jakość danych dla któregokolwiek z krytycznych punktów końcowych problem dane ogólna jakość danych korzyści vs szkodliwość korzyści vs koszt zalecenie ogólna jakość danych jakośćwaga średniakrytyczna małakrytyczna wysokanie

20 20 GRADE najniższa jakość danych dla któregokolwiek z krytycznych punktów końcowych problem dane ogólna jakość danych korzyści vs szkodliwość korzyści vs koszt zalecenie ogólna jakość danych

21 21 Zestawienie danych ocena jakościpodsumowanie wyników liczba badań rodzaj jakośćzgodność wyników odnie sienie inne liczba osóbefekt jakośćwaga mecha niczne zwykłewzględnybezwzg lędny >1 ubytek po 2 latach oscylacyjne (4) RCTpoważne ogranicze nie bez poważnych niezgodno ści taknie449418RRR 32% (7–51) NNT 18 (10–90) średniakryty czna zapalenie dziąseł po 3 miesiącach małakryty czna wskaźnik osadzania kamienia po 2 latach wysokanie

22 22 GRADE jednoznaczna przewaga korzyści przewaga korzyści dyskusyjna przewaga korzyści niewiadoma nie ma przewagi korzyści problem dane ogólna jakość danych korzyści vs szkodliwość korzyści vs koszt zalecenie bilans korzyści i szkodliwości

23 23 GRADE problem dane ogólna jakość danych korzyści vs szkodliwość korzyści vs koszt zalecenie z korzyścią związany jest koszt...

24 24 GRADE problem dane ogólna jakość danych korzyści vs szkodliwość korzyści vs koszt zalecenie siła zalecenia rób to raczej rób to raczej nie rób tego nie rób tego bez zalecenia

25 25 GRADE problem dane ogólna jakość danych korzyści vs szkodliwość korzyści vs koszt zalecenie problem dane ogólna jakość danych korzyści vs szkodliwość korzyści vs koszt zalecenie

26 26 Podejmowanie decyzji sytuacja kliniczna dane z badań naukowych wartości i preferencje pacjenta umiejętności i doświadczenie lekarza

27 27 GRADE

28 28 w ciągu minionej godziny... pojedyncze badania przeglądy wytyczne przejrzyste i systematyczne tworzenie zaleceń część obiektywna i subiektywna kompromis

29 29 GRADE G rades of R ecommendation A ssessment, D evelopment and E valuation Australasian Cochrane Centre, Park Holm, Australia Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA Center for Outcomes and Evidence, Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, USA Centre for Evidence-based Medicine, Oxford, Wielka Brytania Centre for Health Services Research, University of Newcastle upon Tyne, Newcastle, Wielka Brytania Centro per la Valutazione della Efficacia della Assistenza Sanitaria (CeVEAS), Modena, Włochy Department of Health Services Research, Norwegian Centre for Health Services, Oslo, Norwegia Departments of Clinical Epidemiology and Bio-statistics and Medicine, McMaster University, Hamilton, Kanada Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer, Lyon, Francja Finnish Medical Society Duodecim, Helsinki, Finlandia German Cochrane Centre, Freiburg, Niemcy Global Programme on Evidence for Health Policy, World Health Organisation, Genewa, Szwajcaria National Institute for Clinical Excellence, Londyn, Wielka Brytania Polski Instytut Evidence Based Medicine, Kraków, Polska Scottish Intercollegiate Guidelines Network, Edynburg, Wielka Brytania

30 30


Pobierz ppt "1 Jan Brożek Roman Jaeschke Wiktoria Leśniak Jan Brożek Roman Jaeschke Wiktoria Leśniak 18 listopada 2004 Polski Instytut Evidence Based Medicine Polski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google