Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(kredytowe) konto akcyzowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(kredytowe) konto akcyzowe"— Zapis prezentacji:

1 (kredytowe) konto akcyzowe

2 obecny system rolnik musi dostarczyć do gminy faktury VAT za zakupione paliwa paliwa: CN do CN wnioski są przyjmowanie w marcu i we wrześniu (wójt, burmistrz, prezydent miasta) zwroty akcyzy w maju i w listopadzie z funduszy faktury muszą być przechowywane przez 5 lat po końcu roku w którym były wystawione limity – 73,1 PLN za hektar rocznie 0,85 PLN od litra paliwa do 86 litrów za hektar rocznie paliwa w produkcji rolnej 13,5% kosztów całkowitych uprawa tradycyjna: 66,6l * 3,80PLN = 253,8 PLN, zwrot 66,6*0,85 = 56,61 PLN za hektar uprawa uproszczona: 47,3l * 3,80PLN = 179,74 PLN wykorzystanie 2006: 114 mln z 650 mln ustawowych 2007: 262 mln z 650 mln ustawowych 2008: 498 mln z 650 mln ustawowych 2009: 609 mln z 500 mln ustawowych 2010: ??? mln z 600 mln ustawowych (koszt realizacji: 12 mln) 2011: ??? mln z 1048 mln

3 proponowane rozwiązanie ustawowe
rolnik otrzymuje zaliczkę do późniejszego rozliczenia naładowanie elektronicznej karty akcyzowo-płatniczej na kwotę przysługującego zwrotu akcyzy podstawa: zgłoszenia wniosków rolników do ARiMR, areał z Integrated Administration and Control System faktury muszą być przechowywane przez 5 lat po końcu roku w którym były wystawione Dopiero w następnym roku rolnik płaci za olej napędowy na stacjach benzynowych do wyczerpania limitu na karcie spodziewane koszty obsługi systemu: 4 mln PLN (naszym zdaniem znacznie zaniżone) karty akcyzowo-płatnicze z paskiem magnetycznym(!?): 2mln * 0,4 = 0,8 mln PLN operacje informatyczne (serwer, 3,5 tys. terminali) 1,5 mln PLN Roczny koszt Centrum Rozliczeniowego 1,5 mln PLN faktury muszą być przechowywane przez 5 lat po końcu roku w którym były wystawione stacje paliw – koszt zakupu terminali: 5 mln PLN nie wymienione koszty obsługi systemu: koszty środków z góry zamrożonych na kartach 1048 mln PLN * 0,5 * 3,5% = 18,34 mln karty ładowane/elektroniczne nie mogą być wyłącznie magnetyczne koszty rozliczeń , gdzie rolnik płaci całość ceny przy pomocy karty, nie tylko część akcyzową, szczególnie gdy nie zakupi ilości paliw usprawiedliwiającej ilość wykorzystanej zaliczki (wszystkie) stacje paliw: koszty i przekonanie do instalacji i obsługi odrębnego systemu

4 scenariusz zdarzeń Konto Kredytowe

5 nowy produkt bankowy już na teraz – Kredytowe Konto Akcyzowe
Niezależnie od decyzji administracyjnych oraz postępu wynikających legislacji Bank, już teraz, może zaoferować rolnikowi Kredytowe Konto Akcyzowe, z opisaną powyżej funkcjonalnością, a operującą w ramach obecnie funkcjonującego systemu zwrotu opłat. rolnik zakłada Kredytowe Konto Akcyzowe na środki przyznane jako zwrot podatku akcyzowego W miejsce wstępnego zasilania konta przez instancję administracyjną, Bank oferuje rolnikowi kredyt docelowy, przypisany do Kredytowego Konta Akcyzowego. Limit kredytu na Koncie wynosi wartość limitu akcyzowego, przyznanego rolnikowi przez administrację, a ustalony przez Bank na podstawie odpowiedniej dokumentacji przedstawionej przez rolnika rolnik podpisuje dyspozycję wpłaty zwrotu akcyzy przez administrację, na Kredytowe Konto Akcyzowe. działanie rolnik płaci na stacji za paliwo gotówką lub ze swojego konta, korzystając z karty płatniczej Banku Bank automatycznie przelewa z Kredytowego Konta Akcyzowego na konto rolnika sumę, równą zwrotowi akcyzy, do łącznej sumy nie przekraczającej wartości kredytu. Podstawą przelewu może być: faktura papierowa, zdeponowana w Banku, gdzie przechowywanie jest usługą Banku faktura elektroniczna, której przechowywanie jest dodatkową usługą Banku (dalej) Kredyt jest spłacany bezpośrednio przez administrację na Kredytowe Konto Akcyzowe, na podstawie przedstawionych faktur oraz wcześniej podpisanej przez rolnika dyspozycji. System jest gotów wesprzeć niemal każdy system zwrotu akcyzy, gdy taki zostanie wprowadzony, lub dowolny inny system opłat, gdzie część kosztów jest pokrywana przez instytucję zaufania. Konkurencyjność oraz atrakcyjność oprocentowania kredytu akcyzowego opiera się na fakcie że, jego zwrot jest, w efekcie, w pełni gwarantowany przez administrację. Jednak musi być poparty dostępem do faktur oraz dyspozycją wpłaty zwrotu na to właśnie konto.

6 możliwe wersje/fazy wdrożenia funkcji– Kredytowego Konta Akcyzowe
wersja, niemal całkowicie, „papierowa” Rolnik podpisuje dyspozycje płatniczą zwrotu akcyzy i zanosi faktury paliwowe do Banku. Bank archiwizuje fakturę i przelewa należność akcyzową z Konta Kredytowego na konto rolnika. Jako pierwszy krok w kierunku wersji w pełni elektronicznej, Bank tworzy elektroniczną kopię faktury i udostępnia ich archiwum rolnikowi oraz, potencjalnie, instytucji refundującej akcyzy. Na końcu okresu, Bank automatycznie wypełnia formularz zwrotu, który po podpisaniu przez rolnika jest wysyłany do odpowiedniej instytucji. wersja w pełni elektroniczna Rolnik podpisuje dyspozycje płatniczą zwrotu akcyzy Stacja wystawia fakturę elektroniczną i umieszcza ją w archiwum rolnika. Rolnik płaci fakturę a Bank, na podstawie faktury, automatycznie przelewa wartość akcyzy z Konta Kredytowego Bank automatycznie wypełnia formularz zwrotu, wysyłany po podpisaniu przez rolnika. Trzeba przekonać instytucję by akceptowała fakturę elektroniczną jako podstawę zwrotu (obieg dokumentów elektronicznych) stację paliwową by zainwestowała w i wystawiała faktury elektroniczne – łatwiej gdy jako ogólny mechanizm e-faktur.

7 produkt bankowy – archiwizacja faktur paliwowych (oraz innych istotnych dokumentów)
archiwizacja faktur papierowych w Banku – rozwiązanie tymczasowe Tymczasowość wynika z obecnego stanu legislacyjnego: faktury oraz podpis elektroniczny infrastrukturalnego: zdolność wystawiania faktur elektronicznych przez wystawców – stacje paliwowe Jest podstawą przelewu z Konta Akcyzowego na konto rolnika Jest gwarancją dla Banku spłaty zadłużenia Kredytowego Konta Akcyzowego Uwalnia rolnika od kłopotu przechowywania faktur przez ustawowo obowiązujący okres Kto lubi wypełniać formularze? I to na czas? osobisty schowek danych cyfrowych Wraz z kontem rolnik otrzymuje w Banku bezpieczny osobisty schowek danych. W schowku, wśród innych, będą przechowywane faktury elektroniczne Stacja paliw wystawia fakturę elektroniczną i umieszcza ją w schowku rolnika. Fakt płatności jest rejestrowany w formie elektronicznego pokwitowania. Dostęp do schowka odbywa się przy pomocy kluczy kryptograficznych na karcie elektronicznej Do zawartości schowka mają dostęp rolnik – do całej zawartości schowka Bank – do zawartości niezbędnych do świadczenia uzgodnionych usług bankowych instytucja obsługi procesów zwrotu akcyzy – do wszystkich faktur zawierających akcyzę oraz dowodów płatności Ministerstwo Rolnictwa – do informacji akcyzowych oraz innych informacji w schowku do których może mieć prawo Inne jednostki – według potrzeb, umocowań prawnych lub innych uzgodnień Dostęp do faktur oraz ich płatności mogą być dokonywane przez rolnika, również przy pomocy bankowości elektronicznej (inne produkty – dalej) Osobisty schowek może stać się podstawą nowej klasy relacji między Bankiem a klientem oraz podstawą nowej klasy, dotychczas niemożliwych, indywidualnie tworzonych usług docelowych.

8 korzyści rolnik ułatwione płatności korzystny kredyt akcyzowy archiwizacja dokumentów, uwolnienie od kłopotów przechowywania, wypełniania Inne nowoczesne usługi bankowe bank Nowy, konkurencyjny produkt kredytowy z minimalnym ryzykiem finansowym Platforma ultra-nowoczesnych, wysoce konkurencyjnych usług finansowych Platforma indywidualnych relacji klienckich ze ścisłym zagwarantowaniem bezpieczeństwa i prywatności dystrybutor paliw lub sprzedawca innych dóbr podlegających wsparciu finansowemu Nie ma potrzeby przekonywania bo, w pierwszych fazach nie ponosi kosztów Przekonanie do wystawiania e-faktur zadziała dopiero jako ogólny mechanizm dla wszystkich administracja nie ma potrzeby zamrażania środków Bezpośrednio - środki mogą być wydawane ściśle w marę nabywania dóbr podlegających zwrotowi akcyzy efektywne mechanizmy już teraz, bez potrzeby wysiłku legislacyjnego przy wprowadzeniu faktur elektronicznych i dostępie do nich oraz innych faktów o gospodarstwie Znaczna redukcja, bo teraz zautomatyzowanych, kosztów administracyjnych obserwacja, niemal w czasie rzeczywistym, procesów nabywania paliw, z rozdzielczością do pojedynczego gospodarstwa rolnego oraz punktu sprzedaży paliwa Możliwość zastosowania do innych procesów finansowych Możliwość obserwacji oraz nadzoru innych procesów dokładność rozliczeń – przyznane środki wydawane wyłącznie na przyznane cele

9 scenariusz realizacji projektu
Elementy do wdrożenia w Banku Utworzenie produktu: Kredytowe Konto Akcyzowe Utworzenie infrastruktury bezpiecznych schowków rolników i przydzielania ich klientom Usługa archiwizacji dokumentacji papierowej – co najmniej faktur akcyzowych System wprowadzania informacji z faktur papierowych do schowków rolników Automatyczne wypełnianie formularzy zwrotu akcyzy Karta bankowa rolnika Automatyzacja wprowadzania informacji o fakturach paliwowych z wyciągu karty bankowej rolnika chronologia zdarzeń ogólna koncepcja systemu – architektura oraz dopracowanie funkcjonalności do zaakceptowania uzgodnienie zakresów wdrożenia zakres wdrożenia produkcyjnego plany rozwojowe umowa z dostawcą rozwiązania i technologii powołanie zespołu technicznego ustalenie szczegółowego harmonogramu budowy oraz wdrożenia dostawa technologii oraz licencji i uruchomienie pierwszego etapu systemu infrastruktura techniczna Serwer z technologią CipherMe: indywidualne schowki danych rolników Archiwum dokumentów: podstawa prawna zwrotu akcyzy, faktury akcyzowe, ….

10 podsumowanie Propozycja MR jest w fazie projektu i wymaga jeszcze wielu uzgodnień – okno czasowe na działania Banku Oferta zwrotu akcyzy dostępna od I Etapu i zadziała dla rolnika w czasie rzeczywistym I Etap nie wymaga zaangażowania stron trzecich (stacji, MR, …). Realizacja etapami obniża ryzyko i rozkłada koszty wdrożenia. Koszty obsługi zwrotu akcyzy przez Bank są znacznie niższe od założonych w projekcie MR i korzystniejsze dla budżetu. Stąd, Bank, już teraz, może przedstawić swoje rozwiązanie jako alternatywę do projektu MR. Bank zyskuje na prestiżu z tytułu obsługi programu rządowego. „Time is of essence”


Pobierz ppt "(kredytowe) konto akcyzowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google