Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej Zdjęcie: Warren Gretz, DOE/NREL PIX Instalacja skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej

2 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Zagadnienia Podstawy systemów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP) Podstawy systemów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP) Prezentacja kluczowych kwestii w analizie projektów CHP Prezentacja kluczowych kwestii w analizie projektów CHP Wprowadzenie do modułu CHP programu RETScreen ® Wprowadzenie do modułu CHP programu RETScreen ®

3 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Energia elektryczna Energia elektryczna Ciepło Ciepło Mieszkalnictwo Budownictwo społeczne Procesy przemysłowe …ale również… Wzrost efektywności energetycznej Wzrost efektywności energetycznej Redukcja emisji i odpadów Redukcja emisji i odpadów Redukcja strat PiD Redukcja strat PiD Możliwość zastosowania w systemach sieciowych Możliwość zastosowania w systemach sieciowych Chłodzenie Chłodzenie Co zapewniają systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP)? Zdjęcie: Andrew Carlin, Tracy Operators/NREL PIX Elektrownia na biomasę, USA

4 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Powody do stosowania układów CHP Tradycyjne, scentralizowane systemy energetyczne są nieefektywne Tradycyjne, scentralizowane systemy energetyczne są nieefektywne Połowa do dwóch trzecich energii tracona jest w postaci ciepła Ciepło to, może zostać zużyte na potrzeby procesów przemysłowych, ogrzewania, chłodzenia, itp. Energia elektryczna jest zwykle bardziej wartościowa niż ciepło Energia elektryczna jest zwykle bardziej wartościowa niż ciepło Na podstawie World Alliance for Decentralized Energy Straty przemiany węgiel olej gaz energia jądrowa energia wodna energia odnawialna biomasa energia geotermalna produkcja energii elektrycznej brutto całkowite zużycie energii pierwotnej do produkcji energii elektrycznej produkcja energii elektrycznej netto energii elektryczna dostarczona do odbiorcy przemysł pozostali odbiorcy potrzeby własne 963 straty przesyłu i dystrybucji 1 338

5 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Idea CHP Równoczesna produkcja dwóch lub więcej typów energii użytkowej z pojedynczego źródła energii (tzw. Kogeneracja) Równoczesna produkcja dwóch lub więcej typów energii użytkowej z pojedynczego źródła energii (tzw. Kogeneracja) Wykorzystanie ciepła odpadowego z urządzeń wytwarzających energię elektryczną Wykorzystanie ciepła odpadowego z urządzeń wytwarzających energię elektryczną

6 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Rodzaje urządzeń i technologii CHP Urządzenia chłodnicze Urządzenia chłodnicze Sprężarka Chłodziarka absorpcyjna Pompa ciepła, itd. Urządzenia cieplne Urządzenia cieplne Kocioł / Piec / Grzejnik Rekuperator Pompa ciepła, itd. Urządzenia en. elektr. Urządzenia en. elektr. Turbina gazowa Turbina gazowa - obieg gazowo- parowy Turbina parowa Silnik tłokowy Ogniwo paliwowe, itd. Zdjęcie: Rolls-Royce plc Turbina gazowa Zdjęcie : Urban Ziegler, NRCan Urządzenia chłodnicze

7 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Opis CHP (cd.) Rodzaje paliw Paliwa kopalne Paliwa kopalne Gaz ziemny Olej opałowy Węgiel, itd. Paliwa odnawialne Paliwa odnawialne Odpady drzewne Gaz wysypiskowy (GW) Biogaz Odpady rolne Wytłoki z trzciny cukrowej Uprawy energetyczne, itd. Energia geotermalna Energia geotermalna Wodór, itd. Wodór, itd. Zdjęcie : Joel Renner, DOE/ NREL PIX Gejzer geotermalny Zdjęcie : Warren Gretz, DOE/NREL Biomasa dla CHP

8 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Opis CHP (cd.) Zastosowania Pojedyncze budynki Pojedyncze budynki Obiekty handlowe i przemysłowe Obiekty handlowe i przemysłowe Budynki wielorodzinne Budynki wielorodzinne Lokalne systemy energetyczne (n.p. komunalne) Lokalne systemy energetyczne (n.p. komunalne) Procesy przemysłowe Procesy przemysłowe GW CHP w lokalnym systemie energetycznym, Szwecja Zdjęcie: Urban Ziegler, NRCan Mikro-turbina w szklarni Zdjęcie: Urban Ziegler, NRCan CHP Urząd Miasta Kitchener

9 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Ciepło z instalacji CHP może być dostarczane do znajdujących się w pobliżu budynków wielorodzinnych na potrzeby ogrzewania i chłodzenia Ciepło z instalacji CHP może być dostarczane do znajdujących się w pobliżu budynków wielorodzinnych na potrzeby ogrzewania i chłodzenia Izolowane rury stalowe ułożone są na głębokości 0,6 do 0,8 m pod ziemią Zalety w porównaniu do instalacji indywidualnej w każdym budynku: Zalety w porównaniu do instalacji indywidualnej w każdym budynku: Wyższa sprawność Kontrola emisji dla jednej instalacji Bezpieczeństwo Komfort Wygoda użytkowania Wyższe koszty początkowe Wyższe koszty początkowe Lokalne systemy energetyczne Zdjęcie: SweHeat Elektrociepłownia Miejska Zdjęcie: SweHeat Ciepło sieciowe – rurociąg cieplny

10 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Koszty systemu CHP Koszty wysoce różne Koszty wysoce różne Koszty początkowe Koszty początkowe Urządzenia en. el. Urządzenia cieplne Urządzenia chłodnicze Sieci elektroenergetyczne Drogi dojazdowe Sieć rurociągowa Koszty eksploatacyjne Koszty eksploatacyjne Paliwo Obsługa i konserwacja Wymiana i remonty urządzeń Rodzaje urządzeń energ. w RETScreenKoszt instalacji ($/kW) Silnik tłokowy Turbina gazowa Turbina gazowa - obieg gazowo-parowy Turbina parowa System geotermalny Ogniwa paliwowe Turbina wiatrowa Turbina wodna Moduł fotowoltaiczny Uwaga: Wartość kosztu instalacji w $ kanadyjskich z 1 stycznia 2005 Przybliżony kurs w tym czasie wynosił 1 CAD = 0,81 USD i 1 CAD = 0,62 EUR

11 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Uwarunkowania projektu CHP Zabezpieczenie długoterminowych dostaw paliwa Zabezpieczenie długoterminowych dostaw paliwa Kontrolowanie kosztów inwestycyjnych Kontrolowanie kosztów inwestycyjnych Zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną Zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną Sprzedaż do sieci energii elektrycznej, jeśli nie jest zużyta na miejscu Typowa instalacja jest projektowana pod podstawowe obciążenie cieplne (t.j. minimalne obciążenie cieplne w normalnych warunkach pracy) Typowa instalacja jest projektowana pod podstawowe obciążenie cieplne (t.j. minimalne obciążenie cieplne w normalnych warunkach pracy) Ilość wytworzonego ciepła odpowiada 100% do 200% wyprodukowanej energii elektrycznej Ciepło można wykorzystać do chłodzenia poprzez stosowanie chłodziarek absorpcyjnych Ryzyko związane z niepewnością co do przyszłych relacji cen energii elektrycznej i gazu ziemnego Ryzyko związane z niepewnością co do przyszłych relacji cen energii elektrycznej i gazu ziemnego

12 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Przykład: Kanada Pojedyncze budynki Budynki wymagające ogrzewania, chłodzenia i pewnych dostaw energii Budynki wymagające ogrzewania, chłodzenia i pewnych dostaw energii Szpitale, szkoły, budynki handlowo- usługowe, budynki rolnicze, itd. Silnik tłokowy Zdjęcie: GE Jenbacher Parowy kocioł odzyskowy Zdjęcie: GE Jenbacher Szpital, Ontario, Kanada Zdjęcie: GE Jenbacher

13 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Przykład: Szwecja i USA Wiele budynków Grupa budynków zaopatrywana w ciepło i chłód z centralnej elektrociepłowni Grupa budynków zaopatrywana w ciepło i chłód z centralnej elektrociepłowni Uczelnie wyższe, kompleksy handlowe, społeczne, szpitale, kompleksy przemysłowe, itd. Lokalny system energetyczny Turbina użyta w MIT, Cambridge, Mass. USA Zdjęcie: SweHeat Elektrociepłownia miejska

14 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Przykład: Brazylia Procesy przemysłowe Procesy przemysłowe z dużym, stałym zapotrzebowaniem na ciepło lub chłód są dobrymi kandydatami dla CHP Procesy przemysłowe z dużym, stałym zapotrzebowaniem na ciepło lub chłód są dobrymi kandydatami dla CHP Wytłoki trzciny cukrowej do procesów cieplnych w młynie, Brazylia Zdjęcie: Ralph Overend/ NREL Pix Możliwość stosowania w procesach, przy których powstają odpady, które mogą zostać wykorzystane do produkcji ciepła i energii elektrycznej Możliwość stosowania w procesach, przy których powstają odpady, które mogą zostać wykorzystane do produkcji ciepła i energii elektrycznej

15 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – GW CHP w lokalnym systemie energetycznym, Szwecja Przykład: Kanada i Szwecja Gaz wysypiskowy Wysypiska produkują metan będący odpadem procesu rozkładu Wysypiska produkują metan będący odpadem procesu rozkładu Metan ten można wykorzystać jako paliwo dla chłodzenia, ogrzewania lub wytwarzania energii elektrycznej Metan ten można wykorzystać jako paliwo dla chłodzenia, ogrzewania lub wytwarzania energii elektrycznej Zdjęcie : Urban Ziegler, NRCan Na podstawie: Gaz Metropolitan Obieg Zagospodarowania Gazu Wysypiskowego Ujęcie GW - system orurowania Filtr Sprężarka Chłodnica/ Suszarka Produkcja pary Przetwarzanie Produkcja en. elektr. Pochodnia

16 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – RETScreen ® Moduł CHP Oceny ilości wytwarzanej energii, kosztów w cyklu żywotności oraz redukcji gazów cieplarnianych dla dowolnej lokalizacji Oceny ilości wytwarzanej energii, kosztów w cyklu żywotności oraz redukcji gazów cieplarnianych dla dowolnej lokalizacji Chłodzenie, ogrzewanie, energia elektryczna i ich kombinacje Turbiny gazowe lub parowe, silniki tłokowe, ogniwa paliwowe, kotły, sprężarki itd. Szeroki zakres paliw, od paliw kopalnych do biomasy i energii geotermalnej Różnorodność funkcjonujących strategii Narzędzie dla gazu wysypiskowego Lokalne systemy energetyczne Oferuje także: Oferuje także: Możliwość wyboru języka i wybór jednostek oraz dodatkowe narzędzia dla użytkownika

17 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – RETScreen ® Moduł CHP Możliwości konfiguracji (typy projektów) Możliwości konfiguracji (typy projektów) Tylko ogrzewanie Tylko energia elektryczna Tylko chłodzenie Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej Skojarzone wytwarzanie chłodu i energii elektrycznej Skojarzone wytwarzanie ciepła i chłodu Skojarzone wytwarzanie chłodu, ciepła i energii elektrycznej

18 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – RETScreen ® CHP System ciepłowniczy

19 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – RETScreen ® CHP System chłodniczy

20 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – RETScreen ® CHP System elektroenergetyczny

21 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Szacowanie mocy i zapotrzebowania na: Ciepło; Chłodzenie; i/lub Energię elektryczną Dobór urządzeń Obliczenie energii dostarczonej oraz zużycia paliw RETScreen ® CHP Obliczenia energetyczne Sprawdź e-Podręcznik Ocena projektów w zakresie Czystej Energii: RETScreen ® Projektowanie i Przykłady Rozdział: Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej Uproszczony schemat działania modelu CHP

22 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Przykłady weryfikacji modelu RETScreen ® CHP Ogólna ocena przeprowadzona przez niezależnych konsultantów (FVB Energy Inc.) oraz wybranych użytkowników programu z przemysłu, przedsiębiorstw energetycznych, instytucji rządowych i naukowych Ogólna ocena przeprowadzona przez niezależnych konsultantów (FVB Energy Inc.) oraz wybranych użytkowników programu z przemysłu, przedsiębiorstw energetycznych, instytucji rządowych i naukowych Doskonałe rezultaty przy porównaniu z kilkoma innymi modelami i/lub danymi pomiarowymi (n.p. porównanie obliczeń dla turbiny parowej z obliczeniami w programie symulacji procesów energetycznych firmy GE tzw. GateCycle) Doskonałe rezultaty przy porównaniu z kilkoma innymi modelami i/lub danymi pomiarowymi (n.p. porównanie obliczeń dla turbiny parowej z obliczeniami w programie symulacji procesów energetycznych firmy GE tzw. GateCycle) Kpph = lbs/hr Porównanie obliczeń dla turbiny parowej

23 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Wnioski Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (CHP) w sposób efektywny wykorzystuje ciepło, które w przeciwnym wypadku zostałoby zmarnowane Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (CHP) w sposób efektywny wykorzystuje ciepło, które w przeciwnym wypadku zostałoby zmarnowane RETScreen pozwala na uzyskanie krzywych okresowych zapotrzebowania i obciążenia, oblicza wartość energii dostarczonej oraz ilość zużytego paliwa dla różnych wariantów systemów ciepła, chłodzenia i/lub systemów elektroenergetycznych używając minimum danych wejściowych RETScreen pozwala na uzyskanie krzywych okresowych zapotrzebowania i obciążenia, oblicza wartość energii dostarczonej oraz ilość zużytego paliwa dla różnych wariantów systemów ciepła, chłodzenia i/lub systemów elektroenergetycznych używając minimum danych wejściowych RETScreen umożliwia znaczne zaoszczędzenie kosztów wykonania wstępnego studium wykonalności RETScreen umożliwia znaczne zaoszczędzenie kosztów wykonania wstępnego studium wykonalności

24 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Pytania? Dla uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej RETScreen Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej ® RETScreen ® International Ocena projektów Czystej Energii


Pobierz ppt "Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google