Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internet jako źródło zleceń dla firm - raport Synergian.p Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internet jako źródło zleceń dla firm - raport Synergian.p Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu."— Zapis prezentacji:

1 Internet jako źródło zleceń dla firm - raport Synergian.p Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na innowacje

2 Najważniejsze: Celem projektu było sprawdzenie w jaki sposób właściciele firm small biznes wykorzystują marketing Badanie zrealizowane zostało przez 4P research mix we współpracy z Synergian.pl. Metoda: Wywiady internetowe wypełniane samodzielnie (CAWI). Badana populacja: losowa próba mikro i małych przedsiębiorstw zatrudniających od 0 do 49 osób z terenu całej Polski; respondenci to osoby prowadzące działalność gospodarczą, właściciele i współwłaściciele firm, prezesi, członkowie zarządu oraz dyrektorzy generalni i zarządzający; Wielkość próby: N=450 Czas realizacji: listopad 2011. Opis projektu Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl

3 Najważniejsze wyniki Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl

4 Budżet promocyjno – marketingowy w Internecie Jaką część budżetu marktingowego i promocyjnego firma przeznacza na reklamę i promocje w internecie? Podstawa: 321, firm, które prowadzą działania promocyjne Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl Coraz więcej firm small biznes docenia Internet jako kanał do promocji swoich firm. Jedynie 15% stwierdziło, że nie promuje się w Internecie. Wprawdzie najczęściej (45%) firmy przeznaczają na Internet niewielkie kwoty – do 10% budżetu. Ale istnieje także duża grupa (blisko ¼ ), która na działania promocyjne via Internet przeznacza przeszło 50% budżetu. Przedsiębiorcy deklarują, że w przyszłości będą coraz częściej wykorzystywać Internet jako kanał promocji swoich firm.

5 Częstotliwość korzystania z Internetu Jak często korzysta Pan(i) z Internetu? Podstawa: 450 Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl 96% właścicieli firm small biznes korzysta z Internetu codziennie. Pokazuje to, jak ogromny jest potencjał Internetu jako źródła pozyskiwania zleceń dla przedsiębiorców.

6 Chęć publikowania rekomendacji od klientów w Internecie Czy chciał(a)by Pan(i) mieć możliwość publikacji w Internecie rekomendacji uzyskanych od klientów? Podstawa: 450 Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl Wszystkie badania pokazują, że rekomendacje od klientów są jedną z najlepszych metod pozyskiwania nowych klientów. Zdecydowana większość przedsiębiorców small biznes zdaje sobie z tego sprawę, aż 76% chce publikować w Internecie rekomendacje uzyskane od swoich klientów, jedynie niespełna ¼ przedsiębiorców takiej potrzeby nie widzi. Im większa firma, tym większą widzi potrzebę wykorzystywania rekomendacji (aż 81% w grupie firm zatrudniających od 10 do 49 osób, wobec 76% w firmach zatrudniających do 9 pracowników).

7 Podstawa: 107, firmy nie chcych publikowania rekomendacji Przyczyny braku chęci publkowania w Internecie rekomendacji Dlaczego nie chciał(a)by Pan(i) mieć możliwość publikacji w Internecie rekomendacji uzyskanych od klientów? Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl Spośród przedsiębiorców, którzy nie chcą wykorzystywać Internetu jako miejsca do publikowania rekomendacji swoich klientów, największa grupa to tacy, którzy nie wierzą w skuteczność tego typu działań (45%). Na drugim miejscu znajduje się przekonanie o nierzetelności Internetu (22%), a jedynie 12% badanych twierdzi, że posiada już taką możliwość.

8 Obecność w internetowych katalogach firm lub serwisach zleceń Czy firma zamieszcza swoje prezentacje w internetowych katalogach firm lub serwisach zleceń? Podstawa: 450 Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl Przeszło połowa (55% ) firm small biznes umieszcza swoje prezentacje w internetowych katalogach firm. Króluje Panorama Firm (17%), serwisy branżowe (13%), a także PKT (12%)

9 Podstawa: 204, firmy nieobecne w katalogach/serwisach Przyczyny nieobecnośći w internetowych katalogach firm lub serwisach zleceń Dlaczego firma nie zamieszcza swoich prezentacji w internetowych katalogach firm lub serwisach zleceń? Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl Wśród firm, które są nieobecne w internetowych katalogach/serwisach najczęstszymi przyczynami są: poczucie braku takiej potrzeby (23%), wysoka cena (20%), a także poczucie, że branża w której działają jest na tyle specyficzna, że taka obecność nie ma sensu (16%). Jedynie 15% nie wierzy w skuteczność internetowych katalogów/serwisów. Co ciekawe, w katalogi/serwisy zdecydowanie częściej nie wierzą właściciele firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników (27% wskazań), wobec 15% wskazań wśród właścicieli firm zatrudniających do 9 pracowników.

10 Skuteczność internetowych katalogów firm lub serwisów zleceń Jaka jest skuteczność zamieszczania informacji o firmie w internetowych katalogach firm lub serwisach zleceń? Podstawa: 450 Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl Co interesujące, wśród właścicieli firm obecnych w internetowych katalogach/serwisach, aż połowa twierdzi, że jest tam obecna mimo stosunkowo niewielkiej skuteczności tego typu działań. Tylko prawie co piąty przedsiębiorca jest przekonany, że skuteczność takich katalogów/serwisów jest duża.

11 Wykorzystanie Internetu do poszukiwania zleceń Czy firma poszukuje zleceń w internetowych serwisach zleceń? Podstawa: 450 Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl Aż 70% przedsiębiorstw small biznes nie wykorzystuje internetu do poszukiwania zleceń dla swoich firm. 22% właścicieli firm robi tak, gdyż jak twierdzi nie ma takiej potrzeby, 18% nie znajduje w internecie zleceń dla swoich firm, a 14% uważa, że specyfika ich branży powoduje, że takich zleceń nie sposób znaleźć w Internecie.

12 Usługi świadczone on-line Czy w ramach swojej działalności firma świadczy usługi on-line, bez spotkań bezpośrednich, na odległość? Podstawa: 450 Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl Przeszło połowa (52%) biznesów prowadzonych przez firmy small biznes oparta jest jedynie o relacje bezpośrednie w tzw. realu. 14% firm większość swoich biznesów prowadzi online bez spotkań bezpośrednich z kontrahentem, a 33% firm działa w podobnym zakresie w realu i online. Co ciekawe, online jako główny kanał prowadzenia biznesu nieco częściej wykorzystują firmy mniejsze (do 9 pracowników) -14%, podczas gdy odsetek ten w firmach zatrudniających 9-49 pracowników wynosi niewiele ponad 10%.

13 Podstawa: 215 firmy, które pozyskały zlecenia z serwisu zleceń Kłopoty z wynagrodzenia za zlecenie z internetowego serwisu zleceń Czy firma miała kłopoty z otrzymaniem wynagrodzenia za zlecenie pozyskane z internetowego serwisu zleceń? Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl Optymistyczny jest fakt, że rzadko zdarzają się kłopoty z otrzymywaniem wynagrodzenia za zlecenia pozyskiwane online – aż 61% badanych właścicieli firm w ogóle nie miało tego problemu, a 23% spotyka się z nim, ale bardzo rzadko. Jedynie 4% właścicieli twierdzi, że takie problemy pojawiają się często. Rzadziej na kłopoty z otrzymaniem należnego wynagrodzenie narzekają właściciele firm większych (9-49 pracowników) – tylko 2% wskazań, wobec 5% wskazań wśród właścicieli firm zatrudniających do 9 pracowników.

14 Zaliczka jako formę zabezpieczenia Czy firma stosuje zaliczkę, jako formę zabezpieczenia przed problemami związanymi z zapłatą za wykonane zlecenie? Podstawa: 450 Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl Wśród polskich przedsiębiorstw small biznes zaliczka jest dość powszechnym elementem. Z różną częstotliwością stosuje ją prawie 70% przedsiębiorców. Jedynie 1/3 badanych właścicieli firm stwierdziła, że nigdy nie posługuje się zaliczką. Ciekawe jest, że częściej zaliczka stosowana jest przez firmy większe (10-49 pracowników) – tylko 18% spośród ich właścicieli stwierdziło, że nigdy nie posługuje się zaliczką, wobec 33% takich odpowiedzi w grupie firm zatrudniających do 9 osób. Średnia wysokość stosowanej w praktyce small biznes zaliczki wynosi 1/3 wartości zlecenia. 1/3 zlecenia – średni wysokość zaliczki

15 Skąd firmy mają zamówienia W jaki sposób firma pozyskuje zamówienia? Podstawa: 450 Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl Aż blisko 40% badanych właścicieli firm small twierdzi, że głównym źródłem pozyskiwania nowych klientów są rekomendację klientów dotychczasowych. Maja one szczególne znaczenie dla firm mniejszych (do 9 osób) 39% wskazań, wobec 30% w grupie firm zatrudniających 10-49 pracowników. Drugim doskonałym źródłem pozyskiwania klientów w firmach small biznes są rekomendacje udzielone przez znajomych -18% wskazań. Mają one większe znaczenie dla firm mniejszych (przeszło 19% wskazań), niż większych (jedynie 11%). Dopiero na kolejnym miejscu znajdują się działania promocyjne (w internecie i poza nim) w sumie 22% wskazań.

16 Bezpośrednio vs. jako podwykonawca Jaki procent usług firma świadczy bezpośrednio klientowi, a jaki jako podwykonawca innej firmy? Podstawa: 450 Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl Jedynie co piąty spośród swoich biznesów firmy realizują jako podwykonawca. Nieco rzadziej dzieje się tak w przypadku firm większych (10-49 pracowników) – 14%.

17 Czy zlecenia pozyskiwane przez Internet są mniej bezpieczne od zawieranych na żywo? Podstawa: 450 Czy zlecenia pozyskiwane przez Internet są mniej bezpieczne od zawieranych na żywo? Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl Mimo, że kłopoty z płatnościami za zlecenia pozyskiwane poprzez internet zdarzają się bardzo rzadko, nadal dość powszechny jest pogląd, że zlecenia takie są mniej bezpieczne – uważa tak, 33% badanych niezależnie od wielkości firmy.

18 Zainteresowanie narzędziem uwiarygadniającym zlecenie on-line poprzez zawarcie wiążącej umowy on-line ze zlecającym Czy był(a)by Pan(i) zainteresowany(a) korzystaniem z narzędzia uwiarygadniającego zlecenie on-line poprzez zawarcie prawnie wiążącej umowy on-line ze zlecającym? Podstawa: 450 Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl Blisko połowa – 46% badanych firm wykazała zainteresowanie korzystaniem z narzędzia podnoszącego bezpieczeństwo zleceń pozyskiwanych online poprzez zawarcie prawnie wiążącej umowy. Zdecydowanie częściej są to firmy najmniejsze (do 9 pracowników) – w ich przypadku taki odsetek wynosi przeszło 50% podczas gdy wśród firm większych jedyne 35%.

19 Opinia o serwisach na których firmy walczą o zlecenie w licytacji Co sądzi Pan(i) o serwisach ze zleceniami, gdzie o zlecenie firmy walczą w jawnej licytacji? Podstawa: 450 Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl Przedsiębiorcy small biznes nie lubią licytacji. Aż 42% spośród nich uważa, że prowadzą one do absurdalnej obniżki cen, a blisko ¼ uważa, że takie aukcje nie dają możliwości merytorycznej rywalizacji. Ciekawe jest, że wielkość firmy nie ma w przypadku odpowiedzi na to pytanie większego znaczenia.

20 Internet jako źródło zleceń dla firm – raport Synergian.pl Więcej informacji: Justyna Tomczykowska justyna@synergian.pl Specjalista ds. Marketingu i PR Synergian.pl- porównywarka usług Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na innowacje


Pobierz ppt "Internet jako źródło zleceń dla firm - raport Synergian.p Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google