Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL."— Zapis prezentacji:

1 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

2 Badania predyspozycji elastycznych pracowników R. Robert Gajewski Zakład Zastosowań Informatyki Politechnika Warszawska

3 RoGaj.net

4 Trzy filary (nogi?) Uwarunkowania Prawne PracodawcyPracownicy

5 Uwarunkowania prawne  Jest już XXI wiek  Tkwimy często w XIX wieku  Ogólnowojskowa definicja czasoprzestrzeni  Szeregowy, kopcie ten rów od tej ściany do trzeciej po południu  Pytanie merytoryczne, ale retoryczne  Czy twórczą pracę naukową można i należy mierzyć w minutach i godzinach?  Jeśli nie, to dlaczego w Instytutach Naukowych (niektórych?) sprawdzana jest lista obecności?

6 Pracodawcy i pracownicy  Dziwactwa pracodawców  Praca czy Bizancjum?  Pracownik, który realizuje konkretne zadania, czy stanowi świtę pracodawcy?  Sekretarka do parzenia kawy, czy…  Dziwactwa pracobiorców  Wizyta w pracy elementem socjalnym, kontakt z otoczeniem, innymi ludźmi  Przed kim chwalą się mężczyźni?  Dla kogo ubierają się kobiety?

7 Podstawowe kompetencje  Odpowiedzialność  Dotrzymywanie terminów  Dojrzałość  Umiejętność samodzielnego nadawania priorytetów  Efektywny styl działania  Praca bez zewnętrznego nadzoru  Potencjał rozwojowy i praca nad sobą  …

8 Zestaw diagnostyczny  Tele- osobowość  Test MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)  Siedemdziesiąt pytań…  Wywiad epizodyczny  Samoocena przygotowania informatycznego  Wiedza i umiejętności „zawodowe”  Celem „rozmowy kwalifikacyjnej” jest zdobycie wiarygodnych i użytecznych informacji na temat kandydata do telepracy.  Nie jest celem rozmowy ocena lub wartościowanie kandydatów.

9 Wywiad epizodyczny  Ograniczenia  Słabi prowadzący  Źle sformułowane wymagania  Zła technika prowadzenia rozmowy  Niesprzyjające otoczenie  Brak koordynacji w zespole  Nieumiejętna interpretacja danych  Sfery gromadzenia informacji  Edukacja i praca  Zainteresowania i aktywność społeczna, plany, zamierzenia i ambicje

10 Kim (jaki?) jestem  Kim jestem (jaką gram rolę) wiem  Jaki jestem?  ESFJ – The Provider  Extraverted  Sensing  Feeling  Judgement

11 The Provider  ESFJ's the most sociable of all types, are energized by interactions with people, tending to idealize whatever or whoever they "admire“; harmony is the key to this type.  Guardians of birthdays, holidays and celebrations, ESFJs are generous entertainers.  They enjoy and joyfully observe traditions and are liberal in giving, especially where custom prescribes.

12 Pozytywne przesłanie  Wszyscy mamy specjalne dary…  Nie ma złych lub dobrych typów  Znajomość własnego typu pozwoli na lepsze zrozumienie i rozwijanie zarówno najbardziej jak i najmniej preferowanych cech a także na zrozumienie innych i pracę z nimi.

13

14 Jacy jesteśmy?

15 Przygotowanie TI  Podstawowe funkcje TI w telepracy  Ułatwienie organizowania i realizacji procesów informacyjnych.  Przyspieszenie procesu zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji.  Odciążenie człowieka w zakresie wykonywania rutynowych prac.  Zwiększenie aktywności i efektywności pracy.

16 Kultura informatyczna (1)  Umiejętność doboru właściwych narzędzi informatyki do rozwiązania określonych zadań,  Przyswojenie i prawidłowa interpretacja podstawowych terminów i pojęć,  Orientacja w nowych tendencjach i technologiach informatycznych,

17 Kultura informatyczna (2)  Nawyki prawidłowego obchodzenia się ze zbiorami danych (plikami),  Umiejętność posługiwania się podstawowymi środkami technicznymi,  Umiejętność formułowania problemów w taki sposób, aby mogły być one rozwiązane narzędziami informatyki

18 Przygotowanie telepracownika  Wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia telepracy.  Blok 1: ABC komputera  Blok 2: Poszukiwanie informacji  Blok 3: Komunikacja  Wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania podstawowych potencjalnych zleceń telepracownika.

19 Metodologia badań  Ankieta tradycyjna (papierowa)  Kto to wszystko policzy…  Ankieta w postaci formularza w programie Word lub Excel  Ankieta Internetowa  Dla dużych populacji jedyne droga ankietyzacji

20 Kategorie pytań  Pytania dotyczące wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia telepracy  Pytania dotyczące wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania podstawowych zleceń  Pytania dotyczące kwestii „technicznych” – mają one charakter drugorzędny

21 Kolejny etap  Kolejny etap analizy zawodowych kompetencji potencjalnych telepracowników obejmie praktyczny sprawdzian praktycznych umiejętności.  Może on obejmować swoim zakresem jedynie pierwszą grupę zagadnień bądź też obie OsobowośćTIZawód

22 Raport  Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju  Kto przeczytał ten raport?  Kilka bolesnych uwag GOW (W=?)  Marzenia, czy złudzenia?

23 e-Citizen  Blok 1  Podstawy budowy i obsługi komputera  Pliki i foldery, proste aplikacje  Podstawy Internetu i poczty  Blok 2  Poszukiwanie informacji  Bezpieczeństwo pracy w sieci  Blok 3  Serwisy online  Praktyczne aplikacje

24 ElaStan.pl


Pobierz ppt "Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google