Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 Krótka informacja o Programie GLOBE Magdalena Machinko-Nagrabecka,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 Krótka informacja o Programie GLOBE Magdalena Machinko-Nagrabecka,"— Zapis prezentacji:

1 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 Krótka informacja o Programie GLOBE Magdalena Machinko-Nagrabecka, magda@gridw.pl Międzynarodowy! Edukacyjny! Badawczy! Nowoczesny! Społecznościowy!

2 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 G G lobal L L earning and O O bservations to B B enefit the E E nvironment Współdziałanie ogólnoświatowej społeczności - uczniów, nauczycieli, naukowców, mieszkańców w celu lepszego - zrozumienia, zachowania i kształtowania środowiska przyrodniczego w skali - lokalnej, regionalnej i globalnej

3 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 GLOBE Program GLOBE na świecie www.globe.govwww.globe.gov 22 kwietnia 1994 r. Al Gore przedstawił koncepcję Programu i zaprosił kraje z całego świata do współpracy; Do realizacji pomysłu zaproszono naukowców i instytucje amerykańskie NASA - Amerykańska Agencja Kosmiczna NOAA - Narodowa Administracja ds. Oceanów i Atmosfery NSF - Państwowe Centrum Badań Naukowych GIO - The GLOBE Implementation Office UCAR (University Corporation for Atmospheric Research) - konsorcjum zrzeszające Uniwersytety USA 115 krajów 1,5 mln uczniów ponad 130 mln pomiarów prawie 30 tys. szkół

4 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 GLOBE Misja Programu GLOBE zwiększenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki, zapoznanie uczniów z etapami procesu badawczego, propagowanie naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, zrozumienie interakcji pomiędzy atmosferą, hydrosferą, biosferą, geosferą i kriosferą, kształtowanie świadomości ekologicznej, promocja odkryć naukowych

5 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 Obserwacje Tworzenie hipotez Wykonanie eksperymentów Analiza danych Sprawozdanie z odkrycia Zaproszenie innych pytanie badawcze – hipoteza – doświadczenia – wnioski Metodą badawcza jest podstawową metodą poznawania świata GLOBE GLOBE motywuje uczniów do stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi

6 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 Przeprowadzenie eksperymentów Dokumentowanie rezultatów Interpretacja wyników Raportowanie wyników Definiowanie nowych pytań Planowanie badań Precyzowanie zmiennych Identyfikacja problemu, formułowanie hipotez GLOBE GLOBE to kształcenie przez odkrywanie/dociekanie naukowe Inquiry Based Science Education

7 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 Analizowanie danych Obserwacje natury Zadawanie pytań Opracowanie hipotez Planowanie badań Zbieranie danych Opracowanie wniosków Prezentowanie wyników Stawianie nowych pytań Naukowy proces badawczy GLOBE GLOBE to myślenie naukowe, wykorzystanie wiedzy naukowej w praktyce

8 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 Uczniowie przeprowadzają obserwacje dotyczące pokrycia terenu, sezonowości, prowadzą pomiary wybranych wskaźników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych Mierzą składniki systemu ziemskiego i badają cykle obiegu: –cykl obiegu energii (temp. powietrza, wody, gleby, zachmurzenie) –cykl obiegu wody (opady, wilgotność gleb, przesiąkanie, pokrycie terenu) –cykle biogeochemiczne (pH opadów, wody, gleby, charakterystyka gleby, chemia wody, pokrycie terenu). GLOBE GLOBE identyfikowanie i rozwiązywanie interdyscyplinarnych problemów Uzyskane wyniki badań przesyłane są drogą internetową do bazy danych Programu

9 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 nasłonecznienie, temp. powierzchniowa, zachmurzenie, opady, aerozole, wegetacja GLOBE GLOBE to nauka o Ziemi jako złożonym systemie

10 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 GLOBE GLOBE wszechstronne metody edukacyjne Uczniowie prowadzą obserwacje i pomiary terenowe, badania laboratoryjne, formułują pytania i testują stawiane hipotezy. Poznają znaczenie dokładności i dyscypliny pomiarowej. Wykorzystują przy tym różnorodne instrumenty naukowe i dydaktyczne. Współpraca międzynarodowa, sprawna komunikacja, umiejętność przesyłania i pozyskiwania danych poprzez Internet sprzyja tworzeniu społeczeństwa informacyjnego

11 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015

12 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015

13 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015

14 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 Program GLOBE - to odpowiedź na wyzwania społeczeństwa informacyjnego, wytwarza, przechowuje, przetwarza, przekazuje informacje i pozwala na jej pobieranie i wykorzystywanie –przykład sieci badawczej –baza danych przyrodniczych –nowoczesna prezentacja danych (wizualizacja on-line) –scenariusze lekcji –nawigacja satelitarna, GPS –nowoczesne metody badania środowiska, zdjęcia satelitarne

15 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 GLOBE Program GLOBE w Europie www.globe-europe.org www.globe-europe.org 40 krajów 6 osobowa Rada Europejska REPUBLIKA CZESKA SZWAJCARIA POLSKA IZRAEL ESTONIA HOLANDIA oraz „regional office” - Czechy

16 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015

17 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 22.04. 1997 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ambasador USA w Polsce podpisali umowę w sprawie realizacji Programu w Polsce; w lipcu 1997 MEN powierzyło rolę koordynatora Programu GLOBE w Polsce Centrum UNEP/GRID–Warszawa

18 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 GLOBE 18 lat Programu GLOBE w Polsce http://globe.gridw.pl http://globe.gridw.pl ponad 3 mln pomiarów ponad 400 nauczycieli z ok. 200 szkół Rada Programu GLOBE ATMOSFERA HYDROLOGIA GLEBY POKRYCIE TERENU BIOLOGIA (FENOLOGIA) GPS

19 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 GLOBE GLOBE działania konferencje – nauczycieli i dyrektorów szkół warsztaty dla nauczycieli (początkowe I i II, zaawansowane, doszkalające) webinaria zajęcia terenowe dla uczniów GLOBE GAMES (krajowe i międzynarodowe) udział w podprojektach

20 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 GLOBE GLOBE dla nauczycieli rozwój zawodowy warsztaty, konferencje webinaria, kursy online korzystanie z –programów nauczania, –gotowych scenariuszy zajęć –materiałów dydaktycznych –pomocy naukowców …. kontakt z nauczycielami, uczniami i naukowcami na całym świecie

21 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015

22 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 GLOBE GLOBE materiały edukacyjne

23 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 GLOBE Polskie GLOBE Games

24 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 Kwestionariusz szkoły

25 Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 Jak przystąpić - kolejne kroki Przeszkolić wytypowanego nauczyciela/li na warsztatach Programu GLOBE Wybrać grono nauczycieli (biolog, geograf, chemik, fizyk, informatyk może anglista), którzy pod okiem przeszkolonego na warsztatach Szkolnego Koordynatora Programu GLOBE będą realizowali Program w szkole Zgromadzić odpowiedni sprzęt pomiarowy do prowadzenia badań w ramach przynajmniej jednego bloku tematycznego Wysłać do Koordynatora Krajowego wypełniony kwestionariusz szkoły Szkoła staje się pełnoprawnym uczestnikiem Programu GLOBE po otrzymaniu unikalnego numeru identyfikacyjnego


Pobierz ppt "Badania gleby Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 pażdziernika 2015 Krótka informacja o Programie GLOBE Magdalena Machinko-Nagrabecka,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google