Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wałbrzych – Książ, grudzień 2015 dr inż. Elżbieta Berezowska Skarbnik Województwa Dolnośląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wałbrzych – Książ, grudzień 2015 dr inż. Elżbieta Berezowska Skarbnik Województwa Dolnośląskiego."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wałbrzych – Książ, grudzień 2015 dr inż. Elżbieta Berezowska Skarbnik Województwa Dolnośląskiego

2 Propozycje Ministerstwa Finansów zmiany systemu korekcyjno - wyrównawczego Sposób wyznaczenia wag Uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb wydatkowych poprzez zastosowanie systemu wag Dywersyfikacja źródeł dochodów Schemat przepływu subwencji i wpłat Nowy sposób ustalania wpłat Wprowadzenie progu ostrożnościowego Zmiana przeznaczenia środków z wpłat Nowy sposób ustalania subwencji Uwzględnienie bieżącej sytuacji samorządów 1 Przyjęcie jednolitych kryteriów identyfikacji samorządów najbogatszych i najbiedniejszych z uwzględnieniem potrzeb wydatkowych

3 Źródło: na podstawie danych z GUS 2

4 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w EUR PROGRAMOWANIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 -2020 ALOKACJA NA 1 MIESZKAŃCA W WOJEWÓDZTWACH 3

5 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. DOCHODY W WOJEWÓDZTWACH OGÓŁEM W LATACH 2004-2014 w zł 4

6 DOCHODY SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW NA 1 MIESZKAŃCA [2004-2014] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BIP samorządów wojewódzkich 5

7 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministra Finansów. UDZIAŁ WOJEWÓDZTW W SUBWENCJI REGIONALNEJ w latach 2004-2014 w tys. zł 6

8 SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA WOJEWÓDZTW W LATACH 2004 -2014 Źródło: Finanse Komunalne z 6/2015 Opracowanie własne na podstawie danych GUS i BIP samorządów wojewódzkich 7

9 WYDATKI SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW W LATACH 2004 – 2014 w mln zł Źródło: Finanse Komunalne z 6/2015 Opracowanie własne na podstawie danych GUS i BIP samorządów wojewódzkich 8

10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS WYDATKI SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW NA 1 MIESZKAŃCA w latach 2004 – 2014 w mln zł 9

11 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTW [2004-2014]. 10

12 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 11

13 DŁUGOŚĆ LINII KOLEJOWYCH EKSPLOATOWANYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW W KILOMETRACH Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS : Transport – wyniki działalności w 2014r. 12

14 WYDATKI Z BUDŻETU WOJEÓWDZTW NA DOTOWANIE KRAJOWYCH REGIONALNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 13

15 Źródło: Dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Transport drogowy w Polsce w latach 2012 i 2013 w km 14

16 WYDATKI NA DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013 [2004 – 2014] 15

17 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych samorządów wojewódzkich ILOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTW NA 31.12.2014 r. 16

18 WYDATKI NA KULTURĘ I OCHRONE DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 921 [2004-2014] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS w latach 2004 - 2014 17

19 LICZBA PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA PODLEGŁYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA wg stanu na dzień 31.12.2014 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS w latach 2004 - 2014 18

20 WYDATKI BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA OCHRONĘ ZDROWIA [2004 – 2014] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS w latach 2004 - 2014 19


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wałbrzych – Książ, grudzień 2015 dr inż. Elżbieta Berezowska Skarbnik Województwa Dolnośląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google