Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 25 września 2013 1 Subwencja regionalna w świetle ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jej znaczenie dla województwa mazowieckiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 25 września 2013 1 Subwencja regionalna w świetle ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jej znaczenie dla województwa mazowieckiego."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa 25 września Subwencja regionalna w świetle ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jej znaczenie dla województwa mazowieckiego Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

2 Warszawa 25 września Zróżnicowanie przestrzenne wielkości PKB na 1 mieszkańca według subregionów w odniesieniu do średniej krajowej 301% 124% 84% 76% 117% 75% (źródło: projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku)

3 Warszawa 25 września Zróżnicowanie przestrzenne wielkości PKB na 1 mieszkańca według subregionów w odniesieniu do średniej województwa 185% 76% 52% 47% 72% 46% (źródło: projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku)

4 Warszawa 25 września Obszary koncentracji działań na rzecz wyrównywania dostępu do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe 13 mazowieckich powiatów zaliczanych jest do obszarów o najgorszym dostępie do usług publicznych (źródło: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Mapa 36)

5 Warszawa 25 września Obszary strategicznej interwencji na rzecz restrukturyzacji i rewitalizacji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Miasta na Mazowszu o bardzo wysokim natężeniu problemów: Radom Płock (źródło: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Mapa 37)

6 Warszawa 25 września ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5 -1, miliardy zł Zestawienie dochodów samorządu województwa mazowieckiego dotacje celowe pozostałe dochody subwencja regionalna subwencja oświatowa uzupełnienie subwencji ogólnej dochód województwa netto (do dyspozycji) wpłata do budżetu na subwencję regionalną udział w podatku PIT i CIT środki z budżetu Unii Europejskiej

7 Warszawa 25 września Subwencja regionalna a budżet Mazowsza (2011 r.) Powszechny jest pogląd, że Mazowsze ma największy dochód ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca, tymczasem jeżeli uwzględnić wpłatę na subwencję regionalną jest on niższy od średniej krajowej. Rzeczywiste dochody województw po korekcie czasowej wpłat i wypłat subwencji regionalnej (cofnięcie o 2 lata) na 1 mieszkańca. średnia: 399 zł

8 Warszawa 25 września Zmiany zadłużenia, środki pozostające na zadania własne i „janosikowe” w latach *rok korekty wysokości subwencji regionalnej w ustawie okołobudżetowej z 2010 r.

9 Warszawa 25 września Struktura wydatków majątkowych Mazowsza administracja publiczna kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostałe wydatki majątkowe rolnictwo i łowiectwo pomoc społeczna i polityka społeczna kultura fizyczna i sport gospodarka mieszkaniowa oświata i wychowanie transport i łączność ochrona zdrowia 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, miliardy zł

10 Warszawa 25 września Dynamika relacji wskaźnika W do Ww (wykres poglądowy) Obecny sposób naliczania subwencji regionalnej (art. 31) sprawia, że dobrze rozwijający się region jest karany za osiągane wyniki – odbiera mu się całą wypracowaną nadwyżkę.

11 Mechanizm ewidencji dochodów województw ogółem (2011 r.) według ustawy w rzeczywistości Różnica 608 mln zł Metoda przyjęta przez MF i GUS zawyża dochody samorządów ogółem i wprowadza w błąd.

12 Warszawa 25 września Transfer pionowy budżet państwa → budżet samorządowy Subwencja oświatowa Subwencja wyrównawcza Źródłem subwencji regionalnej są dochody własne województw – płatników; nie są to źródła zewnętrzne. Wpłaty na subwencję regionalną pomniejszają dochody płatników samorządowych, ale ustawa ujmuje te wpłaty jako wydatek (w bilansie po stronie wydatków: Dział Rozliczenia różne). Transfer poziomy budżet samorządowy → budżet państwa → budżet samorządowy Subwencja regionalna – „janosikowe” Dlaczego powstaje różnica

13 Warszawa 25 września Zasady przyznawania subwencji regionalnej Część regionalna subwencji ogólnej ustalona wg zasad określonych w ustawie: 40% dla województw w zależności od powierzchni dróg na 1 mieszkańca 10% dla województw w zależności od PKB na 1 mieszkańca 15% dla województw, w których planowane dochody na rok budżetowy są niższe od planowanych dochodów na rok bazowy 20% dla województw w zależności od stopy bezrobocia 15% dla województw w zależności od bieżących wydatków na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie Województwo mazowieckie nie spełnia kryteriów określonych w ustawie, aby w ogóle otrzymywać wpłaty z subwencji

14 Warszawa 25 września Ograniczenia dystrybucji subwencji regionalnej ze względu na liczbę mieszkańców

15 Warszawa 25 września Ograniczenia dystrybucji subwencji regionalnej ze względu na przeliczenia powierzchni dróg na 1 mieszkańca

16 Warszawa 25 września Skutki braku zmiany systemu naliczania „janosikowego” dla inwestycji Mazowsze – najmniej inwestujące województwo w Polsce Wydatki majątkowe w zł na 1 mieszkańca w 2012 r.

17 Warszawa 25 września Środki na inwestycje na Mazowszu Rozwój kraju jest powiązany z rozwojem województwa mazowieckiego jako regionu stołecznego i ważnego centrum społeczno-gospodarczego. Mazowsze potrzebuje środków na inwestycje, aby świadczyć usługi na rzecz swoich mieszkańców jak i mieszkańców innych regionów oraz dalej się rozwijać. Rzeczywiste dochody Mazowsza nie są wystarczające, aby realizować wszystkie zadania publiczne. Wydatki majątkowe w zł na 1 mieszkańca

18 Warszawa 25 września Województwo mazowieckie jako jedyne w Polsce opuściło grupę regionów słabiej rozwiniętych -Oznacza to że otrzyma ono mniej środków na inwestycje -Do Mazowsza wpłynie ok. 47% kwoty przypadającej pozostałym województwom (źródło: Structural Funds (ERDF and ESF) eligibility simulation)

19 Warszawa 25 września Fundusze UE, a obciążenie „janosikowym” w przeliczeniu na 1 mieszkańca

20 Warszawa 25 września Środki z UE dla województw na 1 mieszkańca

21 Warszawa 25 września Sugestie Nie należy rozpatrywać osobno dochodów z różnych źródeł w skali województw Subwencja regionalna nie powinna przekraczać 25 % wpływów z udziałów w podatkach PIT i CIT Zasady naliczania „janosikowego” powinny być dostosowanie do faktycznych wpływów w roku budżetowym Subwencje równoważące i regionalna powinny być ograniczone do symbolicznego poziomu ze względu na znaczenie funduszy UE dla wyrównywania różnic rozwojowych Powinno się uwzględnić wewnętrzne dysproporcje w województwie mazowieckim Rozwój województwa mazowieckiego jest ściśle powiązany z rozwojem całego kraju Mazowsze potrzebuje środków na inwestycje, które pozwolą świadczyć usługi na rzecz swoich mieszkańców jak i mieszkańców innych regionów

22 22


Pobierz ppt "Warszawa 25 września 2013 1 Subwencja regionalna w świetle ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jej znaczenie dla województwa mazowieckiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google