Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 25 września 2013 1 Subwencja regionalna w świetle ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jej znaczenie dla województwa mazowieckiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 25 września 2013 1 Subwencja regionalna w świetle ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jej znaczenie dla województwa mazowieckiego."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa 25 września 2013 1 Subwencja regionalna w świetle ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jej znaczenie dla województwa mazowieckiego Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

2 Warszawa 25 września 2013 2 Zróżnicowanie przestrzenne wielkości PKB na 1 mieszkańca według subregionów w odniesieniu do średniej krajowej 301% 124% 84% 76% 117% 75% (źródło: projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku)

3 Warszawa 25 września 2013 3 Zróżnicowanie przestrzenne wielkości PKB na 1 mieszkańca według subregionów w odniesieniu do średniej województwa 185% 76% 52% 47% 72% 46% (źródło: projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku)

4 Warszawa 25 września 2013 4 Obszary koncentracji działań na rzecz wyrównywania dostępu do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe 13 mazowieckich powiatów zaliczanych jest do obszarów o najgorszym dostępie do usług publicznych (źródło: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Mapa 36)

5 Warszawa 25 września 2013 5 Obszary strategicznej interwencji na rzecz restrukturyzacji i rewitalizacji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Miasta na Mazowszu o bardzo wysokim natężeniu problemów: Radom Płock (źródło: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Mapa 37)

6 Warszawa 25 września 2013 6 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5 -1,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 miliardy zł Zestawienie dochodów samorządu województwa mazowieckiego dotacje celowe pozostałe dochody subwencja regionalna subwencja oświatowa uzupełnienie subwencji ogólnej dochód województwa netto (do dyspozycji) wpłata do budżetu na subwencję regionalną udział w podatku PIT i CIT środki z budżetu Unii Europejskiej

7 Warszawa 25 września 2013 7 Subwencja regionalna a budżet Mazowsza (2011 r.) Powszechny jest pogląd, że Mazowsze ma największy dochód ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca, tymczasem jeżeli uwzględnić wpłatę na subwencję regionalną jest on niższy od średniej krajowej. Rzeczywiste dochody województw po korekcie czasowej wpłat i wypłat subwencji regionalnej (cofnięcie o 2 lata) na 1 mieszkańca. średnia: 399 zł

8 Warszawa 25 września 2013 8 Zmiany zadłużenia, środki pozostające na zadania własne i „janosikowe” w latach 2006-2012 *rok korekty wysokości subwencji regionalnej w ustawie okołobudżetowej z 2010 r.

9 Warszawa 25 września 2013 9 Struktura wydatków majątkowych Mazowsza administracja publiczna kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostałe wydatki majątkowe rolnictwo i łowiectwo pomoc społeczna i polityka społeczna kultura fizyczna i sport gospodarka mieszkaniowa oświata i wychowanie transport i łączność ochrona zdrowia 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 miliardy zł

10 Warszawa 25 września 2013 10 Dynamika relacji wskaźnika W do Ww (wykres poglądowy) Obecny sposób naliczania subwencji regionalnej (art. 31) sprawia, że dobrze rozwijający się region jest karany za osiągane wyniki – odbiera mu się całą wypracowaną nadwyżkę.

11 Mechanizm ewidencji dochodów województw ogółem (2011 r.) według ustawy w rzeczywistości Różnica 608 mln zł Metoda przyjęta przez MF i GUS zawyża dochody samorządów ogółem i wprowadza w błąd.

12 Warszawa 25 września 2013 12 Transfer pionowy budżet państwa → budżet samorządowy Subwencja oświatowa Subwencja wyrównawcza Źródłem subwencji regionalnej są dochody własne województw – płatników; nie są to źródła zewnętrzne. Wpłaty na subwencję regionalną pomniejszają dochody płatników samorządowych, ale ustawa ujmuje te wpłaty jako wydatek (w bilansie po stronie wydatków: Dział 758 - Rozliczenia różne). Transfer poziomy budżet samorządowy → budżet państwa → budżet samorządowy Subwencja regionalna – „janosikowe” Dlaczego powstaje różnica

13 Warszawa 25 września 2013 13 Zasady przyznawania subwencji regionalnej Część regionalna subwencji ogólnej ustalona wg zasad określonych w ustawie: 40% dla województw w zależności od powierzchni dróg na 1 mieszkańca 10% dla województw w zależności od PKB na 1 mieszkańca 15% dla województw, w których planowane dochody na rok budżetowy są niższe od planowanych dochodów na rok bazowy 20% dla województw w zależności od stopy bezrobocia 15% dla województw w zależności od bieżących wydatków na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie Województwo mazowieckie nie spełnia kryteriów określonych w ustawie, aby w ogóle otrzymywać wpłaty z subwencji

14 Warszawa 25 września 2013 14 Ograniczenia dystrybucji subwencji regionalnej ze względu na liczbę mieszkańców

15 Warszawa 25 września 2013 15 Ograniczenia dystrybucji subwencji regionalnej ze względu na przeliczenia powierzchni dróg na 1 mieszkańca

16 Warszawa 25 września 2013 16 Skutki braku zmiany systemu naliczania „janosikowego” dla inwestycji Mazowsze – najmniej inwestujące województwo w Polsce Wydatki majątkowe w zł na 1 mieszkańca w 2012 r.

17 Warszawa 25 września 2013 17 Środki na inwestycje na Mazowszu Rozwój kraju jest powiązany z rozwojem województwa mazowieckiego jako regionu stołecznego i ważnego centrum społeczno-gospodarczego. Mazowsze potrzebuje środków na inwestycje, aby świadczyć usługi na rzecz swoich mieszkańców jak i mieszkańców innych regionów oraz dalej się rozwijać. Rzeczywiste dochody Mazowsza nie są wystarczające, aby realizować wszystkie zadania publiczne. Wydatki majątkowe w zł na 1 mieszkańca

18 Warszawa 25 września 2013 18 Województwo mazowieckie jako jedyne w Polsce opuściło grupę regionów słabiej rozwiniętych -Oznacza to że otrzyma ono mniej środków na inwestycje -Do Mazowsza wpłynie ok. 47% kwoty przypadającej pozostałym województwom (źródło: http://ec.europa.eu Structural Funds 2014-2020 (ERDF and ESF) eligibility simulation)

19 Warszawa 25 września 2013 19 Fundusze UE, a obciążenie „janosikowym” w przeliczeniu na 1 mieszkańca

20 Warszawa 25 września 2013 20 Środki z UE dla województw na 1 mieszkańca

21 Warszawa 25 września 2013 21 Sugestie Nie należy rozpatrywać osobno dochodów z różnych źródeł w skali województw Subwencja regionalna nie powinna przekraczać 25 % wpływów z udziałów w podatkach PIT i CIT Zasady naliczania „janosikowego” powinny być dostosowanie do faktycznych wpływów w roku budżetowym Subwencje równoważące i regionalna powinny być ograniczone do symbolicznego poziomu ze względu na znaczenie funduszy UE dla wyrównywania różnic rozwojowych Powinno się uwzględnić wewnętrzne dysproporcje w województwie mazowieckim Rozwój województwa mazowieckiego jest ściśle powiązany z rozwojem całego kraju Mazowsze potrzebuje środków na inwestycje, które pozwolą świadczyć usługi na rzecz swoich mieszkańców jak i mieszkańców innych regionów

22 22


Pobierz ppt "Warszawa 25 września 2013 1 Subwencja regionalna w świetle ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jej znaczenie dla województwa mazowieckiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google