Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Jesienna konferencja dla dyrektorów szkół zawodowych Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Jesienna konferencja dla dyrektorów szkół zawodowych Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Jesienna konferencja dla dyrektorów szkół zawodowych Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze. prawa Murphy'ego

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Tematyka konferencji Wyniki egzaminów sesji czerwcowej 2011 Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej pracy OE Organizacja egzaminów w 2012 roku. Jaskółki zmian w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie WYNIKI SESJI CZERWCOWEJ 2011

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Komunikat

44 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie PODSUMOWANIE ANKIETY DOTYCZĄCEJ PRACY OE

45 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Cele ankiety Zebranie informacji na temat organizacji pracy w ośrodkach egzaminacyjnych. Zebranie uwag dotyczących propozycji udoskonalenia procesu przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla absolwentów zsz.

46 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Udział egzaminatorów Liczba egzaminatorów, którzy wzięli udział w ankiecie - 742 Łączna liczba udzielonych odpowiedzi - 1203

47 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Pytania ankiety (TAK/NIE) Czy kierownik ośrodka albo jego zastępca przeprowadził szkolenie egzaminatorów? Czy egzaminy rozpoczynały się punktualnie o wyznaczonych godzinach? Czy stanowiska egzaminacyjne były przygotowane zgodnie z przepisami bhp? Czy stanowiska egzaminacyjne były przygotowane zgodnie z wytycznymi CKE i OKE? Czy przygotowane stanowiska egzaminacyjne gwarantowały samodzielną i bezkolizyjną pracę zdających? Czy przygotowane stanowiska egzaminacyjne umożliwiały egzaminatorom obserwację zdających? Czy materiały egzaminacyjne przekazane przewodniczącemu były kompletne? Czy materiały egzaminacyjne przekazane przewodniczącemu były w nienaruszonych tj. zaklejonych kopertach.

48 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wyniki ankiety W zdecydowanej większości pytań, odpowiedzi „TAK” stanowiły niemal 99%. W nielicznych przypadkach występowały braki odpowiedzi na pytania. Pojawiały się dodatkowe uwagi kierowane przez egzaminatorów.

49 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Czy kierownik ośrodka albo jego zastępca przeprowadził szkolenie egzaminatorów?

50 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Ocena współpracy z OE

51 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Uwagi egzaminatorów podkreślające (najczęściej dobrą) organizację pracy w ośrodku, zwracające uwagę na wyposażenie stanowisk, opisujące współpracę z innymi egzaminatorami, opisujące sytuacje szczególne na egzaminie, niedotyczące przeprowadzania egzaminu, a np. warunków zakwaterowania, dojazdu do OE itp.

52 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ORGANIZACJA EGZAMINÓW W 2012 R.

53 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kalendarz egzaminów Styczeń 2012 Etap pisemny 17 stycznia (wtorek) godz. 12.00 17 stycznia (wtorek) godz. 12.00 Etap praktyczny TiSPol od 18 do 20 stycznia Etap praktyczny ZSZ od 24 stycznia Czerwiec 2012 Etap pisemny 18 czerwca (poniedziałek) godz. 12.00 18 czerwca (poniedziałek) godz. 12.00 Etap praktyczny TiSPol od 19 do 22 czerwca Etap praktyczny ZSZ od 2 lipca

54 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Terminy Składanie wniosków o upoważnienie do przeprowadzania etapu praktycznego do 24 października 2011 r. Wnioski należy składać wyłącznie w zawodach, w których OE nie będą miały aktualnego upoważnienia na czas egzaminu w 2012 r. (sesja styczniowa, sesja czerwcowa).

55 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Terminy dotyczące sesji styczniowej Powoływanie ZN i ZNEP na sesję styczniową do 15 grudnia 2011 r. Ustalanie szczegółowych harmonogramów dla zawodów kształconych w TiSPol do 11 listopada 2011 r.

56 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zmiana miejsca przeprowadzania egzaminów Te szkoły/OE, które przeprowadzają egzamin w innym miejscu niż adres siedziby szkoły/OE zgłaszają ten fakt w systemie OBIEG Ostateczny termin – 11 listopada 2011 r.

57 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Terminy dotyczące sesji czerwcowej Zmiana miejsca przeprowadzania egzaminów do 10 kwietnia 2012 r. Ustalanie szczegółowych harmonogramów dla zawodów kształconych w TiSPol do 10 kwietnia 2012 r. Zgłaszanie uczniów do egzaminu w czerwcu Ustawowy termin- 10 stycznia 2012 Nieprzekraczalny termin poprawek – 15 luty 2012 Ustawowy termin- 10 stycznia 2012 Nieprzekraczalny termin poprawek – 15 luty 2012

58 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie OBIEG - PRZYPOMNIENIE

59 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Definiowanie sal Etap pisemny logowanie do systemu OBIEG kodem szkoły Etap praktyczny logowanie do systemu OBIEG kodem OE

60 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Edycja danych uczniów

61 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Edycja danych uczniów po zaznaczeniu – wpis w polu powyżej jest ignorowany

62 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zgłaszanie adresów egzaminów zawodowych

63 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Logowanie do systemu OBIEG kodem ośrodka Harmonogram należy wypełnić dla każdego zawodu Ustalanie harmonogramu przystępowania zdających do etapu praktycznego w zawodzie

64 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Logowanie do systemu OBIEG kodem szkoły Logowanie do systemu OBIEG kodem ośrodka Listy zdających

65 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ZN Logowanie do systemu OBIEG kodem szkoły ZNEP/ZE Logowanie do systemu OBIEG kodem OE Powoływanie ZN/ZNEP EGZAMINY Powoływanie ZN, ZNEP, ZE Wpisać wszystkie osoby, które będą powoływane do ZN/ZNEP Nauczyciele Dla każdej sali przypisać osoby, które będą w składzie ZN/ZNEP/ZE Nauczyciele w salach

66 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Rozpoczęcie egzaminu 1 godz. przed Odprawa z członkami ZN/ZNEP Przekazanie przewodniczącym zespołów dokumentacji Sprawdzenie dokumentu tożsamości i upoważnienia obserwatora 0,5 godz. przed Ewentualne uzupełnienie składów zespołów Wpuszczanie zdających do sal Przekazanie materiałów egzaminacyjnych Godz „0” Rozdanie zestawów egzaminacyjnych zdającym Sprawdzenie kompletności arkuszy egzaminacyjnych Ewentualna wymiana arkuszy lub za zgodą Dyr. OKE powielenie arkuszy Zapoznanie się zdających z instrukcją i naklejenie naklejek z nr PESEL Godz. „0” z minutami Zapisanie w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu

67 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Etap praktyczny w TiSPol

68 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Po każdym egzaminie należy przygotować przesyłkę do OKE Po każdym egzaminie/ zmianie przesyłkę przesłać POCZTEX-em Gdy POCZTEX nie dojedzie do OE po 2 zmianie, przygotowaną do wysyłki paczkę należy zabezpieczyć i wysłać w dniu następnym. Do przesyłek należy dołączać niewykorzystane arkusze egzaminacyjne. Wysyłanie prac i dokumentacji do OKE po egzaminie w styczniu

69 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Informacje – strona Internetowa OKE

70 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Jesienna konferencja dla dyrektorów szkół zawodowych Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google