Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

. Wnioski z przebiegu Wnioski z przebiegu próbnego egzaminu maturalnego przeprowadzonego w grudniu 2004 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ". Wnioski z przebiegu Wnioski z przebiegu próbnego egzaminu maturalnego przeprowadzonego w grudniu 2004 roku."— Zapis prezentacji:

1 . Wnioski z przebiegu Wnioski z przebiegu próbnego egzaminu maturalnego przeprowadzonego w grudniu 2004 roku.

2 . Podstawą przygotowania i organizacji próbnego egzaminu maturalnego były Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od 2005 roku Podstawą przygotowania i organizacji próbnego egzaminu maturalnego były Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od 2005 roku zatwierdzone przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3 Uproszczenia proceduralne (odstępstwa) zaproponowane przez OKE we Wrocławiu uczeń podejmuje decyzję o przystąpieniu do egzaminu na poziomie rozszerzonym przed złożeniem przez szkołę zamówienia na arkusze,uczeń podejmuje decyzję o przystąpieniu do egzaminu na poziomie rozszerzonym przed złożeniem przez szkołę zamówienia na arkusze, do zespołów nadzorujących nie są powoływani nauczyciele z innych szkół,do zespołów nadzorujących nie są powoływani nauczyciele z innych szkół, w jednej sali egzaminacyjnej może być przeprowadzony egzamin z kilku przedmiotów, pod warunkiem, że czas przeznaczony na rozwiązanie poszczególnych arkuszy jest jednakowyw jednej sali egzaminacyjnej może być przeprowadzony egzamin z kilku przedmiotów, pod warunkiem, że czas przeznaczony na rozwiązanie poszczególnych arkuszy jest jednakowy

4 Uproszczenia proceduralne (odstępstwa) zaproponowane przez OKE we Wrocławiu egzamin rozpoczyna się o godz. 12.00,egzamin rozpoczyna się o godz. 12.00, szkoła nie otrzyma list uczniów – protokołów odbioru prac od uczniów, ani pasków kodowych na karty odpowiedzi (prace pozostają w szkole i są sprawdzane przez nauczycieli),szkoła nie otrzyma list uczniów – protokołów odbioru prac od uczniów, ani pasków kodowych na karty odpowiedzi (prace pozostają w szkole i są sprawdzane przez nauczycieli), OKE nie będzie zbierać dokumentacji ze szkół.OKE nie będzie zbierać dokumentacji ze szkół.

5 Uwagi dotyczące sposobu organizacji i przebiegu próbnego egzaminu maturalnego: 1.W dwóch szkołach egzamin odbywał się w gabinetach języka polskiego i matematyki, z których nie usunięto środków dydaktycznych związanych z przedmiotem prowadzonego egzaminu. 2.W trzech szkołach sale egzaminacyjne nie spełniały warunków określonych w procedurach i instrukcjach – przygotowano zbyt małe pomieszczenia w stosunku do ilości zdających.

6 Uwagi dotyczące sposobu organizacji i przebiegu próbnego egzaminu maturalnego: 3.W trzech przypadkach odbiór materiałów egzaminacyjnych i transport do sal odbywał się niezgodnie z procedurą przeprowadzania egzaminu pisemnego. 4.W 10% szkół w salach nie było zegarów. 5.14% wizytowanych szkół nie posiadało wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego.

7 Uwagi dotyczące sposobu organizacji i przebiegu próbnego egzaminu maturalnego: 6.W 23% szkół nie było wymaganej ilości osób w zespołach nadzorujących, a w skład zespołu wchodzili: wychowawcy klas i przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 7.W 42% szkół prace egzaminacyjne nie były kodowane.

8 Uchybienia proceduralne, które miały miejsce w czasie trwania próbnego egzaminu maturalnego: 1.Przewodniczący ZN nie poprosił o sprawdzenie kompletności arkuszy egzaminacyjnych. 2.Uczeń spóźniony został dopuszczony do egzaminu. 3.Na sali przebywała osoba nieupoważniona.

9 Uchybienia proceduralne, które miały miejsce w czasie trwania próbnego egzaminu maturalnego: 4.W 6% szkół nie sporządzono protokołu przebiegu egzaminu. 5.W 12,5% wizytowanych szkół członkowie zespołu nadzorującego opuszczali salę egzaminacyjną.

10 Spostrzeżenia: Materiały egzaminacyjne były właściwie przechowywane.Materiały egzaminacyjne były właściwie przechowywane. Nie było braków i usterek w arkuszach egzaminacyjnych.Nie było braków i usterek w arkuszach egzaminacyjnych. Na tablicy, w każdej sali egzaminacyjnej zapisano czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.Na tablicy, w każdej sali egzaminacyjnej zapisano czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. Członkowie zespołu nadzorującego nie udzielali żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.Członkowie zespołu nadzorującego nie udzielali żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

11 Spostrzeżenia: Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazał prace egzaminacyjne, po zakończeniu egzaminu, przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazał prace egzaminacyjne, po zakończeniu egzaminu, przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Przestrzegany był regulaminowy czas trwania poszczególnych części egzaminu.Przestrzegany był regulaminowy czas trwania poszczególnych części egzaminu.

12 Wnioski: Uwzględnić w wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego wytyczne CKE i specyfikę szkoły.Uwzględnić w wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego wytyczne CKE i specyfikę szkoły. Szczegółowo zapoznać członków Zespołów Nadzorujących z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego oraz omówić sposób wypełniania protokołów dokumentujących jego przebieg.Szczegółowo zapoznać członków Zespołów Nadzorujących z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego oraz omówić sposób wypełniania protokołów dokumentujących jego przebieg.

13 Wnioski: Zwrócić uwagę na właściwe przygotowanie sal egzaminacyjnych oraz prawidłowy sposób przekazywania materiałów egzaminacyjnych do sal.Zwrócić uwagę na właściwe przygotowanie sal egzaminacyjnych oraz prawidłowy sposób przekazywania materiałów egzaminacyjnych do sal.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt ". Wnioski z przebiegu Wnioski z przebiegu próbnego egzaminu maturalnego przeprowadzonego w grudniu 2004 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google