Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Piątkowski, Ilona Kalamon Kl. I a. Spis treści:  Na dobry początek Na dobry początek  Prawa człowieka Prawa człowieka  Pierwsza Generacja Praw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Piątkowski, Ilona Kalamon Kl. I a. Spis treści:  Na dobry początek Na dobry początek  Prawa człowieka Prawa człowieka  Pierwsza Generacja Praw."— Zapis prezentacji:

1 Paweł Piątkowski, Ilona Kalamon Kl. I a

2 Spis treści:  Na dobry początek Na dobry początek  Prawa człowieka Prawa człowieka  Pierwsza Generacja Praw Człowieka Pierwsza Generacja Praw Człowieka  Korea Północna Korea Północna  Chiny Chiny  Konwencje Genewskie Konwencje Genewskie  Słownik pojęć Słownik pojęć  Ograniczenia Praw Człowieka Ograniczenia Praw Człowieka  Łamanie praw człowieka w PRL Łamanie praw człowieka w PRL

3

4 powrót

5

6 Dlaczego prawa człowieka są łamane? Powrót

7 Pierwsza generacja praw człowieka * prawo do życia, do wolności i nietykalności osobistej * prawo do oporu przeciwko bezprawnej przemocy, nienaruszalności mieszkania i tajemnicy korespondencji * prawo do przenoszenia się i wyboru miejsca zamieszkania * prawo do sprawiedliwego sądu * wolność zrzeszania się, zgromadzeń i wieców * prawo wyborcze * wolność sumienia i wyznania Powrót

8

9 powrót

10 Konwencje Genewskie  I Konwencja genewska, dotyczyła polepszenia losu rannych i chorych w armiach czynnych na lądzie  II Konwencja genewska, dotyczyła polepszenia losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu  III Konwencja genewska, dotyczyła traktowania jeńców  IV Konwencja genewska, dotyczyła ochrony osób cywilnych podczas wojny.  Konwencje obowiązują w każdym przypadku, gdy toczą się działania wojenne, niezależnie od tego czy wojnę wypowiedziano, czy nie. Nie ma tu znaczenia kwalifikacja konfliktu zbrojnego przez jego uczestników (może więc być to wojna obronna, napastnicza, sprawiedliwa bądź niesprawiedliwa). Prócz wojny Konwencje dotyczą też okupacji, nawet jeśli ona nie napotyka zbrojnego oporu. Obecnie większość z artykułów Konwencji, ze względu na swoją rangę, ma status zwyczajowego prawa międzynarodowego i obowiązuje wszystkie Państwa, niezależnie od tego czy są stroną Konwencji. powrót

11 Mały słowniczek pojęć  Nacjonalizm - postawa społeczno- polityczna uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki. Przejawia się głoszeniem pamięci o bohaterach danego narodu, głosi solidarność wszystkich grup i klas społecznych danego narodu.  Szowinizm– na ogół skrajna postać nacjonalizmu, głosi solidarność wszystkich grup społecznych danego narodu, a wobec mniejszości narodowych i innych narodów nakazuje przyjmować wrogą postawę.  Rasizm– zespół poglądów głoszących tezę o nierówności ludzi, a wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi. Przetrwanie tych "wyższych" ras staje się wartością nadrzędną i z racji swej wyższości dążą do dominowania nad rasami "niższymi".

12  Antysemityzm – postawa wyrażająca uprzedzenie, niechęć, wrogość i dyskryminację Żydów oraz osób pochodzenia żydowskiego, postrzeganych jako grupa religijna, etniczna lub rasowa, argumentowana powodami religijnymi, gospodarczymi lub politycznymi Ekstremalny antysemityzm głosiła ideologia niemieckiego nazizmu, doprowadzając do próby wyniszczenia narodu żydowskiego w okupowanej Europie.  Ksenofobia - niechęć, wrogość, lęk wobec obcych, przesadne wyrażanie niechęci wobec cudzoziemców. powrót

13 Ograniczenia praw człowieka  Prawa człowieka mimo że są przynależne każdemu oraz niezbywalne mogą w wyjątkowych sytuacjach podlegać ograczniczeniu ze względu na: Prawa i wolności drugiego człowieka Obywatelstwo – prawa obywatelskie przysługują jedynie obywatelom danego kraju Wiek. Np. prawa wyborcze przysługują obywatelom powyżej 18 roku życia. Bezpieczeństwo i ochronę porządku publicznego w danym państwie. Ochronę zdrowia i moralności publicznej. Ochronę środowiska powrót

14 Łamanie praw człowieka w PRL  W komunistycznej Polsce panował ustrój wzorowany na ZSRR. Mimo, że prawa takie jak: nietykalność osobista, wolność słowa i wyznania oraz prawo do posiadania własności prywatnej były umieszczone w konstytucji nie były przestrzegane. Wszelkie oznaki oporu wobec władzy były krwawo tłumione np. w grudniu 1970r. Tzw. Czarny czwartek 17 grudnia.

15

16 Dziękujemy za uwagę  CZAS NA DEBATĘ


Pobierz ppt "Paweł Piątkowski, Ilona Kalamon Kl. I a. Spis treści:  Na dobry początek Na dobry początek  Prawa człowieka Prawa człowieka  Pierwsza Generacja Praw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google