Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Sprawozdanie roczne za 2015 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Sprawozdanie roczne za 2015 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Sprawozdanie roczne za 2015 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 (dane według stanu na 30 kwietnia 2016r.) Gdańsk, 20 maja 2016r.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

3 Konkursy w trakciePoddziałanie 1.1.1 – nabór trwa od 04.05.2016r. do 15.06.2016r. (alokacja 23 716 900 EUR) Kontraktacja0,00 PLN Płatności0,00 PLN Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Działanie 1.2 – ogłoszenie naboru - 4 kwartał 2016r. Instrument finansowyPoddziałanie 1.1.2 - w trakcie wyboru Menadżera Funduszu Funduszy OŚ PRIORYTETOWA 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Konkursy w trakcie Poddziałanie 2.2.1 – w trakcie oceny (alokacja 15 000 000 EUR) Działanie 2.3 – w trakcie oceny (alokacja 14 932 377 EUR) Działanie 2.5 – w trakcie oceny (alokacja 41 478 826 EUR) Kontraktacja0,00 PLN Płatności0,00 PLN Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Poddziałanie 2.2.1 – ogłoszenie naboru - 4 kwartał 2016r. Poddziałanie 2.4.1 – ogłoszenie naboru - 4 kwartał 2016r. Poddziałanie 2.4.3 – ogłoszenie naboru - 3 kwartał 2016r. Instrument finansowyDziałanie 2.1 Poddziałanie 2.2.2 - w trakcie wyboru Menadżera Funduszu Funduszy OŚ PRIORYTETOWA 2 PRZEDSIĘBIORSTWA

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Konkursy w trakcie Poddziałanie 3.2.1 – w trakcie oceny (alokacja 49 000 000 EUR) Działanie 3.1 – w trakcie oceny (alokacja 15 000 000 EUR) Poddziałanie 3.3.1 – nabór trwa od 04.05.2016r. do 01.07.2016r. (alokacja 19 000 000 EUR; projekty zintegrowane) Kontraktacja21 252 048,50 PLN (4,47% alokacji) 1 umowa w ramach Poddziałania 3.2.2- 402 uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie 1 umowa w ramach Poddziałania 3.3.2 - 1 850 przyznanych stypendiów dla uczniów szkół zawodowych Płatności566 511,98 PLN (0,12% alokacji) Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory - Instrument finansowyNie dotyczy OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Konkursy w trakcie Działanie 4.1 - nabór trwa od 04.05.2016r. do 01.07.2016r. (alokacja 48 932 792 EUR) Działanie 4.2 – nabór trwa od 06.06.2016r. do 01.07.2016r. (alokacja 16 310 930 EUR) Kontraktacja0,00 PLN Płatności0,00 PLN Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Instrument finansowyNie dotyczy OŚ PRIORYTETOWA 4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Konkursy w trakcie Poddziałanie 5.2.2 – w trakcie oceny (alokacja 20 000 000 EUR) Działanie 5.3 – nabór trwa od 16.05.2016r. do 06.06.2016r. (alokacja 13 000 000 EUR) Działanie 5.7 – w trakcie oceny (alokacja 16 500 000 EUR) Kontraktacja32 000 024,35 PLN (3,59% alokacji) 16 umów - 2 680 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem Płatności25 943 976,43 PLN (2,91% alokacji) Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Poddziałanie 5.4.2 – ogłoszenie naboru - 4 kwartał 2016r. Działanie 5.5 – ogłoszenie naboru - 3 kwartał 2016r. Instrument finansowyNie dotyczy OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Konkursy w trakcie Poddziałanie 6.1.2 – w trakcie oceny (alokacja 5 000 000 EUR) Poddziałanie 6.1.2 - nabór trwa od 23.05.2016r. do 20.06.2016r. (alokacja 20 000 000 EUR) Poddziałanie 6.3.2 – w trakcie oceny (alokacja 8 500 000 EUR) Kontraktacja15 445 638,00 PLN (3,42% alokacji) 10 umów w ramach Poddziałania 6.1.2 - 1 084 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 1 umowa w ramach Poddziałania 6.3.3 - 30 podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem Płatności156 709,23 PLN (0,03% alokacji) Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Poddziałanie 6.1.2 (zintegrowane) – ogłoszenie naboru - 4 kwartał 2016r. Poddziałanie 6.2.2 – ogłoszenie naboru - 3 kwartał 2016r. Poddziałanie 6.2.2 (zintegrowane) – ogłoszenie naboru - 4 kwartał 2016r. Instrument finansowyNie dotyczy OŚ PRIORYTETOWA 6 INTEGRACJA

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Konkursy w trakcie- Kontraktacja Projekty pozakonkursowe 0,00 PLN w dniu 31.03.16 wybrany został projekt pozakonkursowy Pomorskie e- Zdrowie na kwotę dofinansowania 143 080 540,80 PLN dodatkowo w SZOOP zidentyfikowany został projekt pozakonkursowy Centrum Geriatrii Płatności0,00 PLN Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Poddziałanie 7.2.1 – ogłoszenie naboru - 3 kwartał 2016r. Działanie 7.2 – ogłoszenie naboru - 3 kwartał 2016r. Instrument finansowyNie dotyczy OŚ PRIORYTETOWA 7 ZDROWIE

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Konkursy w trakcieDziałanie 8.3 – w dniu 12 maja 2016 roku ZWP wybrał 17 projektów na kwotę dofinansowania 95 426 505,11 PLN (m.in. Teatr Wybrzeże, Gmina Cedry Wielkie, MPŚ w Słupsku, Gmina Gniew, Bazylika Mariacka, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska) Kontraktacja0,00 PLN Płatności0,00 PLN Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Poddziałanie 8.1.2 – ogłoszenie naboru - 4 kwartał 2016r. Działanie 8.4 – ogłoszenie naboru - 3 kwartał 2016r. Instrument finansowyDziałanie 8.2 - w trakcie wyboru Menadżera Funduszu Funduszy OŚ PRIORYTETOWA 8 KONWERSJA

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Konkursy w trakciePoddziałanie 9.1.2 – nabór trwa od 14.04.2016r. do 01.07.2016r. (alokacja 20 000 000 EUR) Kontraktacja209 942 440,62 PLN (14,86% alokacji) 5 decyzji w ramach Działania 9.3 (projekty pozakonkursowe) - 47,81 km przebudowanych dróg wojewódzkich dodatkowo w SZOOP zidentyfikowane zostały projekty pozakonkursowe: 2 w Poddziałaniu 9.1.1, 3 w Poddziałaniu 9.2.2, 7 w Działaniu 9.3; Płatności2 364 399,77 PLN (0,17% alokacji) Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Wsparcie w ramach Poddziałania 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2 oraz Działania 9.3 udzielane jest w trybie pozakonkursowym Instrument finansowyNie dotyczy OŚ PRIORYTETOWA 9 MOBILNOŚĆ

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Konkursy w trakciePoddziałanie 10.2.1 – w trakcie oceny (alokacja 38 646 439 EUR) Kontraktacja12 528 174,20 PLN (1,47% alokacji)- 1 decyzja w ramach Poddziałania 10.2.1 Termomodernizacja obiektów SWP-pakiet I (projekt pozakonkursowy) – 21 obiektów zmodernizowanych energetycznie dodatkowo w SZOOP zidentyfikowane zostały 2 projekty pozakonkursowe w Poddziałaniu 10.2.1 Termomodernizacja obiektów SWP-pakiet II Kultura i pakiet III PODR, Płatności0,00 PLN Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Poddziałanie 10.3.1 – ogłoszenie naboru - 3 kwartał 2016r. Działanie 10.4 – ogłoszenie dwóch naborów - 2 kwartał 2016r. Instrument finansowyPoddziałanie 10.1.2 Poddziałanie 10.2.2 Poddziałanie 10.3.2 - w trakcie wyboru Menadżera Funduszu Funduszy OŚ PRIORYTETOWA 10 ENERGIA

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Konkursy w trakcie Działanie 11.3 – w trakcie oceny (alokacja 34 429 035 EUR) Kontraktacja76 462 478,24 PLN (15,99% alokacji) 1 umowa w ramach Działania 11.3 (projekt pozakonkursowy)-73 200 osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 17 umów w ramach Działania 11.4 - 78,64 km szlaków turystycznych Płatności0,00 PLN Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Działanie 11.1 – ogłoszenie naboru - 3 kwartał 2016r. Działanie 11.2 – ogłoszenie naboru - 3 kwartał 2016r. Działanie 11.4 – ogłoszenie naboru - 4 kwartał 2016r. Instrument finansowyNie dotyczy OŚ PRIORYTETOWA 11 ŚRODOWISKO

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 INSTRUMENTY FINANSOWE: informacja o postępie w 2015 1)Do sprawozdania rocznego za 2015 r. dołączony zostanie dodatkowy załącznik nt. instrumentów finansowych – KE oczekuje, że KM zostanie o tym fakcie poinformowany 2)Instrumenty będą wdrażane przez dwa fundusze funduszy, trwa procedura wyboru podmiotów ich menadżerów (umów o finansowaniu nie podpisano), stąd zakres danych w Załączniku: –zakończenie II etapu oceny ex-ante (13 kwietnia 2015 r.) i opracowanie Strategii Inwestycyjnej (17 grudnia 2015 r.) –Osie Priorytetowe, w których IF planuje się ustanowić: OP1 Komercjalizacja wiedzy (PI 1b), OP2 (PI 3c) Przedsiębiorstwa OP8 Konwersja (PI 8b) oraz OP10 Energia (PI 4a i 4c) –uruchomienie procedury wyboru: grudzień 2015 r. Wyniki oceny ex-ante i projekt Strategii Inwestycyjnej + kryteria wyboru Menadżera Funduszu Funduszy były przedmiotem warsztatu i dyskusji podczas Komitetu Monitorującego w dn. 1-2 grudnia 2015 r. planowany termin zakończenia procedury wyboru: III kw. 2016 r.

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 INSTRUMENTY FINANSOWE: załącznik I do sprawozdania I Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI II Opis IF i rozwiązania wdrożeniowe III Określenie podmiotu wdrażającego IF IV Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz IF oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie V Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez IF w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki VI Funkcjonowanie IF, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających IF VII Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz IF, środki programu zwrócone do IF z inwestycji oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat VIII Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach IF oraz wartość inwestycji i uczestnictwa IX Wkład IF w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Warunek 6.1 - gospodarka wodna (spełnienie na poziomie krajowym) Od spełnienia na poziomie krajowym warunku 6.1 Gospodarka wodna uzależniona jest możliwość ogłoszenia zaplanowanego na III kwartał 2016r. konkursu w ramach Działania 11.1. Ograniczenie zagrożeń naturalnych. Warunek 6.2. – gospodarka odpadami- (spełnienie na poziomie regionalnym) W dniu 08.03.2016r. ZWP przyjął projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022. Obecnie projekt dokumentu kierowany jest do konsultacji społecznych i opiniowania przez organy wykonawcze gmin i związków międzygminnych. Następnie projekt PGO WP 2022 zostanie przekazany do zaopiniowania i uzgodnienia przez Ministra Środowiska. Przyjęcie ostatecznego dokumentu uwarunkowane jest uchwaleniem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, stanowiącego podstawę do zaopiniowania wojewódzkich planów przez Ministra Środowiska. Od spełnienia ww. warunku uzależnione jest ogłoszenie zaplanowanego na IV kwartał 2016r. konkursu w ramach Działania 11.2. Gospodarka odpadami. Warunek 9.3 – Zdrowie (spełnienie na poziomie krajowym) Sporządzenie mapy potrzeb zdrowotnych, od spełnienia warunku uzależnione jest ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.1. Zasoby ochrony zdrowia Spełnienie warunków ex ante

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Sprawozdanie roczne za 2015 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google