Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA 2016 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA 2016 ROK."— Zapis prezentacji:

1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA 2016 ROK

2 Inteligentne Specjalizacje w WRPO (wersja 1.15 z 20 maja 2016 r.) Oś 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka: Działanie 1.1EFRR Działanie 1.2EFRR Działanie 1.3EFRR Poddziałanie 1.3.1EFRR Poddziałanie 1.3.2EFRR Poddziałanie 1.3.3EFRR Poddziałanie 1.3.5EFRR Działanie 1.4EFRR Poddziałanie 1.4.1EFRR Poddziałanie 1.4.2EFRR Działanie 1.5EFRR Poddziałanie 1.5.1EFRR Poddziałanie 1.5.2EFRR Oś 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego: Działanie 9.3EFRR Poddziałanie EFRR

3 W 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs nr RPWP IZ /15 w ramach Poddziałania Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu. 10 marca 2016 roku rozstrzygnięto konkurs wybierając do dofinansowania 21 projektów. 17 marca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na konkurs, w wyniku czego wybrano do dofinansowania łącznie 111 projektów dofinansowując przedsięwzięcia w kwocie ,25 zł. 21 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o wyborze do dofinansowania projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt.: „Gospodarna Wielkopolska”. Dofinansowanie przedsięwzięcia określono na poziomie ,83 zł.

4 W 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkursy nr RPWP IZ /15 oraz nr RPWP IZ /15 w ramach Poddziałania Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. 20 maja 2016 roku rozstrzygnięto konkursy wybierając do dofinansowania 318 projektów w ramach konkursu RPWP IZ /15 dofinansowując przedsięwzięcia na kwotę ,04 zł oraz 25 projektów w ramach konkursu RPWP IZ /15 o łącznej wartości dofinansowania ,65 zł. 1 czerwca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na konkurs RPWP IZ /15, w wyniku czego wybrano do dofinansowania kolejne 69 projektów zwiększając alokację o ,67 zł. Łącznie w konkursie RPWP IZ /15 do dofinansowania wybrane zostały 94 projekty ustalając alokację na poziomie ,32 zł. Obecnie trwa ocena merytoryczna w konkursie nr RPWP IZ /16 w ramach Poddziałania Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw. 10 projektów zostało ocenionych pozytywnie formalnie, natomiast 4 projekty zostały ocenione negatywnie.

5 POZOSTAŁE NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO PRZEWIDZIANE W 2016 ROKU Uchwała nr 2165/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku

6 NAZWA DZIAŁANIA, PODDZIAŁANIA PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORÓW ORIENTACYJNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU (w zł) Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw wielkopolski II KWARTAŁ ,00 Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Poddziałanie Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego III KWARTAŁ ,00 OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

7 NAZWA DZIAŁANIA, PODDZIAŁANIA PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORÓW ORIENTACYJNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU (w zł) Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie Rozwój elektronicznych usług publicznych III KWARTAŁ ,00 Poddziałanie Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych II KWARTAŁ ,00 OŚ PRIORYTETOWA 2. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

8 NAZWA DZIAŁANIA, PODDZIAŁANIA PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORÓW ORIENTACYJNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU (w zł) Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania III KWARTAŁ ,00 Poddziałanie Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla rozwoju AKO III KWARTAŁ ,00 Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnej w tym mobilność miejska Poddziałanie Inwestycje w obszarze transportu miejskiego I KWARTAŁ ,00 Poddziałanie Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania I KWARTAŁ ,00 III KWARTAŁ ,00 OŚ PRIORYTETOWA 3. ENERGIA

9 NAZWA DZIAŁANIA, PODDZIAŁANIA PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORÓW ORIENTACYJNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU (w zł) Działanie 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych Poddziałanie Mała retencja IV KWARTAŁ ,00 Działanie 4.3 Gospodarka wodno- ściekowa Poddziałanie Gospodarka wodno- ściekowa III KWARTAŁ ,00 Poddziałanie Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla AKO IV KWARTAŁ ,00 Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Poddziałanie Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu IV KWARTAŁ ,00 Poddziałanie Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania III KWARTAŁ ,00 Poddziałanie Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO III KWARTAŁ ,00 OŚ PRIORYTETOWA 4. ŚRODOWISKO

10 NAZWA DZIAŁANIA, PODDZIAŁANIA PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORÓW ORIENTACYJNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU (w zł) Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu Poddziałanie Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne) III KWARTAŁ ,00 OŚ PRIORYTETOWA 5. TRANSPORT

11 NAZWA DZIAŁANIA, PODDZIAŁANIA PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORÓW ORIENTACYJNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU (w zł) Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej I KWARTAŁ ,00 Poddziałanie Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej II KWARTAŁ ,00 Poddziałanie Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania II KWARTAŁ ,00 Poddziałanie Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO II KWARTAŁ ,00 OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA 2016 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google