Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Harmonogram prac nad projektem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Toruń, styczeń 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Harmonogram prac nad projektem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Toruń, styczeń 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami."— Zapis prezentacji:

1 Harmonogram prac nad projektem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Toruń, styczeń 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

2 Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Założenia do Kujawsko- Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Umowa partnerska między państwem członkowskim a Komisją obejmuje całe wsparcie z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych na okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Kontrakt terytorialny - narzędzie poprawy efektywności polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie; - mandat negocjacyjny rządu oraz mandaty negocjacyjne samorządów Regionalna Strategia Innowacji

3 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO TerminUmowa PartnerstwaProgramy operacyjneKontrakt terytorialny I 2013 Przyjęcie Założeń Umowy Partnerstwa przez RM (15.01.2013 r.) ------------------------------ Opracowanie projektu Umowy Partnerstwa (w tym ewaluacja ex-ante, OOŚ) Przygotowanie koncepcji projektów programów operacyjnych oraz przeprowadzenie wstępnych dyskusji na temat ich kształtu Przygotowanie i konsultacje części ogólnej kontraktu. ------------------------------ Przygotowanie mandatów negocjacyjnych: (1) rządu, (2) samorządów wojewódzkich II 2013 Przygotowanie wstępnych projektów programów operacyjnych, ewaluacji ex-ante i OOŚ Nieformalne konsultacje mandatów. ------------------------------- Zatwierdzenie mandatów negocjacyjnych przez rząd i zarządy województw III 2013 IV 2013 Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa Formalne negocjacje kontraktu terytorialnego V 2013 VI 2013 Przedłożenie Umowy Partnerstwa Radzie Ministrów Konsultacje społeczne programów operacyjnych ------------------------------ Przygotowanie ostatecznej wersji programów operacyjnych uwzględniających negocjacje kontraktu terytorialnego Przyjęcie wstępnej wersji kontraktu terytorialnego, nieuwzględniającej negocjacj e UP z KE VII 2013 Negocjacje Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską Przedłożenie projektów programów operacyjnych Radzie Ministrów. Zatwierdzenie projektów regionalnych programów operacyjnych przez Zarządy Województw VIII 2013 IX 2013 Negocjacje programów z Komisją Europejską X 2013 Zatwierdzenie Umowy Partnerstwa przez Komisję Europejską XI 2013 Przyjęcie przez KE ostatecznej wersji programów operacyjnych Zatwierdzenie ostatecznych wersji kontraktu terytorialnego uwzględniających wynik negocjacji UP i PO, w tym regionalnych z KE XII 2013

4 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO ZadanieJednostka odpowiedzialna Współpraca z innymi jednostkami Założenia RPO Przygotowanie wstępnych założeń do programu (zarys diagnozy, cele strategiczne i operacyjne programu i osi priorytetowych, opis osi priorytetowych ) i akceptacja przez Zarząd Województwa Biuro Programowania RPO Biuro Ewaluacji RPO; Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO, Wydział Planowania Strategicznego, DPR, departamenty merytoryczne UM sierpień 2012 r. – styczeń 2013 r. Ewaluacja ex-ante Procedura wyboru wykonawcy ewaluacji ex- ante Biuro Ewaluacji RPO styczeń - marzec 2013 r. Prace nad przygotowaniem raportu ewaluacji ex-ante i odbiór raportu Biuro Ewaluacji RPO Biuro Programowania RPO; Biuro Programowania Rozwoju Województwa, DPR, departamenty merytoryczne UM styczeń - czerwiec 2013 r. Prowadzenie dodatkowych analiz ex-ante Biuro Ewaluacji RPO Ewaluatorzy ex-ante, Biuro Programowania RPO, Biuro Zarządzania Systemem Wdrażania RPO, Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO, sierpień - listopad 2013 r.

5 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO ZadanieJednostka odpowiedzialna Współpraca z innymi jednostkami SOOŚ Procedura wyboru wykonawcy SOOŚ Biuro Pełnomocnika ds. Zrównoważonego Rozwoju Biuro Ewaluacji RPO, Biuro Programowania RPO, Gr. Robocza ds. SOOŚ luty - marzec 2013 r. Przeprowadzenie procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko i odbiór prognozy Biuro Pełnomocnika ds. Zrównoważonego Rozwoju Biuro Ewaluacji RPO, Ewaluatorzy ex-ante, Biuro Programowania RPO, Gr. Robocza ds. SOOŚ luty - lipiec 2013 r. Konsultacje projektu prognozy oddziaływania na środowisko i Spotkanie Grupy Roboczej ds. SOOŚ Biuro Pełnomocnika ds. Zrównoważonego Rozwoju Biuro Ewaluacji RPO, Ewaluatorzy ex-ante, Biuro Programowania RPO, Gr. Robocza ds. SOOŚ lipiec - sierpień 2013 r.

6 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO ZadanieJednostka odpowiedzialna Współpraca z innymi jednostkami Przedsięwzięcia priorytetowe Przygotowanie zasad wsparcia beneficjentów przedsięwzięć priorytetowych Biuro Programowania RPO Wydział Pomocy Technicznej luty 2013 r. Konsultacje projektu zasad dot. wyboru przedsięwzięć priorytetowych i akceptacja przez Zarząd Województwa Biuro Programowania RPO luty 2013 r. Przeprowadzenie naboru przedsięwzięć priorytetowych RPO Biuro Programowania RPO luty - maj 2013 r.

7 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO ZadanieJednostka odpowiedzialna Współpraca z innymi jednostkami Projekt RPO Koordynacja prac i opracowanie wstępnego projektu RPO Biuro Programowania RPO Biuro Ewaluacji RPO; Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO, Biuro Programowania Rozwoju Województwa, DPR, departamenty merytoryczne UM styczeń - luty 2013 r. Przyjęcie przez Zarząd Województwa wstępnego projektu RPO Biuro Programowania RPO marzec 2013 r. Opinia MRR programu za zgodność z dokumentami strategicznymi Biuro Programowania RPO kwiecień 2013 r. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu RPO Biuro Ewaluacji RPO + Biuro Programowania RPO departamenty merytoryczne UM kwiecień - maj 2013 r. Przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu RPO po konsultacjach społecznych Biuro Programowania RPO lipiec 2013 r.

8 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO ZadanieJednostka odpowiedzialna Współpraca z innymi jednostkami Projekt RPO Przedstawienie oceny ex ante do wiadomości Sejmikowi Województwa wraz z projektem Programu Biuro Ewaluacji RPO Ewaluatorzy ex-ante, Biuro Programowania RPO, lipiec 2013 r. Przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu RPO Biuro Programowania RPO 27.11.2013 r. Przedłożenie RM programu do akceptacji Biuro Programowania RPO 30.11.2013 r. Przedłożenie Programu KE i rozpoczęcie negocjacji Biuro Programowania RPO Biuro Ewaluacji RPO, Ewaluatorzy ex-ante, grudzień 2013 r.

9 Dziękuję za uwagę Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO


Pobierz ppt "Harmonogram prac nad projektem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Toruń, styczeń 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google