Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Kierunek: Promotor: Wykrywanie zmian pokrycia terenu w oparciu o wieloczasowe dane satelitarne. Monika Banaś geodezja i kartografia dr inż. Tomasz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Kierunek: Promotor: Wykrywanie zmian pokrycia terenu w oparciu o wieloczasowe dane satelitarne. Monika Banaś geodezja i kartografia dr inż. Tomasz."— Zapis prezentacji:

1 Autor: Kierunek: Promotor: Wykrywanie zmian pokrycia terenu w oparciu o wieloczasowe dane satelitarne. Monika Banaś geodezja i kartografia dr inż. Tomasz Pirowski

2 Cel i zakres pracy Cel i zakres pracy stanowi wykrycie zmian pokrycia terenu południowo- wschodniej części Polski i fragmentu Ukrainy na podstawie wieloczasowych zobrazowań satelitarnych.

3 Obszar badań – część województwa podkarpackiego i lubelskiego oraz fragment Ukrainy.

4 Etapy prac 1.Literaturowy przegląd metod wykrywania zmian. 2.Pozyskanie danych 3.Korekcja i transformacja zobrazowań satelitarnych. 4.Klasyfikacja. 5.Opracowanie map pokrycia/użytkowanie terenu. 6.Detekcja i kategoryzacja zmian. 7.Uwagi i wnioski.

5 Główne metody wykrywania zmian 1.Metody polegające na działaniach algebraicznych na pikselach obrazów z różnych czasów rejestracji m.in.: metoda różnicy obrazów, metoda regresji obrazów. 2.Transformacje: analiza głównych składowych, a także transformacja Tasseled Cap. 3.Klasyfikacje oraz tzw. analiza postklasyfikacyjna. 4.Modele - np. model geometryczno-optyczny. 5.Wykorzystanie narzędzi systemów informacji geograficznej. 6.Wykrywanie zmian za pomocą interpretacji wizualnej. 7.Najnowsze podejście opierające się na stosowaniu złożonych algorytmów – np. transformacja IR-MAD.

6 Schemat postępowania Pobieranie danych Korekcja geometryczna i transformacja Klasyfikacja Progowanie NDVI Detekcja zmian Klasyfikacja NDVI Klasyfikacja Mapa pokrycia terenu dla roku 1986 Mapa pokrycia terenu dla roku 2006 Mapa pokrycia terenu dla roku 2015 Plik prawdy terenowej

7 Pobieranie danych z serwisu Earth Explorer Określenie obszaru przez narysowanie poligonu Wybór kryteriów dodatkowych Rezultaty wyszukiwania scen

8 Opcje pobierania i zawartość rozpakowanych folderów z wybranych misji Landsat. Zobrazowania z 02.10.1986 – misja Landsat 5 Zobrazowania z 23.08.2006 – misja Landsat 7 Zobrazowania z 31.08.2015 – misja Landsat 8

9 Korekcja geometryczna Oryginalna scena Resampling Przycięta scena

10 Transformacja zobrazowań do układu 1992. Dodawanie punktów dostosowania w oparciu o Geoportal Okno georeferencji po dodaniu wszystkich punktów

11 Klasyfikacja Okno wyboru metody klasyfikacji Wynik klasyfikacji

12 Pliki prawdy terenowej Fragment obrazu Landsat 8 w KB465 z punktami kontrolnymi. Kolor czerwony-uprawy, kolor żółty- gleby odkryte, kolor zielony-lasy. Data rejestracjiDokładność 02.10.198679,84% 23.08.200679,59% 31.08.201577,16% Wyniki uzyskane podczas sprawdzenia klasyfikacji z plikami prawdy terenowej

13 Błędy klasyfikacji a)Piksele błędnie sklasyfikowane na mapie pokrycia/użytkowanie terenu z 1986 roku. b)b)KB 234 z 1986 roku obrazująca teren błędnej klasyfikacji. Piksele zabudowy błędnie sklasyfikowane jako wody Piksele zabudowy błędnie sklasyfikowane jako uprawy i gleby odkryte

14 Wzmacnianie efektów klasyfikacji Klasyfikacja Znormalizowane wskaźniki wegetacji Wyniki progowania Poprawione efekty klasyfikacji

15 Mapy pokrycia terenu Dla roku 1986Dla roku 2006Dla roku 2015 Dokładność całkowita: 83,99±2,5% Dokładność całkowita: 81,28±2,5% Dokładność całkowita: 83,75±2,6%

16 Wykryte zmiany

17 Powstanie zbiornika wodnego w okolicach Lipicowych Gór.

18 Wnioski szybkość pozyskiwania danych, możliwość wykorzystania w analizach materiałów archiwalnych oraz uzyskiwanie wyników dla relatywnie dużych obszarów dokładność wydzielenia i rozpoznania wybranych klas pokrycia terenu zależna była od trafności wyboru pól treningowych, wybranej metody klasyfikacji a także przyjęcia realnego schematu klasyfikacyjnego bardziej wiarygodne wyniki byłyby możliwe do uzyskania technikami, których zakres wykracza poza studia inżynierskie np. analiza wektora zmian czy klasyfikacja obiektowa

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Autor: Kierunek: Promotor: Wykrywanie zmian pokrycia terenu w oparciu o wieloczasowe dane satelitarne. Monika Banaś geodezja i kartografia dr inż. Tomasz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google