Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rozpoznawanie obrazów. 2 Proces przetwarzania w systemie wizyjnym może być podzielony na trzy części: Uzyskanie cyfrowej reprezentacji obrazu (recepcja,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rozpoznawanie obrazów. 2 Proces przetwarzania w systemie wizyjnym może być podzielony na trzy części: Uzyskanie cyfrowej reprezentacji obrazu (recepcja,"— Zapis prezentacji:

1 1 Rozpoznawanie obrazów

2 2 Proces przetwarzania w systemie wizyjnym może być podzielony na trzy części: Uzyskanie cyfrowej reprezentacji obrazu (recepcja, akwizycja); Przetworzenie obrazu cyfrowego z wykorzystaniem technik komputerowych; Analiza i przetworzenie rezultatów w celu sterowania robotami, kontroli automatycznych procesów, kontroli jakości, itp.

3 3 Główne funkcje systemu wizyjnego to: Kontrola (określenie pozycji i ewentualne wygenerowanie komend do robota w celu wykonania pewnych czynności. Np. wybranie obszaru do malowania przez robota, kontrola elementów, itp. ); Badanie (określenie parametrów elementów, np. kształtu, jakości powierzchni, ilości otworów ); Wprowadzanie danych (informacje o jakości produktów, materiałów mogą być umieszczone w bazie danych. W tym czasie te dane mogą być sprawdzone w procesie inspekcji.).

4 4 Zestawienie obrazujące możliwości człowieka i cyfrowego systemu wizyjnego: CechaCzłowiekKomputer Zdolności adaptacyjne Duże zdolności adaptacyjne, związane zarówno z celem jak i typem wejścia. System sztywny w sensie postawionego celu rozpoznania oraz w sensie typu wejścia (wymaga obrazu dyskretnego - piksele). Sposób rozpoznawania Zdolności dokonywania względnie dokładnych oszacowań badanych obiektów, np. wykrywanie zepsutych owoców na podstawie koloru, tekstury (faktury), kształtu, zapachu. Zdolność dokonywania pomiarów przestrzennych na zdeterminowanym obrazie wejściowym, np.: długość i powierzchnia – zliczanie pikeseli. Kolor Subiektywna interpretacja.Pomiar parametrów R,G, B. Czułość Ograniczona zdolność identyfikacji poziomów szarości (~7 - 10). Zależna od rodzaju układu pozyskiwania obrazu.

5 5 CechaCzłowiekKomputer Czas reakcji ~0,1 s Zależnie od realizacji sprzętowej i oprogramowania systemu komputerowego ~1/1000s lub mniejszy. Działanie w przestrzeni 2D i 3D Łatwa lokalizacja i rozpoznanie obiektów. Łatwiejsza lokalizacja i rozpoznanie obiektów w przestrzeni 2D niże 3D. Percepcja Percepcja jasności w skali logarytmicznej. Wpływ otaczającego obszaru (tła) na sposób percepcji Możliwość percepcji zarówno w skali liniowej jak i logarytmicznej. Zakres fal 380 - 780 nm ~10nm – promieniowanie X do ~10 3 m (podczerwień).

6 6 Przykładowy schemat blokowy cyfrowego systemu wizyjnego:

7 7 Kryteria rozpoznawania i klasyfikacji obiektów cyfrowych Współczynniki kształtu: -współczynnik cyrkularności -współczynnik Malinowskiej -współczynnik Blaira-Blissa -współczynnik Danielssona -współczynnik Harlicka -współczynnik Lp1 -współczynnik Lp2 -współczynnik Mz

8 8 gdzie: L – obwód rzutu obiektu S – pole rzutu obiektu d i – odległość pikseli konturu obiektu od jego środka ciężkości i – numer piksela obiektu l i – minimalna odległość piksela od konturu obiektu r i – odległość piksela obiektu od środka ciężkości obiektu n – liczba punktów konturu r min – minimalna odległość konturu od środka ciężkości R max – maksymalna odległość konturu od środka ciężkości L max – maksymalny gabaryt obiektu.

9 9 Podstawowe parametry gdzie: S – pole obiektu L – obwód obiektu n x m – rozmiar obiektu – współrzędna x środka ciężkości – współrzędna y środka ciężkości. środek ciężkości: pole obiektu: obwód obiektu:

10 10 Formuła Croftona: gdzie:N 0, N 90, N 45, N 135 – rzuty figury dla wybranych kierunków rzutowania, a – odległość punktów siatki. Przykładowe elementy strukturalne do wyznaczania długości rzutów figury: kątotoczeniekątotoczenie 0o0o 90 o 45 o 135 o

11 11 Momenty geometryczne: Dwuwymiarowy moment rzędu (p+q) dla funkcji f(x,y) : Moment centralny f(x,y): gdzie: Momenty centralne można przedstawić za pomocą momentów zwykłych:

12 12 Z powyższych zależności możemy wyznaczyć niezmienniki momentowe:

13 13

14 14 Przykłady klas rozpoznawanych obiektów:

15 15 Metody minimalnoodległościowe Dwuwymiarowa przestrzeń cech: Podejmowanie decyzji w metodzie NN:

16 16 Współczynnik W1

17 17 Moment M1

18 18 Moment M7


Pobierz ppt "1 Rozpoznawanie obrazów. 2 Proces przetwarzania w systemie wizyjnym może być podzielony na trzy części: Uzyskanie cyfrowej reprezentacji obrazu (recepcja,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google