Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ spraw karnych ogółem – spadek wpływu o 25,4 %

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ spraw karnych ogółem – spadek wpływu o 25,4 %"— Zapis prezentacji:

1 Wpływ spraw karnych ogółem – spadek wpływu o 25,4 %

2 Wpływ spraw karnych prowadzonych w prokuraturach okręgowych

3 Wpływ spraw karnych prowadzonych w prokuraturach okręgowych – dynamika wpływu

4 Wpływ spraw karnych w okręgach

5 Wpływ spraw karnych w okręgach – dynamika wpływu

6 Załatwienie spraw karnych ogółem - spadek załatwienia o 23,4 %

7 Załatwienie spraw karnych w okręgach

8 Średnie miesięczne obciążenie prokuratorów w prokuraturach rejonowych sprawami karnymi ogółem i w okręgach

9 Wskaźnik spraw pozostałych do załatwienia

10 Wskaźnik spraw trwających powyżej 3 do 6 miesięcy do pozostałości spraw

11 Wskaźnik spraw trwających powyżej 6 miesięcy do roku do pozostałości spraw

12 Wskaźnik spraw trwających powyżej roku do pozostałości spraw

13 Efektywność postępowania ogółem (wskaźnik procentowy)

14 Efektywność postępowania w okręgach (wskaźnik procentowy)

15 Wskaźnik spraw zakończonych skierowaniem aktu oskarżenia z wnioskiem w trybie art. 335 i art. 156§1 kks oraz wnioskiem w trybie art. 335§1 kpk do spraw przesłanych do sądu

16

17 Procentowy wskaźnik skuteczności ścigania - ogółem

18 Procentowy wskaźnik skuteczności ścigania w okręgach

19 Liczba osób tymczasowo aresztowanych w postępowaniu przygotowawczym - ogółem

20 Osoby tymczasowo aresztowane w postępowaniu przygotowawczym w okręgach – dynamika

21 Poręczenia majątkowe zastosowane w toku postępowania przygotowawczego ogółem

22 Poręczenia majątkowe zastosowane w toku postępowania przygotowawczego – dynamika

23 Liczba osób oskarżonych do których zastosowano zabezpieczenie majątkowe ogółem

24 Liczba osób oskarżonych do których zastosowano zabezpieczenie majątkowe w okręgach – dynamika

25 Kwota zabezpieczeń majątkowych ogółem

26 Kwota zabezpieczeń majątkowych w okręgach – dynamika

27 Ogólna liczba spraw zawieszonych pozostających na stanie prokuratury na koniec okresu statystycznego

28 Procentowy wskaźnik spraw, w których w 2015 r. zawieszono postępowanie do liczby spraw zakończonych (bez odmów wszczęcia)

29 Procentowy wskaźnik spraw zawieszonych w 2015 r. do liczby spraw zakończonych w okręgach (bez odmów wszczęcia)

30 Procentowa struktura spraw zakończonych w prokuraturach apelacji białostockiej

31

32

33 Uniewinnienia ogółem, w tym dotyczące osób tymczasowo aresztowanych

34 Procentowy wskaźnik osób uniewinnionych do osób osądzonych w okręgach

35

36 Procentowy wskaźnik apelacyjności do osób osądzonych (bez art. 343 i 387 kpk)

37 Procentowy wskaźnik apelacyjności do osób osądzonych w okręgach (bez art. 343 i 387 kpk)

38 Procentowy wskaźnik skuteczności apelacyjnej w okręgach

39 Procentowy wskaźnik apelacji cofniętych do apelacji rozpoznanych ogółem i w okręgach

40 Liczba osób, co do których prokurator wniósł kasację

41 Liczba osób, co do których prokurator udzielił odpowiedzi na kasację

42 Działalność pozakarna - liczba spraw zarejestrowanych w okręgach w rep. Pa, Pc, Pn -(w 2015 r. + okręg ostrołęcki)

43 Działalność pozakarna w okręgach (liczba spraw zarejestrowanych w rep. Pa, Pc, Pn)


Pobierz ppt "Wpływ spraw karnych ogółem – spadek wpływu o 25,4 %"

Podobne prezentacje


Reklamy Google