Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwestia wstępna w postępowaniu administracyjnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwestia wstępna w postępowaniu administracyjnym"— Zapis prezentacji:

1 Kwestia wstępna w postępowaniu administracyjnym
Materiał pomocniczy Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, SSP, III rok, grupa 12, rok akademicki , semestr zimowy mgr Marcin Rudnicki

2 Zagadnienie wstępne (prejudycjalne)
Zagadnieniem wstępnym jest: nowa sprawa, dla której rozstrzygnięcia właściwy jest podmiot inny niż prowadzący badane postępowanie organ administracji publicznej, wynikająca ze stosunków o charakterze administracyjnym, cywilnym lub karnym.

3 Tryby rozwiązywania kwestii wstępnej w postępowaniu administracyjnym
I. Tryb zwykły  z zawieszeniem postępowania II. Tryb nadzwyczajny  bez zawieszenia postępowania

4 I. Tryb zwykły Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd (art. 97 § 1 pkt. 4 k.p.a.). 1. Zawieszenie postępowania. 2. Wystąpienie do właściwego podmiotu. 3. Wydanie rozstrzygnięcia przez właściwy podmiot. 4. Podjęcie zawieszonego postępowania

5 II. Tryb nadzwyczajny Organ administracji publicznej załatwi sprawę administracyjną, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie (art. 100 § 2 i 3 k.p.a.) Przesłanki (rozłączne) Zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia ludzkiego. Zawieszenie postępowania mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesu społecznego. Zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony (stosowne zabezpieczenie) Strona mimo wezwania nie wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego.

6 Skutki wadliwego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego we własnym zakresie (w trybie nadzwyczajnym)
Art. 145 § 1 pkt. 7 k.p.a. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2).

7 Literatura Adamiak B. , Borkowski J
Literatura Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2012.


Pobierz ppt "Kwestia wstępna w postępowaniu administracyjnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google