Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele i główne regulacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele i główne regulacje."— Zapis prezentacji:

1 Cele i główne regulacje.
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 1 kwietnia 2011 r. Cele i główne regulacje. Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości

2 Główne problemy ustawodawstwa z roku 2005
Krótka piłka. Z uwagi na wysoką (95- 98%)wykrywalność przestępstw związanych z posiadaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych z pola widzenia organów wymiaru sprawiedliwości zniknęły aspekty prewencji – przeciwdziałania powrotności do przestępstwa. Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości

3 Ministerstwo Sprawiedliwości
Liczba skazań konsumenckich sukcesywnie wzrasta. Od roku 1999 czyli sprzed nowelizacji ustawy, kiedy liczba skazań za posiadanie wynosiła odnotowaliśmy drastyczny wzrost skazań w tym obszarze do rekordowej liczby skazań: w roku 2006. Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości

4 Ministerstwo Sprawiedliwości
Liczba skazań za handel czy produkcję jest proporcjonalnie mniejsza niż przed wprowadzeniem restrykcyjnych regulacji. Liczba skazań za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających nie przekroczyła 2000 od roku 1997. Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości

5 Ministerstwo Sprawiedliwości
RODZAJE KAR ORZEKANYCH W I INSTANCJI W SĄDACH REJONOWYCH. Struktura orzeczeń. Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości

6 Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości
SKAZANI NIEOSADZENI W ZAKŁADZIE KARNYM (SO i SR) Stan w dniu 31 grudnia Osoby prawomocnie skazane na karę pozbawienia wolności nieosadzone w zakładzie karnym mimo upływu 14 dni od uprawomocnienia się wyroku (z wyłączeniem kar zastępczych) – dane Wydziału Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości - stan w dniu 31 grudnia. Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości

7 Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości
Artykuł 72 ustawy, który miał przeciwdziałać kryminalizacji konsumentów stał się przepisem martwym. Roczne zastosowanie art. 72 nie przekroczyło 5 spraw od roku 1997. Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości

8 Ministerstwo Sprawiedliwości
Więzienie to nie zakład leczniczy. Okres oczekiwania w zakładzie karnym na miejsce na oddziale terapeutycznym dla osób używających środków odurzających wynosi ok miesięcy. Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości

9 Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości
Ile kosztuje nas takie prawo? W 2009 roku Instytut Spraw Publicznych przeprowadził szczegółowe badania ekonomiczne, z których wynika, że rocznie wydajemy ok. 80 mln złotych na stosowanie art. 62 ustawy. Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości

10 Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości
Art. 70a W ramach nowelizacji przewidziano nałożenie na prokuratora i sąd obowiązku zbierania informacji na temat używania przez podejrzanego (oskarżonego) środków odurzających lub substancji psychotropowych. Dotyczyć to będzie sytuacji, w których istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba taka jest użytkownikiem takich środków. Obecnie takie dane nie są zbierane w procesie karnym. Sąd i prokurator nie wiedzą zatem, czy mają doczynienia z osobą, która jest ofiarą uzależnienia – co jest zdecydowanie problemem medycznym i społecznym, a nie problemem prawno karnym, czy też osobą podejrzaną o handel, produkcję czy przemyt narkotyków – co zdecydowanie musi podlegać represji karnej. Aktualny stan prawny praktycznie wyklucza stosowanie przez prokuratora i sąd środków profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych, będących już teraz w ich dyspozycji. Nowe rozwiązanie, nakazujące zbieranie tych informacji, stworzy podstawy do kierowania oskarżonych przez sąd i prokuratora na leczenie, zgodnie z zasadą „ przede wszystkim leczyć ”. Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości

11 Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości
Art. 72 Zaproponowano też zmiany, które umożliwią szersze wykorzystywanie instytucji zawieszenia postępowania, aby uzależnionego kierować na leczenie. Obecnie zawieszenie postępowania stosowane jest bardzo rzadko. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli osoba uzależniona lub używająca substancji szkodliwych popełni przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 i podda się leczeniu, to prokurator będzie mógł zawiesić postępowanie karne wobec niej do czasu zakończenia leczenia. Prokurator po uwzględnieniu wyników leczenia będzie decydował o dalszym prowadzeniu postępowania lub wystąpieniu do sądu z wnioskiem o jego warunkowe umorzenie. Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości

12 Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości
Art. 62a Zgodnie z projektem, prokurator będzie miał możliwość odstąpienia od ścigania, w pewnych sytuacjach, osób posiadających nieznaczne ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych przeznaczonych na własny użytek, wobec osób, co do których orzeczenie kary z punktu widzenia społecznego i prawnego byłoby niecelowe, w odróżnieniu od osób, które parają się procederem handlu, sprzedaży czy produkcji tych zabronionych środków lub substancji. Ideą tego rozwiązania jest, by do więzień nie trafiali ludzie uzależnieni, wymagający pomocy medycznej, ale dilerzy i producenci. Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości

13 Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości
Art. 73a Ponadto, skazany odbywający karę pozbawienia wolności będzie mógł mieć przerwę w jej odbywaniu w celu podjęcia leczenia poza zakładem karnym. Chodzi o osoby uzależnione, skazane za przestępstwa popełnione w związku z uzależnieniem. Za udzieleniem przerwy będą musiały przemawiać względy lecznicze i wychowawcze. Przesłankami negatywnymi udzielenia takiej przerwy jest brak zagwarantowanego miejsca w lecznictwie wolnościowym, pozostały czas odbywania kary dłuższy niż dwa lata oraz odmowa udziału w leczeniu. Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości

14 Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości
Art. 24a i 24b Według znowelizowanych przepisów, jednostki administracji rządowej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celnej będą mogły wejść w posiadanie (przez konfiskatę) substancji psychotropowych lub środków odurzających w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań potwierdzających popełnienie przestępstwa. Chodzi o to, aby po zatrzymaniu tych produktów, służby te mogły przechowywać próbki, na podstawie których określą, czy mają do czynienia z przestępstwem. Próbki narkotyku przeznaczone do badań umożliwią stałą penetrację tendencji rynkowych i pozwolą na utrzymanie nad nimi kontroli, pozostałe próbki– zostaną zniszczone. Barbara Wilamowska Ministerstwo Sprawiedliwości

15 Ministerstwo Sprawiedliwości
Barbara Wilamowska

16 Ministerstwo Sprawiedliwości
Barbara Wilamowska

17 Ministerstwo Sprawiedliwości
Barbara Wilamowska

18 Ministerstwo Sprawiedliwości
Wg stanu na dzień 31 grudnia, osób pozbawionych wolności w związku z uopn było: w 2012: 3 161 w 2013: 2 962 W roku 2012 w Sądach Rejonowych liczba osób osądzonych ogółem: 451 973, z uopn: 20 887, skazanych ogółem: 397 828, z uopn: 17 614. W Sądach Okręgowych liczba osób osądzonych ogółem: 9 216, z uopn: 1 894, skazanych ogółem: 8 042, z uopn: W roku 2013 w Sądach Rejonowych liczba osób osądzonych ogółem: , z uopn: , skazanych ogółem: , z uopn: osądzonych ogółem: 8 997, z uopn 1 652: , skazanych ogółem: 7 898, z uopn: Ministerstwo Sprawiedliwości Barbara Wilamowska

19 Ministerstwo Sprawiedliwości
Barbara Wilamowska

20 Ministerstwo Sprawiedliwości
Barbara Wilamowska

21 Ministerstwo Sprawiedliwości
Barbara Wilamowska

22 Umorzenia 62a - Prokuratura
2012 – 2154 Ministerstwo Sprawiedliwości Barbara Wilamowska

23 Ministerstwo Sprawiedliwości
Barbara Wilamowska

24 Ministerstwo Sprawiedliwości
Barbara Wilamowska

25 Ministerstwo Sprawiedliwości
Podsumowanie Łączna liczba spraw za posiadanie, które znalazły się w zainteresowaniu organów wymiaru sprawiedliwości w roku 2013 wyniosła: na co składają się: - sprawy osądzone w sądach rejonowych: - sprawy osądzone w sądach okręgowych: 155 - sprawy umorzone przez Prokuraturę: 3132 Łączna liczba spraw za posiadanie: umorzonych, warunkowo umorzonych odpowiednio przez sądy oraz prokuraturę, a także liczba orzeczeń o uniewinnieniu wyniosła co stanowi 35,10 % spraw za posiadanie, które znalazły się w zainteresowaniu organów wymiaru sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości Barbara Wilamowska

26 Ministerstwo Sprawiedliwości
Podsumowanie Łączna liczba spraw za posiadanie, które znalazły się w zainteresowaniu organów wymiaru sprawiedliwości w roku 2012 wyniosła: na co składają się: - sprawy osądzone w sądach rejonowych: - sprawy osądzone w sądach okręgowych: 201 - sprawy umorzone przez Prokuraturę: 2.154 Łączna liczba spraw za posiadanie: umorzonych, warunkowo umorzonych odpowiednio przez sądy oraz prokuraturę, a także liczba orzeczeń o uniewinnieniu wyniosła co stanowi 30,48 % spraw za posiadanie, które znalazły się w zainteresowaniu organów wymiaru sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości Barbara Wilamowska

27 Ministerstwo Sprawiedliwości
Zarówno w roku 2012 jak i 2013 ponad 30% spraw o posiadanie środków odurzających zostało umorzonych, warunkowo umorzonych, lub osoby zostały uniewinnione odpowiednio przez organy prokuratury lub sądu: Rok 2012: 30,48% Rok 2013: 35,10% . Ministerstwo Sprawiedliwości Barbara Wilamowska


Pobierz ppt "Cele i główne regulacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google