Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport Electus S.A. Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia Rzeszów, 16 luty 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport Electus S.A. Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia Rzeszów, 16 luty 2012."— Zapis prezentacji:

1 Raport Electus S.A. Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia Rzeszów, 16 luty 2012

2 Zobowiązania szpitali publicznych

3 Zobowiązania ogółem

4 Zobowiązania szpitali publicznych według stanu na koniec 2010 roku wynoszą 9 963,2 tys. zł W 2010 roku w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost zobowiązań o 3,48% Dynamika zobowiązań w poszczególnych województwach cechowała się relatywnie dużym zróżnicowaniem. Odnotowano województwa, w których poziom zobowiązań uległ znaczącemu zwiększeniu jak i te w których poziom zadłużenia uległ obniżeniu.

5 Zobowiązania wymagalne

6 Zobowiązania wymagalne to wciąż duże zagrożenie dla działalności szpitali W 2010 r. nastąpił spadek zobowiązań wymagalnych w porównaniu z 2009 r. o 4,55% Regulowanie zobowiązań wymagalnych wciąż stanowi duży problem dla jednostek służby zdrowia Dwa województwa wykazujące najwyższe zobowiązania wymagalne (mazowieckie oraz śląskie) posiadają największą ilość szpitalnych placówek publicznych w swoim regionie

7 Zobowiązania ogółem

8 Zobowiązania wymagalne

9 Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem w 2009 roku [mln zł] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia

10 Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem w 2010 roku [mln zł] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia

11 Zapotrzebowanie na środki finansowe zgłaszane przez szpitale publiczne

12 Podstawowym celem poszukiwania finansowania są: realizacja kapitałochłonnych przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu dostosowanie standardu jednostki do poziomu europejskiego spłata oraz restrukturyzacja zobowiązań wymagalnych Cele pozyskania finansowania

13 Zapotrzebowanie na środki finansowe

14 Zapotrzebowanie 2011/2010/2009 Zapotrzebowanie szpitali na koniec 2011 r. przekroczyło 1.235 tys. zł co stanowiło 111,74% wartości z roku 2010. Rok wcześniej wzrost wynosił 458,00% Najwięcej środków w tym okresie potrzebowały szpitale z województwa kujawsko-pomorskiego (415 mln zł), śląskiego (137 mln zł) oraz mazowieckiego (ok. 130 mln zł) Największą dynamikę wzrostu potrzeb zaobserwowano w województwie kujawsko-pomorskim oraz świętokrzyskim

15 Zapotrzebowanie na środki finansowe [mln zł] Źródło: Electus S.A.

16 Korelacja pomiędzy zapotrzebowaniem szpitali publicznych na środki finansowe a zadłużeniem wymagalnym

17 Zapotrzebowanie szpitali a zadłużenie wymagalne

18 Pięć pierwszych województw mających największe zobowiązania wymagalne, wykazywało także największe zapotrzebowanie na środki finansowe w badanym okresie Województwa małopolskie, lubuskie oraz opolskie zgłaszały zapotrzebowanie na środki przewyższające wartość ich zobowiązań wymagalnych wynika to prawdopodobnie z planowanych w danym okresie inwestycji. Pomimo dużego zadłużenia (144 mln) województwo kujawsko- pomorskie zgłosiło znikome zapotrzebowanie (7 mln) na środki finansowe Podsumowanie zapotrzebowania szpitali – 2010 rok

19 Założenia: Organ założycielski podejmuje decyzje o komercjalizacji SP ZOZ NZOZ rozpoczyna działalność bez zobowiązań SP ZOZ’u Zadłużenie SP ZOZ’u spłacane będzie przez organ założycielski Przekształcenie SP ZOZ

20 SP ZOZ Wierzyciel Zobowiązania Cesja wierzytelności Komercjalizacja bez przenoszenia zobowiązań Spłata wierzytelności Finansowanie docelowe Okres – dostosowany do potrzeb Finansowanie pomostowe Okres - Od 1 miesiąca NZOZOrgan założycielski

21 Zrealizowane cele: NZOZ rozpoczyna działalność bez zobowiązań oraz nie ponosi kosztów ich obsługi Organ założycielski, w sposób dostosowany do własnych możliwości, realizuje spłatę zobowiązań SP ZOZ’u W przypadku finansowania pomostowego możliwość obniżenia poziomu długu

22


Pobierz ppt "Raport Electus S.A. Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia Rzeszów, 16 luty 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google