Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mój region w Europie Kamila Radziecka Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Kamila Radziecka Departament Wdrażania Regionalnego Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mój region w Europie Kamila Radziecka Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Kamila Radziecka Departament Wdrażania Regionalnego Programu."— Zapis prezentacji:

1 Mój region w Europie Kamila Radziecka Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Kamila Radziecka Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

2 Do dnia 12 października 2009 r. w ramach RPO ogłoszono 19 naborów wniosków w ramach następujących działań:  1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne na obszarach wiejskich  1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich)  1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich)  2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej  2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza  2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku  3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – dla szpitali powiatowych – konkurs zakończony  3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – infrastruktura opiekuńczo – wychowawcza oraz pozostała infrastruktura społeczna  4.3. Rozwój komercyjnych e-usług  5.1.Rozwój instytucji otoczenia biznesu  5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw  5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw  5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (2009)  5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów środowiska  5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty (2008) – konkurs zakończony  5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty (2009)  6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Do dnia 12 października 2009 r. w ramach RPO ogłoszono 19 naborów wniosków w ramach następujących działań:  1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne na obszarach wiejskich  1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich)  1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich)  2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej  2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza  2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku  3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – dla szpitali powiatowych – konkurs zakończony  3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – infrastruktura opiekuńczo – wychowawcza oraz pozostała infrastruktura społeczna  4.3. Rozwój komercyjnych e-usług  5.1.Rozwój instytucji otoczenia biznesu  5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw  5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw  5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (2009)  5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów środowiska  5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty (2008) – konkurs zakończony  5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty (2009)  6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Mój region w Europie

3  7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – konkurs otwarty  7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – konkurs otwarty (2009) Do dnia 12 października 2009 roku złożono w konkursach 1682 projekty.  7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – konkurs otwarty  7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – konkurs otwarty (2009) Do dnia 12 października 2009 roku złożono w konkursach 1682 projekty. Mój region w Europie

4

5

6 Do dnia 12 października 2009 roku złożono 53 wnioski o dofinansowanie projektów w ramach trybu indywidualnego Wnioski o dofinansowanie projektów zweryfikowane na etapie oceny formalnej - 40. Wnioski o dofinansowanie projektów odrzucone na etapie oceny formalnej - 0. Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione pozytywnie pod względem formalnym -40 Wnioski o dofinansowanie projektów zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej – 37 Wnioski o dofinansowanie projektów odrzucone na etapie oceny merytorycznej - 0. ◦ 1.1. Infrastruktura drogowa: 13 wniosków ◦ 1.3. Infrastruktura kolejowa: 1 wniosek ◦ 1.4 Infrastruktura portu lotniczego2 wnioski ◦ 2.1. Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej2 wnioski ◦ 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza: 1 wniosek ◦ 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska3 wnioski ◦ 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej: 6 wniosków Do dnia 12 października 2009 roku złożono 53 wnioski o dofinansowanie projektów w ramach trybu indywidualnego Wnioski o dofinansowanie projektów zweryfikowane na etapie oceny formalnej - 40. Wnioski o dofinansowanie projektów odrzucone na etapie oceny formalnej - 0. Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione pozytywnie pod względem formalnym -40 Wnioski o dofinansowanie projektów zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej – 37 Wnioski o dofinansowanie projektów odrzucone na etapie oceny merytorycznej - 0. ◦ 1.1. Infrastruktura drogowa: 13 wniosków ◦ 1.3. Infrastruktura kolejowa: 1 wniosek ◦ 1.4 Infrastruktura portu lotniczego2 wnioski ◦ 2.1. Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej2 wnioski ◦ 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza: 1 wniosek ◦ 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska3 wnioski ◦ 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej: 6 wniosków Mój region w Europie

7 ◦ 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej: 9 wniosków ◦ 3.3. Rozwój infrastruktury kultury: 2 wnioski ◦ 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii 2 wnioski ◦ 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje3 wnioski ◦ 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze3 wnioski ◦ 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych4 wnioski ◦ 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów po-przemysłowych i po-wojskowych2 wnioski Podpisano 31 umów o dofinansowanie. 37 projektów uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną. 3 projektów w trakcie oceny. ◦ 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej: 9 wniosków ◦ 3.3. Rozwój infrastruktury kultury: 2 wnioski ◦ 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii 2 wnioski ◦ 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje3 wnioski ◦ 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze3 wnioski ◦ 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych4 wnioski ◦ 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów po-przemysłowych i po-wojskowych2 wnioski Podpisano 31 umów o dofinansowanie. 37 projektów uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną. 3 projektów w trakcie oceny. Mój region w Europie

8 Nr konkursuNabór Ilość złożonych wniosków Ilość wniosków wybranych do dofinansowania Ilość podpisanych umów Wartość dofinansowania 1/I/1.1/2008 30.05.2008- 12.06.2008 10368 7430 061 166,92 8/I/1.1/2009 16.03.2009- 27.03.2009 2925325 087785,71 10/I/1.1/2009 17.04.2009- 30.04.2009 117 21 712 736,41 2/II/2.1/2008 16.06.2008- 27.06.2008 27141337 690 286,96 3/III/3.2/2008 13.10.2008- 24.10.2008 16 56 923 185,47 4/V/5.2.1/2008 21.07.2008- 01.08.2008 30914213324 822 615,97 Mój region w Europie

9 Nr konkursuNabór Ilość złożonych wniosków Ilość wniosków wybranych do dofinansowa nia Ilość podpisanych umów Wartość dofinansowania 6/V/5.2.2/2008 13.10.2008- 26.11.2008 378971519 413 744,62 5/V/5.5/2008 08.09.2008- 31.12.2008 6543391 083 754,50 Mój region w Europie

10 WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa W ramach Działania 1.1 podpisano umowy na realizację 99 projektów na łączną kwotę dofinansowania 264 365 141,29 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 1.1 wynosi 161.670.649 euro. Alokacja jest wykorzystana w 38,81 %.

11 Mój region w Europie Wśród tych 99 projektów znajdują się 79 projekty wybrane w trybie konkursowym (na kwotę dofinansowania 56.861.689,04 PLN) oraz 10 projektów wybranych w trybie indywidualnym (207.503.452,25 PLN). Projekty kluczowe: Beneficjent: Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego Tytuł projektu: „Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T VIa drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło – Szubin”. Kwota dofinansowania z EFRR: 10.267.200,00 PLN. Tytuł projektu: „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno – Kcynia”. Kwota dofinansowania z EFRR: 39.982.310,00 PLN. Tytuł projektu: „Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia – Szubin” Kwota dofinansowania z EFRR: 12.078.400,00 PLN. Tytuł projektu: „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek – A-1”. Kwota dofinansowania z EFRR: 35.933.240,00 PLN. Wśród tych 99 projektów znajdują się 79 projekty wybrane w trybie konkursowym (na kwotę dofinansowania 56.861.689,04 PLN) oraz 10 projektów wybranych w trybie indywidualnym (207.503.452,25 PLN). Projekty kluczowe: Beneficjent: Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego Tytuł projektu: „Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T VIa drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło – Szubin”. Kwota dofinansowania z EFRR: 10.267.200,00 PLN. Tytuł projektu: „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno – Kcynia”. Kwota dofinansowania z EFRR: 39.982.310,00 PLN. Tytuł projektu: „Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia – Szubin” Kwota dofinansowania z EFRR: 12.078.400,00 PLN. Tytuł projektu: „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek – A-1”. Kwota dofinansowania z EFRR: 35.933.240,00 PLN. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa

12 Mój region w Europie WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Tytuł projektu: „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN- T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10”. Kwota dofinansowania z EFRR: 46.137.760,00 PLN. Tytuł projektu: „Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica – Sierpc”. Kwota dofinansowania z EFRR: 18.495.050,00 PLN. Beneficjent: Gmina Pakość. Tytuł projektu: „Budowa obwodnicy m. Pakość- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie 251 i 255”. Kwota dofinansowania z EFRR: 5.110.142,00 PLN. Beneficjent: Powiat Chełmiński. Tytuł projektu: „Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna” Kwota dofinansowania z EFRR: 7.090.960,00 PLN. Beneficjent: Gmina Miasta Brodnicy Tytuł projektu: „Budowa trasy przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne m. Brodnicy”. Kwota dofinansowania z EFRR: 23.428.227,94 PLN. Beneficjent: Gmina Miasta Toruń Tytuł projektu: „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia Zadanie I Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ- południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta” Kwota dofinansowania z EFRR: 8.980.162,31 PLN. Tytuł projektu: „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN- T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10”. Kwota dofinansowania z EFRR: 46.137.760,00 PLN. Tytuł projektu: „Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica – Sierpc”. Kwota dofinansowania z EFRR: 18.495.050,00 PLN. Beneficjent: Gmina Pakość. Tytuł projektu: „Budowa obwodnicy m. Pakość- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie 251 i 255”. Kwota dofinansowania z EFRR: 5.110.142,00 PLN. Beneficjent: Powiat Chełmiński. Tytuł projektu: „Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna” Kwota dofinansowania z EFRR: 7.090.960,00 PLN. Beneficjent: Gmina Miasta Brodnicy Tytuł projektu: „Budowa trasy przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne m. Brodnicy”. Kwota dofinansowania z EFRR: 23.428.227,94 PLN. Beneficjent: Gmina Miasta Toruń Tytuł projektu: „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia Zadanie I Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ- południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta” Kwota dofinansowania z EFRR: 8.980.162,31 PLN.

13 Mój region w Europie WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa W ramach Działania 1.3 do realizacji wybrano 1 projekt kluczowy na kwotę dofinansowania 23.668.000,00 PLN. Jest to projekt pn. „Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego”, którego Beneficjentem jest Samorząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Działanie 1.3 wynosi 25.677.103 euro. Alokacja jest wykorzystana w 21,88 %.

14 Mój region w Europie WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Podsumowanie – Oś 1 WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Podsumowanie – Oś 1 Łącznie w ramach Osi 1 do realizacji wybrano 100 projektów na łączną kwotę dofinansowania 288.033.141,29 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 1 wynosi 238.701.959 euro. Alokacja jest wykorzystana w 28,64 %.

15 Mój region w Europie WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej W ramach Działania 2.1 podpisano umowy na realizację 15 projektów na łączną kwotę dofinansowania 49.863.347,39 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 2.1 wynosi 34.285.133 euro. Alokacja jest wykorzystana w 34,52 %.

16 WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Wśród tych 15 projektów znajduje się 13 projektów wybranych w trybie konkursowym (na kwotę dofinansowania 37.690.286,96 PLN) oraz 2 projekty wybrane w trybie indywidualnym (12.173.060,43 PLN). Projekty kluczowe: Beneficjent: Gmina Mogilno Tytuł projektu: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie”. Kwota dofinansowania z EFRR: 3.391.540,43 PLN. Beneficjent: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp.z o.o. Tytuł projektu: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu”. Kwota dofinansowania z EFRR: 8.781.520,00 PLN. Wśród tych 15 projektów znajduje się 13 projektów wybranych w trybie konkursowym (na kwotę dofinansowania 37.690.286,96 PLN) oraz 2 projekty wybrane w trybie indywidualnym (12.173.060,43 PLN). Projekty kluczowe: Beneficjent: Gmina Mogilno Tytuł projektu: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie”. Kwota dofinansowania z EFRR: 3.391.540,43 PLN. Beneficjent: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp.z o.o. Tytuł projektu: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu”. Kwota dofinansowania z EFRR: 8.781.520,00 PLN. Mój region w Europie

17 WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska W ramach Działania 2.5 podpisano umowy na realizację 2 projektów kluczowych na kwotę dofinansowania 4.253.399,99 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 2.5 wynosi 14 520 000 euro. Alokacja jest wykorzystana w 6,95 %. Projekty te realizowane są przez Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu – dotyczą one doposażenia bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu pompowym i ewakuacyjnym. Mój region w Europie

18 Łącznie w ramach Osi 2 do realizacji wybrano 17 projektów na łączną kwotę dofinansowania 54.116.747,38 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 2 wynosi 117.924.474 euro. Alokacja jest wykorzystana w 10,89 %. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Podsumowanie – Oś 2 WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Podsumowanie – Oś 2 Mój region w Europie

19 W ramach Działania 3.1 wybrano do dofinansowania 4 projekty kluczowe: Beneficjent: Powiat Wąbrzeski. Tytuł projektu: „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”. Kwota dofinansowania z EFRR: 3.636.300,00 PLN. Beneficjent: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł projektu: „Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu”. Kwota dofinansowania z EFRR: 42.274.400,00 PLN. Beneficjent: Gmina Miasta Rypina. Tytuł projektu: „Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. Kwota dofinansowania z EFRR: 15.991.696,00 PLN. Beneficjent: Prowincja Św.Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce. Tytuł projektu: „Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu”. Kwota dofinansowania z EFRR: 9.967.059,29 PLN. W ramach Działania 3.1 wybrano do dofinansowania 4 projekty kluczowe: Beneficjent: Powiat Wąbrzeski. Tytuł projektu: „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”. Kwota dofinansowania z EFRR: 3.636.300,00 PLN. Beneficjent: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł projektu: „Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu”. Kwota dofinansowania z EFRR: 42.274.400,00 PLN. Beneficjent: Gmina Miasta Rypina. Tytuł projektu: „Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. Kwota dofinansowania z EFRR: 15.991.696,00 PLN. Beneficjent: Prowincja Św.Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce. Tytuł projektu: „Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu”. Kwota dofinansowania z EFRR: 9.967.059,29 PLN. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Mój region w Europie

20 WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Projekty w ramach Działania 3.1 wybrano na łączną kwotę dofinansowania 71.869.455,29 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 3.1 wynosi 55.234.302 euro. Alokacja jest wykorzystana w 30,88 %. Mój region w Europie

21 WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Łącznie w ramach Działania 3.2 podpisano umowy na realizację 24 projektów na łączną kwotę dofinansowania 90.727.226,84 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 3.2 wynosi 42.333.935 euro. Alokacja jest wykorzystana w 50,86 %. Mój region w Europie

22 Wśród tych 23 projektów znajduje się 16 projektów wybranych w trybie konkursowym (na kwotę dofinansowania 56.923.185,47 PLN) oraz 8 projektów wybranych w trybie indywidualnym (33.804.041,37 PLN). Beneficjent: SPZOZ Wojewódzki Szpital im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Tytuł projektu: „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”. Wartość dofinansowania: 3.166.894,44 PLN. Beneficjent: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Tytuł projektu: „Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu”. Wartość dofinansowania: 5.390.122,45 PLN. Beneficjent: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy”. Wartość dofinansowania: 3.349.800,00 PLN. Beneficjent: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł projektu: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki realizacji”. Wartość dofinansowania: 3.384.200,00 PLN. Wśród tych 23 projektów znajduje się 16 projektów wybranych w trybie konkursowym (na kwotę dofinansowania 56.923.185,47 PLN) oraz 8 projektów wybranych w trybie indywidualnym (33.804.041,37 PLN). Beneficjent: SPZOZ Wojewódzki Szpital im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Tytuł projektu: „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”. Wartość dofinansowania: 3.166.894,44 PLN. Beneficjent: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Tytuł projektu: „Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu”. Wartość dofinansowania: 5.390.122,45 PLN. Beneficjent: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy”. Wartość dofinansowania: 3.349.800,00 PLN. Beneficjent: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł projektu: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki realizacji”. Wartość dofinansowania: 3.384.200,00 PLN. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Mój region w Europie

23 Beneficjent: Szpital Wojewódzki we Włocławku. Tytuł projektu: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku”. Wartość dofinansowania: 6.768.400,00 PLN. Beneficjent: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu. Tytuł projektu: „Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń”. Wartość dofinansowania: 6.768.400,00 PLN. Beneficjent: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny w Toruniu. Tytuł projektu: „Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego w Toruniu”. Wartość dofinansowania: 1.609.124,48 PLN. Beneficjent: Powiat Inowrocławski. Tytuł projektu: „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych”. Wartość dofinansowania: 3.367.100,00 PLN. Beneficjent: Szpital Wojewódzki we Włocławku. Tytuł projektu: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku”. Wartość dofinansowania: 6.768.400,00 PLN. Beneficjent: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu. Tytuł projektu: „Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń”. Wartość dofinansowania: 6.768.400,00 PLN. Beneficjent: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny w Toruniu. Tytuł projektu: „Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego w Toruniu”. Wartość dofinansowania: 1.609.124,48 PLN. Beneficjent: Powiat Inowrocławski. Tytuł projektu: „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych”. Wartość dofinansowania: 3.367.100,00 PLN. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Mój region w Europie

24 W ramach Działania 3.3 podpisano umowę na realizację 1 projektu kluczowego na kwotę dofinansowania 9.049.438,82 PLN. Projekt ten pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap” realizowany jest przez Gminę Miasta Chełmno. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 3.3 wynosi 26.062.259 euro. Alokacja jest wykorzystana w 8,24 %. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury Mój region w Europie

25 Łącznie w ramach Osi 3 do realizacji wybrano 29 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych 171.646.120,95 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 3 wynosi 123.630.496 euro. Alokacja jest wykorzystana w 32,95 %. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Podsumowanie – Oś 3 WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Podsumowanie – Oś 3 Mój region w Europie

26 W ramach Poddziałania 5.2.1 podpisano umowy na realizację 133 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE 24.822.615,97 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Poddziałanie 5.2.1 wynosi 8.598.745 euro. Alokacja jest wykorzystana w 68,51 %. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Mój region w Europie

27 W ramach Poddziałania 5.2.2 podpisano umowy na realizację 15 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE 19.413.744,62 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Poddziałanie 5.2.2 wynosi 61.938.045 euro. Alokacja jest wykorzystana w 7,44 %. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Mój region w Europie

28 W ramach Działania 5.4 podpisano umowy na realizację 1 projektu kluczowego na kwotę dofinansowania ze środków UE 40.046.509,92 PLN. Projekt ten pn. „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” realizowany jest przez Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 5.4 wynosi 76.650.908 euro. Alokacja jest wykorzystana w 12,40 %. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Mój region w Europie

29 W ramach Działania 5.5 podpisano umowy na realizację 39 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE 1.083.754,50 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 5.5 wynosi 8.556.038 euro. Alokacja jest wykorzystana w 3,01 %. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Mój region w Europie

30 W ramach Działania 5.6 podpisano umowy na realizację 1 projektu kluczowego na kwotę dofinansowania ze środków UE 20.692.190,15 PLN. Projekt ten pn. „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny” realizowany jest przez Gminę Miasta Włocławek. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 5.6 wynosi 33.475.334 euro. Alokacja jest wykorzystana w 14,67 %. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Mój region w Europie

31 Łącznie w ramach Osi 5 do realizacji wybrano 189 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 106.061.237,66 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Oś 5 wynosi 252.016.012 euro. Alokacja jest wykorzystana w 9,99 %. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Podsumowanie – Oś 5 WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Podsumowanie – Oś 5 Mój region w Europie

32 W ramach Działania 6.2 podpisano umowę na realizację 1 projektu kluczowego na kwotę dofinansowania 4.040.520,00 PLN. Projekt ten pn. „Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki - Hala Sportowa” realizowany jest przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 6.2 wynosi 36.425.096 euro. Alokacja jest wykorzystana w 2,63 %. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Mój region w Europie

33 Łącznie w ramach Osi 6 do realizacji wybrano 1 projekt na kwotę dofinansowania 4.040.520,00 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 6 wynosi 47.550.191 euro. Alokacja jest wykorzystana w 2,02 %. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Podsumowanie – Oś 6 WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Podsumowanie – Oś 6 Mój region w Europie

34 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 13 października 2009 r. zostało podpisanych 346 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 1.321.871.789,63 PLN, w tym dofinansowanie UE 653.364.042,21 PLN. Mój region w Europie

35 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Łącznie planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego RPO wynosi 951.003.820 euro. Umowy zawarto na 16,31 % alokacji. Mój region w Europie

36 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 13 października 2009r. wypłacono Beneficjentom środki w wysokości 2,63 % alokacji. Mój region w Europie

37 Dynamika zawierania umów Do dnia 13 października 2009r. podpisanych zostało 346 umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WK-P. Najwięcej umów – 102, zawarto w maju 2009r., od początku września do 13 października zawarto 67 umów na realizację projektów Mój region w Europie

38 Dynamika wypłaty środków W ramach RPO WK-P przekazano Beneficjentom środki w wysokości 105.479.837,33 PLN. Od kwietnia 2009r. widać stały wzrost wartości przekazywanych środków. Od początku września do 13 października przekazano Beneficjentom 42.221.552,91 PLN. * W zestawieniu nie ujęto przekazanych, a nie rozliczonych zaliczek. Mój region w Europie

39 Ilość zatwierdzonych wniosków o płatność Do dnia 13 października 2009r. w ramach RPO zatwierdzono 409 wniosków o płatność. Najwięcej z tych wniosków zweryfikowano w miesiącu lipcu – 117 oraz w okresie od początku września do 13 października 2009r. – 97. Mój region w Europie

40 Dziękuję za uwagę www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl Mój region w Europie


Pobierz ppt "Mój region w Europie Kamila Radziecka Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Kamila Radziecka Departament Wdrażania Regionalnego Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google