Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok” Wartość zadania: 3 860 527,36 EURO Wartość dofinansowania (85%)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok” Wartość zadania: 3 860 527,36 EURO Wartość dofinansowania (85%)"— Zapis prezentacji:

1 „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok” Wartość zadania: ,36 EURO Wartość dofinansowania (85%) ,24 EURO Wartość zadania realizowanego przez Powiat Sanocki: ,24 EURO w tym stanowi dofinansowanie ,50 EURO Wartość zadania wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne: około ,16 PLN Strona polska zapewnia wkład własny w wysokości 15%, natomiast partner słowacki w wysokości 5%, a 10% stanowi dotacja z budżetu państwa Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka

2 Postęp realizacji projektu r. - Podpisanie umowy partnerskiej w Medzilaborcach r. - podpisanie umowy o dofinasowanie nr WTSL / r. - podpisanie aneksu do umowy partnerskiej w Sninie r. - podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych Konsorcjum firm Lider: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Spółka, Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o r. - Przekazanie placu budowy zadania pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Wysoczany w km do ” r. - konsultacje w sprawie realizacji projektu – Rada Budowy w miejscowości Výrava „ Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

3 POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU I raport cząstkowy – z dnia r. Za okres Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych zcertyfikowanych przez kontrolera: 1 373,54 EUR Środki własne: 206,03 EUR I II raport cząstkowy – z dnia r. Za okres Całkowita kwota wydatków Kwalifikowalnych zcertyfikowanych przez Kontrolera: 3 736,99 EUR Środki własne: 560,55 EUR „ Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

4 Stan drogi powiatowej nr 2229 R Prusiek-Wysoczany przed realizacją zadania LICZNE UBYTKI MASY BITUMICZNEJ BRAK ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY WIACIE PRZYSTANKOWEJ „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

5 Stan drogi powiatowej nr 2229 R Prusiek-Wysoczany przed realizacją zadania „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok” BRAK UTWARDZONYCH POBOCZY

6 Stan drogi powiatowej nr 2229 R Prusiek-Wysoczany przed realizacją zadania CZĘŚCIOWO ZAMULONY PRZEPUST POD KORONĄ DROGI – BRAK ŚCIANKI CZOŁOWEJ NA WYLOCIE Z PRZEPUSTU „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

7 Postęp prac na drodze powiatowej nr 2229 R Prusiek-Wysoczany Przygotowanie koryta pod poszerzenie drogi Wykonane poszerzenie drogi z masą „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

8 Postęp prac na drodze powiatowej nr 2229 R Prusiek-Wysoczany Przygotowanie koryta pod zatokę autobusową Wykonanie poszerzenia drogi z masą „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

9 Postęp prac na drodze powiatowej nr 2229 R Prusiek-Wysoczany Oznakowanie drogi Podbudowa poszerzenia drogi – kreska stabilizacyjna „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

10 Kolejne etapy realizacji zadania Planowany odbiór częściowy zadania w dniu 3 lipca 2012 Planowane złożenie III raportu cząstkowego – za okres w dniu „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”


Pobierz ppt "„Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok” Wartość zadania: 3 860 527,36 EURO Wartość dofinansowania (85%)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google