Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok” Wartość zadania: 3 860 527,36 EURO Wartość dofinansowania (85%)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok” Wartość zadania: 3 860 527,36 EURO Wartość dofinansowania (85%)"— Zapis prezentacji:

1 „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok” Wartość zadania: 3 860 527,36 EURO Wartość dofinansowania (85%) - 3 281 448,24 EURO Wartość zadania realizowanego przez Powiat Sanocki: 1 928 828,24 EURO w tym stanowi dofinansowanie 1 639 504,50 EURO Wartość zadania wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne: około 9 363 735,16 PLN Strona polska zapewnia wkład własny w wysokości 15%, natomiast partner słowacki w wysokości 5%, a 10% stanowi dotacja z budżetu państwa Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

2 Postęp realizacji projektu 03.02.2011r. - Podpisanie umowy partnerskiej w Medzilaborcach 14.10.2011 r. - podpisanie umowy o dofinasowanie nr WTSL.01.01.00-84-278/10-00 25.01.2012 r. - podpisanie aneksu do umowy partnerskiej w Sninie 02.05.2012 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych Konsorcjum firm Lider: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Spółka, Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o 15.05.2012 r. - Przekazanie placu budowy zadania pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Wysoczany w km 0+000 do 8 + 150” 25.05.2012 r. - konsultacje w sprawie realizacji projektu – Rada Budowy w miejscowości Výrava „ Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

3 POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU I raport cząstkowy – z dnia 08.02.2012 r. Za okres 01.10.2010-13.01.2012 Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych zcertyfikowanych przez kontrolera: 1 373,54 EUR Środki własne: 206,03 EUR I II raport cząstkowy – z dnia 15.05.2012 r. Za okres 14.01.2012-13.04.2012 Całkowita kwota wydatków Kwalifikowalnych zcertyfikowanych przez Kontrolera: 3 736,99 EUR Środki własne: 560,55 EUR „ Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

4 Stan drogi powiatowej nr 2229 R Prusiek-Wysoczany przed realizacją zadania LICZNE UBYTKI MASY BITUMICZNEJ BRAK ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY WIACIE PRZYSTANKOWEJ „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

5 Stan drogi powiatowej nr 2229 R Prusiek-Wysoczany przed realizacją zadania „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok” BRAK UTWARDZONYCH POBOCZY

6 Stan drogi powiatowej nr 2229 R Prusiek-Wysoczany przed realizacją zadania CZĘŚCIOWO ZAMULONY PRZEPUST POD KORONĄ DROGI – BRAK ŚCIANKI CZOŁOWEJ NA WYLOCIE Z PRZEPUSTU „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

7 Postęp prac na drodze powiatowej nr 2229 R Prusiek-Wysoczany Przygotowanie koryta pod poszerzenie drogi Wykonane poszerzenie drogi z masą „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

8 Postęp prac na drodze powiatowej nr 2229 R Prusiek-Wysoczany Przygotowanie koryta pod zatokę autobusową Wykonanie poszerzenia drogi z masą „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

9 Postęp prac na drodze powiatowej nr 2229 R Prusiek-Wysoczany Oznakowanie drogi Podbudowa poszerzenia drogi – kreska stabilizacyjna „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

10 Kolejne etapy realizacji zadania Planowany odbiór częściowy zadania w dniu 3 lipca 2012 Planowane złożenie III raportu cząstkowego – za okres 14.07- 13.10.2012 w dniu 23.07.2012 „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.sucpsk.sk www.powiat-sanok.pl „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”


Pobierz ppt "„Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok” Wartość zadania: 3 860 527,36 EURO Wartość dofinansowania (85%)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google