Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA Instytut Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku Sanok, 19.10.2012 „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA Instytut Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku Sanok, 19.10.2012 „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA Instytut Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku Sanok, „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

2 „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce – Humenne – Snina – Sanok” w ramach projektu „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce – Humenne – Snina – Sanok” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Zadanie,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek- Wysoczany w km do 8+150”

3 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja PARTNER WIODĄCY Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja PARTNER PROJEKTU Powiat Sanocki „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

4 MONTAŻ FINANSOWY Wartość zadania: ,36 EURO Wartość dofinansowania (85%) ,24 EURO Wartość zadania realizowanego: przez Powiat Sanocki: ,24 EURO w tym stanowi dofinansowanie ,50 EURO Strona polska zapewnia wkład własny w wysokości 15%, natomiast partner słowacki w wysokości 5%, a 10% stanowi dotacja z budżetu państwa „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

5 Powołanie Zespołu Zarządzającego Projektem ZARZĄDZENIE NR 80/ 2011 STAROSTY POWIATU SANOCKIEGO z dnia 21 listopada 2011 roku powołany został zespół zarządzający projektem 1.Sebastian Koń – Koordynator Projektu 2.Monika Starejki – Asystent Koordynatora Projektu 3.Michał Cyran – Specjalista ds. Zamówień Publicznych 4.Marzena Jachińska – Przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Dróg 5.Renata Ryniak – Przedstawiciel Wydziału Finansowego 6.Wojciech Naparła – Przedstawiciel Zarządcy Drogi 7.Ewelina Rajchel – Specjalista ds. informacji i promocji „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

6 PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI INWESTYCJI  r. - Podpisanie umowy partnerskiej w Medzilaborcach r. - podpisanie umowy o dofinasowanie nr WTSL / r. - podpisanie aneksu do umowy partnerskie w Sninie. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

7 PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI INWESTYCJI 2 maja 2012 r. - podpisanie umowy z wykonawcą robót konsorcjum firm Lider: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Spółka z o.o; Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o. w Sanoku „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

8 PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI INWESTYCJI Henryk Śliwa Henryk Śliwa – kierownik budowy Rafał Miciak Rafał Miciak – kierownik robót Mariusz Szaran Mariusz Szaran – inspektor nadzoru 15 maja 2012 r. - przekazanie placu budowy zadania pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Wysoczany w km do ” “Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Wysoczany w km do ” „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

9 RADY BUDOWY  r. – konsultacje w sprawie postępu realizacji projektu – Rada Budowy w miejscowości Výrava na Słowacji r. – konsultacje w sprawie postępu realizacji projektu – Rada Budowy w miejscowości Niebieszczany.

10 RADA BUDOWY r. – konsultacje w sprawie końcowego rozliczenia projektu – Rada Budowy w Humennym. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

11 STAN DROGI PRZED REMONTEM Zniszczona bariera energochłonnaUszkodzona nawierzchnia drogi „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

12 STAN DROGI PRZED ODBUDOWĄ Zniszczone poboczaBrak zatok autobusowych „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

13 ODBIORY CZĘŚCIOWE – roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy – podbudowy, odwodnienie korpusu drogowego – podbudowy, odwodnienie korpusu drogowego „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

14 POSTĘP PRAC Wykonywanie pomiarów dot. poszerzenia drogi Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

15 POSTĘP PRAC Prace przy podbudowie drogi Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

16 POSTĘP PRAC Wykonywanie podbudowy zatoki autobusowej Prace przy odwodnieniu korpusu drogowego „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

17 POSTĘP PRAC Układanie warstwy mineralno - bitumicznej „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

18 POSTĘP PRAC „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok” Układanie warstwy mineralno - bitumicznej

19 POSTĘP PRAC Prace przy układaniu kostki na zatoce autobusowej Prace przy umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

20 ODBIÓR KOŃCOWY ZADANIA „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

21 ODBIÓR KOŃCOWY ZADANIA ODBIÓR KOŃCOWY ZADANIA 10 października 2012 r. Kategoria kosztu Koszt (netto) VAT Koszt (brutto) roboty przygotowawcze , , ,21 roboty ziemne , , ,98 odwodnienie korpusu drogowego , , ,50 podbudowy , , ,65 nawierzchnie , , ,45 roboty wykończeniowe , , ,08 oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa , , ,10 elementy ulic , , ,30 zieleń drogowa 997,50 229, ,92 RAZEM , , ,19 „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

22 PORÓWNANIE STANU DROGI PO ODBUDOWIE m. Prusiek – początek odcinka drogi powiatowej 2229R „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

23 PORÓWNANIE STANU DROGI PO ODBUDOWIE m. Niebieszczany – ostania zatoka autobusowa „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

24 PORÓWNANIE STANU DROGI PO ODBUDOWIE m. Niebieszczany –w kierunku do skrzyżowania Poraż Morochów „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

25 EFEKTY INWESTYCJI Przepust wraz z bariera energochłonną Przepust pod koroną drogi „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

26 EFEKTY INWESTYCJI Zatoka autobusowaTablica pamiątkowa „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

27 EFEKTY INWESTYCJI Odcinek drogi w m. Niebieszczany Umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

28 RAPORTY CZĄSTKOWE okresy sprawozdawczekwota scertyfikowana – ,54 EUR – – ,99 EUR 955,93 EUR 955,93 EUR kwota do scertyfikowania – ,67 EUR Refundacja I raportu 1167,51 EURO „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

29 CERTYFIKAT CERTYFIKAT potwierdzenie kontroli I stopnia Certyfikat wydany 8 lutego 2012 r. za okres od 1 października 2010 r. do 13 stycznia 2012 r. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

30 CERTYFIKAT CERTYFIKAT potwierdzenie kontroli I stopnia Certyfikat wydany 15 maja 2012 r. za okres od 14 stycznia do 13 kwietnia 2012 r. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

31 CERTYFIKAT CERTYFIKAT potwierdzenie kontroli I stopnia Certyfikat wydany 3 sierpnia 2012 r. za okres od 14 kwietnia do 13 lipca 2012 r. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

32 WSKAŹNIKI Nazwa wskaźnika Osiągnięty do momentu złożenia 4 raportu Do zrealizowania w 5 raporcie długość dróg przebudowanych 8150 m liczba zrekonstruowanych przepustów 15 szt. konferencja 1 szt. informacyjne i pamiątkowe tablice 2 szt. ogłoszenia 1 szt. 3 szt. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”


Pobierz ppt "KONFERENCJA Instytut Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku Sanok, 19.10.2012 „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google