Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA Instytut Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku Sanok, 19.10.2012 „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA Instytut Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku Sanok, 19.10.2012 „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA Instytut Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku Sanok, 19.10.2012 „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

2 „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce – Humenne – Snina – Sanok” w ramach projektu „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce – Humenne – Snina – Sanok” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Zadanie,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek- Wysoczany w km 0+000 do 8+150”

3 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja PARTNER WIODĄCY Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja PARTNER PROJEKTU Powiat Sanocki „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

4 MONTAŻ FINANSOWY Wartość zadania: 3 860 527,36 EURO Wartość dofinansowania (85%) - 3 281 448,24 EURO Wartość zadania realizowanego: przez Powiat Sanocki: 1 928 828,24 EURO w tym stanowi dofinansowanie 1 639 504,50 EURO Strona polska zapewnia wkład własny w wysokości 15%, natomiast partner słowacki w wysokości 5%, a 10% stanowi dotacja z budżetu państwa „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

5 Powołanie Zespołu Zarządzającego Projektem ZARZĄDZENIE NR 80/ 2011 STAROSTY POWIATU SANOCKIEGO z dnia 21 listopada 2011 roku powołany został zespół zarządzający projektem 1.Sebastian Koń – Koordynator Projektu 2.Monika Starejki – Asystent Koordynatora Projektu 3.Michał Cyran – Specjalista ds. Zamówień Publicznych 4.Marzena Jachińska – Przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Dróg 5.Renata Ryniak – Przedstawiciel Wydziału Finansowego 6.Wojciech Naparła – Przedstawiciel Zarządcy Drogi 7.Ewelina Rajchel – Specjalista ds. informacji i promocji „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

6 PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI INWESTYCJI  03.02.2011r. - Podpisanie umowy partnerskiej w Medzilaborcach. 14.10.2011 r. - podpisanie umowy o dofinasowanie nr WTSL.01.01.00-84-278/10-00. 25.01.2012 r. - podpisanie aneksu do umowy partnerskie w Sninie. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

7 PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI INWESTYCJI 2 maja 2012 r. - podpisanie umowy z wykonawcą robót konsorcjum firm Lider: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Spółka z o.o; Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o. w Sanoku „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

8 PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI INWESTYCJI Henryk Śliwa Henryk Śliwa – kierownik budowy Rafał Miciak Rafał Miciak – kierownik robót Mariusz Szaran Mariusz Szaran – inspektor nadzoru 15 maja 2012 r. - przekazanie placu budowy zadania pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Wysoczany w km 0+000 do 8 + 150” “Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Wysoczany w km 0+000 do 8 + 150” „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

9 RADY BUDOWY  25.05.2012 r. – konsultacje w sprawie postępu realizacji projektu – Rada Budowy w miejscowości Výrava na Słowacji. 27.06.2012 r. – konsultacje w sprawie postępu realizacji projektu – Rada Budowy w miejscowości Niebieszczany.

10 RADA BUDOWY 27.09.2012 r. – konsultacje w sprawie końcowego rozliczenia projektu – Rada Budowy w Humennym. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

11 STAN DROGI PRZED REMONTEM Zniszczona bariera energochłonnaUszkodzona nawierzchnia drogi „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

12 STAN DROGI PRZED ODBUDOWĄ Zniszczone poboczaBrak zatok autobusowych „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

13 ODBIORY CZĘŚCIOWE 04.07.2012 – roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy 01.08.2012 – podbudowy, odwodnienie korpusu drogowego 04.09.2012 – podbudowy, odwodnienie korpusu drogowego „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

14 POSTĘP PRAC Wykonywanie pomiarów dot. poszerzenia drogi Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

15 POSTĘP PRAC Prace przy podbudowie drogi Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

16 POSTĘP PRAC Wykonywanie podbudowy zatoki autobusowej Prace przy odwodnieniu korpusu drogowego „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

17 POSTĘP PRAC Układanie warstwy mineralno - bitumicznej „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

18 POSTĘP PRAC „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok” Układanie warstwy mineralno - bitumicznej

19 POSTĘP PRAC Prace przy układaniu kostki na zatoce autobusowej Prace przy umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

20 ODBIÓR KOŃCOWY ZADANIA „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

21 ODBIÓR KOŃCOWY ZADANIA ODBIÓR KOŃCOWY ZADANIA 10 października 2012 r. Kategoria kosztu Koszt (netto) VAT Koszt (brutto) roboty przygotowawcze 142 342,4532 738,76175 081,21 roboty ziemne 401 908,1192 438,87494 346,98 odwodnienie korpusu drogowego 703 708,54161 852,96865 561,50 podbudowy 4 864 834,681 118 911,975 983 746,65 nawierzchnie 1 124 860,52258 717,931 383 578,45 roboty wykończeniowe 94 407,3821 713,70116 121,08 oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa 206 013,9047 383,20253 397,10 elementy ulic 20 779,924 779,3825 559,30 zieleń drogowa 997,50 229,421 226,92 RAZEM 7 559 853,001 738 766,199 298 619,19 „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

22 PORÓWNANIE STANU DROGI PO ODBUDOWIE m. Prusiek – początek odcinka drogi powiatowej 2229R „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

23 PORÓWNANIE STANU DROGI PO ODBUDOWIE m. Niebieszczany – ostania zatoka autobusowa „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

24 PORÓWNANIE STANU DROGI PO ODBUDOWIE m. Niebieszczany –w kierunku do skrzyżowania Poraż Morochów „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

25 EFEKTY INWESTYCJI Przepust wraz z bariera energochłonną Przepust pod koroną drogi „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

26 EFEKTY INWESTYCJI Zatoka autobusowaTablica pamiątkowa „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

27 EFEKTY INWESTYCJI Odcinek drogi w m. Niebieszczany Umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

28 RAPORTY CZĄSTKOWE okresy sprawozdawczekwota scertyfikowana 01.10.2010 – 13.01.2012 1 373,54 EUR 14.01.2012 – 13.04.2012 14.04 2012 – 13.07.2012 3 736,99 EUR 955,93 EUR 955,93 EUR kwota do scertyfikowania 14.07.2012 – 13.10.2012 1 807 213,67 EUR 28.09.2012 Refundacja I raportu 1167,51 EURO „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

29 CERTYFIKAT CERTYFIKAT potwierdzenie kontroli I stopnia Certyfikat wydany 8 lutego 2012 r. za okres od 1 października 2010 r. do 13 stycznia 2012 r. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

30 CERTYFIKAT CERTYFIKAT potwierdzenie kontroli I stopnia Certyfikat wydany 15 maja 2012 r. za okres od 14 stycznia do 13 kwietnia 2012 r. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

31 CERTYFIKAT CERTYFIKAT potwierdzenie kontroli I stopnia Certyfikat wydany 3 sierpnia 2012 r. za okres od 14 kwietnia do 13 lipca 2012 r. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

32 WSKAŹNIKI Nazwa wskaźnika Osiągnięty do momentu złożenia 4 raportu Do zrealizowania w 5 raporcie długość dróg przebudowanych 8150 m liczba zrekonstruowanych przepustów 15 szt. konferencja 1 szt. informacyjne i pamiątkowe tablice 2 szt. ogłoszenia 1 szt. 3 szt. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.sucpsk.sk www.powiat-sanok.pl „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”


Pobierz ppt "KONFERENCJA Instytut Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku Sanok, 19.10.2012 „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google