Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Tworzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Tworzenie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska - nowa specjalność magisterska w języku angielskim (MADEM) dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik dr inż. Marek Miłosz Rozwój Polskich Uczelni FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY

2 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Agenda Fundusze Norweskie. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Cele projektu MADEM Działania i rezultaty projektu – Materiały dla specjalności – Laboratorium i sprzęt – Wyjazdy – Portale internetowe – … Budżet projektu Zadania merytoryczne 2

3 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Projekt MADEM Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska - nowa specjalność magisterska w języku angielskim Projekt realizowany w ramach programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – Fundusze Norweskie Umowa finansowa nr: FSS/2014/HEI/W/0076/U/0017 Czas trwania: 17 miesięcy Okres trwania projektu: 01.01.2015 – 31.05.2016 3

4 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Fundusze Norweskie Pula środków w wysokości 578 mln euro, którą przekażą Polsce trzy kraje: Islandia, Liechtenstein i Norwegia Przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego Wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Państwami-Darczyńcami a Państwem-Beneficjentem 4

5 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Fundusze Norweskie – obszary wsparcia 5

6 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Projekt MADEM – Cele projektu Rezultaty: nowa oferta edukacyjna studiów w jęz. ang. wydział przygotowany do prowadzenia tych studiów Korzyści: umiędzynarodowienie studiów na PL poprzez uruchomienie studiów w j. ang. Za realizację projektu odpowiada PL 6

7 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Specjalność „Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska” Celem kształcenia na nowej specjalności jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i wytwarzania aplikacji na urządzenia mobilne ukierunkowane przede wszystkim na monitorowanie środowiska Specjalność skierowana jest do osób zamierzających podjąć pracę w firmach informatycznych w charakterze projektantów i programistów aplikacji Główny nacisk położony będzie na wytwarzanie aplikacji mobilnych na najbardziej popularne obecnie platformy oraz na wskazanie możliwości monitorowania za pomocą urządzeń mobilnych potencjalnych zagrożeń związanych ze środowiskiem Zapotrzebowanie na absolwentów z biegłą znajomością języka angielskiego Po zakończeniu realizacji projektu specjalności będzie kontynuowana w ramach oferty WEiI dla studentów z zagranicy 7

8 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Działania w projekcie Materiały Opracowanie planów studiów w j. ang. Siatki, sylabusy, efekty kształcenia, sylwetka absolwenta, wymagania wstępne, regulaminy, zasady rekrutacji i inne elementy programu kształcenia Standardy prac magisterskich Przygotowanie materiałów dydaktycznych w j. ang. dla wszystkich przedmiotów specjalności Materiały wykładowe (slajdy z komentarzami) – 17 szt. Materiały do laboratoriów (instrukcje) – 16 szt. Podręczniki-skrypty -5 szt. Kursy e-learningowe – 9 szt Wszystkie materiały recenzowane Materiały dostępne na platformie e-learningowej 8

9 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Działania w projekcie Sprzęt Poszerzenie bazy dydaktycznej WEiI o 16 stanowiskową pracownię komputerową i urządzenia specjalistyczne: 16 laptopów 4 smartfony w wykonaniu terenowym 4 tablety w wykonaniu terenowym 2 precyzyjne odbiorniki GPS 2 aparaty fotograficzne z GPS sterowane urz. mob. 2 czujniki drgań 2 stacje pogodowe 2 czujniki deszczu encefalograf do badań reakcji na sytuacje kryzysowe 2 pary okularów do wirtualnej rzeczywistości Zakup licencji dostępu do cyfrowych baz danych czasopism i książek w j. angielskim dla pracowników 9

10 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Działania w projekcie Portale Przygotowanie i prowadzenie strony internetowej projektu - w j. polskim i angielskim Promocja projektu oraz prezentowanie rezultatów Opracowanie, uruchomienie i administrowanie e-learningu Skonfigurowanie angielskojęzycznej platformy e-learningowej i jej administracja Opracowanie uzupełniających kursów dla studentów (9 kursów) Budowa i uruchomienie Portalu Wymiany Wiedzy Projekt modyfikacji istniejącego w j. polskim i ukierunkowanego na przedsiębiorców PWW Rozwinięcie go w stronę bardziej otwartego na szeroka publikę (absolwenci, instytucje samorządowe/państwowe, pozarządowe/społeczne i obywatele) Portal będzie służył wymianie wiedzy i propagowaniu świadomości konieczności ochrony środowiska i roli informatyki w tym zakresie 10

11 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Działania w projekcie Spotkania Organizacja 2 paneli dyskusyjnych dla specjalności Konsultacje programów studiów z interencjuszami zewnętrznymi Rezultaty projektu odpowiadające potrzebom rynku Wizyta studyjna w WIOŚ Lublin Zapoznanie się ze stacjami i urządzeniami pomiarowymi Rozpoczęcie współpracy Udział w konferencji w WIOŚ Wizyta studyjna w Norwegii Nawiązanie kontaktu z Urzędem Miasta oraz Telemark University College w mieście Porsgrunn Zapoznanie się ze specyfiką regionu oraz problemem zanieczyszczenia środowiska Zaznajomienie się z prowadzoną polityką dotyczącą ochrony środowiska Przygotowanie i realizacja konferencji podsumowującej projekt

12 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Działania w projekcie Zarządzanie, monitoring, rozpowszechnienie Ciągłe zarządzanie projektemMonitoring i ocena jakości Okresowe kontrole projektu kończące się raportami, realizowane przez Zespół Zapewnienia Jakości Comiesięczne zebrania, na których będą raportowane i oceniane postępy prac Okresowe spotkania Komitetu Sterującego, na których Kierownik projektu będzie raportował postępy prac Kontrola postępów realizacji budżetu przez pracownika ds. finansów Rozpowszechnienie Publikacje międzynarodowe (INTED, EDULEARN, APCS) Prezentacje w siedzibie Operatora Programu Publikacje w biuletynie PL 12

13 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Rezultaty projektu Wprowadzenie nowych form kształcenia odpowiadającym na potrzeby rynku EU poprzez realizację nowej specjalności w j. ang. na II st. Przygotowanie materiałów dydaktycznych w j. angielskim do przedmiotów na uruchamianej specjalności Opracowanie i uruchomienie platformy e-learningowej w j. ang. Uruchomienie portalu wymiany wiedzy w j. ang. Poszerzenie bazy dydaktycznej WEiI o 16 stanowiskową pracownię komputerową Podwyższenie kwalifikacji kadry pracowniczej PL o wiedzę merytoryczną zawartą w dostępie do cyfrowych bibliotek Folder informacyjny zawierający ofertę edukacyjną studiów w j. ang. Strona internetowa projektu

14 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Ogólny budżet Łącznie: 943 770 PLN Finansowanie: I transza: 80% - po podpisaniu umowy II transza: 20% - po raporcie końcowym Finansowanie: I transza: 80% - po podpisaniu umowy II transza: 20% - po raporcie końcowym 14

15 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Koszty szczegółowe Koszty zakupu Laboratorium ”Aplikacje mobilne w monitoringu środowiska” – 95 500 PLN 15

16 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych ZADANIA MERYTORYCZNE Dr inż. Marek Miłosz 16

17 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Zadania merytoryczne Program studiów (opracowanie, KRK, sylabusy, efekty kształcenia, sylwetka absolwenta, zatwierdzenie) Dokumenty (regulaminy, praca dypl., ulotki- reklama) Przygotowanie materiałów dydaktycznych (wykładowe+laboratoryjne) Kursy e-learningowe (kontent) – 9 kursów Podręczniki-książki-monografie (160 str.) – 5 książek

18 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych MADEM - Semestr 1 Nazwa przedmiotuPunkty ECTS WykładyLaboratoriaProjekty Mobile Devices and Technologies230-- Java - Mobile Programming530 - C# Mobile Programming530 - Application Design with UML530 - Preparation of Scientific Publications215- Web Applications for Mobile Devices430 - Human-Computer Interaction215 - Wireless Sensor Networks430 - Occupational Health and Safety (e-learning) 115-- Suma dla semestru 1:3022516515

19 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych MADEM - Semestr 1 Nazwa przedmiotuPunkty ECTS WykładyLaboratoriaProjekty Mobile Databases630 - Graphics and Sound for Mobile Applications 630 - Objective-C Programming530 - Acquisition and Processing of Environmental Data 630 - Physical Education1-30- Normalization Fundamentals and Introduction to the Labour Market 230-- Wide Hazard Monitoring Systems215 - Environment and Global Warming (e-learning) 115-- EU Regulations for Environmental Protection (e-learning) 115-- Suma dla semestru 2:30195165-

20 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych MADEM - Semestr 1 Nazwa przedmiotuPunkty ECTS WykładyLaboratoriaProjekty Information Security430 Software Project Management330 Equal Opportunities Policy130- Diploma Project and Master Thesis Preparation 20--30 Diploma Seminar2-30- Suma dla semestru 3: 3090 30

21 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Liczby Wykłady (slajdy z komentarzami): – 14 dla wykładów 30 godz. – 3 dla wykładów 15 godz. Laboratoria (materiały-instrukcje): – 13 dla laboratoriów 30 godz. – 3 dla wykładów 15 godz. Wszystkie materiały są recenzowane

22 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Kursy e-learningowe Środowisko i globalne ocieplenie Przepisy UE w ochronie środowiska BPH Podstawy obiektowości Podstawy baz danych Zastosowanie analiz elektroencefalograficznych w projektach studenckich Metodyka pracy naukowej Metody numeryczne Zagrożenia chemiczne w kontekście ochrony i monitoringu środowiska

23 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Książki Wytwarzanie aplikacji iOS Ergonomia i projektowanie interfejsów oprogramowania Zarządzanie projektami i portfelem projektów Wykorzystanie grywalizacji w dydaktyce i nauce Bezprzewodowe sieci sensoryczne

24 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 24


Pobierz ppt "Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych Tworzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google