Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dipol elektryczny Układ dwóch ładunków tej samej wielkości i o przeciwnych znakach umieszczonych w pewnej odległości od siebie. Linie sił pola pochodzącego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dipol elektryczny Układ dwóch ładunków tej samej wielkości i o przeciwnych znakach umieszczonych w pewnej odległości od siebie. Linie sił pola pochodzącego."— Zapis prezentacji:

1 Dipol elektryczny Układ dwóch ładunków tej samej wielkości i o przeciwnych znakach umieszczonych w pewnej odległości od siebie. Linie sił pola pochodzącego od takiego rozkładu ładunku Znajdziemy natężenie i potencjał w dowolnym punkcie takiego pola.

2 Potencjał pola w punkcie P

3 Jest to rozwiązanie dla dowolnego układu ładunków. Jeśli układem tym jest dipol – to oznacza, że odległość d pomiędzy ładunkami jest bardzo mała w porównaniu z odległością punktu P od środka rozkładu ładunków – początku układu współrzędnych. Jeśli obydwa ładunki stykają się, obydwa potencjały znoszą się i pole elektryczne znika. Jeśli ale niewielkie, możemy wprowadzić pewne przybliżenia.

4 1 pomijamy dla dipola 2

5

6 pomijamy

7

8  wartość wektora momentu dipolowego Wektor ma kierunek zgodny z osią dipola, zwrot od ładunku ujemnego do dodatniego

9 Potencjał pola pochodzącego od dipola zależy od kąta pomiędzy osią dipola a wektorem wodzącym punktu P. Dla punktów leżących na osi dipola Dla punktów leżących na prostopadłej do osi dipola

10 Natężenie pola w punkcie P

11

12 Składowe natężenia pola leżą w płaszczyźnie prostopadłej do osi dipola – składowa transwersalna

13 Wartość wektora natężenia pola w punkcie P

14 Natężenie pola pochodzącego od dipola zależy od kąta pomiędzy osią dipola a wektorem wodzącym punktu P. Dla punktów leżących na osi dipola Dla punktów leżących na prostopadłej do osi dipola Natężenie pola w punktach leżących na osi dipola jest dwa razy większe od natężenia w punktach leżących na prostopadłej do osi.

15 Linie sił pola zbiegają się tam gdzie pole jest silne, ulegają rozproszeniu – gdy zbliżamy się do obszarów słabego pola.

16 + + - molekuła niesymetryczna molekuła symetryczna

17 Moment dipolowy cząsteczki jest sumą wektorową momentów dipolowych poszczególnych wiązań. Moment dipolowy cząsteczki można wyznaczyć doświadczalnie badając zachowanie się cząsteczek w polu elektrycznym wypadkowy moment dipolowy białka

18 nazwaMoment dipolowy [Cm]·10 -10 HCl3.4 H2OH2O6.07 NH 3 4.72 CH 3 OH5.61 HI1.25

19 Przybliżenie dipolowe dla rozkładu ładunków Potencjał pola w punkcie P jeśli

20 Punkt P znajduje się w takiej odległości, że ale nie jest spełnione. Przybliżenie na odległość punktu P od dowolnego ładunku długość rzutu wektora na kierunek wektora

21 gdy

22 moment dipolowy rozkładu ładunku wektor jednostkowy Daleko od dowolnego rozkładu ładunków – który jako całość jest elektrycznie obojętny – potencjał jest potencjałem dipolowym.

23 monopol dipol kwadrupol

24 Linie pola ładunku punktowego

25 Linie pola dipola

26 Linie pola kwadrupola


Pobierz ppt "Dipol elektryczny Układ dwóch ładunków tej samej wielkości i o przeciwnych znakach umieszczonych w pewnej odległości od siebie. Linie sił pola pochodzącego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google