Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT „AKTYWNIE W BIZNES” KWIECIEŃ 2012 – MARZEC 2013 ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE „AKTYWNOŚĆ KOBIET NA DOLNYM ŚLĄSKU” PARTNER FINANSUJĄCY: WAŁBRZYSKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT „AKTYWNIE W BIZNES” KWIECIEŃ 2012 – MARZEC 2013 ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE „AKTYWNOŚĆ KOBIET NA DOLNYM ŚLĄSKU” PARTNER FINANSUJĄCY: WAŁBRZYSKA."— Zapis prezentacji:

1

2 PROJEKT „AKTYWNIE W BIZNES” KWIECIEŃ 2012 – MARZEC 2013 ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE „AKTYWNOŚĆ KOBIET NA DOLNYM ŚLĄSKU” PARTNER FINANSUJĄCY: WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” PARTNER WSPIERAJĄCY: IBM GSDC POLSKA SP. Z O.O

3 CEL PROJEKTU Stworzenie platformy współpracy między kobietami aktywnymi na rynku pracy z kobietami wchodzącymi/powracającymi na rynek pracy poprzez organizację i realizację między nimi form wsparcia:  mentoringu (m.in. poprzez narzędzia elektroniczne, teleinformatyczne)  spotkań indywidualnych i grupowych,  szkoleń/warsztatów rozumianych jako inne formy wsparcia

4 UCZESTNICY PROJEKTU MENTORKA/ MENTOR osoby (kobiety i mężczyźni) z województwa dolnośląskiego – aktywne na rynku pracy i/lub aktywne społecznie, które będą realizowały mentoring, BENEFICJENTKI PROJEKTU kobiety z województwa dolnośląskiego:  powracające na rynek pracy (np. po urlopie macierzyńskim, wychowawczym, zdrowotnym, długotrwałym pobycie za granicą),  chcące założyć własną działalność gospodarczą,  prowadzące działalność (nie dłużej niż 3 lata), które będą korzystać z mentoringu i innych form wsparcia przewidzianych w Projekcie,

5 WYODRĘBNIONY ZESPÓŁ MENTORINGU MENTORZY + BENEFICJENCI – OK.10 OSÓB (UWZGLĘDNIAJĄCY ZDIAGNOZOWANE ZAINTERESOWANIA, KOMPETENCJE I POTRZEBY ) MENTORBENEFICJENTKA wsparcie / spotkania grupowe Szkolenia/warsztaty w ramach zdiagnozowanych obszarów problemowych i luk kompetencyjnych

6 ETAPY DZIAŁANIA I TERMINY  rekrutacja mentorek – od 13.04 2012 do 7.05.2012  warsztaty dla mentorek i mentorów – do końca maja 2012  rekrutacja osób mentorowanych – od 7.05.2012 do 31.05 2012  realizacja usług mentorskich – od czerwca 2012  realizacja innych form wsparcia – wg potrzeb w ramach zdiagnozowanych obszarów problemowych i luk kompetencyjnych  ewaluacja (proces ciągły)

7 KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  Zapoznanie się z Regulaminem Projektu „Aktywnie w biznes”.  Poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.aktywnosckobiet.pl www.aktywnosckobiet.pl Uczestnicy projektu mogą złożyć dokumenty rekrutacyjne w następujący sposób:  w biurze Stowarzyszenia osobiście: 54-206 Wrocław, Sektor 3, ul. Legnicka 65,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: aktywnosckobiet@gmail.com,aktywnosckobiet@gmail.com  pocztą tradycyjną na adres biura Stowarzyszenia

8 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU  aktywny udział w Projekcie, potwierdzany na listach obecności,  wypełnienie ankiet oceniających szkoleniowca oraz zakres merytoryczny kursu, a także ankiet sprawdzających przydatność realizowanego szkolenia po jego zakończeniu,  udział w zajęciach i spotkaniach w wyznaczonych terminach,  czynne uczestnictwo w Projekcie,  wypełnianie pozostałych ankiet ewaluacyjnych.

9 ZASADY KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW Kwalifikacji do Projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Zarząd Stowarzyszenia, do zadań której należy:  Weryfikacja formalna złożonych dokumentów,  Podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do Projektu,  Poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do Projektu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie W ramach Projektu przewiduje się uczestnictwo około 60 osób, w tym 30 Beneficjentek spełniających wskazane w Regulaminie kryteria uczestnictwa

10 www.aktywnosckobiet.pl


Pobierz ppt "PROJEKT „AKTYWNIE W BIZNES” KWIECIEŃ 2012 – MARZEC 2013 ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE „AKTYWNOŚĆ KOBIET NA DOLNYM ŚLĄSKU” PARTNER FINANSUJĄCY: WAŁBRZYSKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google