Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. Liceum: Liceum ogólnokształcące da ogólną wiedzę lepiej przygotuje do matury i dalszego kształcenia Umożliwi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. Liceum: Liceum ogólnokształcące da ogólną wiedzę lepiej przygotuje do matury i dalszego kształcenia Umożliwi."— Zapis prezentacji:

1 Zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną

2 Liceum: Liceum ogólnokształcące da ogólną wiedzę lepiej przygotuje do matury i dalszego kształcenia Umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności co najmniej na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Technikum: jak praktycznie wykonywać zawód jak przygotować się do podejmowania działalności gospodarczej jak napisać biznesplan jak wykorzystać język obcy w pracy zawodowej jak organizować swoją pracę w podległym zespole Szkoła zawodowa: jak praktycznie wykonywać zawód jak przygotować się do zbudowania własnej firmy jak wykorzystać język obcy w pracy zawodowej

3 Nabór elektroniczny - informacje dla gimnazjalisty I ETAP –zakładanie konta w systemie i dostarczenie wniosku do szkoły I wyboru od 30 maja -23 czerwca 2016 Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można dokonać na stronie www.opolskie.edu.com.pl W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto. Proces zakładania konta składa się z następujących etapów: Informacje-wybierz z listy miejscowość i nazwę gimnazjum macierzystego Dane osobowe- uzupełnij swoje dane osobowe- imię, nazwisko oraz adres email Podanie adresu email jest obowiązkowe, gdyż pozwala na przywrócenie konta w sytuacji zapomnienia/zagubienia hasła Dane rodziców-uzupełnij dane rodziców lub opiekunów prawnych Preferencje-wybierz szkoły (max. 3) i oddziały (dowolna ilość) i ułóż je w kolejności od tego, który jest dla Ciebie najważniejszy do najmniej pożądanego Drukowanie wniosku –w tym kroku następuje wygenerowanie loginu i hasła, ZAPISZ LOGIN i HASŁO oraz zapamiętaj szkołę I wyboru.

4 Nabór elektroniczny - informacje dla gimnazjalisty II ETAP-wprowadzanie danych o ocenach do 30 czerwca 2016r. Kandydat wprowadza przez Internet do systemu rekrutacji oceny, wyniki egzaminu i wpisane na świadectwie osiągnięcia ( konkursy) III ETAP-uzupełnienie dokumentów w szkole I wyboru od 24 czerwca - 28 czerwca 2016r Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza pozostałe dokumenty: świadectwo ukończenia gimnazjum zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

5 Nabór elektroniczny - informacje dla gimnazjalisty IV ETAP –zapoznanie się z wynikami naboru 18 lipca 2016 godz. 12.00 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru lub odczytać status zakwalifikowania w szkole, w której złożył dokumenty. V ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki od 19 lipca do 25 lipca 2016r. Rodzic Kandydata potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu UWAGA! Brak oryginału tych dokumentów oznacza skreślenie z listy zakwalifikowanych do danej szkoły. 26 lipca 2016r godz. 12.00 nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach. IV ETAP –zapoznanie się z wynikami naboru

6 Nabór elektroniczny - informacje dla gimnazjalisty

7 Nabór elektroniczny – procedura rejestracji Wygląd strony do logowania w systemie elektronicznym www.opolskie.edu.com.pl

8 Nabór elektroniczny – procedura rejestracji

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Wzór podania

22 Nabór elektroniczny – procedura rejestracji

23

24


Pobierz ppt "Zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. Liceum: Liceum ogólnokształcące da ogólną wiedzę lepiej przygotuje do matury i dalszego kształcenia Umożliwi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google