Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport o stanie oświaty Marzec 2006 rok. Przedszkola Miejskie i Przedszkole Niepubliczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport o stanie oświaty Marzec 2006 rok. Przedszkola Miejskie i Przedszkole Niepubliczne."— Zapis prezentacji:

1 Raport o stanie oświaty Marzec 2006 rok

2 Przedszkola Miejskie i Przedszkole Niepubliczne

3 Liczba wychowanków Ogółem - 450 Ogółem - 450 Przedszkole Miejskie nr 1 – 88 Przedszkole Miejskie nr 1 – 88 Przedszkole Miejskie nr 3 – 142 Przedszkole Miejskie nr 3 – 142 Przedszkole Miejskie nr 5 – 150 Przedszkole Miejskie nr 5 – 150 Przedszkole Niepubliczne - 124 Przedszkole Niepubliczne - 124

4 Liczba oddziałów Ogółem – 21 + 1 oddział żłobkowy Ogółem – 21 + 1 oddział żłobkowy Przedszkole Miejskie nr 1 – 4 Przedszkole Miejskie nr 1 – 4 Przedszkole Miejskie nr 3 – 6 + 1 o. ż. Przedszkole Miejskie nr 3 – 6 + 1 o. ż. Przedszkole Miejskie nr 5 – 6 Przedszkole Miejskie nr 5 – 6 Przedszkole Niepubliczne - 5 Przedszkole Niepubliczne - 5

5 Zatrudnienie nauczycieli Ogółem 37 nauczycieli Ogółem 37 nauczycieli w tym: - 1 stażysta, - 6 kontraktowych, - 28 mianowanych, - 3 dyplomowanych.

6 Przedszkole Miejskie nr 1 Ogółem 8 nauczycieli Ogółem 8 nauczycieli w tym: - 1 kontraktowy, - 6 mianowanych, - 1 dyplomowany.

7 Przedszkole Miejskie nr 3 Ogółem 12 nauczycieli Ogółem 12 nauczycieli w tym: - 1 kontraktowy, - 10 mianowanych, - 1 dyplomowany.

8 Przedszkole Miejskie nr 5 Ogółem 11 nauczycieli Ogółem 11 nauczycieli w tym: - 1 kontraktowy, - 9 mianowanych, - 1 dyplomowany.

9 Przedszkole Niepubliczne Ogółem 7 nauczycieli Ogółem 7 nauczycieli w tym: - 1 stażysta - 3 kontraktowych, - 3 mianowanych.

10 Pracownicy administracji i obsługi Ogółem Ogółem 10 pracowników administracji 10 pracowników administracji 38 pracowników obsługi 38 pracowników obsługi w tym:

11 Przedszkole Miejskie nr 1 - 1 pracownik administracji - 7 pracowników obsługi

12 Przedszkole Miejskie nr 3 - 1 pracownik administracji - 12 pracowników obsługi

13 Przedszkole Miejskie nr 5 - 7 pracowników administracji - 12 pracowników obsługi

14 Przedszkole Niepubliczne - 1 pracownik administracji - 7 pracowników obsługi

15 Budżet przedszkoli – 2 232 845,81 - wydatki za 2005 rok Przedszkole Miejskie nr 1 – 563 261,15 Przedszkole Miejskie nr 1 – 563 261,15 Przedszkole Miejskie nr 3 – 785 251,89 Przedszkole Miejskie nr 3 – 785 251,89 Przedszkole Miejskie nr 5 – 884 332,77 Przedszkole Miejskie nr 5 – 884 332,77 Przedszkole Niepubliczne – 464 624,37 Przedszkole Niepubliczne – 464 624,37

16 Dochody przedszkoli za 2005 rok 493 227,55 Przedszkole Miejskie nr 1 – 120 481,33 Przedszkole Miejskie nr 1 – 120 481,33 Przedszkole Miejskie nr 3 – 164 370,89 Przedszkole Miejskie nr 3 – 164 370,89 Przedszkole Miejskie nr 5 – 208 375,33 Przedszkole Miejskie nr 5 – 208 375,33

17 Szkoły Podstawowe

18 Liczba uczniów 1 472 Szkoła Podstawowa nr 1 – 571 Szkoła Podstawowa nr 1 – 571 Szkoła Podstawowa nr 2 – 209 Szkoła Podstawowa nr 2 – 209 Szkoła Podstawowa nr 3 – 202 Szkoła Podstawowa nr 3 – 202 Szkoła Podstawowa nr 4 - 490 Szkoła Podstawowa nr 4 - 490

19 Liczba oddziałów 55 Średnia liczba uczniów w oddziale 26,76 Szkoła Podstawowa nr 1 – 22 / 25,95 Szkoła Podstawowa nr 1 – 22 / 25,95 Szkoła Podstawowa nr 2 – 8 / 26,13 Szkoła Podstawowa nr 2 – 8 / 26,13 Szkoła Podstawowa nr 3 – 7 / 29,00 Szkoła Podstawowa nr 3 – 7 / 29,00 Szkoła Podstawowa nr 4 – 18 / 27,22 Szkoła Podstawowa nr 4 – 18 / 27,22

20 Zatrudnienie nauczycieli ogółem – 108 osób na 102,99 etatu w tym: 5 – bez stopnia awansu, 1 - stażysta, 11 – kontraktowych, 72 – mianowanych, 19 – dyplomowanych.

21 Szkoła Podstawowa nr 1 Ogółem 38 nauczycieli w tym: 2 – bez stopnia awansu, 2 – bez stopnia awansu, 1 - stażysta, 1 - stażysta, 2 – kontraktowych, 2 – kontraktowych, 28 – mianowanych, 5 – dyplomowanych 5 – dyplomowanych

22 Szkoła Podstawowa nr 2 Ogółem 18 nauczycieli w tym: 3 – kontraktowych, 3 – kontraktowych, 11 – mianowanych, 4 – dyplomowanych 4 – dyplomowanych

23 Szkoła Podstawowa nr 3 Ogółem 17 nauczycieli w tym: 2 – bez stopnia awansu, 2 – bez stopnia awansu, 2 – kontraktowych, 2 – kontraktowych, 12 – mianowanych, 1 – dyplomowanych 1 – dyplomowanych

24 Szkoła Podstawowa nr 4 Ogółem 35 nauczycieli w tym: 1 – bez stopnia awansu, 1 – bez stopnia awansu, 4 – kontraktowych, 4 – kontraktowych, 21 – mianowanych, 9 – dyplomowanych 9 – dyplomowanych

25 Pracownicy administracji i obsługi Ogółem Ogółem 10 pracowników administracji 10 pracowników administracji 24 pracowników obsługi 24 pracowników obsługi w tym:

26 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 3 pracowników administracji 3 pracowników administracji 9 pracowników obsługi 9 pracowników obsługi

27 Szkoła Podstawowa nr 2 2 pracowników administracji 2 pracowników administracji 3 pracowników obsługi 3 pracowników obsługi

28 Szkoła Podstawowa nr 3 2 pracowników administracji 2 pracowników administracji 4 pracowników obsługi 4 pracowników obsługi

29 Szkoła Podstawowa nr 4 3 pracowników administracji 3 pracowników administracji 7 pracowników obsługi 7 pracowników obsługi

30 Budżet szkół podstawowych wykonanie za 2005 rok 6 434 152,95 SP 1 – 2 130 731,15 SP 1 – 2 130 731,15 SP 2 – 1 018 969,00 SP 2 – 1 018 969,00 SP 3 – 797 202,00 SP 3 – 797 202,00 SP 4 - 2 487 250,80 SP 4 - 2 487 250,80

31 Dochody szkół podstawowych za 2005 rok – 29 103,96 SP 1 – 11 507,71 SP 2 - 1 267,18 SP 3 - 9 274,20 SP 4 - 7 054,87

32 Gimnazja

33 Liczba uczniów - 963 Gimnazjum nr 1 – 153 Gimnazjum nr 1 – 153 Gimnazjum nr 2 – 342 Gimnazjum nr 2 – 342 Gimnazjum nr 3 – 468 (w tym 20 OHP) Gimnazjum nr 3 – 468 (w tym 20 OHP)

34 Liczba oddziałów – 36 Średnia liczba w oddziale – 26,75 Gimnazjum nr 1 – 6 / 25,50 Gimnazjum nr 1 – 6 / 25,50 Gimnazjum nr 2 – 13/ 26,31 Gimnazjum nr 2 – 13/ 26,31 Gimnazjum nr 3 – 16/ 28,00 Gimnazjum nr 3 – 16/ 28,00 OHP – 1/20,00 OHP – 1/20,00

35 Zatrudnienie nauczycieli ogółem – 84 osób na 75,09 etatu w tym: 5 – bez stopnia awansu, 6 - stażysta, 12 – kontraktowych, 48 – mianowanych, 14 – dyplomowanych.

36 Gimnazjum nr 1 ogółem – 17 w tym: 1 - stażysta, 2 – kontraktowych, 7 – mianowanych, 8 – dyplomowanych.

37 Gimnazjum nr 2 ogółem – 30 osób w tym: 1 – bez stopnia awansu, 1 – bez stopnia awansu, 1 - stażysta, 1 - stażysta, 3 – kontraktowych, 3 – kontraktowych, 23 – mianowanych, 2 – dyplomowanych. 2 – dyplomowanych.

38 Gimnazjum nr 3 ogółem – 37 osób w tym: 4 – bez stopnia awansu, 4 – bez stopnia awansu, 4 - stażysta, 4 - stażysta, 7 – kontraktowych, 7 – kontraktowych, 18 – mianowanych, 4 – dyplomowanych. 4 – dyplomowanych.

39 Pracownicy administracji i obsługi Ogółem Ogółem 8 pracowników administracji 8 pracowników administracji 16 pracowników obsługi 16 pracowników obsługi w tym:

40 Gimnazjum nr 1 2 pracowników administracji 2 pracowników administracji 4 pracowników obsługi 4 pracowników obsługi

41 Gimnazjum nr 2 3 pracowników administracji 3 pracowników administracji 6 pracowników obsługi 6 pracowników obsługi

42 Gimnazjum nr 3 3 pracowników administracji 3 pracowników administracji 6 pracowników obsługi 6 pracowników obsługi

43 Budżet gimnazjów wykonanie za 2005 rok 4 155 453,74 Gimnazjum nr 1 – 744 332,74 Gimnazjum nr 1 – 744 332,74 Gimnazjum nr 2 – 1 568 539,00 Gimnazjum nr 2 – 1 568 539,00 Gimnazjum nr 3 – 1 842 582,00 Gimnazjum nr 3 – 1 842 582,00

44 Dochody gimnazjów za 2005 rok – 10 471,54 Gimnazjum nr 1 – 509,23 Gimnazjum nr 1 – 509,23 Gimnazjum nr 2 – 1 932,70 Gimnazjum nr 2 – 1 932,70 Gimnazjum nr 3 – 8 029,61 Gimnazjum nr 3 – 8 029,61

45 Wykonane remonty w 2005 r. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 Wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 4 Wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 4 Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2 Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2 Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2

46 Rok szkolny 2005/2006 Rok szkolny 2005/2006 2 435 uczniów, 2 435 uczniów, 91 oddziałów, 91 oddziałów, 192 nauczycieli, 192 nauczycieli, 18 pracowników administracji, 18 pracowników administracji, 40 pracowników obsługi. 40 pracowników obsługi.


Pobierz ppt "Raport o stanie oświaty Marzec 2006 rok. Przedszkola Miejskie i Przedszkole Niepubliczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google