Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2009/2010 Wielka Wieś, październik 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2009/2010 Wielka Wieś, październik 2010."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2009/ Wielka Wieś, październik 2010

2 Liczba dzieci w wieku obowiązku szkolnego (7 – 18 lat)
liczba dzieci w wieku obowiązku szkolnego ogółem ( 13,52 % ogółu ludności ) w tym: Szkoły podstawowe Gimnazja – 350 Inne szkoły ponadgimnazjalne - 265

3 Liczebność uczniów w klasach w gimnazjach
Wyszczególnienie klasy ogółem I II III Gim. Biały Kościół 61 52 55 168 Gim. Modlnica 30 28 31 89 Razem 91 80 86 257

4 Liczebność uczniów w klasach w szkołach podstawowych
Wyszczególnienie klasy ogółem I II III IV V VI SP Będkowice 10 6 4 2 26 SP Bębło 14 13 15 11 19 86 SP Biały Kościół 21 16 20 108 SP Wielka Wieś 12 85 SF Modlniczka 9 22 SP Modlnica 17 23 25 35 29 164 Razem 83 71 88 79 491

5 Liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz w przedszkolach
i oddziały przedszkolne Bębło Biały Kościół Wielka Wieś Modlniczka Modlnica Przedszkole Biały Kościół Przedszkole Modlnica Razem Klasa ‘0” sześciolatki 11 20 17 10 22 80 Pięciolatki i niżej 3 2 25 64 Łącznie 14 23 13 24 144

6 Ilość przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach
W roku szkolnym 2009/2010 liczba dzieci uczęszczających do innych przedszkoli przedstawiała się następująco: przedszkola prowadzone przez Gminę Kraków przedszkola prowadzone przez Gm. Jerzmanowice-Przeginia - 14 przedszkola prowadzone przez Gminę Zabierzów przedszkola prowadzone przez Gminę Zielonki Łącznie

7 Liczba nauczycieli w gminie Wielka Wieś
4 stopnie awansu zawodowego nauczyciela: nauczyciel stażysta osób 4,21 etatu nauczyciel kontraktowy 35 osoby 24,41 etatu nauczyciel mianowany 33 osoby 26,33 etatu nauczyciel dyplomowany 53 osób 41,62 etatu Łącznie nauczycieli osób 96,4 etatu

8 Udział budżetu Gminy i subwencji w finansowaniu szkół i przedszkoli
Rok Roczne wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie placówek oświatowych Budżet Państwa (subwencja oświatowa) Liczba uczniów liczona do subwencji Budżet Gminy Wielka Wieś (nakłady na przedszkola i szkoły) Wskaźnik procentowy udziału budżetu gminy w kosztach utrzymania szkół i przedszkoli w procentach [%] 2008 770 37,26 2009 759 32 2010 plan 757 35

9 Pozostałe wydatki budżetu Gminy na oświatę (niesubwencjonowane)
działalność GZEAS-u dowóz uczniów na terenie gminy, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych dofinansowanie do przedszkoli poza gminą dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli stypendia naukowe Wójta Gminy współfinansowanie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym komisje w sprawie awansu zawodowego nauczycieli dofinansowanie dokształcania pracowników młodocianych Rok Kwota wydatków 2009 2010 plan

10 Udział budżetu Gminy i subwencji w finansowaniu szkół i przedszkoli
Rok Roczne wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie placówek oświatowych Budżet Państwa (subwencja oświatowa) Liczba uczniów liczona do subwencji Budżet Gminy Wielka Wieś (nakłady na przedszkola i szkoły) Wskaźnik procentowy udziału budżetu gminy w kosztach utrzymania szkół i przedszkoli w procentach [%] 2008 770 37,26 2009 759 32 2010 plan 757 35

11 Wydatki na poszczególne szkoły w 2009 roku w przeliczeniu na 1 ucznia
SP Będkowice Bębło Biały Kościół SP Wielka Wieś ZSP Modlnica Gimnazjum Przedszkole Wydatki na szkołę Liczba uczniów 26 100 131 105 312 168 25 Roczny koszt utrzymania szkoły na 1 ucznia 9.305 zł 7.350 zł 7.562 zł 6.401 zł 7.909 zł 10.036 8.196 zł

12 Najważniejsze zadania inwestycyjne związane z oświatą w 2009/2010 roku
Nazwa szkoły Nazwa zadania Wartość inwestycji w 2009/2010 roku SP Będkowice * plac zabaw przy szkole * wymiana wykładziny podłogowej 73 000 32 000 SP Bębło Boisko sportowe wielofunkcyjne Wielka Wieś * Odprowadzenie wody z rynien i terenu szkolnego * Wymiana instalacji CO w mieszkaniu służbowym 22.000 23 000 Biały Kościół * budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego

13 Najważniejsze zadania inwestycyjne związane z oświatą w 2009/2010 roku
Nazwa szkoły Nazwa zadania Wartość inwestycji Przedszkole w Wielkiej Wsi * rozpoczęcie budowy Przedszkola w Wielkiej Wsi Przedszkole w Modlniczce przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z uruchomieniem przedszkola ZSP w Modlnicy Budowa gimnazjum wraz z zagospodarowaniem terenu Przebudowa schodów, modernizacja szatni, Remont instalacji c.o Ogrodzenie terenu szkoły w Modlniczce 44.100

14 Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych w 2010 roku
Nazwa placówki 2009 2010 Wynik (maks. 40 pkt) SP Będkowice 29,1 23 SP Bębło 23,9 25 SP Biały Kościół 23,3 30,7 SP Wielka Wieś 30,5 31,2 SP Modlnica 24,4 25,9 Gmina (średnia wyników) 25,2 27,3 Powiat krakowski 24 26,3 Województwo małopolskie 23,4 25,6

15 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku
Nazwa placówki Część humanistyczna (maks. 50 pkt) Część matematyczno – przyrodnicza Język angielski Gimnazjum Modlnica 33,6 26,2 32,4 Gimnazjum Biały Kościół 32,6 24,7 29,6 Gmina 33 25,3 31 Powiat krakowski 30,9 24,2 29 Średnia ogólnopolska 30,4 24 30,2

16 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2009/2010
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2009/2010 Wielka Wieś, październik 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google