Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2009/2010 Wielka Wieś, październik 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2009/2010 Wielka Wieś, październik 2010."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2009/2010 Wielka Wieś, październik 2010

2 Liczba dzieci w wieku obowiązku szkolnego (7 – 18 lat) liczba dzieci w wieku obowiązku szkolnego ogółem ( 13,52 % ogółu ludności ) w tym: Szkoły podstawowe Gimnazja – 350 Inne szkoły ponadgimnazjalne - 265

3 Liczebność uczniów w klasach w gimnazjach Wyszczególnienie klasy ogółem IIIIII Gim. Biały Kościół Gim. Modlnica Razem

4 Liczebność uczniów w klasach w szkołach podstawowych Wyszczególnienie klasy ogółem IIIIIIIVVVI SP Będkowice SP Bębło SP Biały Kościół SP Wielka Wieś SF Modlniczka SP Modlnica Razem

5 Liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz w przedszkolach Przedszkola i oddziały przedszkolne Bębło Biały Kościół Wielka Wieś ModlniczkaModlnica Przedszkole Biały Kościół Przedszkole Modlnica Razem Klasa 0 sześciolatki Pięciolatki i niżej Łącznie

6 Ilość przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach W roku szkolnym 2009/2010 liczba dzieci uczęszczających do innych przedszkoli przedstawiała się następująco: przedszkola prowadzone przez Gminę Kraków - 49 przedszkola prowadzone przez Gm. Jerzmanowice-Przeginia- 14 przedszkola prowadzone przez Gminę Zabierzów - 12 przedszkola prowadzone przez Gminę Zielonki - 2 Łącznie- 77

7 Liczba nauczycieli w gminie Wielka Wieś 4 stopnie awansu zawodowego nauczyciela: nauczyciel stażysta 7 osób 4,21 etatu nauczyciel kontraktowy35 osoby24,41 etatu nauczyciel mianowany 33 osoby 26,33 etatu nauczyciel dyplomowany 53 osób 41,62 etatu Łącznie nauczycieli 128 osób 96,4 etatu

8 Udział budżetu Gminy i subwencji w finansowaniu szkół i przedszkoli Rok Roczne wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie placówek oświatowych Budżet Państwa (subwencja oświatowa) Liczba uczniów liczona do subwencji Budżet Gminy Wielka Wieś (nakłady na przedszkola i szkoły) Wskaźnik procentowy udziału budżetu gminy w kosztach utrzymania szkół i przedszkoli w procentach [%] , plan

9 Pozostałe wydatki budżetu Gminy na oświatę (niesubwencjonowane) RokKwota wydatków plan działalność GZEAS-u dowóz uczniów na terenie gminy, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych dofinansowanie do przedszkoli poza gminą dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli stypendia naukowe Wójta Gminy współfinansowanie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym komisje w sprawie awansu zawodowego nauczycieli dofinansowanie dokształcania pracowników młodocianych

10 Udział budżetu Gminy i subwencji w finansowaniu szkół i przedszkoli Rok Roczne wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie placówek oświatowych Budżet Państwa (subwencja oświatowa) Liczba uczniów liczona do subwencji Budżet Gminy Wielka Wieś (nakłady na przedszkola i szkoły) Wskaźnik procentowy udziału budżetu gminy w kosztach utrzymania szkół i przedszkoli w procentach [%] , plan

11 Wydatki na poszczególne szkoły w 2009 roku w przeliczeniu na 1 ucznia SP Będkowice SP Bębło SP Biały Kościół SP Wielka Wieś ZSP Modlnica Gimnazjum Biały Kościół Przedszkole Biały Kościół Przedszkole Modlnica Wydatki na szkołę Liczba uczniów Roczny koszt utrzymania szkoły na 1 ucznia zł9.305 zł7.350 zł7.562 zł6.401 zł7.909 zł zł

12 Najważniejsze zadania inwestycyjne związane z oświatą w 2009/2010 roku Nazwa szkołyNazwa zadania Wartość inwestycji w 2009/2010 roku SP Będkowice * plac zabaw przy szkole * wymiana wykładziny podłogowej SP Bębło Boisko sportowe wielofunkcyjne SP Wielka Wieś * Odprowadzenie wody z rynien i terenu szkolnego * Wymiana instalacji CO w mieszkaniu służbowym SP Biały Kościół * budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego

13 Najważniejsze zadania inwestycyjne związane z oświatą w 2009/2010 roku Nazwa szkołyNazwa zadania Wartość inwestycji Przedszkole w Wielkiej Wsi * rozpoczęcie budowy Przedszkola w Wielkiej Wsi Przedszkole w Modlniczce przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z uruchomieniem przedszkola ZSP w Modlnicy Budowa gimnazjum wraz z zagospodarowaniem terenu Przebudowa schodów, modernizacja szatni, Remont instalacji c.o Ogrodzenie terenu szkoły w Modlniczce

14 Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych w 2010 roku Nazwa placówki Wynik (maks. 40 pkt) SP Będkowice29,123 SP Bębło23,925 SP Biały Kościół23,330,7 SP Wielka Wieś30,531,2 SP Modlnica24,425,9 Gmina (średnia wyników)25,227,3 Powiat krakowski2426,3 Województwo małopolskie23,425,6

15 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Nazwa placówki Część humanistyczna (maks. 50 pkt) Część matematyczno – przyrodnicza (maks. 50 pkt) Język angielski (maks. 50 pkt) Gimnazjum Modlnica33,626,232,4 Gimnazjum Biały Kościół 32,624,729,6 Gmina3325,331 Powiat krakowski30,924,229 Średnia ogólnopolska30,42430,2

16 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2009/2010 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2009/2010 Wielka Wieś, październik 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google