Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2011/2012 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2011/2012 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2011/2012 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

2 Struktura procentowa liczby uczniów Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

3 Sieć szkół i placówek publicznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Typ szkoły / placówkiLiczba jednostekLiczba uczniówLiczba oddziałów Przedszkola Oddziały przedszkolne w SP(w 11 szkołach)29512 Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Licea profilowane1432 Szkoły zawodowe, technika Szkoły specjalne Wczesne wspomag. rozwoju dziecka 67 Szkoły artystyczne (PSM)1(179)(10) Młodzieżowe domy kultury2 Poradnie psych.-pedagog.1 RAZEM

4 Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Typ szkoły / placówki Liczba jednostek w ewidencji Liczba jednostek dotowanych Liczba uczniów dotowanych Przedszkola (w tym punkty przedszkolne) Szkoły podstawowe Gimnazja (w tym dla dorosłych) Licea ogólnokształcące (w tym dla dorosłych) Szkoły zawodowe (w tym dla dorosłych) Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy 1141 RAZEM

5 Struktura zatrudnienia w oświacie Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

6 Zatrudnienie nauczycieli wg stopni awansu zawodowego Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

7 Dynamika zmian w tyskiej sieci szkół na przestrzeni lat 2008/2009 – 2011/2012 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Wyszczególnienie2008/ / / /2012 Różnica (2011/12 : 2008/2009) Liczba uczniów Liczba jednostek organizacyjnych Etaty kalkulacyjne nauczycieli Etaty administracji i obsługi

8 Podstawowe decyzje prawne i strategiczne podjęte w roku szkolnym 2010/2011 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Wdrożenie nowych zasad odpłatności za przedszkola wraz z elektroniczną ewidencją czasu pobytu dzieci Kontynuacja kampanii 6-latek w szkole (w tym m.in. wydanie i skierowanie do rodziców informatora o szkołach podstawowych) Utworzenie podmiotowych stron BIP dla szkół Zapewnienie szkołom serwisowania sprzętu komputerowego (w ramach scentralizowanej umowy zawartej przez MZO)

9 Podstawowe decyzje prawne i strategiczne podjęte w roku szkolnym 2010/2011 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Udostępnienie szkołom serwisu prawnego on-line (w ramach poszerzania zakresu pomocy prawnej) Przystąpienie do realizacji dwóch nowych projektów systemowych w ramach POKL: SZKOŁA DLA KAŻDEGO. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych – o łącznej wartości zł Mam zawód – mam pracę w regionie – o łącznej wartości zł

10 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Szkoła Podstawowa sprawdzian VI klas

11 Porównanie wyników sprawdzianu VI klas w szkołach podstawowych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

12 Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2012 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

13 Wyniki egzaminów gimnazjalnych - porównanie Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

14 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Egzamin gimnazjalny w części humanistycznej, zakres język polski

15 Cześć humanistyczna, zakres język polski Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

16 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Egzamin gimnazjalny część humanistyczna, zakres historia i WOS

17 Część humanistyczna - zakres historia i WOS Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

18 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza, zakres matematyka:

19 Część matematyczno-przyrodnicza - zakres matematyka Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

20 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodniczej, zakres przedmioty przyrodnicze

21 Część matematyczno-przyrodnicza - zakres przedmioty przyrodnicze Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

22 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Egzamin gimnazjalny -język angielski -poziom podstawowy

23 Język angielski - poziom podstawowy Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

24 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Egzamin gimnazjalny -język angielski -poziom rozszerzony

25 Język angielski - poziom rozszerzony Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

26 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Egzamin gimnazjalny język niemiecki poziom podstawowy

27 Język niemiecki - poziom podstawowy Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

28 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Egzamin maturalny

29 Zdawalność egzaminu maturalnego w tyskich szkołach publicznych w latach 2010, 2011 i 2012 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

30 Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

31 Zdawalność egzaminu zawodowego w technikach w 2012 r. Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

32 Zdawalność egzaminu zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych w 2012 r. Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

33 Pełna wersja Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2011/2012 jest dostępna do pobrania na stronie internetowej / raporty i statystyki / pozostałe


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2011/2012 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google