Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2011/2012 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2011/2012 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2011/2012 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

2 Struktura procentowa liczby uczniów Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

3 Sieć szkół i placówek publicznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Typ szkoły / placówkiLiczba jednostekLiczba uczniówLiczba oddziałów Przedszkola232 695119 Oddziały przedszkolne w SP(w 11 szkołach)29512 Szkoły podstawowe216 173291 Gimnazja133 202130 Licea ogólnokształcące41 63255 Licea profilowane1432 Szkoły zawodowe, technika122 40394 Szkoły specjalne421237 Wczesne wspomag. rozwoju dziecka 67 Szkoły artystyczne (PSM)1(179)(10) Młodzieżowe domy kultury2 Poradnie psych.-pedagog.1 RAZEM8216 901750

4 Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Typ szkoły / placówki Liczba jednostek w ewidencji Liczba jednostek dotowanych Liczba uczniów dotowanych Przedszkola (w tym punkty przedszkolne) 15 1 134 Szkoły podstawowe 22144 Gimnazja (w tym dla dorosłych) 43102 Licea ogólnokształcące (w tym dla dorosłych) 1713 1 437 Szkoły zawodowe (w tym dla dorosłych) 3626 2 300 Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy 1141 RAZEM 75605 158

5 Struktura zatrudnienia w oświacie Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

6 Zatrudnienie nauczycieli wg stopni awansu zawodowego Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

7 Dynamika zmian w tyskiej sieci szkół na przestrzeni lat 2008/2009 – 2011/2012 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Wyszczególnienie2008/20092009/20102010/20112011/2012 Różnica (2011/12 : 2008/2009) Liczba uczniów18 50917 79717 19516 901-1608 Liczba jednostek organizacyjnych 636261 -2-2 Etaty kalkulacyjne nauczycieli 2002194919481938-64 Etaty administracji i obsługi 775778774760-15

8 Podstawowe decyzje prawne i strategiczne podjęte w roku szkolnym 2010/2011 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Wdrożenie nowych zasad odpłatności za przedszkola wraz z elektroniczną ewidencją czasu pobytu dzieci Kontynuacja kampanii 6-latek w szkole (w tym m.in. wydanie i skierowanie do rodziców informatora o szkołach podstawowych) Utworzenie podmiotowych stron BIP dla szkół Zapewnienie szkołom serwisowania sprzętu komputerowego (w ramach scentralizowanej umowy zawartej przez MZO)

9 Podstawowe decyzje prawne i strategiczne podjęte w roku szkolnym 2010/2011 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Udostępnienie szkołom serwisu prawnego on-line (w ramach poszerzania zakresu pomocy prawnej) Przystąpienie do realizacji dwóch nowych projektów systemowych w ramach POKL: SZKOŁA DLA KAŻDEGO. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych – o łącznej wartości 1 446 530 zł Mam zawód – mam pracę w regionie – o łącznej wartości 3 713 306 zł

10 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Szkoła Podstawowa sprawdzian VI klas

11 Porównanie wyników sprawdzianu VI klas w szkołach podstawowych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

12 Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2012 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

13 Wyniki egzaminów gimnazjalnych - porównanie Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

14 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Egzamin gimnazjalny w części humanistycznej, zakres język polski

15 Cześć humanistyczna, zakres język polski Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

16 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Egzamin gimnazjalny część humanistyczna, zakres historia i WOS

17 Część humanistyczna - zakres historia i WOS Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

18 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza, zakres matematyka:

19 Część matematyczno-przyrodnicza - zakres matematyka Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

20 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodniczej, zakres przedmioty przyrodnicze

21 Część matematyczno-przyrodnicza - zakres przedmioty przyrodnicze Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

22 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Egzamin gimnazjalny -język angielski -poziom podstawowy

23 Język angielski - poziom podstawowy Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

24 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Egzamin gimnazjalny -język angielski -poziom rozszerzony

25 Język angielski - poziom rozszerzony Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

26 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Egzamin gimnazjalny język niemiecki poziom podstawowy

27 Język niemiecki - poziom podstawowy Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

28 Wyniki egzaminów zewnętrznych Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r. Egzamin maturalny

29 Zdawalność egzaminu maturalnego w tyskich szkołach publicznych w latach 2010, 2011 i 2012 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

30 Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

31 Zdawalność egzaminu zawodowego w technikach w 2012 r. Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

32 Zdawalność egzaminu zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych w 2012 r. Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r.

33 Pełna wersja Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2011/2012 jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.mzo.tychy.pl www.mzo.tychy.pl / raporty i statystyki / pozostałe


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2011/2012 Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty, październik 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google