Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

8 września 2015 r.. Gmina Kępno jest organem prowadzącym dla: - 5 przedszkoli samorządowych z siedzibą w siedmiu miejscowościach, - 4 oddziałów przedszkolnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "8 września 2015 r.. Gmina Kępno jest organem prowadzącym dla: - 5 przedszkoli samorządowych z siedzibą w siedmiu miejscowościach, - 4 oddziałów przedszkolnych."— Zapis prezentacji:

1 8 września 2015 r.

2 Gmina Kępno jest organem prowadzącym dla: - 5 przedszkoli samorządowych z siedzibą w siedmiu miejscowościach, - 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, - 9 szkół podstawowych, - 4 gimnazjów, - 2 żłobków miejskich. Gmina Kępno jest organem dotującym: - 1 niepubliczne przedszkole.

3 Rok szkolny 2015/2016 w placówkach Gminy Kępno rozpoczyna 3728 dzieci i młodzieży, w tym: Dzieci w przedszkolach samorządowych: 552 Dzieci w oddziałach zerowych przy szkołach: 71 Dzieci w żłobkach miejskich: 90 Uczniowie w szkołach podstawowych: 2076 w 71 oddziałach Gimnazjaliści: 919 w 34 oddziałach

4 Gmina Kępno finansuje dowóz 467 uczniów/wychowanków do szkół i przedszkoli, w tym 65 niepełnosprawnych. - do SP nr 3 w Kępnie i Przedszkola w Osinach: 75+2 - do Gimnazjum nr 2 w Kępnie: 49 - do SP w Hanulinie: 65 - do Przedszkola w Hanulinie: 6 - do Gimnazjum w Krążkowach: 35 - do ZS i Przedszkola w Mikorzynie: 152 - do ZSS w Słupii p/Kępnem: 48 - bilety miesięczne PKS (do gimnazjów w Kępnie): 34 - refundacja kosztów dojazdu: 1 Dzienny przebieg km związanych z dowozem: ok. 481 km, co daje rocznie ok. 90.428 km

5 77,8% 11,4% 10,8% 12,3% 9,7% 78,0% 83,4% 5,3% 82,5% 11,3%

6 PlacówkaLiczba uczniów w klasie I ogółem Liczba sześciolatków w klasie I Liczba odroczeń sześciolatków wydanych przez dyrektora SP SP nr 1 Kępno1046811 SP nr 3 Kępno138767 SP Hanulin39195 SP Kierzno14100 SP Krążkowy23101 SP Mikorzyn38204 SP Myjomice1060 SP Olszowa12100 SP Świba1444 RAZEM39222332* *12,5% ogółu rocznika 2009 w Gminie Kępno

7

8

9  Każdy 4-latek ma prawo do wychowania przedszkolnego,  Wszystkie 5-latki będą się uczyć obowiązkowo, bezpłatnie języka obcego w przedszkolach,  6-latki do szkół – drugi etap.

10  Od 1 stycznia 2016 r. w przedszkolach i szkołach, w których uczą się uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, obowiązkowe będzie dodatkowe zatrudnianie nauczycieli z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystenta nauczyciela (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej) lub pomocy nauczyciela.  W klasie pierwszej nie może być więcej niż 25 uczniów. Szkoła może przekroczyć ten limit i stworzyć klasę maksymalnie 27-osobową, jednak wtedy musi zatrudnić asystenta nauczyciela.

11 Rewolucja w sklepikach i stołówkach szkolnych: - sklepiki bez chipsów, napojów energetycznych, jedzenia typu fast-food i instant, - w każdym obiedzie owoc lub warzywo, - smażone posiłki max. 1x /tyg., - obowiązkowo 1x /tyg. – ryba, - nie wolno przewozić napojów i słodzić.

12 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie Nowe tablice interaktywne Kolejne szafki dla uczniów Utworzenie nowej sali lekcyjnej z wyposażeniem Wyposażenie nowego pomieszczenia księgowości

13 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie Rozbudowa kuchni w Mianowicach

14 Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Hanulinie Sala żłobkowa do odpoczynku Sale żłobkowe Sala przedszkolna Ciąg komunikacyjny

15 Hanulin: Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego Adaptacja mieszkania na salę lekcyjną z zapleczem,

16 SP Kierzno: wymiana komputerów oraz mebli w pokoju nauczycielskim. SP Myjomice: zakup mebli do oddziałów „0” i I.

17 Myjomice: wyprowadzenie się z budynku tzw. „czerwonej szkoły” pomieszczeń szkoły podstawowej, świetlicy środowiskowej i magazynu Muzeum Ziemi Kępińskiej. SP Myjomice i Sołectwa porozumiały się w sprawie użytkowania nowowyremontowanej świetlicy wiejskiej na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy środowiskowej

18 Przedszkole w Osinach: - naprawa ogrodzenia, remont daszku nad wejściem i chodnika.

19 SP Krążkowy: remonty generalne sal lekcyjnych, korytarzy, klatki schodowej

20 Krążkowy: Dom Dziennego Opiekuna wraz z salą dydaktyczną dla SP Krążkowy

21 Przedszkole w Krążkowach: - wymiana podłóg, - remont toalet dla przedszkolaków i personelu.

22 Gimnazjum Krążkowy: remont schodów zewn. i płotu, wymiana drzwi wejściowych.

23 Gimnazjum nr 2 w Kępnie: Remont i wymiana mebli w pokoju nauczycielskim Remont toalet uczniowskich Wymiana drzwi do sal lekcyjnych i łazienek Nowe komputery

24 Przedszkole nr 5 w Kępnie: Remont chodnika wokół przedszkola oraz schodów Remont generalny kuchni, zakup wyposażenia

25 Nazwa programu Na co?Kto może otrzymać ?Do kogo? W jakim terminie? Wyprawka szkolna Podręczniki szkolne Uczeń klasy III SP oraz klasy IV techn. spełniający kryterium przyznania zasiłku rodzinnego oraz uczeń niepełnosprawny* Dyrektorzy szkół 15 września 2015 r. Stypendium szkolne - podręczniki, - mundurek szkolny, - zajęcia dodatkowe - dojazd na nie, - instrumenty muz. - strój sportowy na WF Każdy uczeń do 24 roku życia oraz słuchacz Kolegium spełniający kryterium 514,- zł/os w rodzinie Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich UMiG Kępno 15 września 2015 r. Zasiłek szkolny Wydatki związane z cyklem roku szkolnego Każdy uczeń do 24 roku życia oraz słuchacz Kolegium 2 m-ce od wystąpienia zdarzenia losowego Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego Każdy uczeń oraz dziecko rozpoczynające zerówkę z gminy Kępno spełniający kryteria przyznania zasiłku rodzinnego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 30 września 2015 r.

26 Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2015 r. Ferie zimowe 18-31 stycznia 2016 r. Wiosenna przerwa świąteczna 24-29 marca 2016 r. Sprawdzian klas VI: 5 kwietnia 2016 r. Egzaminy gimnazjalne: 18-20 kwietnia 2016 r. Zakończenie zajęć dydaktycznych: 24 czerwca 2016 r.

27 Sala gimnastyczna dla SP nr 1 w Kępnie – obecnie wyłoniony został wykonawca projektu. W założeniach nowopowstały budynek ma posiadać prócz sali gimnastycznej, sanitariaty, 2 szatnie, pokój nauczycieli wf, magazynek, oraz dodatkowo 2 sale lekcyjne. Rozbudowa SP w Świbie - koncepcja funkcjonalno – użytkowa.

28


Pobierz ppt "8 września 2015 r.. Gmina Kępno jest organem prowadzącym dla: - 5 przedszkoli samorządowych z siedzibą w siedmiu miejscowościach, - 4 oddziałów przedszkolnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google