Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasa III moduł 04 PLAYTIME PI Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasa III moduł 04 PLAYTIME PI Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Projekt."— Zapis prezentacji:

1 klasa III moduł 04 PLAYTIME PI Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

2 PLAYTIME

3 hopscotch

4 console video games

5 games on tablets

6 board games

7 chess

8 Rubik’s cube

9 playgroun d

10 You need a dice and some counters to play …. board games cards

11 Try again

12 Question 2

13 This game is played on the board with black and white squares - …. hopscotch chess

14 Try again

15 Question 3

16 Before we play cards, we usually … them. shuffleshow

17 Try again

18 The end

19 Rubik’s cube kiteconsole video games skipping rope slide Ludo climbing frame indoor outdoor chess games on tablets


Pobierz ppt "Klasa III moduł 04 PLAYTIME PI Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google