Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014 r. Podkarpacie stawia na zawodowców – projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014 r. Podkarpacie stawia na zawodowców – projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał."— Zapis prezentacji:

1 2014 r. Podkarpacie stawia na zawodowców – projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 O projekcie… „Podkarpacie stawia na zawodowców” – projekt systemowy realizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z Partnerami: – 31 organów prowadzących szkoły o profilu zawodowym – 6 Partnerów zagranicznych (komponent współpracy ponadnarodowej) Okres realizacji: od maja 2012 r. do czerwca 2015 r. Wartość projektu: 88 780 094,46 PLN, – 85% - Europejski Fundusz Społeczny – 12,91% - wkład własny organów prowadzących szkoły biorące udział w projekcie – 2,09% - wkład budżetu państwa Wsparciem objętych jest 176 szkół zawodowych z województwa podkarpackiego (101 zespołów szkół). Główny cel projektu: modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych województwa podkarpackiego.

3 organizacja praktyk i staży zawodowych dla min. 12,7 tys. osób, objęcie dodatkowymi zajęciami i kursami zawodowymi ponad 14 tys. uczniów/uczennic, utworzenie nowych lub zmodernizowanie 280 pracowni kształcenia zawodowego, utworzenie 31 nowych kierunków nauczania w szkołach na potrzeby rynku pracy, nawiązanie współpracy 160 szkół i placówek doskonalenia zawodowego z przedsiębiorcami, opracowanie 130 programów nauczania we współpracy z pracodawcami, stworzenie w szkołach 22 firm symulacyjnych, organizacja studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dla 110 nauczycieli, stworzenie 80 pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego. Przedmiotem projektu w skali całego województwa jest m.in.:

4 Osiągnięte wskaźniki - stan na 31 sierpnia 2014 r. Lp. Wskaźnik Wartość osiągnięta 1. Osób objętych wsparciem rozwijającym kompetencje kluczowe, zawodowe lub wyrównujące dysproporcje edukacyjne 17 279 osób (7 106 K + 10 191 M) 2.Osób, które zakończyły udział w stażach lub praktykach 12 165 osób (5 298 K + 6 867 M) 3.Stworzonych pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego 59 4.Przeszkolonych doradców zawodowych 148 5.Utworzonych firm symulacyjnych 4 6.Opracowanych programów nauczania 450 7. Utworzonych nowych / zmodernizowanych pracowni kształcenia zawodowego 215 8.Nowych kierunków uruchomionych na potrzeby rynku pracy 17 9. Szkół, które wprowadziły nowe sposoby zarządzania placówką 16

5 Podnoszenie kompetencji kadry szkół Szkolenia w ramach Podkarpackiej Platformy Integracji Szkolnictwa Zawodowego (PPISZ) – organizowane przez WUP dla szkół w projekcie – 29-30 listopada 2012 r. - „Skuteczna promocja i budowanie wizerunku szkoły zawodowej” – 25-26 listopada 2013 r. - „Zarządzanie szkołą zawodową – doskonalenie warsztatu pracy dyrektora” – 9-10 czerwca 2014 r. - „Zamówienia publiczne w szkole zawodowej” Szkolenia nauczycieli i nauczycielek towarzyszące formom szkoleniowym dla uczniów we wszystkich obszarach – tak, aby kompetencje wyniesione przez uczniów z kursu/szkolenia posiadał również nauczyciel/ka danego przedmiotu i mógł je wplatać w zajęcia z przedmiotów zawodowych Warsztaty dla gron pedagogicznych w zakresie doradztwa zawodowego Łączna liczba pracowników szkół, którzy wzięli udział w różnych formach szkoleniowych: 3597

6 Przygotowanie kadry doradców zawodowych, w tym: dwusemestralne studia podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dla 110 nauczycielek i nauczycieli. – 240 godzin zajęć dydaktycznych w tym 60 godzin praktyki m.in. w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Ochotniczych Hufcach Pracy, Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych. – Nauczycielki i nauczyciele brali udział w licznych warsztatach, zajęciach szkolnych oraz przygotowywali i prowadzili prelekcje. W ramach studiów zajęcia prowadzili m.in. specjaliści Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Odbył się też wykład profesora Bernda Joachima Ertelta z Uniwersytetu w Mannheim, który jest uznanym w Europie ekspertem w zakresie rozwoju zawodowego. – Studia zakończyły się w czerwcu 2014 r., osiągnięto 100-procentową skuteczność (110 osób obroniło pracę dyplomową i ukończyło studia podyplomowe). warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 60 godzin dla 40 nauczycielek i nauczycieli, którzy posiadali ukończone studia podyplomowe z tego zakresu. Warsztaty realizowane były w terminie 27 września – 26 października 2014 r. Przygotowanie systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach uczestniczących w projekcie

7 Utworzenie 80 pracowni doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach (w założeniu 1 na zespół szkół). Zakres minimalny pracowni: – min. 2 komputery stacjonarne do wykorzystania przez uczniów i uczennice, – laptop wraz z rzutnikiem dla doradcy zawodowego, – literatura specjalistyczna oraz oprogramowanie komputerowe. Szkolenia rad pedagogicznych (w każdej szkole), mające na celu uwrażliwienie wszystkich nauczycieli, a nie tylko pełniących rolę doradców edukacyjno-zawodowych – o roli szkoły, nauczyciela, przygotowania praktycznego itp. do wyjścia na rynek pracy Udzielanie doradztwa: – możliwe w projekcie w ramach udzielonej dotacji (nie-obligatoryjne) – w kolejnych latach szkolnych: postulat do organów prowadzących + oczekiwane zmiany w prawie oświatowym Przygotowanie systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach uczestniczących w projekcie – c.d.

8 Kampania informacyjno-promocyjna szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim

9 Portal przejdznazawodowstwo.pl (45 tys. odwiedzin strony) Kampania bannerowa i billboardowa w Internecie na 40 portalach młodzieżowych (23 tys. kliknięć w reklamę) Reklama w wyszukiwarce Google, targetowana na województwo podkarpackie (ponad 2100 „kliknięć” w okresie styczeń – kwiecień 2014 r.) Fanpage na Facebooku 536 fanów, głównie w grupie osób z przedziału wiekowego 13-17 lat (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne) Cotygodniowe konkursy, kilka wpisów tygodniowo, zapowiedzi wydarzeń, prezentacje ofert szkół zawodowych Kanał na YouTube 598 subskrybentów Reportaże radiowe i telewizyjne, filmy promujące szkoły, filmy o zawodach (KOWEZiU), prezentacje prac konkursowych Nagrane i wyemitowane zostały: 4 reportaże telewizyjne: „Fachowa nauka”, „Otwórz się na zawód”, „Kim chcesz zostać w przyszłości”, „Stawiamy na zawodowców” 2 reportaże radiowe „Fachowa nauka”, „Otwórz się na zawód” Główne kanały kampanii

10 Inne inicjatywy Konkurs filmowy dla uczniów i uczennic gimnazjów. Film prezentować miał plany zawodowe na przyszłość. Zgłoszono 36 prac 1.10.2013 – 31.01.2014 lekcje w podkarpackich gimnazjach z użyciem komiksu, uświadamiające młodzieży możliwości kształcenia zawodowego oraz potrzebę zastanowienia się nad wyborem ścieżki kształcenia już na etapie gimnazjum. Wzięło udział: 227 klas gimnazjalnych z 34 szkół Podkarpacia, czyli 5 400 uczniów i uczennic

11 Pokaż co potrafisz! – konkurs umiejętności dla uczniów i uczennic szkół zawodowych. Odbyły się jego 2 edycje. Prezentował możliwości, talenty, prace własnych uczniów i uczennic szkół zawodowych (techników i zasadniczych szkół zawodowych) z województwa podkarpackiego. Prezentacje zwycięskich prac z II edycji można było oglądać na wystawie w Galerii Rzeszów do 31 października 2014 r. Biznes Klasa - konkurs, który wyłonił przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego, wyróżniające się w zakresie pomocy szkołom zawodowym Zgłoszonych zostało 136 firm z całego województwa Jury wyróżniło 20 finalistów, w tym 3 zwycięskie firmy: VENTOR Sp. z o.o. z Dębicy, Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA Oddział „RESMLECZ” w Trzebownisku, ARMATOORA SA z Niska

12 Dziękuję za uwagę www.przejdznazawodowstwo.pl www.zawodowcy.wup-rzeszow.pl


Pobierz ppt "2014 r. Podkarpacie stawia na zawodowców – projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał."

Podobne prezentacje


Reklamy Google