Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Ingerować, czy nie? Ile państwa w gospodarce. Karolina Żebracka i Marta Knop Klasa 1ct.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Ingerować, czy nie? Ile państwa w gospodarce. Karolina Żebracka i Marta Knop Klasa 1ct."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Ingerować, czy nie? Ile państwa w gospodarce. Karolina Żebracka i Marta Knop Klasa 1ct

2 Legenda 1.Pojęcia a)Interwencjonizm państwowy b)Liberalizm gospodarczy 2.Przyczyny ingerencji państwa w gospodarkę 3.Przykład ingerencji 4.Spór ekonomistów 5.Rola państwa we współczesnych gospodarkach

3 Interwencjonizm państwowy Mianem interwencjonizmu państwowego określamy doktrynę* ekonomiczną promującą aktywne zaangażowanie państwa w procesy gospodarcze, proces tworzenia przez organy państwowe mechanizmów oddziaływania na gospodarkę. *doktryna- zbiór twierdzeń

4 Liberalizm gospodarczy System poglądów ekonomicznych, zakładający, że gospodarka sama, bez ingerencji zewnętrznej, dąży do równowagi i rozwoju za sprawą tzw. "niewidzialnej ręki rynku", która sama najlepiej prowadzi alokację zasobów.

5 Przyczyny ingerowania państwa w gospodarkę Niedoskonałość rynku – rynek nie radzi sobie z bezrobociem Badania naukowe – to drogie inwestycje i tylko państwo może je finansować, sektor prywatny w Polsce nie inwestuje w badania naukowe, które są niezbędne -do rozwoju i wzrostu gospodarki Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia Istnienie monopoli

6 Przykład ingerencji w różnych państwach Szwecja znajduje się w rankingu wolności gospodarczej wyżej niż Niemcy czy Belgia, a także państwa przechodzące przez reformy, takie jak Cypr i Gruzja.

7 Spór ekonomistów Zdania ekonomistów na ten temat są do dziś podzielone. Liberałowie zauważają, że dziedzin takich jest niewiele i podkreślają, że nawet tam, gdzie rynek okazuje się zawodny, nie ma gwarancji, że państwo okaże się skuteczniejsze. Inni są zdania, że współczesne państwo powinno pełnić rozliczne funkcje i że odpowiedzialności za los gospodarki nie można zrzucać na samoczynnie działający mechanizm rynkowy.

8 Jednak, pomimo różnic, prawie wszyscy zgodziliby się co do tego, że państwo powinno ponosić odpowiedzialność za: stanowienie i egzekwowanie prawa, ochronę konkurencji rynkowej, zapewnienie produkcji dóbr i usług użyteczności publicznej, zajmowanie się efektami zewnętrznymi, udzielanie pomocy potrzebującym, stabilizację gospodarki.

9 Prof. Orłowski stwierdził, że państwo i przedsiębiorstwa są po "jednej stronie barykady". Powinny ze sobą współpracować, ale w Polsce doświadczenia z tym są różne. Biznes najczęściej uważa, że państwo jest bardziej zagrożeniem niż współpracownikiem. W jaki zatem sposób państwo powinno współpracować z biznesem? - pytał prof. Orłowski

10 Zarzuca się przedsiębiorcom, że chcą mieć wpływy polityczne. Nie powinni mieć. Dużo częściej to jednak państwo przekracza barierę w obszarach gospodarczych, nie mając często kompetencji do tego - mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Jan Kulczyk, przewodniczący rady nadzorczej Kulczyk Investment, założyciel CEED Institute.

11 Rola państwa we współczesnych gospodarkach opracowanie nowych regulacji prawnych, gwarantujących swobody podejmowania działalności gospodarczej oraz wolności umów, zniesienie subwencji i dotacji, uwolnienie cen i otwarcie gospodarki, rozpoczęcie procesu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

12 Bibliografia Perspektywy.pl Eecpoland.eu Mfiles.pl Eszkola.pl Zadane.pl


Pobierz ppt "Temat: Ingerować, czy nie? Ile państwa w gospodarce. Karolina Żebracka i Marta Knop Klasa 1ct."

Podobne prezentacje


Reklamy Google