Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Ingerować, czy nie? Ile państwa w gospodarce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Ingerować, czy nie? Ile państwa w gospodarce."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Ingerować, czy nie? Ile państwa w gospodarce.
Karolina Żebracka i Marta Knop Klasa 1ct

2 Legenda 1.Pojęcia a)Interwencjonizm państwowy b)Liberalizm gospodarczy
2.Przyczyny ingerencji państwa w gospodarkę 3.Przykład ingerencji 4.Spór ekonomistów 5.Rola państwa we współczesnych gospodarkach

3 Interwencjonizm państwowy
Mianem interwencjonizmu państwowego określamy doktrynę* ekonomiczną promującą aktywne zaangażowanie państwa w procesy gospodarcze, proces tworzenia przez organy państwowe mechanizmów oddziaływania na gospodarkę. *doktryna- zbiór twierdzeń

4 Liberalizm gospodarczy
System poglądów ekonomicznych, zakładający, że gospodarka sama, bez ingerencji zewnętrznej, dąży do równowagi i rozwoju za sprawą tzw. "niewidzialnej ręki rynku", która sama najlepiej prowadzi alokację zasobów.

5 Przyczyny ingerowania państwa w gospodarkę
Niedoskonałość rynku – rynek nie radzi sobie z bezrobociem Badania naukowe – to drogie inwestycje i tylko państwo może je finansować, sektor prywatny w Polsce nie inwestuje w badania naukowe, które są niezbędne -do rozwoju i wzrostu gospodarki Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia Istnienie monopoli

6 Przykład ingerencji w różnych państwach
Szwecja znajduje się w rankingu wolności gospodarczej wyżej niż Niemcy czy Belgia, a także państwa przechodzące przez reformy, takie jak Cypr i Gruzja.

7 Spór ekonomistów Zdania ekonomistów na ten temat są do dziś podzielone. Liberałowie zauważają, że dziedzin takich jest niewiele i podkreślają, że nawet tam, gdzie rynek okazuje się zawodny, nie ma gwarancji, że państwo okaże się skuteczniejsze. Inni są zdania, że współczesne państwo powinno pełnić rozliczne funkcje i że odpowiedzialności za los gospodarki nie można zrzucać na samoczynnie działający mechanizm rynkowy.

8 Jednak, pomimo różnic, prawie wszyscy zgodziliby się co do tego, że państwo powinno ponosić odpowiedzialność za:  stanowienie i egzekwowanie prawa, ochronę konkurencji rynkowej, zapewnienie produkcji dóbr i usług użyteczności publicznej, zajmowanie się efektami zewnętrznymi, udzielanie pomocy potrzebującym, stabilizację gospodarki.

9 Prof. Orłowski stwierdził, że państwo i przedsiębiorstwa są po "jednej stronie barykady". Powinny ze sobą współpracować, ale w Polsce doświadczenia z tym są różne. Biznes najczęściej uważa, że państwo jest bardziej zagrożeniem niż współpracownikiem. W jaki zatem sposób państwo powinno współpracować z biznesem? - pytał prof. Orłowski

10 Zarzuca się przedsiębiorcom, że chcą mieć wpływy polityczne
Zarzuca się przedsiębiorcom, że chcą mieć wpływy polityczne. Nie powinni mieć. Dużo częściej to jednak państwo przekracza barierę w obszarach gospodarczych, nie mając często kompetencji do tego - mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Jan Kulczyk, przewodniczący rady nadzorczej Kulczyk Investment, założyciel CEED Institute.

11 Rola państwa we współczesnych gospodarkach
• opracowanie nowych regulacji prawnych, gwarantujących swobody podejmowania działalności gospodarczej oraz wolności umów, • zniesienie subwencji i dotacji, • uwolnienie cen i otwarcie gospodarki, • rozpoczęcie procesu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

12 Bibliografia Perspektywy.pl Eecpoland.eu Mfiles.pl Eszkola.pl
Zadane.pl


Pobierz ppt "Temat: Ingerować, czy nie? Ile państwa w gospodarce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google