Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy i kształcenie zawodowe w województwie pomorskim wprowadzenie do dyskusji Wiesław BYCZKOWSKI Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Sesja Sejmiku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy i kształcenie zawodowe w województwie pomorskim wprowadzenie do dyskusji Wiesław BYCZKOWSKI Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Sesja Sejmiku."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy i kształcenie zawodowe w województwie pomorskim wprowadzenie do dyskusji Wiesław BYCZKOWSKI Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego Kwidzyn, 30 maja 2016

2 Zatrudnienie

3 Bezrobocie

4 Bezrobocie zróżnicowanie wewnętrzne i tło ogólnopolskie

5 Perspektywy demograficzne rynku pracy

6 Pomorskie generatory miejsc pracy

7 Oferty pracy

8 Bierność zawodowa

9 Imigranci

10 1.Niższy niż w kraju udział dzieci w edukacji przedszkolnej 2.Utrzymujące się poniżej średniej krajowej wyniki egzaminów zewnętrznych 3.Brak dobrze zorganizowanego systemu wspomagania pracy szkół 4.Niedostatecznie wykształcone i upowszechnione mechanizmy wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 5.Niska jakość i brak elastyczności oferty kształcenia zawodowego na tle zmiennych potrzeb gospodarki (w tym deficyty we współpracy i koordynacji oferty) 6.Nieefektywna organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach 7.Słaba współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami 8.Niski odsetek absolwentów szkół zawodowych z potwierdzonymi kwalifikacjami Edukacyjny „punkt wyjścia” w regionie

11 Jakość kształcenia wyniki egzaminów maturalnych

12 Cel konkursu: identyfikacja koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego stanowiących podstawę do ustalenia przez ZWP zakresu Przedsięwzięcia Konkurs: otwarty, transparentny, skierowany do wszystkich organów prowadzących Przedmiot konkursu: koncepcja rozwoju szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego w perspektywie 2020 roku uwzględniająca branże o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu Formuła realizacji przedsięwzięcia strategicznego

13 Branże kluczowe wyłonione w ramach przedsięwzięcia strategicznego BranżaLiczba organów prowadzących Usługi finansowe i biznesowe3 Budownictwo7 Chemia lekka3 Energetyka i ekoenergetyka3 ICT i elektronika16 Meblarstwo5 Przemysł morski1 Przemysł spożywczy1 Sektor kreatywny1 Środowisko4 Transport, logistyka i motoryzacja17 Turystyka, sport i rekreacja13 Zdrowie i srebrna gospodarka3 Prawie 335 mln zł łącznego budżetu

14 Nowa orientacja regionalnej polityki rynku pracy wzrost liczby i jakości miejsc pracy jako gwarant trwałego rozwoju regionu wspieranie wysokiej jakości edukacji, zwłaszcza zawodowej (selektywnie określone specjalności) uruchomienie osób biernych zawodowo do podjęcia zatrudnienia (m.in. poprzez kształcenie ustawiczne) skuteczna i efektywna ekonomicznie adaptacja migrantów zarobkowych (określenie regionalnej polityki migracyjnej)

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rynek pracy i kształcenie zawodowe w województwie pomorskim wprowadzenie do dyskusji Wiesław BYCZKOWSKI Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Sesja Sejmiku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google