Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach Żory, sierpień 2009r. Główny Instytut Górnictwa – Zakład Ochrony Wód.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach Żory, sierpień 2009r. Główny Instytut Górnictwa – Zakład Ochrony Wód."— Zapis prezentacji:

1 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach Żory, sierpień 2009r. Główny Instytut Górnictwa – Zakład Ochrony Wód

2 Lokalizacja Projektu KATOWICE KRAKÓW RYBNIK CZĘSTOCHOWA GLIWICE ŻORY CZECHY SŁOWACJA BIELSKO-BIAŁA OSTRAVA ŻORY Subregion zachodni województwa śląskiego ŻORY

3  Aglomeracja Żory: Zlewnia Odry (rzeka Ruda) osób Liczba mieszkańców – osób RLM Wielkość aglomeracji – RLM 80,38% Stopień skanalizowania – ok. 80,38% 77 km Długość kanalizacji – ok. 77 km PWiK Żory Spółka z o.o. z 100 % udziałem Gminy Żory Tło Projektu  Oczyszczalnia ścieków Żory: m 3 /d Przepływ wg pozwolenia wodnoprawnego – m 3 /d m 3 /d Przepływ rzeczywisty średniodobowy – m 3 /d RLM Równoważna Liczba Mieszkańców – RLM  Operator i właściciel istniejącego systemu:  Wymagania w stosunku do aglomeracji zgodnie z KPOŚK: 2015 Aglomeracja Żory powinna spełnić do roku 2015 wymagania dotyczące osiągnięcia efektu ekologicznego dla aglomeracji w zakresie objęcia zbiorczym systemem kanalizacji co najmniej 90 % mieszkańców.

4 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach Sp. z o.o.  Beneficjent i Operator Projektu:  Cel Projektu: Osiągnięcie norm jakościowych w zakresie dostawy wody pitnej, oczyszczania ścieków i poprawy stanu środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Całkowite koszty realizacji Projektu:  ok. 279 mln PLN  ok. 279 mln PLN (brutto)  ok. 80 mln EUR  ok. 80 mln EUR (brutto)  Termin realizacji Projektu  Termin realizacji Projektu:  rozpoczęcie Projektu r.  zakończenie Projektu (przekazanie do użytkowania) r.  uzyskanie efektu ekologicznego r.  potwierdzenie efektu ekologicznego r.

5 Zakres Projektu Lp.WyszczególnienieJednostkaWartość 1Kanalizacja sanitarna grawitacyjnakm106 2Kanalizacja sanitarna tłocznakm11 3Przepompownie ściekówszt.21 4Zbiorniki retencyjneszt.8 5Kanalizacja deszczowakm45 6 Urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe szt.17 7Sieć wodociągowakm60 8Pompownia wodyszt.1 9Stacja Uzdatniania Wodym 3 /d Oczyszczalnia ścieków m 3 /d ( RLM)

6 Rezultaty Projektu osób Liczba mieszkańców – osób osoby Liczba mieszkańców włączona do kanalizacji – osoby RLM Przyrost RLM w wyniku realizacji projektu – RLM 99% Stopień skanalizowania – ok. 99% 194 km Długość kanalizacji – ok. 194 km Spółka z 100 % udziałem Gminy Żory  Oczyszczalnia ścieków Żory: m 3 /d Przepływ projektowany średniodobowy – m 3 /d RLM RLM projektowe – RLM RLM RLM rzeczywiste – RLM  Operator i właściciel docelowego systemu:  Realizacja KPOŚK:  Aglomeracja Żory: osób Aglomeracja Żory zostanie wyposażona w skuteczny i efektywny system zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych obsługujący ok. 99 % mieszkańców Gminy Żory, tj osób.

7 Podział Projektu na zadania inwestycyjne Lp.Nr zadaniaJednostki strukturalne miastaZakres zadania 1 Zad. A I.1. droga wojewódzka DW 935 – ul. RybnickaKanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa w pasie DW Zad. A I.1a droga wojewódzka DW 935 – ul. Rybnicka Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w pasie DW 935, zakres wykraczający poza granicę pasa drogowego ul. Rybnickiej 3 Zad. I dz. Rowień i część dz. Zachód Kanalizacja sanitarna, przepompownie ścieków, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa 4 Zad. A II droga wojewódzka DW 935 – ul. Pszczyńska Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa w pasie DW Zad. II (etap 1 i 2) dz. Kleszczów i część dz. Śródmieście Kanalizacja sanitarna, przepompownie ścieków, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa 6 Zad. A III.1 droga wojewódzka DW 932 – ul. Wodzisławska Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa w pasie DW Zad. A III.1a droga wojewódzka DW 932 – ul. Wodzisławska Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa w pasie drogowym DW ul. Wodzisławska. Pompownia wody PW. Przepompownia ścieków P1, separatory SP1-SP5 8 Zad. III (etap 1 i 2) dz. Rój, dz. Rogoźna i część dz. Zachód Kanalizacja sanitarna, przepompownie ścieków, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa 9 Zad. VI dz. FolwarkiKanalizacja sanitarna 10 Zad. IV dz. Baranowice Kanalizacja sanitarna, przepompownie ścieków, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa 11 Zad. V dz. Osiny Kanalizacja sanitarna, przepompownie ścieków, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa 12 Zad. VII dz. Śródmieście, część dz. Zachód i część osiedlowa Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, likwidacja kanalizacji ogólnospławnej 13 Zad. VIII dz. Rój, os. GwarkówBudowa Stacji Uzdatniania Wody 14 Zad. IX dz. ŚródmieścieOczyszczalnia ścieków OS Żory

8 Lokalizacja Projektu Obszar Wschód Zadania II, A.II Obszar Północny Zachód Zadania I, A.I.1, A.I.1a Obszar Zachód Zadania III, A.III.1, A.III.1a, VI Obszar Południe Zadanie IV Obszar Południe Zadanie V Obszar Centrum Zadanie VII Zadanie IX Zadanie VIII WSK = 120,57 Mk / km Wskaźnik koncentracji dla Projektu:

9 Kontrakty Projektu Kontrakty na Roboty:  Kontrakt 3 Zadanie A III.1.  Kontrakt 3A Zadanie A III.1.a  Kontrakt 4 Zadania A I.1. i A I.1a  Kontrakt 5 Zadanie A.II  Kontrakt 6 Zadanie III etap 1  Kontrakt 6A Zadanie III etap 2  Kontrakt 7 Zadanie I  Kontrakt 8 Zadanie II etap 1  Kontrakt 8A Zadanie II etap 2  Kontrakt 9 Zadania IV i V  Kontrakt 10 Zadania VI i VII  Kontrakt 11 Zadanie VIII  Kontrakt 12 Zadanie IX Kontrakty na Usługi:  Kontrakt 1 Pomoc techniczna – Konsultant/ Kampania Promocyjna  Kontrakt 2 Inżynier Kontraktu – w zakresie dróg wojewódzkich dla Kontraktu nr 3 i 3A, 4 i 5  Kontrakt 2A Inżynier Kontraktu dla pozostałego zakresu robót budowlanych, tj. Kontrakty 6, 6A, 7, 8A, 9, 10, 11, 12  Kontrakt 2B Inżynier Kontraktu dla pozostałego zakresu robót budowlanych, tj. Kontrakt 8 FIDIC "czerwona książka" FIDIC „żółta książka”

10 Struktura instytucjonalna Projektu Kierownik Jednostki Realizującej Projekt (JRP) ZESPÓŁ ds. FINANSOWO-ORGANIZACYJNYCH Specjalista ds. inwestycji i planowania Specjalista ds. organizacji i monitoringu procedur Specjalista ds. finansowych ZESPÓŁ ds. TECHNICZNYCH Zastępca Kierownika Jednostki Realizującej Projekt (JRP) Jednostka Realizująca Projekt (JRP) Zastępca MAO MAO (Measure Authorising Officer)

11 Całkowite koszty realizacji Projektu [PLN] Lp.WydatkiCałkowite koszty projektu 1Projektowanie Zakupy gruntów Roboty budowlane, w tym: Kanalizacja sanitarna Kanalizacja deszczowa Sieć wodociągowa Stacja Uzdatniania Wody Oczyszczalnia ścieków Żory Pomoc techniczna + JRP Promocja Projektu Nadzór budowlany Rezerwa na nieprzewidziane wydatki RAZEM NETTO VAT RAZEM BRUTTO, w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE

12 Źródła finansowania Projektu RODZAJ WYDATKÓWKWOTA (PLN) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DOTACJA INNE ŚRODKI ROZWOJOWA PUBLICZNE WYDATKI OGÓŁEM W TYM: , , ,00 WYDATKI KWALIFIKOWANE , , ,00 WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE , ,00

13 Żory, sierpień 2009r. REALIZACJA PROJEKTU Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach

14 Powiązania Projektu Gmina Żory Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW 932 i DW 935 na obszarze Miasta Żory PWiK Żory Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach DW 935 ul. Rybnicka DW 935 ul. Pszczyńska DW 932 ul. Wodzisławska PWiK Żory – zadania A.I.1 i A.I.1a PWiK Żory – zadanie A.II PWiK Żory – zadania A.III.1 i A.III.1a Fundusz Spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ok.64% kosztów kwalifikowanych Całkowita wartość projektu: ok. 79,3 mln PLN Wysokość dofinansowania: ok. 48,4 mln PLN Okres realizacji: 2004 – 2008

15 Realizacja Projektu Kontrakt 5 – Modernizacja i przebudowa ul. Pszczyńskiej w Żorach Kontrakt 3A – Modernizacja i przebudowa ul. Wodzisławskiej w Żorach Kontrakt 4 – Modernizacja i przebudowa ul. Rybnickiej w Żorach Termin rozpoczęcia robót – r.

16 Realizacja Projektu  Zrealizowane kontrakty na roboty: Kontrakt 3 – Modernizacja i przebudowa ul. Wodzisławskiej w Żorach. Zad. A III.1 Kontrakt 3A – Modernizacja i przebudowa ul. Wodzisławskiej w Żorach. Zad. A III.1a Kontrakt 4 – Modernizacja i przebudowa ul. Rybnickiej w Żorach. Zad. A I.1. i A I.1a Kontrakt 5 – Modernizacja i przebudowa ul. Pszczyńskiej w Żorach. Zad. A II Kontrakt 8 – Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach – Obszar Wschód. Zad. II. Etap 1 Kontrakt 3 – Modernizacja i przebudowa ul. Wodzisławskiej w Żorach Kontrakt 8 – Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach – Obszar Wschód. Zad. II. Etap 1  Finansowanie:  Kredyt z linii EBI – BGK Kredyt z linii CEB – BOŚ S.A.  Wydatkowana kwota kredytu – 34,5 mln PLN  Finansowanie kontraktów po 50%  Kontrakty w toku: Kontrakt 2 - Inżynier Kontraktu – w zakresie dróg wojewódzkich dla Kontraktu nr 3 i 3A Modernizacja i przebudowa ul. Wodzisławskiej, nr 4 Modernizacja i przebudowa ul. Rybnickiej, nr 5 Modernizacja i przebudowa ul. Pszczyńskiej Kontrakt 2B - Inżynier Kontraktu dla zakresu robót w ramach Kontraktu nr 8

17 Realizacja Projektu  Wykonany zakres rzeczowy: Kanalizacja sanitarna – , 94 mb Kanalizacja deszczowa – ,36 mb Sieć wodociągowa – ,31 mb Pompownia wody – 1 szt. Przepompownia ścieków – 2 szt.  Termin zakończenia projektu:  Termin uzyskania efektu ekologicznego: ekologicznego:

18 Harmonogram realizacji

19 28 sierpnia 2009 roku „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory” Sp. z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie dla Projektu pn.: ”Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach” z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Uroczyste złożenie podpisów odbyło się w Urzędzie Miasta Żory w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pana Adama Zdziebły oraz Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochy. Pod umową podpisy złożyli: Pani Małgorzata Skucha Zastępca Prezesa Zarządu z ramienia NFOŚiGW, Pan Janusz Topolski Zastępca Głównego Księgowego – Departament Księgowości i Rozliczeń również z NFOŚiGW oraz Prezes Zarządu „Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory” Sp. z o.o. od lewej: Prezydent Miasta Żory Pan Waldemar Socha, Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Pani Małgorzata Skucha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pan Adam Zdziebło oraz Prezes Zarządu PWiK Żory Sp. z o.o. Pan Michał Pieczonka „KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W ŻORACH” PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach Żory, sierpień 2009r. Główny Instytut Górnictwa – Zakład Ochrony Wód."

Podobne prezentacje


Reklamy Google