Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach Żory, sierpień 2009r. Główny Instytut Górnictwa – Zakład Ochrony Wód.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach Żory, sierpień 2009r. Główny Instytut Górnictwa – Zakład Ochrony Wód."— Zapis prezentacji:

1 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach Żory, sierpień 2009r. Główny Instytut Górnictwa – Zakład Ochrony Wód

2 Lokalizacja Projektu KATOWICE KRAKÓW RYBNIK CZĘSTOCHOWA GLIWICE ŻORY CZECHY SŁOWACJA BIELSKO-BIAŁA OSTRAVA ŻORY Subregion zachodni województwa śląskiego ŻORY

3  Aglomeracja Żory: Zlewnia Odry (rzeka Ruda) 60 175 osób Liczba mieszkańców – 60 175 osób 64 702 RLM Wielkość aglomeracji – 64 702 RLM 80,38% Stopień skanalizowania – ok. 80,38% 77 km Długość kanalizacji – ok. 77 km PWiK Żory Spółka z o.o. z 100 % udziałem Gminy Żory Tło Projektu  Oczyszczalnia ścieków Żory: 8 716 m 3 /d Przepływ wg pozwolenia wodnoprawnego – 8 716 m 3 /d 7 749 m 3 /d Przepływ rzeczywisty średniodobowy – 7 749 m 3 /d 44 776 RLM Równoważna Liczba Mieszkańców – 44 776 RLM  Operator i właściciel istniejącego systemu:  Wymagania w stosunku do aglomeracji zgodnie z KPOŚK: 2015 Aglomeracja Żory powinna spełnić do roku 2015 wymagania dotyczące osiągnięcia efektu ekologicznego dla aglomeracji w zakresie objęcia zbiorczym systemem kanalizacji co najmniej 90 % mieszkańców.

4 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach Sp. z o.o.  Beneficjent i Operator Projektu:  Cel Projektu: Osiągnięcie norm jakościowych w zakresie dostawy wody pitnej, oczyszczania ścieków i poprawy stanu środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Całkowite koszty realizacji Projektu:  ok. 279 mln PLN  ok. 279 mln PLN (brutto)  ok. 80 mln EUR  ok. 80 mln EUR (brutto)  Termin realizacji Projektu  Termin realizacji Projektu:  rozpoczęcie Projektu 21.12.2006. r.  zakończenie Projektu (przekazanie do użytkowania) 31.12.2013 r.  uzyskanie efektu ekologicznego 31.12.2015 r.  potwierdzenie efektu ekologicznego 31.12.2016 r.

5 Zakres Projektu Lp.WyszczególnienieJednostkaWartość 1Kanalizacja sanitarna grawitacyjnakm106 2Kanalizacja sanitarna tłocznakm11 3Przepompownie ściekówszt.21 4Zbiorniki retencyjneszt.8 5Kanalizacja deszczowakm45 6 Urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe szt.17 7Sieć wodociągowakm60 8Pompownia wodyszt.1 9Stacja Uzdatniania Wodym 3 /d 2 400 10Oczyszczalnia ścieków m 3 /d 11 622 (70 000 RLM)

6 Rezultaty Projektu 59 685 osób Liczba mieszkańców – 59 685 osób 13 116 osoby Liczba mieszkańców włączona do kanalizacji – 13 116 osoby 13 500 RLM Przyrost RLM w wyniku realizacji projektu – 13 500 RLM 99% Stopień skanalizowania – ok. 99% 194 km Długość kanalizacji – ok. 194 km Spółka z 100 % udziałem Gminy Żory  Oczyszczalnia ścieków Żory: 11 622 m 3 /d Przepływ projektowany średniodobowy – 11 622 m 3 /d 70 000 RLM RLM projektowe – 70 000 RLM 63 600 RLM RLM rzeczywiste – 63 600 RLM  Operator i właściciel docelowego systemu:  Realizacja KPOŚK:  Aglomeracja Żory: 58 926 osób Aglomeracja Żory zostanie wyposażona w skuteczny i efektywny system zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych obsługujący ok. 99 % mieszkańców Gminy Żory, tj. 58 926 osób.

7 Podział Projektu na zadania inwestycyjne Lp.Nr zadaniaJednostki strukturalne miastaZakres zadania 1 Zad. A I.1. droga wojewódzka DW 935 – ul. RybnickaKanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa w pasie DW 935 2 Zad. A I.1a droga wojewódzka DW 935 – ul. Rybnicka Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w pasie DW 935, zakres wykraczający poza granicę pasa drogowego ul. Rybnickiej 3 Zad. I dz. Rowień i część dz. Zachód Kanalizacja sanitarna, przepompownie ścieków, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa 4 Zad. A II droga wojewódzka DW 935 – ul. Pszczyńska Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa w pasie DW 935 5 Zad. II (etap 1 i 2) dz. Kleszczów i część dz. Śródmieście Kanalizacja sanitarna, przepompownie ścieków, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa 6 Zad. A III.1 droga wojewódzka DW 932 – ul. Wodzisławska Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa w pasie DW 932 7 Zad. A III.1a droga wojewódzka DW 932 – ul. Wodzisławska Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa w pasie drogowym DW 932 - ul. Wodzisławska. Pompownia wody PW. Przepompownia ścieków P1, separatory SP1-SP5 8 Zad. III (etap 1 i 2) dz. Rój, dz. Rogoźna i część dz. Zachód Kanalizacja sanitarna, przepompownie ścieków, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa 9 Zad. VI dz. FolwarkiKanalizacja sanitarna 10 Zad. IV dz. Baranowice Kanalizacja sanitarna, przepompownie ścieków, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa 11 Zad. V dz. Osiny Kanalizacja sanitarna, przepompownie ścieków, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa 12 Zad. VII dz. Śródmieście, część dz. Zachód i część osiedlowa Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, likwidacja kanalizacji ogólnospławnej 13 Zad. VIII dz. Rój, os. GwarkówBudowa Stacji Uzdatniania Wody 14 Zad. IX dz. ŚródmieścieOczyszczalnia ścieków OS Żory

8 Lokalizacja Projektu Obszar Wschód Zadania II, A.II Obszar Północny Zachód Zadania I, A.I.1, A.I.1a Obszar Zachód Zadania III, A.III.1, A.III.1a, VI Obszar Południe Zadanie IV Obszar Południe Zadanie V Obszar Centrum Zadanie VII Zadanie IX Zadanie VIII WSK = 120,57 Mk / km Wskaźnik koncentracji dla Projektu:

9 Kontrakty Projektu Kontrakty na Roboty:  Kontrakt 3 Zadanie A III.1.  Kontrakt 3A Zadanie A III.1.a  Kontrakt 4 Zadania A I.1. i A I.1a  Kontrakt 5 Zadanie A.II  Kontrakt 6 Zadanie III etap 1  Kontrakt 6A Zadanie III etap 2  Kontrakt 7 Zadanie I  Kontrakt 8 Zadanie II etap 1  Kontrakt 8A Zadanie II etap 2  Kontrakt 9 Zadania IV i V  Kontrakt 10 Zadania VI i VII  Kontrakt 11 Zadanie VIII  Kontrakt 12 Zadanie IX Kontrakty na Usługi:  Kontrakt 1 Pomoc techniczna – Konsultant/ Kampania Promocyjna  Kontrakt 2 Inżynier Kontraktu – w zakresie dróg wojewódzkich dla Kontraktu nr 3 i 3A, 4 i 5  Kontrakt 2A Inżynier Kontraktu dla pozostałego zakresu robót budowlanych, tj. Kontrakty 6, 6A, 7, 8A, 9, 10, 11, 12  Kontrakt 2B Inżynier Kontraktu dla pozostałego zakresu robót budowlanych, tj. Kontrakt 8 FIDIC "czerwona książka" FIDIC „żółta książka”

10 Struktura instytucjonalna Projektu Kierownik Jednostki Realizującej Projekt (JRP) ZESPÓŁ ds. FINANSOWO-ORGANIZACYJNYCH Specjalista ds. inwestycji i planowania Specjalista ds. organizacji i monitoringu procedur Specjalista ds. finansowych ZESPÓŁ ds. TECHNICZNYCH Zastępca Kierownika Jednostki Realizującej Projekt (JRP) Jednostka Realizująca Projekt (JRP) Zastępca MAO MAO (Measure Authorising Officer)

11 Całkowite koszty realizacji Projektu [PLN] Lp.WydatkiCałkowite koszty projektu 1Projektowanie5 585 293 2Zakupy gruntów700 000 3 Roboty budowlane, w tym:192 765 347 3.1Kanalizacja sanitarna104 958 030 3.2Kanalizacja deszczowa52 081 952 3.3Sieć wodociągowa18 837 485 3.4Stacja Uzdatniania Wody3 000 000 3.5Oczyszczalnia ścieków Żory13 387 880 4Pomoc techniczna + JRP3 040 000 5Promocja Projektu250 000 6Nadzór budowlany10 165 000 7Rezerwa na nieprzewidziane wydatki16 426 802 8 RAZEM NETTO 228 932 442 9 VAT 50 029 637 10 RAZEM BRUTTO, w tym: 278 962 079 10.1 WYDATKI KWALIFIKOWANE 174 546 640 10.2 WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE 104 415 439

12 Źródła finansowania Projektu RODZAJ WYDATKÓWKWOTA (PLN) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DOTACJA INNE ŚRODKI ROZWOJOWA PUBLICZNE WYDATKI OGÓŁEM W TYM: 278 962 079,00148 364 644,00 130 597 435,00 WYDATKI KWALIFIKOWANE174 546 640,00148 364 644,00 26 181 996,00 WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE104 415 439,00 - 104 415 439,00

13 Żory, sierpień 2009r. REALIZACJA PROJEKTU Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach

14 Powiązania Projektu Gmina Żory Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW 932 i DW 935 na obszarze Miasta Żory PWiK Żory Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach DW 935 ul. Rybnicka DW 935 ul. Pszczyńska DW 932 ul. Wodzisławska PWiK Żory – zadania A.I.1 i A.I.1a PWiK Żory – zadanie A.II PWiK Żory – zadania A.III.1 i A.III.1a Fundusz Spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ok.64% kosztów kwalifikowanych Całkowita wartość projektu: ok. 79,3 mln PLN Wysokość dofinansowania: ok. 48,4 mln PLN Okres realizacji: 2004 – 2008

15 Realizacja Projektu Kontrakt 5 – Modernizacja i przebudowa ul. Pszczyńskiej w Żorach Kontrakt 3A – Modernizacja i przebudowa ul. Wodzisławskiej w Żorach Kontrakt 4 – Modernizacja i przebudowa ul. Rybnickiej w Żorach Termin rozpoczęcia robót – 21.12.2006 r.

16 Realizacja Projektu  Zrealizowane kontrakty na roboty: Kontrakt 3 – Modernizacja i przebudowa ul. Wodzisławskiej w Żorach. Zad. A III.1 Kontrakt 3A – Modernizacja i przebudowa ul. Wodzisławskiej w Żorach. Zad. A III.1a Kontrakt 4 – Modernizacja i przebudowa ul. Rybnickiej w Żorach. Zad. A I.1. i A I.1a Kontrakt 5 – Modernizacja i przebudowa ul. Pszczyńskiej w Żorach. Zad. A II Kontrakt 8 – Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach – Obszar Wschód. Zad. II. Etap 1 Kontrakt 3 – Modernizacja i przebudowa ul. Wodzisławskiej w Żorach Kontrakt 8 – Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach – Obszar Wschód. Zad. II. Etap 1  Finansowanie:  Kredyt z linii EBI – BGK Kredyt z linii CEB – BOŚ S.A.  Wydatkowana kwota kredytu – 34,5 mln PLN  Finansowanie kontraktów po 50%  Kontrakty w toku: Kontrakt 2 - Inżynier Kontraktu – w zakresie dróg wojewódzkich dla Kontraktu nr 3 i 3A Modernizacja i przebudowa ul. Wodzisławskiej, nr 4 Modernizacja i przebudowa ul. Rybnickiej, nr 5 Modernizacja i przebudowa ul. Pszczyńskiej Kontrakt 2B - Inżynier Kontraktu dla zakresu robót w ramach Kontraktu nr 8

17 Realizacja Projektu  Wykonany zakres rzeczowy: Kanalizacja sanitarna – 16 885, 94 mb Kanalizacja deszczowa – 15 111,36 mb Sieć wodociągowa – 16 140,31 mb Pompownia wody – 1 szt. Przepompownia ścieków – 2 szt.  Termin zakończenia projektu: 31.12.2013 31.12.2013  Termin uzyskania efektu ekologicznego: ekologicznego: 31.12.2015 31.12.2015

18 Harmonogram realizacji

19 28 sierpnia 2009 roku „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory” Sp. z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie dla Projektu pn.: ”Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach” z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Uroczyste złożenie podpisów odbyło się w Urzędzie Miasta Żory w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pana Adama Zdziebły oraz Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochy. Pod umową podpisy złożyli: Pani Małgorzata Skucha Zastępca Prezesa Zarządu z ramienia NFOŚiGW, Pan Janusz Topolski Zastępca Głównego Księgowego – Departament Księgowości i Rozliczeń również z NFOŚiGW oraz Prezes Zarządu „Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory” Sp. z o.o. od lewej: Prezydent Miasta Żory Pan Waldemar Socha, Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Pani Małgorzata Skucha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pan Adam Zdziebło oraz Prezes Zarządu PWiK Żory Sp. z o.o. Pan Michał Pieczonka „KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W ŻORACH” PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach Żory, sierpień 2009r. Główny Instytut Górnictwa – Zakład Ochrony Wód."

Podobne prezentacje


Reklamy Google