Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PABLO PICASSO POMAGA W DYSKALKULII ĆWICZENIA STYMULUJĄCE PODCZAS NAUKI MATEMATYKI W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Z WYKORZYSTANIEM REPRODUKCJI OBRAZÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PABLO PICASSO POMAGA W DYSKALKULII ĆWICZENIA STYMULUJĄCE PODCZAS NAUKI MATEMATYKI W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Z WYKORZYSTANIEM REPRODUKCJI OBRAZÓW."— Zapis prezentacji:

1 PABLO PICASSO POMAGA W DYSKALKULII ĆWICZENIA STYMULUJĄCE PODCZAS NAUKI MATEMATYKI W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Z WYKORZYSTANIEM REPRODUKCJI OBRAZÓW ARTYSTY Z OKRESU KUBISTYCZNEGO) Opracowała: MAGDALENA SOBAŃ Model edukacyjny projektu „Praktyka czyni mistrza”

2 Projekt ma na celu udzielenia pomocy dzieciom ze stwierdzoną dysfunkcją – dyskalkulią.

3 Projekt: Pablo Picasso pomaga w dyskalkulii – ćwiczenia stymulujące podczas nauki matematyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej (z wykorzystaniem reprodukcji obrazów artysty z okresu kubistycznego)  Celem projektu jest udzielenie pomocy dzieciom ze stwierdzoną dysfunkcją – dyskalkulią. DYSKALKULIA - charakteryzuje się miedzy innymi trudnościami w:  operowaniu liczbami,  opanowaniu pojęć matematycznych,  operowaniu pojęciem liczby, tzw. niskim rozumowaniem operacyjnym.

4 Rodzaje dyskalkulii  Dyskalkulia werbalna (słowna) – ujawnia się w postaci zaburzeń zdolności nazywania pojęć i relacji matematycznych, trudności z określaniem liczby obiektów, problemów z nazywaniem cyfr i numerów.  Dyskalkulia leksykalna (związana z czytaniem) – to zaburzenie odczytywania symboli matematycznych, cyfr, liczb i znaków operacyjnych, trudności w kojarzeniu symboli operacyjnych (+, -, x, ≤, ≥) z ich nazwami.

5  Dyskalkulia graficzna - objawia się trudnościami w zapisywaniu liczb i symboli operacyjnych, problemami z zapisem liczb przy pisemnym dodawaniu i odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu.  Dyskalkulia wykonawcza - polega na zaburzeniu manipulowania realnymi lub obrazkowymi obiektami w celach matematycznych - obliczania liczebności zbioru, porównywanie ilości i wielkości; trudnościach z uszeregowaniem obiektów według kolejności rosnącej lub malejącej; problemach z wskazywaniem, który z porównywanych obiektów jest mniejszy, większy, które obiekty są tej samej wielkości.

6  Dyskalkulia pojęciowo-poznawcza – to zaburzenie rozumienia idei matematycznych, relacji niezbędnych do dokonywania obliczeń pamięciowych; dziecko wykazuje trudności w dostrzeganiu zależności liczbowych (np. 6 to połowa 12).  Dyskalkulia operacyjna – jest zaburzeniem dotyczącym dokonywania działań matematycznych mimo możliwości wzrokowo-przestrzennych oraz umiejętności czytania i pisania liczb.

7 Modelowe trudności związane z dyskalkulią  kłopoty z wykonywaniem podręcznikowych działań na materiale liczbowym (dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie),  wtórny zanik zdolności rozumowania logicznego na materiale liczbowym,  problemy w myśleniu, analizowaniu oraz wyciąganiu wniosków z działań matematycznych,  silne ataki stresu o podłożu nerwicowym przed podjęciem wykonania działań matematycznych,  problem z poprawnym odczytaniem godziny na zegarku,  problemy z liczeniem na palcach,  kłopoty rozróżnianiem lub grupowaniem pewnych liczb czy przedmiotów (przedmioty muszą być liczone pojedynczo).

8 Reprodukcje artysty zostaną wykorzystane do stworzenia logicznych układanek, dzięki którym dziecko będzie mogło policzyć np.:  ile trójkątów, kwadratów, rombów, trapezów artysta użył w danym portrecie czy pejzażu (dodawanie, odejmowanie),  jak dużo potrzeba np. czarnych lub żółtych kół i prostokątów, by ułożyć owoce w martwej naturze (mnożenie i dzielenie).

9 Cel ćwiczeń Ćwiczenia te mają na celu:  stymulację umysłu dziecka do rozpoznawania i zapamiętywania nie tylko działań matematycznych i figur geometrycznych,  wyobrażenia sobie przez dziecko konkretnej treści działania,  wprowadzenie ucznia w świat sztuki,  rozbudzenie świadomości poczucia estetycznego,  zwrócenie uwagi dziecka na kolor, kształt i układ kompozycyjny dzieła.

10 Zamiast standardowych środków dydaktycznych, np. patyczków do liczenia, uczeń ma przed sobą fantazyjne, kolorowe plansze, które w pierwszym momencie nie kojarzą mu się z zadaniem, jakie ma do wykonania. Dziecko musi policzyć i rozpoznać figury geometryczne, które zostały zaznaczone na reprodukcji kolorem.

11 Przykładowe plansze z zadaniami:

12 W przykładowym ćwiczeniu dziecko ma policzyć, ile na obrazku znajduje się zaznaczonych kolorem kółek, trapezów i trójkątów.

13 W przykładowym ćwiczeniu dziecko ma policzyć, ile na obrazku znajduje się zaznaczonych kolorem kółek i trójkątów.

14 W przykładowym ćwiczeniu dziecko ma policzyć, ile na obrazku znajduje się zaznaczonych kolorem kółek, trapezów, trójkątów i prostokątów.

15 Pablo Picasso

16 Ludzie są dziwni. Powiecie im, że istnieje gwiazd we wszechświecie – uwierzą wam na słowo. Gdy natomiast ustawicie na ławce w parku tabliczkę z napisem „świeżo malowane", wówczas każdy przechodzień sprawdzi to własnym palcem. Pablo Ruiz Picasso

17 Pablo Picasso Pablo Picasso – ur. 25 października 1881 w Maladze, zm. 8 kwietnia 1973 w Mougins.  Pablo Picasso, właściwie Pablo Ruiz Picasso. Malarz, grafik, rzeźbiarz i ceramik.  Talent Picassa został odkryty przez jego ojca, znakomitego rysownika. Od najmłodszych lat Pablo ujawniał swój talent malarski i plastyczny. Kształcił się w Hiszpanii, później w Paryżu ( ), gdzie znaczny wpływ na jego twórczość miało zetknięcie z postimpresjonistami (m.in. Henrim de Toulouse-Lautrekiem, który miał duży wpływ na jego twórczość sprzed 1901 roku).  Razem z malarzem Georges’em Brakiem dał początek kubizmowi – stylowi, który stał się jednym z ważniejszych kierunków modernistycznych pierwszej połowy XX wieku.

18 Picasso odwiedził Polskę z okazji Międzynarodowego Kongresu Pokoju we Wrocławiu w 1948, zaprojektował też symbol festiwalu: gołębia jako znaku komunistycznego ruchu na rzecz pokoju. Podarował wówczas cykl własnoręcznie malowanych talerzy dla Muzeum Narodowego w Warszawie.

19  Za manifest kubizmu uważana bywa premiera utworu scenicznego Parady do libretta Jean Cocteau, do którego muzykę napisał Erik Satie, a scenografię zaprojektował Picasso. Utwór wystawiony został w 1917 przez Balety Rosyjskie Siergieja Diagilewa.  Zapowiedzią malarstwa kubistycznego był obraz Picassa Panny z Avignon (1907). W 1908 krytyk Louis Vauxelles, w związku z pejzażami Braque'a odznaczającymi się geometrycznym uproszczeniem brył, napisał o artyście, że „sprowadza wszystko do kubów”.

20  W 1909 roku Piccaso w recenzji z Salonu Jesiennego użył z intencją ironiczną określenia „kubista". Termin ten wszedł w powszechne użycie od 1911, tracąc powoli znaczenie pejoratywne. Głównym obrońcą i teoretykiem kubizmu był G. Apollinaire, który wydał w 1913 książkę Les peintres cuhistes.

21 Fazy kubizmu:  prekubistyczna ( )-odrzucenie perspektywy i przestrzeni atmosferycznej, geometryzacja, wydobycie struktury podziału przedmiotu, tłumienie koloru;  analityczna ( )-rozbicie form przedmiotu, dekompozycja w celu osiągnięcia efektu profilów zachodzących na siebie, widzianych z kilku stron jednocześnie;  syntetyczna (od 1912/13)-wprowadzenie collages, podkreślenie konstrukcji obrazu, a nie przedmiotu przedstawianego, przywrócenie koloru.

22 Kubizm był uprawiany jeszcze w latach 20. czerpali z niego: Marc Chagall, Tadeusz Makowski, Marcel Gromaire. Kubizm dał początek kilku kierunkom sztuki współczesnej:  konstruktywizmowi,  neoplastycyzmowi,  ekspresjonizmowi,  kubizmowi w architekturze.

23  Na początku lat 20. pod wpływem podróży włoskich Piccaso tworzył kompozycje o cechach klasycznych, np. Czytająca (1921), Źródło (1921), następnie zbliżył się do surrealizmu ekspresyjną deformacją i dynamizmem, np. Taniec (1915), Kąpiące się kobiety (1928).  Po II wojnie światowej Piccaso uprawiał nadal twórczość wielotematyczną – malował sceny mitologiczne, fantastyczne, pejzaże, kompozycje figuralne. Dokonał też reinterpretacji dzieł E. Delacroix, D.R. Velázqueza, E. Maneta. Jednocześnie kontynuował bogatą twórczość graficzną – tworzył akwatinty, akwaforty, litografie i liczne rysunki.

24  Okres twórczości powojennej Picassa jest bardzo bogaty, różnorodny i nie poddaje się klasyfikacji. Na tle sztuki XX wieku osobowość twórcza Picassa miała olbrzymi wpływ na każdą dziedzinę współczesnej plastyki.

25 Nie zrozumiecie sztuki dopóty, dopóki nie zrozumiecie, że w sztuce 1+1 może dać każdą liczbę, za wyjątkiem 2. Pablo Ruiz Picasso Przykładowe reprodukcje obrazów Picassa

26 Il.1. Głowa Il.2. Jacqueline Rocque

27 Il.3. Marie-Therese WalterIl.4. Naga w fotelu

28 Il.5. Portret PalomyIl.6. Maya z lalką

29 Il.7. MarzenieIl.8. Jacqueline z kwiatami

30 Il.9. GitaraIl.10. Gitara

31 Il.11. Mandolina i gitaraIl.12. Dora Maar

32 Il.13. Portret Nusche EluardIl.14. Panny z Awinionu

33 Il.15. Trzech muzykantówIl.16. Taniec

34 Il.17. Portret Dory MaarIl.18. Zakochani

35 Il.19. Głowa czytającej kobietyIl.20. Popiersie kobiety w kapeluszu

36 Il.21. Płacząca kobietaIl.22. Sylwetta

37 Il.23. Guernica

38 Il.24. Portret Kahnweilera Il.25. Portret Daniela-Henry’ego Kahnweilera

39 Il.26. Mężczyzna z fajkąIl.27. Mężczyzna w kapeluszu

40 Il.28. Portret Maxa JakobaIl.29. Portret Renoira

41 Il.30. Portret Józefa Stalina

42 Il. 31. Portret kobietyIl.32. Gitara

43 Kubizm w architekturze

44 Il.33. Baskijskie Ministerstwo Zdrowia Il.34.. Baskijskie Ministerstwo Zdrowia – wnętrze

45 Il.35. Muzeum Żydowskie w Berlinie Il.36. Dom Czarnej Madonny w Pradze

46 Kubizm w designie

47 Il.37. LustroIl.38. Wnętrze łazienki

48 Il.39. StolikiIl.40. Wazon

49 Spis ilustracji: Il.1. Il.2.http://grafiksaati.com/Ressamlar/PabloPicasso/picasso_resimleri_web_sayfalari_En lish/1-41/pablo_picasso_jacqueline_rocque_230.htm Il.3. Il.4. Il.5.http://www.exoticexcess.com/art/never-before-exhibited-pablo-picasso-portrait-at- heather-james-fine-art/ Il.6. Il.7. Il.8.

50 Il.9. Il.10. Il.11. Il.12. Il.13. Il.14. Il.15. Il.16.

51 Il.17. Il.18. Il.19. Il.20.http://www.poland.gov.pl/Gwiazdy,na,Gwiazdke,wyjatkowa,wystawa,w,Muz.,Narod owym,Kalendarium,5577x772.html Il.21. Il.22. Il.23. Il.24. Il.25.

52 Il.26. Il.27. Il.28. Il.29. Il.30. Il.31. Il.32. guitar.shtml

53 Il.33. Il.34. Il.35. zdjec.html Il.36. Il.37. Il.38. Il.39. Il40.


Pobierz ppt "PABLO PICASSO POMAGA W DYSKALKULII ĆWICZENIA STYMULUJĄCE PODCZAS NAUKI MATEMATYKI W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Z WYKORZYSTANIEM REPRODUKCJI OBRAZÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google