Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PABLO PICASSO POMAGA W DYSKALKULII ĆWICZENIA STYMULUJĄCE PODCZAS NAUKI MATEMATYKI W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Z WYKORZYSTANIEM REPRODUKCJI OBRAZÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PABLO PICASSO POMAGA W DYSKALKULII ĆWICZENIA STYMULUJĄCE PODCZAS NAUKI MATEMATYKI W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Z WYKORZYSTANIEM REPRODUKCJI OBRAZÓW."— Zapis prezentacji:

1 PABLO PICASSO POMAGA W DYSKALKULII ĆWICZENIA STYMULUJĄCE PODCZAS NAUKI MATEMATYKI W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Z WYKORZYSTANIEM REPRODUKCJI OBRAZÓW ARTYSTY Z OKRESU KUBISTYCZNEGO) Opracowała: MAGDALENA SOBAŃ Model edukacyjny projektu „Praktyka czyni mistrza”

2 Projekt ma na celu udzielenia pomocy dzieciom ze stwierdzoną dysfunkcją – dyskalkulią.

3 Projekt: Pablo Picasso pomaga w dyskalkulii – ćwiczenia stymulujące podczas nauki matematyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej (z wykorzystaniem reprodukcji obrazów artysty z okresu kubistycznego)  Celem projektu jest udzielenie pomocy dzieciom ze stwierdzoną dysfunkcją – dyskalkulią. DYSKALKULIA - charakteryzuje się miedzy innymi trudnościami w:  operowaniu liczbami,  opanowaniu pojęć matematycznych,  operowaniu pojęciem liczby, tzw. niskim rozumowaniem operacyjnym.

4 Rodzaje dyskalkulii  Dyskalkulia werbalna (słowna) – ujawnia się w postaci zaburzeń zdolności nazywania pojęć i relacji matematycznych, trudności z określaniem liczby obiektów, problemów z nazywaniem cyfr i numerów.  Dyskalkulia leksykalna (związana z czytaniem) – to zaburzenie odczytywania symboli matematycznych, cyfr, liczb i znaków operacyjnych, trudności w kojarzeniu symboli operacyjnych (+, -, x, ≤, ≥) z ich nazwami.

5  Dyskalkulia graficzna - objawia się trudnościami w zapisywaniu liczb i symboli operacyjnych, problemami z zapisem liczb przy pisemnym dodawaniu i odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu.  Dyskalkulia wykonawcza - polega na zaburzeniu manipulowania realnymi lub obrazkowymi obiektami w celach matematycznych - obliczania liczebności zbioru, porównywanie ilości i wielkości; trudnościach z uszeregowaniem obiektów według kolejności rosnącej lub malejącej; problemach z wskazywaniem, który z porównywanych obiektów jest mniejszy, większy, które obiekty są tej samej wielkości.

6  Dyskalkulia pojęciowo-poznawcza – to zaburzenie rozumienia idei matematycznych, relacji niezbędnych do dokonywania obliczeń pamięciowych; dziecko wykazuje trudności w dostrzeganiu zależności liczbowych (np. 6 to połowa 12).  Dyskalkulia operacyjna – jest zaburzeniem dotyczącym dokonywania działań matematycznych mimo możliwości wzrokowo-przestrzennych oraz umiejętności czytania i pisania liczb.

7 Modelowe trudności związane z dyskalkulią  kłopoty z wykonywaniem podręcznikowych działań na materiale liczbowym (dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie),  wtórny zanik zdolności rozumowania logicznego na materiale liczbowym,  problemy w myśleniu, analizowaniu oraz wyciąganiu wniosków z działań matematycznych,  silne ataki stresu o podłożu nerwicowym przed podjęciem wykonania działań matematycznych,  problem z poprawnym odczytaniem godziny na zegarku,  problemy z liczeniem na palcach,  kłopoty rozróżnianiem lub grupowaniem pewnych liczb czy przedmiotów (przedmioty muszą być liczone pojedynczo).

8 Reprodukcje artysty zostaną wykorzystane do stworzenia logicznych układanek, dzięki którym dziecko będzie mogło policzyć np.:  ile trójkątów, kwadratów, rombów, trapezów artysta użył w danym portrecie czy pejzażu (dodawanie, odejmowanie),  jak dużo potrzeba np. czarnych lub żółtych kół i prostokątów, by ułożyć owoce w martwej naturze (mnożenie i dzielenie).

9 Cel ćwiczeń Ćwiczenia te mają na celu:  stymulację umysłu dziecka do rozpoznawania i zapamiętywania nie tylko działań matematycznych i figur geometrycznych,  wyobrażenia sobie przez dziecko konkretnej treści działania,  wprowadzenie ucznia w świat sztuki,  rozbudzenie świadomości poczucia estetycznego,  zwrócenie uwagi dziecka na kolor, kształt i układ kompozycyjny dzieła.

10 Zamiast standardowych środków dydaktycznych, np. patyczków do liczenia, uczeń ma przed sobą fantazyjne, kolorowe plansze, które w pierwszym momencie nie kojarzą mu się z zadaniem, jakie ma do wykonania. Dziecko musi policzyć i rozpoznać figury geometryczne, które zostały zaznaczone na reprodukcji kolorem.

11 Przykładowe plansze z zadaniami:

12 W przykładowym ćwiczeniu dziecko ma policzyć, ile na obrazku znajduje się zaznaczonych kolorem kółek, trapezów i trójkątów.

13 W przykładowym ćwiczeniu dziecko ma policzyć, ile na obrazku znajduje się zaznaczonych kolorem kółek i trójkątów.

14 W przykładowym ćwiczeniu dziecko ma policzyć, ile na obrazku znajduje się zaznaczonych kolorem kółek, trapezów, trójkątów i prostokątów.

15 Pablo Picasso

16 Ludzie są dziwni. Powiecie im, że istnieje 934 527 841 765 gwiazd we wszechświecie – uwierzą wam na słowo. Gdy natomiast ustawicie na ławce w parku tabliczkę z napisem „świeżo malowane", wówczas każdy przechodzień sprawdzi to własnym palcem. Pablo Ruiz Picasso

17 Pablo Picasso Pablo Picasso – ur. 25 października 1881 w Maladze, zm. 8 kwietnia 1973 w Mougins.  Pablo Picasso, właściwie Pablo Ruiz Picasso. Malarz, grafik, rzeźbiarz i ceramik.  Talent Picassa został odkryty przez jego ojca, znakomitego rysownika. Od najmłodszych lat Pablo ujawniał swój talent malarski i plastyczny. Kształcił się w Hiszpanii, później w Paryżu (1901-1922), gdzie znaczny wpływ na jego twórczość miało zetknięcie z postimpresjonistami (m.in. Henrim de Toulouse-Lautrekiem, który miał duży wpływ na jego twórczość sprzed 1901 roku).  Razem z malarzem Georges’em Brakiem dał początek kubizmowi – stylowi, który stał się jednym z ważniejszych kierunków modernistycznych pierwszej połowy XX wieku.

18 Picasso odwiedził Polskę z okazji Międzynarodowego Kongresu Pokoju we Wrocławiu w 1948, zaprojektował też symbol festiwalu: gołębia jako znaku komunistycznego ruchu na rzecz pokoju. Podarował wówczas cykl własnoręcznie malowanych talerzy dla Muzeum Narodowego w Warszawie.

19  Za manifest kubizmu uważana bywa premiera utworu scenicznego Parady do libretta Jean Cocteau, do którego muzykę napisał Erik Satie, a scenografię zaprojektował Picasso. Utwór wystawiony został w 1917 przez Balety Rosyjskie Siergieja Diagilewa.  Zapowiedzią malarstwa kubistycznego był obraz Picassa Panny z Avignon (1907). W 1908 krytyk Louis Vauxelles, w związku z pejzażami Braque'a odznaczającymi się geometrycznym uproszczeniem brył, napisał o artyście, że „sprowadza wszystko do kubów”.

20  W 1909 roku Piccaso w recenzji z Salonu Jesiennego użył z intencją ironiczną określenia „kubista". Termin ten wszedł w powszechne użycie od 1911, tracąc powoli znaczenie pejoratywne. Głównym obrońcą i teoretykiem kubizmu był G. Apollinaire, który wydał w 1913 książkę Les peintres cuhistes.

21 Fazy kubizmu:  prekubistyczna (1906-1909)-odrzucenie perspektywy i przestrzeni atmosferycznej, geometryzacja, wydobycie struktury podziału przedmiotu, tłumienie koloru;  analityczna (1909-1912)-rozbicie form przedmiotu, dekompozycja w celu osiągnięcia efektu profilów zachodzących na siebie, widzianych z kilku stron jednocześnie;  syntetyczna (od 1912/13)-wprowadzenie collages, podkreślenie konstrukcji obrazu, a nie przedmiotu przedstawianego, przywrócenie koloru.

22 Kubizm był uprawiany jeszcze w latach 20. czerpali z niego: Marc Chagall, Tadeusz Makowski, Marcel Gromaire. Kubizm dał początek kilku kierunkom sztuki współczesnej:  konstruktywizmowi,  neoplastycyzmowi,  ekspresjonizmowi,  kubizmowi w architekturze.

23  Na początku lat 20. pod wpływem podróży włoskich Piccaso tworzył kompozycje o cechach klasycznych, np. Czytająca (1921), Źródło (1921), następnie zbliżył się do surrealizmu ekspresyjną deformacją i dynamizmem, np. Taniec (1915), Kąpiące się kobiety (1928).  Po II wojnie światowej Piccaso uprawiał nadal twórczość wielotematyczną – malował sceny mitologiczne, fantastyczne, pejzaże, kompozycje figuralne. Dokonał też reinterpretacji dzieł E. Delacroix, D.R. Velázqueza, E. Maneta. Jednocześnie kontynuował bogatą twórczość graficzną – tworzył akwatinty, akwaforty, litografie i liczne rysunki.

24  Okres twórczości powojennej Picassa jest bardzo bogaty, różnorodny i nie poddaje się klasyfikacji. Na tle sztuki XX wieku osobowość twórcza Picassa miała olbrzymi wpływ na każdą dziedzinę współczesnej plastyki.

25 Nie zrozumiecie sztuki dopóty, dopóki nie zrozumiecie, że w sztuce 1+1 może dać każdą liczbę, za wyjątkiem 2. Pablo Ruiz Picasso Przykładowe reprodukcje obrazów Picassa

26 Il.1. Głowa Il.2. Jacqueline Rocque

27 Il.3. Marie-Therese WalterIl.4. Naga w fotelu

28 Il.5. Portret PalomyIl.6. Maya z lalką

29 Il.7. MarzenieIl.8. Jacqueline z kwiatami

30 Il.9. GitaraIl.10. Gitara

31 Il.11. Mandolina i gitaraIl.12. Dora Maar

32 Il.13. Portret Nusche EluardIl.14. Panny z Awinionu

33 Il.15. Trzech muzykantówIl.16. Taniec

34 Il.17. Portret Dory MaarIl.18. Zakochani

35 Il.19. Głowa czytającej kobietyIl.20. Popiersie kobiety w kapeluszu

36 Il.21. Płacząca kobietaIl.22. Sylwetta

37 Il.23. Guernica

38 Il.24. Portret Kahnweilera Il.25. Portret Daniela-Henry’ego Kahnweilera

39 Il.26. Mężczyzna z fajkąIl.27. Mężczyzna w kapeluszu

40 Il.28. Portret Maxa JakobaIl.29. Portret Renoira

41 Il.30. Portret Józefa Stalina

42 Il. 31. Portret kobietyIl.32. Gitara

43 Kubizm w architekturze

44 Il.33. Baskijskie Ministerstwo Zdrowia Il.34.. Baskijskie Ministerstwo Zdrowia – wnętrze

45 Il.35. Muzeum Żydowskie w Berlinie Il.36. Dom Czarnej Madonny w Pradze

46 Kubizm w designie

47 Il.37. LustroIl.38. Wnętrze łazienki

48 Il.39. StolikiIl.40. Wazon

49 Spis ilustracji: Il.1. http://pablo-picasso.vide.pl/head.aspx?id=41312 Il.2.http://grafiksaati.com/Ressamlar/PabloPicasso/picasso_resimleri_web_sayfalari_En lish/1-41/pablo_picasso_jacqueline_rocque_230.htm Il.3. http://www.abcgallery.com/P/picasso/picasso106.html Il.4. http://www.abcgallery.com/P/picasso/picasso91.html Il.5.http://www.exoticexcess.com/art/never-before-exhibited-pablo-picasso-portrait-at- heather-james-fine-art/ Il.6. http://malarstwo.awardspace.info/obraz-1221.php Il.7. http://pablo-picasso.vide.pl/marzenie.aspx?id=12108 Il.8. http://www.abcgallery.com/P/picasso/picasso146.html

50 Il.9. http://www.artbiznes.pl/index.php/picasso-grajacy-na-nutke-kubizmu/ Il.10. http://www.artbiznes.pl/index.php/picasso-grajacy-na-nutke-kubizmu/ Il.11. http://www.magazynsztuki.pl/pablo-picasso/ Il.12. http://pablo-picasso.vide.pl/dora-maar.aspx?id=12094 Il.13. http://www.abcgallery.com/P/picasso/picasso41.html Il.14. http://flaker.pl/f/6632848 Il.15. http://en.wahooart.com/A55A04/w.nsf/Opra/BRUE-5ZKDK5 Il.16. http://pablo-picasso.vide.pl/taniec.aspx?id=12104

51 Il.17. http://pablo-picasso.vide.pl/portret-dory-maar.aspx?id=12103 Il.18. http://paryz.pagesperso-orange.fr/pablo_picasso.html Il.19. http://pablo-picasso.vide.pl/glowa-czytajacej-kobiety.aspx?id=12093 Il.20.http://www.poland.gov.pl/Gwiazdy,na,Gwiazdke,wyjatkowa,wystawa,w,Muz.,Narod owym,Kalendarium,5577x772.html Il.21. http://www.ngv.vic.gov.au/picasso/ Il.22. http://joanna-bilik-stocka.com/shop/?33,obraz-nr-31--kopia-wg-p.picassa-sylwetta- Il.23. http://www.atbreak.com/videos/3d-tour-of-picassos-guernica/ Il.24. http://picasaweb.google.com/lh/photo/tinDco4zDCHv6ulQM-ud4A Il.25. http://toastyart.com/content/picasso-portrait-de-daniel-henry-kahnweiler

52 Il.26. http://www.drasnergallery.com/artists/picasso.html Il.27. http://www.drasnergallery.com/artists/picasso.html Il.28. http://en.wahooart.com/A55A04/w.nsf/Opra/BRUE-8EWNGP Il.29. http://en.wahooart.com/A55A04/w.nsf/Opra/BRUE-8EWNHV Il.30. http://www.nybooks.com/multimedia/view-photo/1944 Il.31. http://www.alaintruong.com/tag/Pablo%20Picasso/p80-0.html Il.32. http://www.bbc.co.uk/bbcone/modernmasters/virtual-exhibition/picasso/9- guitar.shtml

53 Il.33. http://sztuka-architektury.pl/index.php?ID_PAGE=16031 Il.34. http://sztuka-architektury.pl/index.php?ID_PAGE=16031 Il.35. http://kultura.dziennik.pl/galeria/76928,1,architektura-pelna-emocji-galeria- zdjec.html Il.36. http://pragaprzewodnik.wordpress.com/tag/kubizm-w-architekturze/ Il.37. http://www.nokaut.pl/lustra-do-przedpokoju/lustro-kare-design-involuto-80.html Il.38. http://dlalejdis.pl/artykuly/kuszacy_urok_asymetrii Il.39. http://czasnawnetrze.pl/design/czas-na-piekne-rzeczy/12210-designerski-kubizm Il40. http://designoswojony.wordpress.com/2008/11/13/kubizm-po-czesku/


Pobierz ppt "PABLO PICASSO POMAGA W DYSKALKULII ĆWICZENIA STYMULUJĄCE PODCZAS NAUKI MATEMATYKI W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Z WYKORZYSTANIEM REPRODUKCJI OBRAZÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google