Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Ministersto Edukacji Narodowej Jak się zmieniały podstawy? Konferencje w Żerkowie (27-28 listopada 2008 r.)

Коpie: 1
EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Ministersto Edukacji Narodowej Jak się zmieniały podstawy? Konferencje w Żerkowie (27-28 listopada 2008 r.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Ministersto Edukacji Narodowej Jak się zmieniały podstawy? Konferencje w Żerkowie (27-28 listopada 2008 r.)"— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Ministersto Edukacji Narodowej Jak się zmieniały podstawy? Konferencje w Żerkowie (27-28 listopada 2008 r.) i w Krakowie (3-4 grudnia 2008 r.) Marcin Karpiński

2 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Jak i kiedy zmieniała się podstawa? Rok 1999 Rok 2007 Rok 2009 We wszystkich klasach od razu. W pierwszej i czwartej klasie szkoły podstawowej oraz w pierwszej klasie gimnazjum. W pierwszej klasie szkoły podstawowej i w pierwszej klasie gimnazjum.

3 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Co z tego wynika? Przez sześć lat (od roku 2009. do 2014.) do pierwszej klasy gimnazjum trafiać będą uczniowie uczeni według podstawy z 2007 r.

4 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Okres przejściowy Aż do 2014 roku absolwenci szkoły podstawowej nie muszą: wiedzieć, co to jest procent, umieć obliczać wartość bezwzględną. Mimo, że podręczniki napisane do nowej podstawy mogą tę wiedzę zakładać.

5 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Okres przejściowy Ale za to: Posługują się cyframi rzymskimi dla liczb większych od 30. Rozwiązują równania pierwszego stopnia, nie tylko wtedy, gdy niewiadoma występuje tylko po jednej stronie równania. Mimo, że podręczniki nie będą zakładać tych umiejętności.

6 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Reforma w liceum, technikum i szkołach zawodowych Wchodzi w 2012 roku i trafiają na nią absolwenci gimnazjum uczeni według nowej podstawy.

7 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Zmiany w 2007 r. Szkoła podstawowa Zakładano, że do pierwszej klasy trafią sześciolatki. Weszły w życie dla starszych, niż zakładano dzieci.

8 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Zmiany w 2007 r. Zapisy kolejnych podstaw trudno porównywać: – są sformułowane na różnym poziomie ogólności, Podstawa z roku 1999: figury podobne. Podstawa z roku 2007: twierdzenie Talesa; cechy podobieństwa trójkątów. – znaczenie mają nie tylko zapisy podstawy, ale też praktyka szkolna i treści aktualnych podręczników. szkolna i treści aktualnych podręczników.

9 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Zmiany treści nauczania w 2007 r. Szkoła podstawowa Usunięto: obliczanie procentu danej liczby, przykłady przyporządkowań, układ współrzędnych, odbicia lustrzane, oś symetrii figury. Dodano: zadania typu droga-prędkość-czas, ostrosłupy – ich siatki i modele, walce, stożki, kule, a także wszystkie treści, które przesunięto z klas I-III, np. porównywanie ilorazowe.

10 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Zmiany treści nauczania w 2007 r. Gimnazjum Gimnazjum Usunięto: wzory skróconego mnożenia, funkcje inne, niż liczbowe, funkcję liniową, geometryczną interpretację układu równań, przekształcenia geometryczne, pierwiastek sześcienny z liczby ujemnej, twierdzenie Talesa, cechy podobieństwa trójkątów, prostopadłość i równoległość w przestrzeni. Dodano: graniastosłupy pochyłe.

11 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Zapis w podstawie dla gimnazjum: przekształcanie wyrażeń algebraicznych i wzorów. Zapis w standardach egzaminacyjnych dla liceum, poziom podstawowy: uczeń posługuje się wzorami skróconego mnożenia: (a ± b) 2, (a ± b) 3, a 2 – b 2, a 3 ± b 3.

12 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Zmiany treści nauczania w 2007 r. Liceum i technikum. Zakres podstawowy Usunięto: logikę i zbiory, trygonometrię dla kątów innych, niż ostre, dzielenie wielomianów, funkcję homograficzną, wzory kombinatoryczne. funkcję wykładniczą, logarytmy, Dodano: pojęcie cotangensa, miarę łukową kąta, treści, które przeszły z gimnazjum, np. funkcję liniową i twierdzenie o związku między kątem środkowym i wpisanym.

13 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Zmiany treści nauczania w 2007 r. Liceum i technikum. Zakres rozszerzony Usunięto: logikę i zbiory, granice ciągów, granice funkcji i pochodne, prawdopodobieństwo warunkowe, zdarzenia niezależne, schemat Bernoullego. twierdzenie o związkach miarowych między odcinkami stycznych i siecznych, twierdzenie o trzech prostych prostopadłych. Dodano: szereg geometryczny, pojęcie cotangensa,

14 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Główne zmiany treści nauczania w obecnej reformie Szkoła podstawowa: powrót procentów, ale w mniejszym zakresie. Obliczenia praktyczne. Uczeń: interpretuje 100% pewnej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, a 1% – jako setną część pewnej wielkości liczbowej; w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości, w stopniu trudności typu 50%, 10%, 20%.

15 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Gimnazjum: usunięcie nierówności pierwszego stopnia, usunięcie twierdzenia Talesa, usunięcie cech podobieństwa trójkątów, dodanie hasła o zapisie liczb w systemie rzymskim, dodanie hasła o posługiwaniu się wzorami funkcji.

16 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Zapisy obecnej podstawy dotyczące funkcji Wykresy funkcji: 1) układ współrzędnych kartezjańskich, 2) funkcja liczbowa i jej wykres, 3) Przykłady zależności funkcyjnych występujących w przyrodzie, gospodarce i życiu codziennym, m. in. proporcjonalność prosta, gospodarce i życiu codziennym, m. in. proporcjonalność prosta, 4) Odczytywanie informacji z wykresu funkcji opisującej sytuację praktyczną. praktyczną. powrót

17 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Ministerstwo Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA


Pobierz ppt "EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Ministersto Edukacji Narodowej Jak się zmieniały podstawy? Konferencje w Żerkowie (27-28 listopada 2008 r.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google