Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZINTEGROWANA POLITYKA BEPIECZEŃSTWA „Szkoła promująca bezpieczeństwo” Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZINTEGROWANA POLITYKA BEPIECZEŃSTWA „Szkoła promująca bezpieczeństwo” Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół."— Zapis prezentacji:

1 ZINTEGROWANA POLITYKA BEPIECZEŃSTWA „Szkoła promująca bezpieczeństwo” Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej Luty 2016

2 WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY

3 Ankietę w grudniu 2013 r. wypełniło 142 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej Ankietę w lutym 2016 r. wypełniło 138 uczniów

4 Płeć ankietowanych

5 1. Czy byłaś/eś ofiarą przemocy w szkole lub jej okolicy?

6 2. Jeśli byłeś/łaś ofiarą przemocy to jaka była jej forma? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

7 3. Czy powiadomiłeś kogoś o tym fakcie? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

8 4. Jeżeli tak, to kogo?

9 5. Gdzie zdarzenie miało miejsce? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

10 6.Czy byłeś/aś świadkiem przemocy w szkole i jej okolicy?

11 7.Jeżeli byłeś świadkiem przemocy w szkole, to gdzie to miało miejsce?

12 8. Jak często dzieje się coś złego w szkole?

13 9.Kiedy dzieje się coś złego w szkole?

14 10.Czy byłeś/aś świadkiem przemocy poza szkołą?

15 11.Jeśli tak, to gdzie to miało miejsce?

16 12. Czy zareagowałeś/aś na tę sytuację?

17 13.Jeśli tak, to w jaki sposób to zrobiłeś? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

18 14. Czy sprawca przemocy był Ci znany?

19 15. Jeżeli tak, to kim był?

20 16. Czy Ty dokonywałeś przemocy w szkole i jej okolicy?

21 17. Jeśli tak, to działałeś:

22 18. Jaka była to forma przemocy? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

23 19. Dlaczego dokonywałeś/aś przemocy?

24 20. Czy poniosłeś/aś konsekwencje związane z dokonaną przez Ciebie przemocą?

25 21. Jeżeli tak, to jakie?

26 22.Co proponujesz uczynić, by w Twojej szkole i jej okolicy nie miały miejsca akty przemocy? Zdecydowana większość uczniów twierdzi, że w szkole i okolicy jest bezpiecznie. Jednak proponują: zwiększyć ilość kamer częstsze dyżury nauczycieli zaostrzyć rygor, więcej konsekwencji wobec uczniów zwiększyć kontrolę uczniów zajęcia profilaktyczne wspólne działanie w celu integracji

27 Co proponujesz uczynić, by w Twojej szkole i jej okolicy nie miały miejsca akty przemocy? Uczniowie uważają także, że:  Nic – szkoła jest bezpieczna

28 23. Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie?

29 WNIOSKI Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów pokazują, że problem przemocy nadal istnieje. Według uczniów jest to przemoc głównie psychiczna, a więc: przezywanie wyśmiewanie, dokuczanie. W mniejszym stopniu występują rozwiązania siłowe jak szturchanie czy kopanie. Najbardziej niebezpiecznym miejscem z punktu widzenia młodzieży najbardziej niebezpiecznym miejscem jest szkoła - korytarz i szatnia (dotąd były to toalety), a także sala lekcyjna w czasie przerwy. Ankietowani wskazują, że rzadko i bardzo rzadko dzieje się „coś złego” w szkole. Przyznają, że byli świadkami przemocy także w drodze do szkoły lub ze szkoły i w okolicy, gdzie mieszkają. 98 % uczniów stwierdziło, że szkoła jest bezpieczna (w ankiecie z 2013 roku - 94%).

30 WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD GRONA PEDAGOGICZNEGO

31 Ankietę wypełniło w 2013 roku: 20 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej w 2016 roku: 24 nauczycieli

32 1.Czy był/a Pan/Pani świadkiem przemocy w szkole ?

33 2. Jeżeli tak, to jakiego rodzaju była to przemoc? Fizyczna - 3 Psychiczna - 2 Fizyczna - 0 Psychiczna - 1

34 3. Czy zareagował/a Pan /Pani na fakt przemocy? 2013rok: TAK - odpowiedziały 4 osoby 2016 rok: TAK – odpowiedziała 1 osoba

35 4.Jeżeli tak, to, kogo o tym fakcie Pan/Pani powiadomił/a? 2013r.:2016 r.: DYREKTORA11 WYCHOWAWCĘ40 PEDAGOGA21 RODZICÓW10 POLICJĘ00 NIKOGO00 INNE00

36 5. Czy wie Pan/Pani jak zakończyła się sprawa ? w 2013 r: TAK - odpowiedziały 4 osoby w 2016 r: TAK - odpowiedziała 1 osoba

37 6. Jeżeli tak, to jaki udział był Pana/ Pani w tej sprawie? uczestniczyłem/łam w czynnościach od początku do końca - odpowiedziały 4 osoby ( w 2013r.) uczestniczyłem/łam w czynnościach od początku do końca - odpowiedziała 1 osoba ( w 2016r.)

38 7. Czy rozmawia Pan/Pani z uczniami o przemocy?

39 8. Jeżeli tak, to proszę o podanie, w jakiej formie prowadzone są te rozmowy? Podczas lekcji wychowawczych Pogadanki Rozmowy indywidualne Filmy edukacyjne Dyskusje na forum klasy Potępianie negatywnych zachowań

40 9. Czy uważa Pan/Pani, że w Pana/Pani szkole jest bezpiecznie? W 2013 roku i w 2016 roku 100 % odpowiedzi TAK

41 10. Czy czuje się Pan/Pani w swojej szkole bezpiecznie? W 2013 roku i w 2016 roku 100 % odpowiedzi TAK

42 11. Kto według Pana/Pani jest odpowiedzialny za przemoc w szkole? Uczniowie Media, Internet Środowisko rówieśnicze Środowisko rodzinne

43 WNIOSKI Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli pokazują, że przemoc na terenie szkoły występuje sporadycznie. Prawie wszyscy nauczyciele rozmawiali z uczniami o przemocy i jej skutkach. Nauczyciele podejmowali w związku z tym różnorodne działania. Wszyscy nauczyciele czują się w szkole bezpiecznie.

44 WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD RODZICÓW

45 Ankietę wypełniło w 2013 roku: 125 rodziców uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej w 2016 roku: 124 rodziców uczniów

46 1. Czy Pana/Pani dziecko było ofiarą przemocy ?

47 2. Jeśli tak, to jaki był rodzaj tej przemocy ? (można zaznaczyć obie odpowiedzi)

48 3. Gdzie miało miejsce zdarzenie ?

49 4.Czy sprawca przemocy był znany dziecku ? W 2013 r. TAK – odpowiedziało 5 osób W 2016 r. TAK - odpowiedziało 5 osób NIE – odpowiedziała 1 osoba

50 5. Czy powiadomiono kogoś o tym fakcie?

51 7. Czy sprawca poniósł konsekwencje za swój czyn?

52 8. Czy uważa Pan/Pani, że szkoła do której uczęszcza dziecko jest bezpieczna ?

53 9. Kto według Pana/Pani jest odpowiedzialny za istnienie przemocy w szkole ?  Uczniowie  Środowisko  Nauczyciele  Media  System  Dostęp do używek  Za niskie kary

54 10. Co Pan/Pani proponuje uczynić, by w szkole dziecka i jej okolicy było bezpiecznie ? Kamery, Rozmowy z uczniami i rodzicami na temat konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zachowań agresywnych, Zajęcia profilaktyczne, Współpraca z Policją (patrole), Konsekwencje karne, Zwiększyć nadzór, Ochroniarze.

55 Dziękuję za uwagę! Wyniki ankiet 2013 r. opracowała mgr Ewelina Liber Wyniki ankiet 2016 r. opracowała mgr Patrycja Górka


Pobierz ppt "ZINTEGROWANA POLITYKA BEPIECZEŃSTWA „Szkoła promująca bezpieczeństwo” Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół."

Podobne prezentacje


Reklamy Google