Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena zagrożenia powodziowego na Mazowszu – doświadczenia z powodzi zimowej i letniej 2010 roku Krzysztof Dąbrowski Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena zagrożenia powodziowego na Mazowszu – doświadczenia z powodzi zimowej i letniej 2010 roku Krzysztof Dąbrowski Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i."— Zapis prezentacji:

1 Ocena zagrożenia powodziowego na Mazowszu – doświadczenia z powodzi zimowej i letniej 2010 roku Krzysztof Dąbrowski Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Warszawa, 1 marca 2012 r.

2 Plan prezentacji: 1.Ocena zagrożenia powodziowego na Mazowszu 2.Doświadczenia z powodzi zimowej i letniej 2010 r.

3 Ocena zagrożenia powodziowego na Mazowszu

4 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) na bieżąco monitoruje sytuację hydrologiczną i meteorologiczną poprzez pozyskiwanie informacji: z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW); z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW); Informacje z PCZK; obserwacje terenowe

5

6 Zalodzenie na Wiśle

7 Zalodzenie na Narwi

8 Zalodzenie na Bugu

9 Wnioski: Na podstawie prognoz meteorologicznych w najbliższym tygodniu należy spodziewać się zanikania i spływania pokrywy lodowej na rzekach woj. mazowieckiego. W związku z możliwością powstawania zatorów lodowych związanych ze spływem kry i śryżu istnieje możliwość lokalnych spiętrzeń wody także na mniejszych ciekach wodnych i zalewania niżej położonych terenów. W związku z niskim stanem wody na głównych rzekach, można oczekiwać (mimo zwiększonego spływu wód powierzchniowych) osiągnięcia poziomów w przedziale stanów średnich i wysokich. Na mniejszych rzekach lokalnie – powyżej ostrzegawczych i około alarmowych.

10 Rekomendacje dla służb powiatowych przygotowywane przez WCZK Zwiększyć retencję w górnych partiach zlewni. Udrożniać przepusty i przewężenia na ciekach wodnych, które mogą powodować lokalne podpiętrzenia wody i podtopienia. Przeprowadzić rekonesans umocnień brzegowych szczególnie zagrożonych. Na bieżąco przekazywać informacje w ramach struktur zarządzania kryzysowego. Utrzymywać w 24h gotowości lodołamacze.

11 Doświadczenia z powodzi zimowej i letniej 2010 r.

12 Katastrofalne powodzie na terenie Mazowsza Powódź roztopowa w 1979 r. - największa powódź pięćdziesięciolecia (1946-1995): w dorzeczu Narwi i Bugu, zagrożone m.in. Ostrołęka i część Pułtuska; 20 tys. km² gruntów ornych i użytków zielonych;pod wodą ponad 20 tys. km² gruntów ornych i użytków zielonych; 17749 budynków i 1250 mostów;uszkodzonych 17749 budynków i 1250 mostów; 1,9 mld złłączna wartość strat to 1,9 mld zł

13 Powódź 1979

14 Katastrofalne powodzie na terenie Mazowsza Powódź zatorowa w styczniu 1982 roku w powiecie płockim: Wisła zalała tereny położone na lewym, niskim brzegu rzeki,najpierw w Popłacinie, potem Radziwiu i Dobrzykowie; ewakuowano prawie 15 tys. ludzi i 12 tys. zwierząt; zalanych 18 tys. ha; straty oszacowano na ponad 4 mld ówczesnych złotych.

15 Powódź 1982

16 Suma opadów w maju 2010 r.

17 Stan wody w rzekach – 22 maja 2010r.

18 66 000 ha zniszczonych 1300 rodzin poszkodowanych 3 000 uszkodzonych obiektów budowlanych Szacunkowa skala strat w sektorach publicznym i prywatnym >1000 000 000 zł

19 POMOC I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI Do 30 kwietnia 2011 r. na pomoc i usuwanie skutków powodzi przyznano łącznie 183 mln zł ponad 123 mln zł prawie 60 mln zł do 31 grudnia 2010 r. od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011 r.

20 Do końca 2010 r. na pomoc i usuwanie skutków powodzi przekazano > 123 mln zł pomoc społeczna – 32,5 mln zł, pomoc dla gospodarstw rolnych – 12,5 mln zł, odbudowa infrastruktury komunalnej – 41,2 mln zł, odbudowa infrastruktury hydrotechnicznej – 37 mln zł

21 Do 30 kwietnia 2011 r. na pomoc i usuwanie skutków powodzi przyznano ~ 60 mln zł pomoc społeczna – 1,3 mln zł, odbudowa infrastruktury komunalnej – 31 mln zł, odbudowa infrastruktury hydrotechnicznej – 18 mln zł

22 NAPRAWA INFRASTRUKTURY HYDROTECHNICZNEJ Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbudowę infrastruktury hydrotechnicznej uszkodzonej podczas powodzi w 2010 roku wydały łącznie 37 mln zł. Na rok 2011 zadania RZGW i WZMiUW dotyczące odbudowy infrastruktury hydrotechnicznej uszkodzonej podczas powodzi w 2010 roku, o łącznej wartości ok. 44 mln zł (RZGW – 20 mln zł, WZMiUW – 24 mln zł), zostały zgłoszone do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Decyzją Ministra Finansów Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie przyznano już 18 mln zł (z 24 mln zł)

23

24

25

26

27 Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. ws. oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Dokumenty planistyczne:  Wstępna ocena ryzyka powodziowego (2011)  Mapy zagrożenia powodziowego (2013)  Mapy ryzyka powodziowego (2013)  Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (2015)

28 Dziękuję za uwagę! kdabrowski@mazowieckie.pl www.mazowieckie.pl


Pobierz ppt "Ocena zagrożenia powodziowego na Mazowszu – doświadczenia z powodzi zimowej i letniej 2010 roku Krzysztof Dąbrowski Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google