Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa w powiecie olkuskim w 2011 roku 1 Olkusz, luty 2012 roku Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa w powiecie olkuskim w 2011 roku 1 Olkusz, luty 2012 roku Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa w powiecie olkuskim w 2011 roku 1 Olkusz, luty 2012 roku Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

2 2 Słowniczek terminów Wszczęte postępowanie przygotowawcze: dochodzenie lub śledztwo wszczęte przez policję w związku ze zdarzeniem, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest przestępstwem. Przestępstwo stwierdzone: zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym stwierdzono, że jest ono przestępstwem. Przestępstwo wykryte: stwierdzone przestępstwo, w którym ustalono przynajmniej jedną osobę podejrzaną i udowodniono jej popełnienie przestępstwa w zakończonym postępowaniu przygotowawczym. Przestępstwo kryminalne: najczęściej występująca kategoria przestępstw obejmująca kradzieże, włamania, rozboje, bójki i pobicia oraz inne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Obok niej występują jeszcze przestępstwa „gospodarcze” oraz „inne”. Słowniczek terminów Wszczęte postępowanie przygotowawcze: dochodzenie lub śledztwo wszczęte przez policję w związku ze zdarzeniem, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest przestępstwem. Przestępstwo stwierdzone: zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym stwierdzono, że jest ono przestępstwem. Przestępstwo wykryte: stwierdzone przestępstwo, w którym ustalono przynajmniej jedną osobę podejrzaną i udowodniono jej popełnienie przestępstwa w zakończonym postępowaniu przygotowawczym. Przestępstwo kryminalne: najczęściej występująca kategoria przestępstw obejmująca kradzieże, włamania, rozboje, bójki i pobicia oraz inne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Obok niej występują jeszcze przestępstwa „gospodarcze” oraz „inne”.

3 3 Zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku: zatrzymanie przez policję sprawcy przestępstwa w czasie jego popełnienia lub bezpośrednio po nim, najczęściej w bezpośrednim pościgu. Wypadek drogowy: przestępstwo zawarte w art. 177 Kodeksu Karnego polegające na naruszeniu, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, a skutkujące spowodowaniu nieumyślnie wypadku, którym inna niż kierujący osoba obrażenia ciała określone w art. 157 par. 1 Kodeksu Karnego (naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powyżej siedmiu dni) Kolizja drogowa: wykroczenie zawarte w art. 86 Kodeksu Wykroczeń polegające na spowodowaniu zagrożenia w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności. Jest to zawsze zdarzenie, w którym nie ma osób zabitych oraz rannych, których leczenie potrwa powyżej siedmiu dni.

4 Liczba przestępstw ogółem 4

5 5 Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji

6 Postępowania wszczęte a wykrywalność ogółem 6

7 7 Wykrywalność przestępstw w rozbiciu na jednostki policji

8 Wykrywalność ogólna a wykrywalność kryminalna 8

9 Bójki i pobicia 9

10 10 Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji Bójki i pobicia

11 Przestępstwa rozbójnicze 11

12 12 Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji Przestępstwa rozbójnicze

13 Kradzież cudzej rzeczy 13

14 14 Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji Kradzież cudzej rzeczy

15 Kradzież z włamaniem 15

16 16 Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji Kradzież z włamaniem

17 Kradzież samochodu 17 35,1

18 Kradzież samochodu 18 Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji

19 Uszkodzenie mienia 19

20 20 Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji Uszkodzenie mienia

21 Uszkodzenie ciała 21

22 22 Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji Uszkodzenie ciała

23 Przestępstwa narkotykowe 23

24 24 Przestępstwa narkotykowe Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji

25 Przestępczość gospodarcza 25

26 26 Przestępczość gospodarcza Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji

27 Przestępczość korupcyjna 27

28 28 Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji Przestępczość korupcyjna

29 29 Przestępstwa stwierdzone a liczba osób podejrzanych

30 Przestępczość nieletnich 30

31 31 Przestępczość nieletnich Czyny karalne w rozbiciu na jednostki policji

32 32 Aktywność służb patrolowych

33 Bezpieczeństwo na drodze 33

34 Bezpieczeństwo na drodze 34

35 Wsparcie finansowe 35

36 Wsparcie finansowe FUNDACJA „BEZPIECZNY POWIAT OLKUSKI” - Zakup zestawu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego, zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości Alko-Blow - łącznie złotych 2. URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE - dodatkowe służby patrolowe złotych - wykonanie usługi położenia posadzki w KP w Bukownie złotych 3. URZĄD GMINY BOLESŁAW - Zakup płytek ceramicznych dla KP w Bukownie złotych - dodatkowe służby patrolowe złotych 4. Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu - Sfinansowanie akcji „Chcesz się zamienić?” – złotych

37 DZIĘKUJEMYZAUWAGĘ 37


Pobierz ppt "INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa w powiecie olkuskim w 2011 roku 1 Olkusz, luty 2012 roku Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google