Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

o Goszczanów, o Warta, o Błaszki, o Wróblew, o Sieradz, o Brąszewice, o Brzeźnio, o Burzenin, o Klonowa, o Złoczew, o Lututów, o Ostrówek, o Konopnica.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "o Goszczanów, o Warta, o Błaszki, o Wróblew, o Sieradz, o Brąszewice, o Brzeźnio, o Burzenin, o Klonowa, o Złoczew, o Lututów, o Ostrówek, o Konopnica."— Zapis prezentacji:

1

2 o Goszczanów, o Warta, o Błaszki, o Wróblew, o Sieradz, o Brąszewice, o Brzeźnio, o Burzenin, o Klonowa, o Złoczew, o Lututów, o Ostrówek, o Konopnica o naszą wieś – Dąbrowę Wielką

3  Pierwsze wzmianki o gospodarce leśnej na terenie obecnego Nadleśnictwa Złoczew dotyczą obrębu Brąszewice i pochodzą z operatu urządzeniowego sporządzonego w roku 1898.  Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.  Swoim zasięgiem terytorialnym Nadleśnictwo obejmuje obszar o powierzchni 1552,60 km2 położony między miejscowością Jeziorsko na północy a Stolec na południu, w przybliżonej linii północ - południe wynoszącej około 60 km i od miejscowości Kamienniki w zachodniej części Nadleśnictwa do miejscowości Górki Grabieńskie koło Widawy we wschodniej części Nadleśnictwa, w przybliżonej linii z zachodu na wschód wynoszącej około 45 km.

4 Do zadań Działu Gospodarki Leśnej należy: prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją, sprawozdawczością i nadzorem prac w zakresie: -nasiennictwa, -selekcji, -szkółkarstwa, -hodowli lasu, ochrony lasu, -ochrony p.pożarowej, BHP, -transportu, -łowiectwa, -kontroli sporządzania szacunków brakarskich, -użytkowania lasu -handlu drewnem i użytków ubocznych. prowadzi również sprawy związane z urządzaniem lasu, ze stanem posiadania, ewidencją gruntów i map, udostępnianiem lasu oraz z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - w zakresie powierzonym przez starostwa powiatowe.

5  PUNKT EDUKACYJNY NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ W DĄBROWIE WIELKIEJ  PUNKT EDUKACYJNY NA TERENIE LEŚNICTWA POTOK  PUNKT EDUKACYJNY „PYSZKÓW” –”ZIELONA SZKOŁA”  ŚCIEŻKA „WOKÓŁ REZERWATU HOŁDA”  ŚCIEŻKA EDUKACYJNA "TAJEMNICE LASU„  ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-LEŚNĄ "BUCZYNA ZŁOCZEWSKA "

6 ►My również mamy swój wkład w historię Nadleśnictwa Złoczew. Rosnący w lesie niedaleko naszej wsi Dąbrowy Wielkiej dąb doczekał się imienia. Nadano mu oficjalnie imię 18.09.2014 r. ku pamięci Teodora Goździkiewicza (Patron naszej szkoły), pisarza, rodem z pobliskiej wsi Kozy. W uroczystości, której organizatorem oraz gospodarzem byli leśnicy. Wzięła udział rodzina zmarłego (zm. w 1984 r.) pisarza, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz młodzież z naszej szkoły. Opiekujemy się Dębem Teodorem wraz z Panem Leśniczym Szkółkarzem

7 W pobliskiej szkółce leśnej w Dąbrowie Wielkiej znajduję się: wyznaczone miejsce na ognisko oraz ławki. Ponadto w budynku socjalnym szkółki leśnej znajduje się wyposażona w pomoce dydaktyczne i przewodniki przyrodnicze sala edukacyjna, z której często korzystamy.

8

9  Alan Berliński  Maciej Mroczkowski  Jakub Gołębiowski  Szkoła Podstawowa im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej  Klasa V  Kategoria: szkoły podstawowe.

10 Źródła:  http://www.zloczew.lodz.lasy.gov.pl/ http://www.zloczew.lodz.lasy.gov.pl/  własna galeria zdjęć.  „Nadleśnictwo Złoczew”, Leszek Sławomir Pręcikowski; Zarys dziejów.


Pobierz ppt "o Goszczanów, o Warta, o Błaszki, o Wróblew, o Sieradz, o Brąszewice, o Brzeźnio, o Burzenin, o Klonowa, o Złoczew, o Lututów, o Ostrówek, o Konopnica."

Podobne prezentacje


Reklamy Google