Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWOCZESNE TRENDY WZARZĄDZANIU ADMINISTRACJĄ KADROWO-PŁACOWĄ Elanor Polska Sp. z o.o. Millennium Plaza ul. Sowińskiego 46 40-018 Katowice tel.:+48 [32]

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWOCZESNE TRENDY WZARZĄDZANIU ADMINISTRACJĄ KADROWO-PŁACOWĄ Elanor Polska Sp. z o.o. Millennium Plaza ul. Sowińskiego 46 40-018 Katowice tel.:+48 [32]"— Zapis prezentacji:

1 NOWOCZESNE TRENDY WZARZĄDZANIU ADMINISTRACJĄ KADROWO-PŁACOWĄ Elanor Polska Sp. z o.o. Millennium Plaza ul. Sowińskiego 46 40-018 Katowice tel.:+48 [32] 352 24 10 fax.:+48 [32] 352 24 11 www.elanor.pl e-mail: info@elanor.pl WITH US IT IS EASY …

2 Firma Elanor Polska istnieje na polskim rynku od 2001 roku. Do końca 2005 roku działaliśmy pod nazwą Alister. W roku 2006 połączyliśmy nasze siły z działającą od piętnastu lat na czeskim i słowackim rynku spółką Elanor. Elanor jest największym dostawcą usług kadrowo-płacowych w Czechach. Jednym z elementów rozwoju strategicznego firmy jest objęcie usługami kadrowo-płacowymi przedsiębiorstw działających na terenie środkowo-wschodniej Europy. Doświadczenie zdobyte we współpracy z firmami z różnych branż pozwala nam w pełni zaspokoić oczekiwania wymagających klientów. Dysponujemy wiedzą obejmującą nie tylko polskie zasady rachunkowości, ale również standardy międzynarodowe. Zakres prowadzonej działalności, to przejęcie wszystkich lub wybranych funkcji finansowo-księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługa kadrowo-płacowa, badanie sprawozdań finansowych, konsulting. Historia i współczesność WITH US IT IS EASY…

3 Outsourcing „Outsourcing kadrowo-płacowy jest jednym z instrumentów nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. W świecie jest on już od lat szeroko stosowany jako sposób na osiągnięcie wyższej efektywności oraz zwiększenie konkurencyjności. Popularność outsourcingu rośnie z roku na rok również w Polsce, a coraz więcej firm dostrzega w outsourcingu korzyści. Czasy kiedy przedsiębiorstwa były w stanie prowadzić działalność jedynie w oparciu o własne zasoby, dawno minęły. Nasza spółka jest gotowa fachowo wesprzeć Państwa w podejmowaniu nowych decyzji.” Krzysztof Dłotko Prezes Zarządu WITH US IT IS EASY…

4 Referencje - Czechy WITH US IT IS EASY…

5 Referencje - Polska WITH US IT IS EASY…

6 Dlaczego outsourcing płacowo - kadrowy? - oszczędzimy Państwa czas - umożliwimy Państwu skoncentrowanie się na kluczowych obszarach działania - zapewniamy ochronę tajemnicy wynagrodzeń - obniżymy Państwa koszty i podniesiemy ich przejrzystość - pomożemy zwiększyć efektywność procesów w firmie - zagwarantujemy równy dostep pracowników do służb płacowo-kadrowych - przejmiemy odpowiedzialność za przygotowanie wynagrodzeń - uwzględnimy wszystkie Państwa indywidualne potrzeby - zagwarantujemy zgodność z obowiązującymi przepisami prawa - przejmiemy ryzyko z tytułu kar za błędy w naliczaniu wynagrodzeń WITH US IT IS EASY…

7 Państwa zmartwienia dzisiaj WITH US IT IS EASY…

8 Państwa przyszłość bez zmartwień WITH US IT IS EASY…

9 Tradycyjny outsourcing - firma nie posiada własnego płacowo-kadrowego systemu informatycznego - firma nie posiada własnego serwera, własnych komputerów, drukarek oraz innego sprzętu potrzebnego do kalkulacji wynagrodzeń - firma nie zatrudnia etatowych pracowników, odpowiedzialnych za kadry i płace, specjalistów HW, administratora i innych osób związanych z naliczaniem płac - firma nie daje gwrancji poprawności naliczania wynagrodzeń, nie kontaktuje się z bankami, nie ponosi sankcji finansowych z tytułu błędów - Firma nie ma możliwości podłączenia się do systemu płacowego w celu opracowania danych płacowo-kadrowych, nie ma dostępu on-line, nie ma narzędzi do przetwarzania danych WITH US IT IS EASY…

10 Schemat infrastruktury WITH US IT IS EASY…

11 Oczekiwane rezultaty Zalety - przejrzystość struktury kosztów związanych z kalkulacją wynagrodzeń i ich znaczące obniżenie - wyższy poziom ochrony danych - możliwość koncentracji na kluczowych obszarach działalności firmy - zmniejszenie kosztów administracyjnych - wyższa jakość obsługi i gwarancja ciągłości w przypadku urlopu, choroby, itp. Wady - firma nie ma dostępu on-line do danych. Mniejsza możliwość pracy na danych (uzależnienie od dostawcy usługi) - firma musí posiadać dodatkowe oprogramowanie i sprzęt komputerowy w celu zapewnienia pracy działu HR - konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych we własnym oprogramowaniu w dziale HR WITH US IT IS EASY…

12 Ochrona danych Ochrona danych u klienta - baza danych znajduje się poza firmą, zmniejsza się istotnie liczba pracowników mających dostęp do bazy - możliwość pracy na informacjach zagregowanych Ochrona danych u dostawcy usługi - szyfrowane połączenie 128 bitowe. - firewall – blokada dostępu adresów IP - autoryzacja hasłem dostępu do serwera - autoryzacja hasłem dostępu do oprogramowania płącowego - wewnętrzne procedury zabezpieczające bezpieczeństwo danych WITH US IT IS EASY…

13 Outsourcing jako usługa kompleksowa - firma nie posiada własnego systemu informatycznego do obsługi płacowo-kadrowej - firma nie ponosi kosztów zakupu i utrzymania serwera, komputerów, drukarek i innych urządzeń technicznych - firma nie zatrudnia etatowych pracowników w dziale płacowo-kadrowym - firma nie zatrudnia specjalistów HW, administratora i innych osób związanych z naliczaniem płac - firma nie daje gwarancji poprawności naliczania wynagrodzeń, nie kontaktuje się z bankami, nie ponosi sankcji finansowych z tytułu błędów - firma ma możliwość podłączenia się do SW w celu przetwarzania danych kadrowo-płacowych w systemie on-line WITH US IT IS EASY…

14 Schemat infrastruktury

15 Podsumowanie oczekiwań Zalety - niższe i przejrzyste koszty obsługi płacowo-kadrowej - wysoki stopień bezpieczeństwa danych - możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działalności firmy. - wyższa jakość obsługi i gwarancja ciągłości w przypadku urlopu, choroby, itp. - kompleksowe rozwiązanie uwzględniające zmiany w dziale HR (np. dodatkowy moduł do oceny pracowników) - zastosowanie nowoczesnych technologii - firma posiada dostęp on-line do danych płacowo-kadrowych i może z nich korzystać WITH US IT IS EASY…

16 Ochrona danych Ochrona danych u klienta - baza danych znajduje się poza firmą, zmniejsza się istotnie liczba pracowników mających dostęp do bazy - możliwość pracy na danych zbiorczych w innych segmentach systemu - znika konieczność przesylania danych za pośrednictwem poczty lub kuriera Ochrona danych u dostawcy usługi - szyfrowane połączenie 128 bitowe. - firewall – blokada dostępu adresów IP - autoryzacja hasłem dostępu do serwera - autoryzacja hasłem dostępu do oprogramowania płącowego - wewnętrzne procedury zabezpieczające bezpieczeństwo danych WITH US IT IS EASY…

17 Podsumowanie Outsourcing tradycyjny - jego główne zalety, to możliwość skoncentrowania się na kluczowej działalności, obniżenie liczby pracowników i kosztów związanych z obsługą płacowo-kadrową - podniesienie stopnia bezpieczeństwa ochrony danych - brak możliwości dostępu on-line do bazy danych Outsourcing kompleksowy - on-line dostęp do danych płacowo-kadrowych, brak potrzeby posiadania dodatkowego oprogramowania HR WITH US IT IS EASY…

18 Kontakt Elanor Polska Sp. z o.o. Millennium Plaza ul. Sowińskiego 46 40-018 Katowice tel.:+48 [32] 352 24 10 fax.:+48 [32] 352 24 11 www.elanor.pl e-mail: info@elanor.pl WITH US IT IS EASY …

19 KONIEC PREZENTACJI Dziękujemy Państwu za uwagę … WITH US IT IS EASY …


Pobierz ppt "NOWOCZESNE TRENDY WZARZĄDZANIU ADMINISTRACJĄ KADROWO-PŁACOWĄ Elanor Polska Sp. z o.o. Millennium Plaza ul. Sowińskiego 46 40-018 Katowice tel.:+48 [32]"

Podobne prezentacje


Reklamy Google