Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szpitale Przyjazne Kombatantom Założenia programu Opracowanie: Mariola Krasińska Koordynator Główny Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szpitale Przyjazne Kombatantom Założenia programu Opracowanie: Mariola Krasińska Koordynator Główny Programu."— Zapis prezentacji:

1 Szpitale Przyjazne Kombatantom Założenia programu Opracowanie: Mariola Krasińska Koordynator Główny Programu

2 Szpitale Przyjazne Kombatantom Patronat honorowy Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas

3 Kombatanci i Osoby Represjonowane mają ustawowo zagwarantowane szczególne uprawnienia związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych. Obowiązujące przepisy prawne nie są w pełni respektowane. Sprowadzają się w większości do martwych zapisów, a pomoc ma charakter nieformalny i uzależniony od dobrej woli jednostek medycznych. Podjęte działania naprawcze powinny zorganizować sprawną i profesjonalną opiekę medyczną z zapewnieniem Kombatantom poczucia bezpieczeństwa i godności. S zpitale P rzyjazne K ombatantom

4 Realizacja prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością dla Kombatantów i Osób Represjonowanych zamieszkałych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. S zpitale P rzyjazne K ombatantom

5 1. Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w ramach rzeczywistych możliwości ochrony zdrowia, przy zachowaniu pełnej równowagi finansowej. 2. Wzrost świadomości personelu medycznego w zakresie ustawowych praw docelowej grupy społecznej. 3. Wzrost świadomości Kombatantów i Osób Represjonowanych na temat przysługujących im praw związanych z dostępnością do świadczeń zdrowotnych. S zpitale P rzyjazne K ombatantom

6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). art.19 Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych. S zpitale P rzyjazne K ombatantom

7 Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002r., nr 42 poz. 371). Art. 18. pkt 1 Kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do (…) opieki zdrowotnej. S zpitale P rzyjazne K ombatantom

8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Art. 47c (…) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. S zpitale P rzyjazne K ombatantom

9 Wojewódzka Rada Kombatantów w Olsztynie – działająca, jako organ opiniodawczy i doradczy Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie Szpitale Przyjazne Kombatantom (jednostki podległe Samorządowi Województwa) S zpitale P rzyjazne K ombatantom

10 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie 2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu 3. Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie 4. Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie 5. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku 6. Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie 7. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim 8. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu S zpitale P rzyjazne K ombatantom

11

12 Realizacja wdrożenia programu nadzorowana będzie przez KOORDYNATORA GŁÓWNEGO PROGRAMU oraz 8 KOORDYNATORÓW PROGRAMU (po jednym w każdym szpitalu). Koordynator programu w szpitalu będzie przedstawicielem interesów środowisk kombatanckich i osób represjonowanych w zakresie realizacji postanowień POROZUMIENIA z dnia14.10.2010roku. S zpitale P rzyjazne K ombatantom

13

14 1. LEGITYMACJA lub ZAŚWIADCZENIE o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 2. LEGITYMACJA inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51. 3. LEGITYMACJA osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń o symbolu ZUS Rw-52. 4. Stosowne ZAŚWIADCZENIE wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych. S zpitale P rzyjazne K ombatantom

15 Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie deklaruje finansowanie usług medycznych w tych placówkach zdrowia, które biorą udział w programie „Szpitale Przyjazne Kombatantom” oraz mają zawartą umowę z NFZ w danej dziedzinie. S zpitale P rzyjazne K ombatantom

16 U CZESTNIK PROGRAMU otrzyma ANKIETĘ EWALUACYJNĄ. Samodzielnie lub przy pomocy wskazanej przez siebie osoby anonimowo oceni program i działania podejmowane przez szpital w ramach programu. Ankiety będą na bieżąco analizowane przez koordynatorów w szpitalach a zbiorczo przez koordynatora głównego. S zpitale P rzyjazne K ombatantom

17 LOGO PROGRAMU: FLAGA BIAŁO – CZERWONA element patriotyczny symbolizujący KOMBATANTÓW ZIELEŃ symbolizuje WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO –MAZURSKIE WĄŻ ESKULAPA Z LASKĄ ASKLEPIOSA symbol medycyny element identyfikujący SZPITAL S zpitale P rzyjazne K ombatantom

18

19 S zpitale P rzyjazne K ombatantom

20 S zpitale P rzyjazne K ombatantom

21 S zpitale P rzyjazne K ombatantom Nalepka z logo programu do oznakowania miejsc w szpitalu związanych z realizacją porozumienia. Miejsca ustali koordynator programu w szpitalu. Identyfikacja pomieszczeń ułatwi uczestnikom programu korzystać z oferty.

22 S zpitale P rzyjazne K ombatantom Pieczątka służyć będzie do oznakowania indywidualnej dokumentacji pacjenta – uczestnika programu. Pozwoli to na prawidłowy przepływ informacji w trakcie całego pobytu w szpitalu.

23 S zpitale P rzyjazne K ombatantom

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szpitale Przyjazne Kombatantom Założenia programu Opracowanie: Mariola Krasińska Koordynator Główny Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google