Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twardość wody -Twardość węglanowa (przemijająca) -Twardość stała (nieprzemijająca) -Kamień kotłowy -Metody zmiękczania wody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twardość wody -Twardość węglanowa (przemijająca) -Twardość stała (nieprzemijająca) -Kamień kotłowy -Metody zmiękczania wody."— Zapis prezentacji:

1 Twardość wody -Twardość węglanowa (przemijająca) -Twardość stała (nieprzemijająca) -Kamień kotłowy -Metody zmiękczania wody

2 Twardość wody  Duże stężenie w wodzie kationów wapnia (Ca 2+ ) oraz magnezu (Mg 2+ ) powoduje, że woda po dodaniu detergentu (np. mydła) pieni się znacznie słabiej niż woda destylowania, woda twarda nie jest przydatna w procesach technologicznych i w procesie prania  kationy wapnia i magnezu przechodzą do wody w wyniku rozpuszczania się minerałów węglanowych (zjawisko krasu) oraz soli wapniowych i magnezowych rozpuszczalnych w wodzie  wyróżnia się dwa rodzaje twardości wody: twardość węglanową (przemijającą), twardość trwała (nieprzemijającą)

3 Twardość węglanowa (przemijająca)  Proces krasu (erozji chemicznej) skał węglanowych pod wpływem wody i rozpuszczonego w niej CO 2  węglany wapnia i magnezu praktycznie nierozpuszczalne w wodzie, pod wpływem H 2 O i CO 2 przechodzą w wodorowęglany, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie:  wodorowęglan wapnia Ca(HCO 3 ) 2  wodorowęglan magnezu Mg(HCO 3 ) 2  CaCO 3 + CO 2 + H 2 O ↔ Ca 2+ + 2 HCO 3 -  MgCO 3 + CO 2 + H 2 O ↔ Mg 2+ + 2 HCO 3 -  Twardość węglanową wody można usunąć przez gotowanie wody lub metodą wapienną

4 Twardość trwała (nieprzemijająca)  Twardość nadają kationy wapnia i magnezu pochodzące z soli rozpuszczalnych w wodzie (proces dysocjacji jonowej – elektrolitycznej pod wpływem wody):  CaCl 2 ↔ Ca 2+ + 2Cl -  MgSO 4 ↔ Mg 2+ + SO 4 2-  Ca(NO 3 ) 2 ↔ Ca 2+ + 2NO 3 -  Twardości trwałej nie można usunąć przez gotowanie wody ani metodą wapienną

5 Kamień kotłowy  W trakcie gotowania wody kationy wapnia i magnezu pochodzące z rozpuszczonych w niej wodorowęglanów przechodzą w węglany praktycznie nierozpuszczalne w wodzie  Wytrącone z wody węglany osadzają się na grzałkach powodując ich przepalanie się, ściankach naczyń i rur ciepłociągów zmniejszając ich średnice w skrajnych przypadkach do całkowitej ich niedrążności

6 Metody usuwania twardości wody przemijającej (węglanowej)  Gotowanie wody:  Ca 2+ + 2HCO 3 - ↔ CaCO 3 ↓ + CO 2 ↑ + H 2 O  Mg 2+ + 2HCO 3 - ↔ MgCO 3 ↓ + CO 2 ↑ + H 2 O  W trakcie dalszego gotowania węglan magnezu przechodzi w nierozpuszczalny w wodzie wodorotlenek magnezu:  MgCO 3 + H 2 O  Mg(OH) 2 ↓+ CO 2 ↑  Kamień kotłowy jest mieszaniną praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie: węglanu wapnia, węglanu magnezu i wodorotlenku magnezu

7 Metody usuwania twardości wody przemijającej (węglanowej) – cd  Usuwanie twardości (zmiękczanie wody) metodą wapienną (użycie wody wapiennej – zasady wapniowej:  Ca(OH) 2 ↔ Ca 2+ + 2 OH -  Ca 2+ + 2 HCO 3 - + Ca 2+ + 2 OH -  2 CaCO 3 ↓+ 2 H 2 O  Mg 2+ + 2 HCO 3 - + Ca 2+ + 2 OH -   CaCO 3 ↓+ MgCO 3 ↓ + 2 H 2 O  Uwaga: metody zmiękczania wody przez gotowanie i metoda wapienna mają zastosowanie wyłącznie dla twardości węglanowej (przemijającej).

8 Metody usuwania twardości wody przemijającej (węglanowej) i nieprzemijającej (stałej)  Zmiękczanie wody mydłem (w reakcji anionu mydła R – COO - z kationami wapnia i magnezu, następuje wytrącenie z wody nierozpuszczalnych lub bardzo trudno rozpuszczalne sole wapnia lub magnezu oraz kwasu karboksylowego:  (R - COO) 2 Ca; (R - COO) 2 Mg  2 C 17 H 35 -COO - + 2 Na + + Ca 2+   (C 17 H 35 -COO) 2 Ca + 2Na + (stearynian wapnia)  2 C 15 H 31 -COO - + 2 K + + Mg 2+   (C 15 H 31 -COO) 2 Mg + 2 K + (palmitynian magnezu)  w trakcie rozpuszczania mydła w wodzie wytrąca się biały kłaczkowaty osad (zmętnienie wody) nierozpuszczalnych w wodzie mydeł (wapniowego i magnezowego)

9 Metody usuwania twardości wody przemijającej (węglanowej) i nieprzemijającej (stałej) - cd  Metoda sodowa (jako środka zmiękczającego używa się węglanu sodu)  Na 2 CO 3 ↔ 2 Na + + CO 3 2-  Ca 2+ + 2 HCO 3 - + 2 Na + + CO 3 2-   CaCO 3 ↓+ 2 Na + + 2 HCO 3 -  Mg 2+ + 2 HCO 3 - + 2 Na + + CO 3 2-   MgCO 3 ↓+ 2 Na + + 2 HCO 3 -  Mg 2+ + SO 4 2- + 2 Na + + CO 3 2-   MgCO 3 ↓+ 2 Na + + SO 4 2-

10 Metody usuwania twardości wody przemijającej (węglanowej) i nieprzemijającej (stałej) - cd  Metoda fosforanowa (jako środka zmiękczającego używa się ortofosforanu(V) sodu  Na 3 PO 4 ↔ 3 Na + + PO 4 3-  3 Ca 2+ + 6 HCO 3 - + 6 Na + + 2 PO 4 3-   Ca 3 (PO 4 ) 2 ↓+ 6 Na + + 6 HCO 3 -  3 Mg 2+ + 6 HCO 3 - + 6 Na + + 2 PO 4 3-   Mg 3 (PO 4 ) 2 ↓+ 6 Na + + 6 HCO 3 -  3 Mg 2+ + 3 SO 4 2- + 6 Na + + 3 PO 4 3-   Mg 3 (PO 4 ) 2 ↓+ 6 Na + + 3 SO 4 2-


Pobierz ppt "Twardość wody -Twardość węglanowa (przemijająca) -Twardość stała (nieprzemijająca) -Kamień kotłowy -Metody zmiękczania wody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google