Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hydroliza soli oraz jej przykłady

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hydroliza soli oraz jej przykłady"— Zapis prezentacji:

1 Hydroliza soli oraz jej przykłady
Wykonały: Justyna Kot Magdalena Gawęcka Klaudia Stępniak Katarzyna Kowalczyk

2 Odczyn kwaśny posiadają wodne roztwory kwasów, zasadowy – roztwory zasad. A jaki odczyn mają wodne roztwory soli? Rozpuszczalne w wodzie sole nie tylko ulegają procesowi dysocjacji elektrolitycznej, ale również hydrolizie. Hydroliza soli to reakcja odwracalna zachodząca między kationem lub/i anionem soli a cząsteczką wody. Hydrolizie ulegają wszystkie sole rozpuszczalne w wodzie z wyjątkiem soli mocnych kwasów i mocnych zasad, np. K2SO4 , NaCl. Odczyn roztworu wodnego tych soli jest obojętny.

3 Jakie sole ulegają hydrolizie:
HYDROLIZIE ULEGAJĄ: sole mocnych zasad i słabych kwasów (ich roztwory wodne wykazują najczęściej pH>7) KNO2, Na2SO3, K2CO3, K3PO4, Na2S, NaH2PO4, Na2HPO4, NaHCO3, NaHS, KHSO3, K2HAsO4, KH2AsO4, CH3COONa, HCOOK, C6H5CONa.

4 Jakie sole ulegają hydrolizie: (c.d)
sole mocnych kwasów i słabych zasad (ich roztwory wodne wykazują pH<7) NH4Cl, NH4Br, NH4I, NH4NO3, (NH4)2SO4, Fe2(SO4)3, AlCl3, ZnSO4, NiBr2, Fe(NO3)2. sole słabych kwasów i słabych zasad (pH ich roztworów wodnych zależy od Ka i Kb) (NH4)2CO3, CH3COONH4, HCOONH4, Al(CH3COO)3.

5 Hydrolizie natomiast nie ulegają sole:
sole mocnych kwasów i mocnych zasad (odczyn ich roztworów wodnych jest równy odczynowi środowiska i w chemicznie czystej wodzie, w temp. 25°C jest obojętny, pH=7) MeNO3 i MeClO4 gdzie Me = Li, Na, K, Rb, Cs Me(NO3)2 gdzie Me = Ca, Sr, Ba Me2SO4 gdzie Me = Li, Na, K, Rb, Cs MgSO4 i CaSO4 chlorki, bromki i jodki metali I grupy (Li, Na, K, Rb, Cs) chlorki, bromki i jodki Mg, Ca, Sr i Ba

6 Sól mocnego kwasu i słabej zasady
sole mocnych kwasów i słabych zasad posiadają kwaśny odczyn roztworu wodnego › hydroliza kationowa

7 Sól słabego kwasu i mocnej zasady
sole mocnych zasad i słabych kwasów posiadają zasadowy odczyn roztworu wodnego › hydroliza anionowa

8 Sól słabego kwasu i słabej zasady:
sole słabych kwasów i słabych zasad posiadają w przybliżeniu obojętny odczyn roztworu wodnego (aby dokładnie określić odczyn, który będzie np. słabo kwaśny lub słabo zasadowy należy porównać wartości stałych dysocjacji słabego kwasu i słabej zasady) › hydroliza kationowo-anionowa ale w przypadku np. metanianu (mrówczanu) amonu odczyn jego roztworu wodnego jest słabo kwaśny (pH < 7), gdyż:

9 Hydroliza krok po kroku:
1. Zanim zaczniemy rozpisywać hydrolizę soli, musimy ustalić czy jest to sól mocnego czy słabego kwasu i słabej lub mocnej zasady. Np.: AlCl3 -> jest solą Al(OH)3 oraz HCl, a więc słabej zasady i mocnego kwasu.

10 AlCl3 + 3H2O -> Al(OH)3 + 3HCl
2. Kiedy ustalimy te informacje, możemy zapisać równanie reakcji danej soli z wodą. Np.: AlCl3 + 3H2O -> Al(OH)3 + 3HCl Jak widać produktami w reakcji soli z wodą są kwas i zasada.

11 3. Następnie rozpisujemy jonowo sól i powstały kwas:
AlCl3 + 3H2O -> Al(OH)3 + 3HCl Al3+ + 3Cl- + 3H2O -> Al(OH)3 + 3H+ + 3Cl- Al3+ + 3H2O -> Al(OH)3 + 3H+

12 Na koniec możemy opisać naszą reakcję:
Jeżeli w ostatniej reakcji pojawił się kation wodoru (H+) – jest to hydroliza kationowa, odczyn jest kwaśny, a pH mniejsze niż 7. Jeżeli pojawił się anion wodorotlenkowy (OH-) jest to hydroliza anionowa, odczyn jest zasadowy, a pH większe niż 7. Gdy po hydrolizie nie powstają żadne jony mamy do czynienia z hydrolizą kationowo-anionową, odczyn jest obojętny, a pH = 7.

13 Rodzaje hydrolizy:

14

15

16


Pobierz ppt "Hydroliza soli oraz jej przykłady"

Podobne prezentacje


Reklamy Google